NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

Legea prevede o despăgubire financiară unică pentru persoanele care au suferit prejudicii ca urmare a infracțiunilor săvârșite prin violență cu intenție; pentru alte infracțiuni nu se acordă despăgubiri. Infracțiunile vizate sunt, în special, omorul și vătămarea corporală. Legea consideră că infracțiunile de abuz sexual, de violență sexuală și de viol se încadrează într-o categorie specifică de infracțiuni pentru care se acordă despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Victimele infracțiunilor săvârșite prin violență primesc despăgubiri numai în măsura vătămării corporale suferite (despăgubiri pentru durere și suferință, precum și pentru diminuarea funcției sociale). În cazul infracțiunilor de viol, de abuz sexual și de violență sexuală, legea prevede despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul în care o persoană a decedat ca urmare a unei infracțiuni săvârșite prin violență, rudele persoanei respective, și anume soțul supraviețuitor și copiii supraviețuitori ai persoanei decedate, precum și, în cazul în care nu există copii, părinții supraviețuitori ai persoanei decedate și, dacă nu există părinți, persoana față de care persoana decedată avea o obligație de întreținere, au de asemenea, în temeiul legii, opțiunea de a solicita despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu, în acest caz, legea nu permite să se acorde despăgubiri rudelor victimei infracțiunii.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

O victimă care este cetățean al Republicii Slovace sau cetățean al unui alt stat membru, un apatrid care are reședința permanentă pe teritoriul Republicii Slovace sau într-un alt stat membru sau un cetățean străin pot solicita despăgubiri în condițiile și în măsura prevăzute de un tratat internațional ratificat și promulgat în modul prevăzut de lege, dacă vătămarea corporală s-a produs pe teritoriul Republicii Slovace.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu, sistemul juridic slovac nu permite o astfel de procedură. Se pot solicita despăgubiri doar în cazul în care vătămarea corporală s-a produs pe teritoriul Republicii Slovace.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Se pot solicita despăgubiri doar în cazul în care rezultatul cercetării indică faptul că a fost săvârșită o infracțiune și că aceasta a fost cauza vătămării corporale. Prin urmare, se pot acorda despăgubiri numai dacă în prealabil a avut loc urmărirea penală, dar nu prezintă relevanță dacă aceasta a fost începută în urma denunțului victimei sau în alt mod.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Da, prezentarea unei cereri de despăgubire este supusă condiției de a exista o decizie definitivă prin care autorul infracțiunii să fi fost găsit vinovat de săvârșirea unei infracțiuni care a cauzat vătămarea corporală a victimei sau o hotărâre judecătorească de achitare a inculpatului pentru motivul că acesta nu răspunde penal din cauza alienației mintale. În cazul în care autorul infracțiunii care a cauzat vătămarea corporală a victimei nu este cunoscut, nu poate fi găsit sau nu poate fi urmărit penal din cauza unui obstacol legal, victima poate solicita despăgubiri pe baza unei decizii a autorității competente prin care se stabilesc împrejurările menționate mai sus. Cu toate acestea, în acest caz, rezultatul cercetării sau al cercetării accelerate efectuate de organele de urmărire penală nu trebuie să dea naștere niciunor îndoieli rezonabile cu privire la existența infracțiunii care a cauzat vătămarea corporală a victimei.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

Depunerea unei cereri prin care se solicită despăgubiri din partea autorului infracțiunii nu este o condiție pentru solicitarea de despăgubiri, dar în cazul în care victima nu ia măsuri pentru a primi despăgubiri de la autorul infracțiunii, autoritatea de decizie poate reduce cuantumul despăgubirii acordate.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cazul în care autorul infracțiunii care a cauzat vătămarea corporală a victimei nu este cunoscut, nu poate fi găsit sau nu poate fi urmărit penal din cauza unui obstacol legal și vătămarea corporală a victimei nu a fost despăgubită integral într-un alt mod, victima poate solicita despăgubiri atunci când rezultatul cercetării sau al cercetării accelerate efectuate de autoritățile de urmărire penală nu ridică îndoieli justificate cu privire la existența efectivă a infracțiunii prin care s-a produs vătămarea corporală a victimei. Cererea trebuie să fie însoțită de decizia definitivă a autorității de urmărire penală sau a ultimei instanțe care a analizat cauza, care dovedește împrejurările menționate mai sus.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea trebuie să fie depusă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare penală a autorului infracțiunii. În cazul în care autorul infracțiunii nu este cunoscut sau urmărirea sa penală este împiedicată de un obstacol legal, cererea trebuie să fie depusă în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei autorității de urmărire penală sau a ultimei instanțe care a analizat cauza.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubire?

De exemplu, despăgubirea va acoperi:

Despăgubirea se plătește exclusiv în măsura vătămării corporale suferite (despăgubire pentru durere și suferință, precum și pentru diminuarea funcției sociale) și, în cazurile stabilite prin lege, în măsura prejudiciului moral. Despăgubirea nu include alte prejudicii sau cheltuieli.

(a) Pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuieli medicale aferente tratării vătămării corporale (tratament medical - ambulatoriu, în spital și de recuperare),
 • nevoi sau cheltuieli suplimentare care rezultă în urma vătămării corporale (de exemplu, îngrijirea și asistența, tratamentul temporar și permanent, fizioterapia educațională prelungită, adaptarea locuinței, dispozitivele speciale etc.),
 • vătămare corporală permanentă (de exemplu, invaliditatea și alte handicapuri permanente),
  • beneficiul nerealizat în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (incluzând beneficiul nerealizat și incapacitatea de a câștiga un venit sau diminuarea dreptului la întreținere etc.)
  • pierderea unei oportunități,
  • cheltuieli legate de procedura judiciară aferentă incidentului care a provocat prejudiciul (precum taxele judiciare, cheltuielile de judecată),
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate,
  • altele.
— nu se aplică

— prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei — despăgubiri pentru prejudiciul moral în cazul infracțiunilor de viol, de abuz sexual și de violență sexuală

(b) Pentru persoanele eligibile sau rudele unei victime:

– prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuieli de înmormântare,
 • cheltuieli medicale (de exemplu, terapia pentru un membru al familiei, tratamentul ambulatoriu și în spital, reabilitarea),
 • pierderea dreptului la întreținere și pierderea unei oportunități.
— nu se aplică

– prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau ale persoanelor eligibile/despăgubire acordată supraviețuitorilor în cazul în care victima a decedat — supraviețuitorilor victimei unei infracțiuni săvârșite prin violență care a decedat li se plătesc despăgubiri în limita maximă stabilită prin lege de 50 de salarii minime la data în care a fost săvârșită infracțiunea. Această limită reprezintă o creanță care este distribuită în mod proporțional între toți supraviețuitorii îndreptățiți.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Existența unui eventual cazier judiciar nu are nicio incidență asupra obținerii unei despăgubiri din partea Republicii Slovace. Autoritatea de decizie poate reduce despăgubirea în cazul în care victima răspunde în solidar pentru vătămarea corporală sau nu ia măsuri pentru a primi despăgubiri direct de la autorul infracțiunii.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația financiară a victimei nu are nicio incidență asupra deciziei de despăgubire.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Cuantumul despăgubirii poate fi afectat de măsura în care victima răspunde pentru vătămarea corporală sau de faptul că victima nu a luat măsuri pentru a primi despăgubiri direct de la autorul infracțiunii.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Dacă vătămarea corporală a fost recunoscută printr-o hotărâre judecătorească, despăgubirea se bazează pe gravitatea vătămării corporale statuate în hotărâre; în caz contrar, dacă s-a produs o vătămare corporală, pentru calcularea despăgubirii se aplică în mod corespunzător dispozițiile legislației speciale care reglementează acordarea de despăgubiri pentru durerea și suferința provocate și pentru diminuarea funcției sociale. Despăgubirea pentru prejudiciul moral în cazul infracțiunilor de viol, de violență sexuală și de abuz sexuale constă într-un cuantum egal cu zece salarii minime (în momentul în care s-a produs prejudiciul) și, dacă este cazul, în despăgubirea pentru prejudiciul moral al rudelor.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Legea nu prevede un cuantum minim al despăgubirii. Cuantumul maxim al despăgubirii este stabilit la 50 de salarii minime în momentul săvârșirii infracțiunii (observație: în prezent, 21 750 EUR).

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestuia sau la alte aspecte?

În cazul în care vătămarea corporală a fost recunoscută într-o hotărâre de condamnare penală, stabilirea cuantumului despăgubirii se bazează pe această hotărâre. În caz contrar, se solicită un raport medical care conține de asemenea datele necesare pentru a stabili cuantumul specific al despăgubirii. Normele pentru stabilirea cuantumului despăgubirii sunt precizate în legislația care reglementează normele de calculare a cuantumului despăgubirilor acordate în caz de vătămare corporală în general, iar nu numai în vederea despăgubirii victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență.

Despăgubirile pentru prejudiciile suferite pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Da, despăgubirea se acordă numai cu condiția ca prejudiciul să nu fi fost despăgubit într-un alt mod (de exemplu, de un sistem de asigurare privată sau direct de către autorul infracțiunii săvârșite prin violență).

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu este posibil să primiți un avans din despăgubire.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

O astfel de procedură este posibilă; victima poate solicita din nou despăgubiri (de exemplu, în contextul unei schimbări a situației sau al unei deteriorări a stării de sănătate), însă este necesar ca cererea să fie depusă tot în cursul perioadei de referință (și anume, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a condamnării penale prin care s-a constatat vinovăția autorului infracțiunii și, în cazul în care autorul infracțiunii este necunoscut sau urmărirea sa penală este împiedicată de un obstacol legal, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei autorității de urmărire penală sau a ultimei instanțe care a analizat cauza). Cu toate acestea, valoarea totală a despăgubirii în aceeași cauză nu poate depăși un cuantum echivalent cu 50 de salarii minime.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

 • hotărârea definitivă sau decizia definitivă a ultimei autorități de urmărire penală care a analizat cauza; în cazul în care victima nu poate anexa decizia, aceasta ar trebui să indice autoritatea de urmărire penală sau ultima instanță care a analizat infracțiunea și, în același timp, să furnizeze informații cu privire la persoana suspectată de săvârșirea infracțiunii care a cauzat vătămarea corporală a victimei, dacă persoana respectivă îi este cunoscută victimei,
 • documentația referitoare la vătămarea corporală cauzată victimei prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv detalii privind măsura în care aceasta a fost deja despăgubită ori măsura în care este justificat să se presupună că va fi despăgubită, sau dovada deciziilor privind acordarea de despăgubiri pentru vătămare corporală care nu au fost încă puse în executare, precum și informații privind măsurile întreprinse de victimă în vederea primirii de despăgubiri din partea autorului infracțiunii care a cauzat vătămarea corporală a victimei,
 • un document care atestă gradul de rudenie și grupul de persoane eligibile dacă infracțiunea a cauzat decesul victimei,
 • un document care atestă obligația de întreținere a persoanei decedate sau asigurarea întreținerii de către persoana decedată, în cazul în care aceasta este o persoană față de care persoana decedată avea o obligație de întreținere.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Procedura de acordare de despăgubiri nu este supusă niciunor taxe.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă decide cu privire la cererile pentru acordarea de despăgubiri.

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

Cererea trebuie trimisă la următoarea adresă: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

Victima nu este obligată să participe.

Cât timp durează (aproximativ) să primesc decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă este obligat să decidă cu privire la cererea de despăgubire în termen de 6 luni.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

În cazul în care Ministerul Justiției din Republica Slovacă nu admite cererea sau o admite doar în parte, victima poate solicita despăgubiri prin intermediul unei acțiuni în instanță împotriva Republicii Slovace, reprezentată de Ministerul Justiției din Republica Slovacă, în termen de cel mult un an de la data pronunțării deciziei cu privire la cererea respectivă.

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

De pe site-ul web al Ministerului Justiției din Republica Slovacă http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx Fiecare victimă este informată cu privire la posibilitățile și condițiile pentru a primi despăgubiri din partea Republicii Slovace în cadrul procedurilor penale efectuate de autoritățile de cercetare penală.

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

Informațiile cu privire la despăgubirea victimelor infracțiunilor sunt publicate pe site-ul web a Ministerului Justiției din Republica Slovacă (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). În același timp, atunci când o victimă este audiată în cadrul procedurii penale, aceasta primește informații cu privire la organizațiile care oferă asistență și sprijin pentru victime (împreună cu datele de contact).

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Nu există asistență juridică specifică pentru introducerea unei cereri de acordare de despăgubiri. Se poate recurge însă la asistența juridică generală acordată de stat prin intermediul Centrului de asistență juridică. În plus, Ministerul Justiției din Republica Slovacă oferă el însuși orientări de bază cu privire la solicitarea de despăgubiri.

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Da, există organizații care oferă asistență și sprijin victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență, dar, în prezent, acestea își desfășoară activitatea în mod independent în raport cu statul.

Ultima actualizare: 28/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site