NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

În conformitate cu Legea privind despăgubirile acordate victimelor (Opferentschädigungsgesetz – OEG), despăgubirile se acordă victimelor atacurilor ilegale intenționate și rudelor supraviețuitoare ale acestora.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

În conformitate cu OEG, valoarea despăgubirilor acordate depinde de amploarea daunelor cauzate sănătății și de consecințele economice și medicale ale acestora. Cu toate acestea, daunele asupra sănătății trebuie să fie pe termen lung (adică trebuie să dureze mai mult de șase luni). Despăgubirile sunt, în general, plătite lunar, atâta timp cât sunt îndeplinite toate condițiile.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Despăgubirile sunt acordate și rudelor supraviețuitoare ale victimei. Rudele supraviețuitoare sunt soțul și copiii victimei și, în cazuri excepționale, părinții acesteia.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Rudele unei victime care a supraviețuit pot, în anumite circumstanțe, să beneficieze de plăți pentru tratament medical și întreținere.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

În temeiul OEG, valoarea despăgubirilor pe care cetățenii străini le pot primi depinde de statutul lor de rezidenți. Cetățenii statelor membre ale UE și cetățenii străini care au avut reședința în mod legal în Germania timp de cel puțin trei ani vor beneficia de aceleași avantaje precum cetățenii germani. Valoarea despăgubirilor disponibile pentru alți cetățeni străini este mai mică.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

În conformitate cu secțiunea 3a din OEG, victimele unei infracțiuni violente săvârșite în străinătate pot primi, de asemenea, despăgubiri. Cu toate acestea, ele iau forma unei plăți unice, și nu a unei prestații regulate. În plus, această plată este subsidiară plăților de la alte organisme.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Potrivit OEG, solicitanții au datoria de a coopera, la fel ca solicitanții de prestații sociale. În primul rând, aceasta înseamnă prezentarea situației tuturor circumstanțelor care ar putea contribui la clarificarea faptelor cauzei. Aceasta înseamnă, în general, că autorul trebuie denunțat la poliție.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, autoritățile competente decid, în general, în mod independent, cu privire la solicitările formulate conform OEG. Cu toate acestea, în unele cazuri, poate fi necesar să se aștepte rezultatul anchetelor poliției sau al procedurilor penale.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu, despăgubirile sunt plătite în conformitate cu OEG indiferent dacă autorul infracțiunii a fost sau nu identificat.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da, despăgubirile sunt disponibile indiferent dacă autorul infracțiunii a fost identificat sau condamnat. Pentru a vă susține cererea de despăgubire, trebuie să prezentați toate documentele care ar putea ajuta la clarificarea faptelor cauzei și la stabilirea amplorii daunelor cauzate.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Nu, nu există o limită de timp conform OEG. Cu toate acestea, plățile despăgubirilor pot fi efectuate retroactiv numai pentru o perioadă de un an înainte de formularea cererii.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

a) pentru victima unei infracțiuni:

- prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (de exemplu îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, echipamente speciale etc.)
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate sau alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul tratamentului medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.)
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, de exemplu onorarii avocațiale și taxe judiciare
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele

- prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei

b) pentru persoane autorizate sau rude ale victimei:

- prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare
 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități

- prejudiciu psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat

Despăgubirile acordate victimelor includ pensii lunare pentru a compensa consecințele economice și medicale ale daunelor asupra sănătății victimei, tratamentul medical și prestațiile de îngrijire. Nu se plătesc despăgubiri pentru durere și suferință (Schmerzensgeld).

Despăgubirile pentru supraviețuitori includ pensii lunare pentru văduve/văduvi, orfani și, după caz, părinți, prestații pentru tratament și asistență medicală.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Pensiile acordate victimelor și rudelor supraviețuitoare pentru a compensa consecințele economice și medicale ale daunelor asupra sănătății sunt plătite lunar, atâta timp cât sunt îndeplinite toate condițiile necesare. Alte prestații sunt plătite dacă și când sunt necesare.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

În cazul în care partea vătămată a provocat singură prejudiciul sau dacă ar fi incorect să se plătească despăgubiri din alte motive, în special din cauza propriului comportament al victimei, acordarea de despăgubiri va fi refuzată. Cu toate acestea, simpla existență a cazierului judiciar nu este suficientă pentru a justifica o astfel de decizie. Solicitanții au obligația de a contribui, pe cât posibil, la clarificarea faptelor cauzei. Dacă nu îndeplinesc această obligație, despăgubirea poate fi refuzată integral sau parțial.

Situația mea financiară ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Potrivit OEG, despăgubirile se plătesc indiferent de venitul sau averea părții vătămate. Situația financiară a părții vătămate poate avea un impact doar asupra valorii despăgubirilor acordate pentru a compensa daunele economice sau în cazul prestațiilor de îngrijire.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Nu, conform OEG, numai criteriile prezentate pot afecta probabilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Plățile de pensii acordate pentru a compensa consecințele daunelor asupra sănătății se calculează în funcție de amploarea acestor consecințe. Plățile de pensii acordate pentru a compensa consecințele daunelor economice se bazează pe dezavantajele economice suportate.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu (consultați răspunsul la întrebarea anterioară).

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Plățile de pensii acordate pentru a compensa consecințele daunelor asupra sănătății se efectuează indiferent dacă primiți plăți de la alte organisme private sau publice. Cu toate acestea, aceste plăți pot fi luate în considerare la calcularea plăților pentru a compensa consecințele daunelor economice.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

În conformitate cu OEG, plățile în avans nu sunt posibile. Cu toate acestea, plățile pentru acoperirea tratamentului medical pot fi efectuate înainte de luarea unei decizii privind cererea de despăgubire.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

În cazul înrăutățirii stării de sănătate, se poate formula întotdeauna o „cerere pentru agravarea stării de sănătate” (Verschlimmerungsantrag) pentru a solicita recalcularea valorii despăgubirii. Modificările veniturilor pot fi întotdeauna luate în considerare la calcularea despăgubirilor pentru consecințele daunelor economice.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Trebuie să includeți toate documentele care vor contribui la clarificarea faptelor cauzei și la stabilirea daunelor cauzate.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Autoritățile care sunt competente în conformitate cu legislația fiecărui land.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererea poate fi trimisă tuturor oficiilor de asigurări sociale. Aceasta va fi apoi transmisă autorității competente.

Trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Nu există un răspuns definitiv la această întrebare. Durata procedurii depinde, în special, de cât de ușoară sau dificilă este clarificarea faptelor cauzei și de necesitatea obținerii rapoartelor medicale.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Se poate depune o contestație împotriva deciziei. În cazul în care autoritatea competentă nu pronunță o decizie diferită în urma procedurii de contestare, se poate depune o plângere la instanța în materie de drept social (Sozialgericht).

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Aceste informații pot fi găsite în diverse locuri, având în vedere că atât guvernul federal, cât și landurile le furnizează în locurile relevante. A se vedea, de exemplu, site-ul web al Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html sau baza de date online pentru victimele infracțiunilor: https://www.odabs.org/

Există un număr de telefon la care pot suna pentru a primi asistență sau un site web în acest sens?

Există o serie de site-uri web ale guvernului federal și ale landurilor unde pot fi găsite informații referitoare la despăgubirile acordate victimelor, de exemplu pe site-ul web al Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html sau https://www.odabs.org/ .

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Onorariile juridice nu sunt considerate despăgubiri și, prin urmare, nu pot fi rambursate conform OEG.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Da, există o serie de organizații regionale și naționale de sprijinire a victimelor. Cea mai mare organizație la nivel național este „der Weisse Ring”.

Ultima actualizare: 16/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.