If my claim is to be considered in this country

Compensation schemes available in EU countries

Article 12 of the Compensation Directive requires that each EU country sets up a national scheme of compensation to all victims of violent intentional crime. According to this law all victims of violent intentional crime have access to a national compensation scheme from the country on whose territory the crime was committed.

Here you find information about the compensation scheme(s) available in the EU countries.

Some of the countries also provide access to compensation to its own nationals if the crime took place abroad. This aspect is not currently covered by the EU rules.

According to the Compensation Directive you can claim compensation from the EU country in which the crime was committed if you live in this State (national case) or if you live in another EU country (cross border case).

Therefore you are advised to look at the information of the country in which the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/10/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Beļģija

Attiecībā uz terorismā cietušajiem lūgums skatīt iedaļu zemāk šajā lapā, noklikšķinot šeit.

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) var piešķirt finansiālu palīdzību personām, kuras cietušas tīšās vardarbīgās darbībās, kas izdarītas Beļģijā (un cietušo tuviem radiniekiem).

Attiecībā uz terorismā cietušajiem lūgums skatīt īpašo informāciju turpmāk.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Kaitējuma veidi, ko komisija ņem vērā, atšķiras atkarībā no cietušā kategorijas.

A. Tieši cietušie — personas, kurām Beļģijā izdarītas vardarbīgas darbības tiešā rezultātā nodarīts fizisks un/vai garīgs kaitējums.

Attiecībā uz tieši cietušajiem komisija var ņemt vērā:

 • īslaicīgu un pastāvīgu invaliditāti;
 • nemateriālu kaitējumu;
 • negūtus ienākumus;
 • ķermeņa izkropļojumu;
 • zaudētus mācību gadus (mācību kavējumus);
 • medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas (ieskaitot procesuālu kompensāciju) ne vairāk kā 6000 EUR apmērā;
 • materiālās izmaksas (ne vairāk kā 1250 EUR apmērā).

B. Netieši cietušie — mantinieki līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris tīšas vardarbīgas darbības rezultātā.

Attiecībā uz šo cietušo kategoriju komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • apbedīšanas izmaksas (ne vairāk kā 6000 EUR apmērā par nāves gadījumu);
 • tiesvedības izmaksas;
 • zaudētus uzturlīdzekļus tuviem radiniekiem, kuri bijuši finansiāli atkarīgi no cietušā pirms viņa nāves;
 • zaudētus mācību gadus.

C. Netieši cietušie — mantinieki līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš smagi ievainots tīšas vardarbīgas darbības rezultātā.

Attiecībā uz šo cietušo kategoriju komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, tuvi radinieki (mantinieki) līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris tīšas vardarbīgas darbības tiešā rezultātā, var saņemt finansiālu palīdzību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jā, tuvi radinieki (mantinieki) līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš nav miris, bet ir smagi ievainots tīšas vardarbīgas darbības tiešā rezultātā, var saņemt finansiālu palīdzību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valstspiederīgais?

Jā. Komisija var piešķirt finansiālu palīdzību neatkarīgi no jūsu valstspiederības vai likumīgā/nelikumīgā statusa Beļģijā.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Nē, komisija var piešķirt finansiālu palīdzību tikai par darbībām, kas izdarītas Beļģijā.

Tomēr ir viens izņēmums — tie ir terorakti, kas izdarīti ārvalstīs, ja cietušie ir Beļģijas valstspiederīgie vai viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir Beļģijā (skatīt iedaļu “Terorismā cietušie”).

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Jā, par noziegumu ir jāpaziņo policijai. Turklāt 1985. gada 1. augusta likums, kas reglamentē komisijas darbu, nosaka, ka jums iepriekš jāceļ prasība tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu kriminālprocesā.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Pamata finansiālo palīdzību, ko piešķir valsts, var pieprasīt tikai tiesvedības beigās un pamatojoties uz tiesas galīgo lēmumu.

Tomēr konkrētos apstākļos var piešķirt ārkārtas palīdzību pirms tiesvedības beigām.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Jā. Cietušajam ir jāiesūdz noziedzīgā nodarījuma izdarītājs par zaudējumu atlīdzināšanu kriminālprocesā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir noskaidrots, jo komisijas palīdzība ir alternatīvs kompensācijas veids, ko piešķir tikai tad, ja citas iespējas ir izsmeltas.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots līdz tiesvedības beigām vai ja lieta tiek slēgta, neveicot turpmākas darbības, jo noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots, cietušais var pieprasīt finansiālu palīdzību no komisijas. Šādos gadījumos cietušajam jābūt vismaz formāli ziņojušam par noziegumu (policijai vai prokuratūrai).

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Prasību pamata finansiālās palīdzības saņemšanai var iesniegt trīs gadu laikā no galīgā tiesas lēmuma pieņemšanas attiecīgajā lietā vai trīs gadu laikā no lēmuma slēgt lietu, neveicot turpmākas darbības, jo noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Attiecībā uz tieši cietušajiem komisija var ņemt vērā:

 • īslaicīgu un pastāvīgu invaliditāti;
 • nemateriālu kaitējumu;
 • negūtus ienākumus;
 • ķermeņa izkropļojumu;
 • zaudētus mācību gadus (mācību kavējumus);
 • medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas (ieskaitot procesuālu kompensāciju) ne vairāk kā 6000 EUR apmērā;
 • materiālās izmaksas (ne vairāk kā 1250 EUR apmērā).

Attiecībā uz netieši cietušajiem — mantiniekiem līdz otrajai pakāpei un radiniekiem svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris tīšas vardarbīgas darbības rezultātā —

komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • apbedīšanas izmaksas (ne vairāk kā 6000 EUR apmērā par nāves gadījumu);
 • tiesvedības izmaksas;
 • zaudētus uzturlīdzekļus tuviem radiniekiem, kuri bijuši finansiāli atkarīgi no cietušā pirms viņa nāves;
 • zaudētus mācību gadus.

Attiecībā uz netieši cietušajiem — mantiniekiem līdz otrajai pakāpei un radiniekiem svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš smagi ievainots tīšas vardarbīgas darbības rezultātā —

 • komisija var ņemt vērā:
 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Komisijas finansiālā palīdzība tiek izmaksāta kā vienreizējs maksājums.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Komisija var ņemt vērā tīšā vardarbīgā darbībā tieši cietušā rīcību attiecīgās darbības izdarīšanas laikā un faktu, ka cietušais ir veicinājis kaitējuma izdarīšanu viņam.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūsu finanšu stāvoklis netiek ņemts vērā.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Komisija ņem vērā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja samaksāto kompensāciju un visus maksājumus, ko veikušas savstarpējā labuma organizācijas vai apdrošināšanas sabiedrības (subsidiaritātes princips).

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Komisija, kas ir administratīvs tribunāls, piešķir finansiālu palīdzību, pamatojoties uz taisnīguma principu.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Minimālā summa: 500 EUR

Pamata palīdzības (un pilnas palīdzības) maksimālā summa: 125 000 EUR

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Tas nav nepieciešams.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā, komisijas piešķirtās palīdzības pamatā ir subsidiaritātes princips. Tāpēc tiek ņemta vērā kompensācija, ko izmaksā apdrošināšanas sabiedrības (un arī noziedzīgā nodarījuma izdarītājs).

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Ārkārtas palīdzību var piešķirt, pat ja tiesas lēmums lietā nav pieņemts. Komisija atbilstoši savai judikatūrai var piešķirt ārkārtas palīdzību tikai par medicīniskajām izmaksām (vismaz 500 EUR apmērā), kas jāsedz cietušajam (pēc tam, kad apdrošināšanas sabiedrības ir izmaksājušas vai atteikušās izmaksāt savu daļu).

Ārkārtas palīdzības summas maksimālais ierobežojums ir 30 000 EUR.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piem., ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība utt.) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Papildu (finansiālu) palīdzību var prasīt, ja kaitējuma sekas pastiprinās 10 gadu laikā pēc pamata palīdzības piešķiršanas, izņemot, ja cietušais jau ir saņēmis maksimālo palīdzības summu no Beļģijas valsts (125 000 EUR). Cietušajam jāpierāda (iesniedzot sīki sagatavotus medicīniskus dokumentus), ka viņam radītā kaitējuma sekas ir pastiprinājušās.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

 • prasības veidlapa (frWord(39 Kb)fr, nlWord(35 Kb)nl);
 • policijai iesniegtā ziņojuma kopija + sīks darbības apraksts;
 • kriminālprocesā iesniegtās prasības par zaudējumu atlīdzināšanu kopija;
 • visu lietā pasludināto spriedumu kopijas;
 • to medicīnisko ziņojumu kopijas, kuros aprakstītas darbības izraisītās sekas fiziskajai un/vai garīgajai veselībai; to dokumentu kopijas, kuri apliecina medicīniskās izmaksas / materiālās izmaksas / tiesvedības izmaksas, ko nesedz apdrošināšana;
 • pierādījumi par negūtiem ienākumiem;
 • nāves gadījumā — miršanas apliecības kopija;
 • cietušā tuviem radiniekiem — Dzimtsarakstu biroja (Etat civil) izdota oficiāla izziņa par mājsaimniecības sastāvu;
 • pierādījumi par apbedīšanas izmaksām (tieši cietušā nāves gadījumā);
 • pierādījumi par mācību kavējumiem;
 • pierādījumi par kompensāciju, ko samaksājis noziedzīgā nodarījuma izdarītājs vai viņa maksātnespējas apdrošināšana;
 • pierādījumi par apdrošināšanas sabiedrību veiktiem maksājumiem.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem un brīvprātīgajiem glābējiem (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS), kas ir daļa no Valsts federālā tieslietu biroja (SPF JUSTICE).

Kur man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Prasība (kas sastāv no prasības veidlapām un pamatojošiem dokumentiem) divos eksemplāros jānosūta pa pastu (pasta adrese):

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē, nav vajadzīga jūsu klātbūtne komisijas sēdēs, kurās pieņem lēmumu par jūs prasību.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par kompensācijas prasību?

Aptuveni 18 mēneši pamata palīdzības gadījumā.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Komisijas lēmums nav pārsūdzams. Var iesniegt tikai pieteikumu par atcelšanu Beļģijas Valsts padomē (Conseil d’Etat).

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Saite atveras jaunā logāKomisijas tīmekļa vietnē vai pa tālruni.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Saite atveras jaunā logāCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Tālr.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logācommission.victimes@just.fgov.be

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Ne ar komisijas starpniecību.

Juridisko palīdzību var pieprasīt (konkrētos apstākļos) no advokātu asociācijas tajā tiesu rajonā, kur izdarīta darbība vai kur ir cietušā pastāvīgā dzīvesvieta.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Ir cietušo atbalsta dienesti, kas var palīdzēt cietušajiem pieprasīt finansiālu palīdzību no komisijas.

Atbalstu cietušajiem sniedz Beļģijas kopienas un reģioni.

Plašāka informācija (jo īpaši par dažādajiem dienestiem, kas ir pilnvaroti sniegt palīdzību):

Beļģijas franču valodas kopiena: Saite atveras jaunā logāhttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija: Saite atveras jaunā logāhttps://www.slachtofferzorg.be/

-------------------

Terorismā cietušajiem

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) var piešķirt finansiālu palīdzību teroraktos cietušajiem (un cietušo tuviem radiniekiem). Teroraktos cietušo lietas pārvalda komisijas Terorisma lietu nodaļa.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Kaitējuma veidi, ko komisija ņem vērā, atšķiras atkarībā no cietušā kategorijas.

A. Tieši cietušie — personas, kurām Beļģijā izdarītas vardarbīgas darbības tiešā rezultātā nodarīts fizisks un/vai garīgs kaitējums.

Attiecībā uz tieši cietušajiem komisija var ņemt vērā:

 • īslaicīgu un pastāvīgu invaliditāti;
 • nemateriālu kaitējumu;
 • negūtus ienākumus;
 • ķermeņa izkropļojumu;
 • zaudētus mācību gadus (mācību kavējumus);
 • medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas (ieskaitot procesuālu kompensāciju) ne vairāk kā 6000 EUR apmērā;
 • materiālās izmaksas (ne vairāk kā 1250 EUR apmērā).

B. Netieši cietušie — mantinieki līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris tīšas vardarbīgas darbības rezultātā.

Attiecībā uz šo cietušo kategoriju komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • apbedīšanas izmaksas (ne vairāk kā 6000 EUR apmērā par nāves gadījumu);
 • tiesvedības izmaksas;
 • zaudētus uzturlīdzekļus tuviem radiniekiem, kuri bijuši finansiāli atkarīgi no cietušā pirms viņa nāves;
 • zaudētus mācību gadus.

C. Netieši cietušie — mantinieki līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš smagi ievainots tīšas vardarbīgas darbības rezultātā.

Attiecībā uz šo cietušo kategoriju komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, tuvi radinieki (mantinieki) līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris terorakta tiešā rezultātā, var saņemt finansiālu palīdzību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jā, tuvi radinieki (mantinieki) līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš nav miris, bet ir smagi ievainots terorakta tiešā rezultātā, var saņemt finansiālu palīdzību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valstspiederīgais?

Jā. Komisija var piešķirt finansiālu palīdzību neatkarīgi no jūsu valstspiederības vai likumīgā/nelikumīgā statusa Beļģijā.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Komisijas Terorisma lietu nodaļa var piešķirt finansiālu palīdzību ārvalstīs notikušu teroraktu gadījumā, ja cietušie ir Beļģijas valstspiederīgie vai ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir Beļģijā. Tomēr ir nepieciešams, lai Beļģijas federālā valdība šādus aktus būtu ar karaļa dekrētu atzinusi par teroraktiem.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Nē, bet cietušā vai viņa tuvu radinieku interesēs ir reģistrēties policijā vai prokuratūrā kā (teroraktos) cietušajiem.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Nē.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Nē.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Jā. Finansiālā palīdzība, ko komisija piešķir teroraktos cietušajiem, nav atkarīga no tiesvedības.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Prasība finansiālas palīdzības saņemšanai teroraktu dēļ jāiesniedz komisijai trīs gadu laikā no brīža, kad stājies spēkā karaļa dekrēts, ar kuru attiecīgie akti atzīti par teroraktiem.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Attiecībā uz tieši cietušajiem komisija var ņemt vērā:

 • īslaicīgu un pastāvīgu invaliditāti;
 • nemateriālu kaitējumu;
 • negūtus ienākumus;
 • ķermeņa izkropļojumu;
 • zaudētus mācību gadus (mācību kavējumus);
 • medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas (ieskaitot procesuālu kompensāciju) ne vairāk kā 6000 EUR apmērā;
 • materiālās izmaksas (ne vairāk kā 1250 EUR apmērā).

Attiecībā uz netieši cietušajiem — mantiniekiem līdz otrajai pakāpei un radiniekiem svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris tīšas vardarbīgas darbības rezultātā —

komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • apbedīšanas izmaksas (ne vairāk kā 6000 EUR apmērā par nāves gadījumu);
 • tiesvedības izmaksas;
 • zaudētus uzturlīdzekļus tuviem radiniekiem, kuri bijuši finansiāli atkarīgi no cietušā pirms viņa nāves;
 • zaudētus mācību gadus.

Attiecībā uz netieši cietušajiem — mantiniekiem līdz otrajai pakāpei un radiniekiem svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš smagi ievainots tīšas vardarbīgas darbības rezultātā —

komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas.

Būtu jāatzīmē, ka procedūra finansiālās palīdzības piešķiršanai teroraktos cietušajiem tiks mainīta 2018. gadā.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Komisijas finansiālo palīdzību izmaksā kā vienreizēju maksājumu, lai gan cietušais var saņemt gan avansa maksājumu, gan pamata finansiālo palīdzību.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Komisija var ņemt vērā tīšā vardarbīgā darbībā tieši cietušā rīcību attiecīgās darbības izdarīšanas laikā un faktu, ka cietušais ir veicinājis kaitējuma izdarīšanu viņam.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūsu finanšu stāvoklis netiek ņemts vērā.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Komisija ņem vērā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja samaksāto kompensāciju un visus maksājumus, ko veikušas savstarpējā labuma organizācijas vai apdrošināšanas sabiedrības (subsidiaritātes princips).

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Komisija, kas ir administratīvs tribunāls, piešķir finansiālu palīdzību, pamatojoties uz taisnīguma principu.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Minimālā summa: 500 EUR
Avansa maksājuma maksimālā summa: 30 000 EUR
Pamata palīdzības (un pilnas palīdzības) maksimālā summa: 125 000 EUR

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Tas nav nepieciešams.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā, komisijas piešķirtās palīdzības pamatā ir subsidiaritātes princips. Tāpēc tiek ņemta vērā kompensācija, ko izmaksā apdrošināšanas sabiedrības (un arī noziedzīgā nodarījuma izdarītājs).

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Teroraktos cietušajiem var izmaksāt avansa maksājumu. Ārkārtas palīdzību var piešķirt teroraktos cietušajiem, kuri ir hospitalizēti, un teroraktu rezultātā miruša cietušā tuviem radiniekiem.

Ārkārtas palīdzības maksimālā summa ir 30 000 EUR.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piem., ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība utt.) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Papildu (finansiālu) palīdzību var prasīt, ja kaitējuma sekas pastiprinās 10 gadu laikā pēc pamata palīdzības piešķiršanas, izņemot, ja cietušais jau ir saņēmis maksimālo palīdzības summu no Beļģijas valsts (125 000 EUR). Cietušajam jāpierāda (iesniedzot sīki sagatavotus medicīniskus dokumentus), ka viņam radītā kaitējuma sekas ir pastiprinājušās.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

 • īpaša prasības veidlapa terorismā cietušajiem (frWord(73 Kb)fr, nlWord(66 Kb)nl or enWord(67 Kb)en);
 • policijai iesniegtā ziņojuma kopija + sīks darbības apraksts;
 • to medicīnisko ziņojumu kopijas, kuros aprakstītas aktu sekas fiziskajai un/vai garīgajai veselībai;
 • to dokumentu kopijas, kuri apliecina medicīniskās izmaksas / materiālās izmaksas / tiesvedības izmaksas, ko nesedz apdrošināšana;
 • pierādījumi par negūtiem ienākumiem;
 • nāves gadījumā — miršanas apliecības kopija;
 • cietušā tuviem radiniekiem — Dzimtsarakstu biroja (Etat civil) izdota oficiāla izziņa par mājsaimniecības sastāvu;
 • pierādījumi par apbedīšanas izmaksām (tieši cietušā nāves gadījumā);
 • pierādījumi par mācību kavējumiem;
 • pierādījumi par apdrošināšanas sabiedrību veiktiem maksājumiem.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valstiskos gadījumos)?

Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem un brīvprātīgajiem glābējiem — Terorisma lietu nodaļa (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS — DIVISION TERRORISME).

Kur man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Prasības (kas sastāv no prasības veidlapām un pamatojošiem dokumentiem) var nosūtīt pa e-pastu vai pastu uz šādu adresi:

pasta adrese:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logāterrorvictims@just.fgov.be

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē, nav vajadzīga jūsu klātbūtne komisijas sēdēs, kurās pieņem lēmumu par jūs prasību.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par kompensācijas prasību?

Par avansa maksājumu lēmumu pieņem četru līdz sešu nedēļu laikā no prasības iesniegšanas, ja prasība ir pabeigta.

Attiecībā uz pamata palīdzību komisija izskata prasību tikai pēc tam, kad apdrošināšanas sabiedrības ir veikušas savus maksājumus, pamatojoties uz cietušajiem radītajām ilgtermiņa sekām.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Komisijas lēmums nav pārsūdzams. Var iesniegt tikai pieteikumu par atcelšanu Beļģijas Valsts padomē (Conseil d’Etat).

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Saite atveras jaunā logāCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence — Division Terrorisme
E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logāterrorvictims@just.fgov.be

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Saite atveras jaunā logāCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence — Division Terrorisme
E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logāterrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Nē.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Ir cietušo atbalsta dienesti, kas var palīdzēt cietušajiem pieprasīt finansiālu palīdzību no komisijas.

Atbalstu cietušajiem sniedz Beļģijas kopienas un reģioni.

Plašāka informācija (jo īpaši par dažādajiem dienestiem, kas ir apstiprināti palīdzības sniegšanai):

Beļģijas franču valodas kopiena: Saite atveras jaunā logāhttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija: Saite atveras jaunā logāhttps://www.slachtofferzorg.be/

Lapa atjaunināta: 14/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Bulgārija

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Bulgārijas Republikā jūs varat saņemt kompensāciju no valsts par materiāliem zaudējumiem, kas radušies šādu noziegumu tiešā rezultātā:

 • terorisms; slepkavība; slepkavības mēģinājums; tīšs smags miesas bojājums; uzmākšanās; izvarošana; cilvēku tirdzniecība;
 • nodarījumi, kas izdarīti, izpildot organizētas noziedzīgas grupas rīkojumu vai lēmumu;
 • cits tīšs vardarbīgs noziegums, kas tieši izraisījis nāvi vai smagus miesas bojājumus.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Skatīt atbildi uz pirmo jautājumu.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Ja cietušais miris nozieguma rezultātā, tiesības uz kompensāciju ir cietušā pēctečiem vai partnerim / kopdzīves partnerim.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Nē, nevarat. Cietušā pēcteči vai partneris / kopdzīves partneris var saņemt kompensāciju tikai tad, ja cietušais ir miris nozieguma rezultātā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valstspiederīgais?

Kompensāciju ārvalstniekiem var piešķirt gadījumos, kas paredzēti starptautiskā nolīgumā, kura puse ir Bulgārijas Republika.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Nē, nevarat. Kompensāciju maksā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā izdarīts noziegums.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Jā. Kompensācija netiek piešķirta, ja cietušais nav paziņojis par noziegumu kompetentajām iestādēm, izņemot, ja cietušajam pamatotu iemeslu dēļ nav bijis iespējams to izdarīt.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Jā. Noziegumos cietušie ir tiesīgi pieprasīt kompensāciju, kad kriminālprocess ir noslēdzies ar tiesu iestādes galīgu lēmumu, proti:

 • notiesājošu spriedumu, arī gadījumos, kad lieta izskatīta bez apsūdzētā klātbūtnes;
 • vienošanos par strīda izšķiršanu ārpustiesas kārtībā;
 • prokuratūras vai kompetentās tiesas lēmumu izbeigt kriminālprocesu, izņemot lietas, kas izbeigtas, pamatojoties uz Kriminālprocesa kodeksa (Nakazatelno-protsesualen kodeks) 24. panta 1. punkta 1., 7., 8.a un 9. apakšpunktu;
 • prokuratūras vai kompetentās tiesas lēmumu apturēt kriminālprocesu, jo noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Lai gan šādas prasības nav, kompensāciju nepiešķirs, ja cietušais būs saņēmis cita veida kompensāciju.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Skatīt atbildi uz jautājumu “Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?”

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Pieteikumi par kompensāciju jāiesniedz ne vēlāk kā gadu pēc datuma, kad attiecīgais tiesu iestādes lēmums kļuvis galīgs.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Kompensācija solidāri sedz materiālos zaudējumus, kas radušies nozieguma tiešā rezultātā, tostarp:

 • ārstēšanās izmaksas, izņemot izmaksas, ko sedz no Nacionālā veselības apdrošināšanas fonda budžeta;
 • negūtus ienākumus;
 • tiesāšanās izdevumus;
 • negūtus uzturlīdzekļus;
 • apbedīšanas izmaksas;
 • citus materiālos zaudējumus.

Cietušajiem jāiesniedz attiecīgie dokumenti, kas apliecina visus materiālos zaudējumus, par kuriem pieprasa kompensāciju.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Noziegumos cietušie ir tiesīgi saņemt vienreizēju kompensācijas maksājumu no valsts.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Kompensācija netiks piešķirta šādos gadījumos:

 • cietušais ir notiesāts par noziegumu, kas uzskaitīts atbildē uz pirmo jautājumu, piecu gadu laikposmā, pirms ir iesniegts pieteikums par kompensāciju;
 • nodarījums izdarīts galēju emocionālu traucējumu apstākļos, ko izraisījusi cietušā nelikumīga rīcība, kā rezultātā radušās vai var būt radušās smagas sekas noziedzīgā nodarījuma izdarītājam vai viņa radiniekiem;
 • nodarījums izdarīts, pārkāpjot likumīgās pašaizsardzības robežas.
 • Ja cietušais ir veicinājis noziedzīgā nodarījuma rezultātu, kompensācijas summa, kas citos gadījumos tiktu izmaksāta pilnā apjomā, tiks samazināta.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Visiem noziegumos cietušajiem ir vienādas tiesības. Cietušā finanšu stāvoklim nav ietekmes uz kompensācijas pieprasīšanu no valsts.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Valsts piešķirs kompensāciju par noziegumiem, kas izdarīti pēc 2005. gada 30. jūnija un kas ietilpst kategorijās, kuras norādītas atbildē uz pirmo jautājumu.

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Cietušajiem jāiesniedz attiecīgie dokumenti, kas apliecina visus materiālos zaudējumus, par kuriem pieprasa kompensāciju.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Valsts izmaksātā kompensācija ir naudas summa, kas nevar pārsniegt 10 000 BGN. Kad kompensāciju piešķir kā uzturlīdzekļus apgādājamajiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem un kuri ir nozieguma rezultātā mirušas personas pēcteči, kompensācija katram apgādājamajam nevar pārsniegt 10 000 BGN.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Jā, ir jānorāda. Pieteikumā par kompensāciju cietušajam ir jānorāda kompensācijas summa un materiālie zaudējumi, par kuriem tiek prasīta kompensācija.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Nē, nevarat.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piem., ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība utt.) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Nē, nevarat.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

 • Attiecīgās tiesas iestādes lēmuma kopija un tā pamatojuma izklāsts, ja ir bijis notiesājošs spriedums;
 • izraksts no sodāmības reģistra, ja persona nav Bulgārijas valstspiederīgais;
 • personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • izziņa par personas, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju Bulgārijā, pašreizējo pastāvīgo dzīvesvietu;
 • dokuments par juridisko pārstāvību, aizgādību vai aizbildnību;
 • mantošanas apliecība, ja persona, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju, ir nozieguma rezultātā miruša cietušā bērns, vecāks vai laulātais;
 • izdevumus, piemēram, medicīniskas izmaksas (izņemot izmaksas, ko sedz Nacionālais veselības apdrošināšanas fonds), apbedīšanas izmaksas u. c. izmaksas, apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
 • dokuments, kas apliecina ieņēmumus, kurus cietušais guvis, būdams darba attiecībās vai līdzvērtīgās saistībās, sešu mēnešu laikposmā pirms nozieguma dienas;
 • tiesas paziņojums par izdevumiem, kas radušies saistībā ar tiesvedību;
 • citus materiālos zaudējumus apliecinoši dokumenti;
 • apliecinājums par to, ka cietušais nav saņēmis citu kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem, kas radušies nozieguma rezultātā.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē, nav.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem, kura darbojas Bulgārijas Republikas Tieslietu ministrijas pakļautībā.

Kur man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA

Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem

Adrese: Slavyanska 1, 1040 Sofija, Bulgārijas Republika

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.compensation.bg/en.

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē, nav.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Pieteikums par kompensāciju tiek izskatīts ne vēlāk kā mēnesi no tā saņemšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā šo termiņu var pagarināt ne vairāk kā par trīs mēnešiem.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumus, ko pieņem Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem, nevar apstrīdēt.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Standarta pieteikuma veidlapu kompensācijas saņemšanai var saņemt no Nacionālās padomes palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem, provinču gubernatoriem, izmeklētājiem un cietušo atbalsta organizācijām. Elektroniska pieteikuma veidlapa kompensācijas saņemšanai ir pieejama Nacionālās padomes tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.compensation.bg/en.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Lūdzu skatīt Nacionālās padomes palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem tīmekļa vietni Saite atveras jaunā logāhttp://www.compensation.bg/en.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Cietušo atbalsta organizācijas sniedz praktisku palīdzību noziegumos cietušajiem, tostarp palīdzību pieteikuma par kompensāciju sagatavošanā.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Jā. Bulgārijas Cietušo atbalsta organizāciju asociācija.

Tālr. +359 29819300

Lapa atjaunināta: 08/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Čehija

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Čehijas Republika sniegs finansiālu palīdzību noziegumos cietušajiem, kuru veselībai ir nodarīts kaitējums, un nozieguma rezultātā mirušu cietušo pārdzīvojušajiem apgādājamajiem. Tiesības saņemt finansiālu palīdzību ir arī personām, kuras cietušas pret cilvēka cieņu vērstos dzimumnoziegumos, un bērniem, pret kuriem notikusi vardarbīga izturēšanās.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Finansiālā palīdzība ir paredzēta, lai pārvarētu pasliktinājušos sociālo situāciju, ko izraisījis noziegums; tā neaizstāj noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pienākumu kompensēt cietušajam radītos zaudējumus.

Pārdzīvojušie apgādājamie saņem finansiālu palīdzību kā vienreizēju maksājumu; arī cietušie, kuru veselībai nodarīts kaitējums, var pieprasīt palīdzību vienreizēja maksājuma veidā (tā summa ir atkarīga no izraisīto seku smaguma) vai prasīt atlīdzību par ārstēšanās izmaksām vai kompensāciju par negūtiem ienākumiem. Pret cilvēka cieņu vērstos dzimumnoziegumos cietušie vai vardarbībā cietušie bērni var prasīt atlīdzību par ārstēšanās izmaksām, lai tādējādi mazinātu viņiem nodarīto nemateriālo kaitējumu.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, nozieguma rezultātā mirušu cietušo pārdzīvojušajiem apgādājamajiem ir tiesības saņemt finansiālu palīdzību, ja pārdzīvojušais apgādājamais ir mirušās personas vecāks, laulātais, reģistrētais partneris, bērns, brālis vai māsa un ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā kopā ar mirušo viņa nāves brīdī vai ja pārdzīvojušais apgādājamais ir persona, attiecībā pret kuru mirušajai personai bija pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Šādā gadījumā jums nav tiesību saņemt finansiālu palīdzību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valstspiederīgais?

Varat, ja pastāvīgi dzīvojat vai likumīgi uzturaties citā ES dalībvalstī un esat cietis Čehijas Republikā izdarītā noziegumā vai ja esat likumīgi uzturējies Čehijas Republikā vairāk nekā 90 dienas un esat cietis Čehijas Republikā izdarītā noziegumā, ja esat pieteicies starptautiskās aizsardzības saņemšanai Čehijas Republikā vai jums ir piešķirts patvērums vai alternatīvā aizsardzība, vai — attiecīgā gadījumā — atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti starptautiskā līgumā.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Ja esat Čehijas Republikas valstspiederīgais, Jums ir tiesības saņemt finansiālu palīdzību neatkarīgi no tā, kurā valstī izdarīts noziegums, kurā esat cietis.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Jā, tas ir nepieciešams.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Nav nepieciešams sagaidīt izmeklēšanas rezultātu; finansiālu palīdzību var piešķirt, ja tiesībaizsardzības iestāžu veiktā izmeklēšana liecina, ka nav šaubu, ka noziegums ir izdarīts, un ka ir izpildīti juridiskie nosacījumi, lai būtu tiesības saņemt finansiālu palīdzību.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Ja neprasāt zaudējumu atlīdzināšanu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, finansiālo palīdzību var samazināt vai pat nepiešķirt.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Šādā gadījumā ir nozīme tam, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav zināms, vai arī noziegumā apsūdzētā persona ir atzīta par nevainīgu, pat ja ir acīmredzams, ka noziegums ir noticis (proti, noziegums tika izdarīts, bet to varētu būt izdarījusi cita persona). Šādā gadījumā jums ir tiesības saņemt finansiālu palīdzību. Tomēr, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir attaisnots, jo darbība, kurā viņš apsūdzēts, nav noziegums, jums nav tiesību saņemt finansiālu palīdzību. Prasību galvenokārt novērtē, pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestāžu savāktajiem materiāliem; jūsu uzdevums ir pierādīt nodarītā kaitējuma apjomu un, ja piemērojams, jebkādu zaudējumu summu, ko var ņemt vērā (ārstēšanās izmaksas un negūtos ienākumus).

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Prasība jāiesniedz divu gadu laikā no brīža, kad uzzinājāt par zaudējumiem, bet ne vēlāk kā piecus gadus pēc nozieguma dienas. Beidzoties kādam no šiem termiņiem, tiesības saņemt palīdzību pārstāj būt spēkā.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

a) Noziegumos cietušajiem:

— materiāli (nepsiholoģiski) zaudējumi:

 • veselības aprūpes izmaksas, kas saistītas ar ievainojumiem (medicīniskā ārstēšana — ambulatorā aprūpe un aprūpe stacionārā, atlabšana) — ;
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no ievainojumiem (t. i., aprūpe un asistēšana, pagaidu un pastāvīga aprūpe, ilgtermiņa rehabilitācija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • ar veselības uzlabošanu tieši saistīti izdevumi — jā (īpaši palīglīdzekļi, medicīniskā aprūpe vai rehabilitācija);
 • ievainojumi, kam ir pastāvīgas sekas (piemēram, invaliditāte un cita pastāvīga darbnespēja);
  • negūtā peļņa medicīniskās aprūpes laikā un pēc tās (tostarp negūtā peļņa un zaudēta spēja gūt ienākumus vai iztikas līdzekļu samazināšanās, utt.) — ;
  • iespēju zaudēšana — ;
  • izmaksas, kas saistītas ar tiesvedību par notikumu, kurš radījis attiecīgos zaudējumus, piemēram, juridiskās nodevas, tiesāšanās izdevumi) — ;
  • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu — ;
  • citi — ;

— psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas — NĒ.

b) Cietušā pilnvarotām personām vai radiniekiem:

— materiāli (nepsiholoģiski) zaudējumi:

 • apbedīšanas izmaksas — ;
 • veselības aprūpes izmaksas (piemēram, ģimenes locekļa ārstēšana, ambulatorā aprūpe un aprūpe stacionārā, rehabilitācija) — ;
 • iztikas līdzekļu zaudēšana vai iespēju zaudēšana — ;

— psiholoģisks kaitējums:

 • radinieku vai pilnvaroto personu sāpes un ciešanas / kompensācija pārdzīvojušajiem apgādājamajiem, ja cietušais miris — NĒ.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Finansiālo palīdzību piešķir kā vienreizēju maksājumu.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Jūsu sodāmībai nav izšķirošas nozīmes attiecībā uz jūsu tiesībām saņemt finansiālu palīdzību, tomēr, ja nesadarbosieties ar tiesībaizsardzības iestādēm nozieguma atklāšanā, finansiālo palīdzību jums nevarēs piešķirt. Jums arī nepiešķirs palīdzību, ja būsiet piedalījies noziegumā kā līdzdalībnieks.

Ja nesadarbosieties, kā nepieciešams, finansiālās palīdzības procedūrā, procedūru var izbeigt vai jūsu prasību var noraidīt.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Tikai tad, ja ir acīmredzams, ka jūsu sociālā situācija nav pasliktinājusies nozieguma rezultātā, jums var nepiešķirt finansiālo palīdzību.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Ja esat jebkādā veidā veicinājis kaitējumu, finansiālo palīdzību var samazināt vai vispār nepiešķirt.

Kā tiek aprēķināta kompensācija?

Cietušie, kuriem nodarīts neliels kaitējums veselībai, var pieprasīt vienreizēju palīdzību 10 000 CZK apmērā.

Cietušie, kuriem nodarīts būtisks kaitējums veselībai, var pieprasīt vienreizēju palīdzību 50 000 CZK apmērā.

Cietušie, kuru veselībai nodarīts kaitējums, vienreizēja palīdzības maksājuma vietā var pieprasīt finansiālu palīdzību par summu līdz 200 000 CZK, kas ir līdzvērtīga pierādītajām ārstēšanās izmaksām un/vai negūtiem ienākumiem.

Pārdzīvojušajiem apgādājamajiem ir tiesības saņemt finansiālu palīdzību, ko piešķir kā vienreizēju maksājumu 200 000 CZK apmērā, izņemot brāļus un māsas, kuri ir tiesīgi saņemt palīdzību 175 000 CZK apmērā.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Jums kā noziegumā cietušajam, kura veselībai nodarīts kaitējums, vai kā pārdzīvojušajam apgādājamajam var piešķirt līdz 200 000 CZK; turklāt nāves gadījumā kopējā finansiālā palīdzība, ko piešķir visiem pārdzīvojušajiem apgādājamajiem, nevar pārsniegt 600 000 CZK, un, ja ir vairāk pārdzīvojušo apgādājamo, piešķirto palīdzību proporcionāli samazina, lai nepārsniegtu finansiālās palīdzības maksimālo summu.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Jā.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Tikai tad, ja apdrošināšana sedz noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pienākumu kompensēt radītos zaudējumus, kas saskaņā ar Čehijas Republikas tiesību aktiem ir praktiski iespējams attiecībā uz satiksmes negadījumiem un nelaimes gadījumiem darbā.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Finansiālās palīdzības avansa maksājumus nenodrošina.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piem., ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība utt.) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Jā, nepārsniedzot finansiālās palīdzības maksimālo pieļaujamo summu.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

 • Pilnvara, apliecinājums par ģimenes saitēm ar cietušo;
 • cietušā miršanas apliecība;
 • policijai iesniegtā ziņojuma kopija;
 • tiesas lēmuma kopija;
 • veselības dokumentācija;
 • slimnīcu čeki vai rēķini par saistītiem izdevumiem;
 • rēķini par ārstēšanās izmaksām;
 • saņemšanas dokumenti.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Tieslietu ministrija.

Kur man jānosūta prasība (valstists mēroga gadījumos)?

Tieslietu ministrijai.

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Lēmums par prasību būtu jāpieņem trīs mēnešu laikā.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Iesniedzot administratīvu prasības pieteikumu tiesā.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, no NVO, kas pievēršas noziegumos cietušajiem, un no Probācijas un mediācijas dienesta.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Nē.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Jā, bet uz jūsu rēķina.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Vislielākā šāda organizācija ir “Bílý kruh bezpečí” (“Baltais Drošības Aplis”); cietušajiem palīdz arī Čehijas Republikas Probācijas un mediācijas dienests.

Lapa atjaunināta: 26/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Dānija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Valsts izmaksā prasītājam kompensāciju un atlīdzību, ja ir pārkāpts Dānijas Kriminālkodekss vai Likums par uzturēšanos, uzturēšanās aizliegumu un izraidīšanu un pārkāpuma rezultātā ir nodarīts personisks aizskārums vai iestājusies nāve. Tas ir noteikts Likumā par kompensācijām noziegumos cietušajiem. Ja pārkāpti specializētie tiesību akti, tostarp Ceļu satiksmes likums, Militārais kriminālkodekss vai dekrēti, Likumā par kompensācijām noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atlīdzību piešķirt nevar. Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde neatkarīgi novērtē, vai uz incidentu attiecas Likums par kompensācijām noziegumos cietušajiem. Tomēr parasti Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādes vērtējuma pamatā ir policijas veiktais novērtējums par incidentu. Kompensāciju vai atlīdzību neizmaksā, ja nodarījums nav sodāms, piemēram, pašaizsardzības, jus necessitatis vai piekrišanas gadījumā.

Par kādu kaitējumu varu saņemt kompensāciju?

Likums galvenokārt attiecas uz kompensācijām par personisku aizskārumu, jo mantisku kaitējumu kompensē tikai ierobežotā apmērā. Ar jēdzienu “personisks aizskārums” saprot gan miesas bojājumus, gan psiholoģiskas traumas.

Principā kompensāciju izmaksā tikai tiešajam prasītājam, kas cietis noziedzīgajā nodarījumā. Tomēr gadījumā, ja nodarījuma brīdī atradāties tā tiešā tuvumā, jums ir iespēja saņemt kompensāciju un atlīdzību saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem, pat ja jūs nevar nepārprotami uzskatīt par cietušo. Bojāgājušo tuviniekiem ir iespēja saņemt kompensāciju par apbedīšanas izdevumiem, galvenā pelnītāja zaudējumu utt. Sīkāka informācija sniegta turpmākajos punktos.

Personiska aizskāruma gadījumā kompensāciju un atlīdzību var piešķirt par:

 • izdevumiem, kas saistīti ar atlabšanu,
 • zaudētiem ienākumiem,
 • sāpēm un ciešanām,
 • kaitējumu ar paliekošām sekām,
 • pelnītspējas zudumu,
 • civiltiesību pārkāpumu,
 • smagu pārkāpumu,
 • citiem zaudējumiem (piemēram, saistībā ar mācību ilguma palielināšanos vai īpašu palīglīdzekļu iegādi),
 • juridiskajiem izdevumiem.

Ja cietušais ir gājis bojā, ir iespēja saņemt:

 • apbedīšanas izdevumu kompensāciju,
 • kompensāciju par galvenā pelnītāja zaudējumu,
 • pabalstu pārdzīvojušajam laulātajam/dzīvesbiedram pārejas periodā,
 • apgādnieka zaudējuma pabalstu.

Gadījumos, kad nodarīts arī mantisks kaitējums, izmaksā kompensāciju par apģērbu un personīgajām mantām, kas cietušajam bija mugurā vai līdzi personiskā aizskāruma brīdī, kā arī kompensāciju par mantisku kaitējumu, ko nodarījušas konkrētas sodītas personas, piemēram, notiesātie.

Netiek kompensēti mantiski zaudējumi, kas radušies, piemēram, krāpšanas dēļ. Tāpat nekompensē līdzekļu trūkumu, darbības zaudējumus, negūtu peļņu u.tml.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Jā. Kā minēts iepriekš, cietušā nāves gadījumā var saņemt kompensāciju un atlīdzību.

Apbedīšanas izdevumu kompensāciju izmaksā personai, kura ir apmaksājusi apbedīšanu, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir bojāgājušā radinieks.

Kompensāciju par galvenā pelnītāja zaudējumu izmaksā laulātajam/dzīvesbiedram un pārdzīvojušajiem bērniem, kam bojāgājušais bijis galvenais apgādnieks.

Ja bojāgājušajam nav pārdzīvojuša laulātā vai dzīvesbiedra, pārejas perioda pabalstu var piešķirt citiem apgādājamajiem, ja to prasa kādi īpaši apstākļi. Šādi pabalstu varētu saņemt, piemēram, brālis vai māsa, ja tie ilgus gadus dzīvojuši kopā vienā mājsaimniecībā ar bojāgājušo.

Papildus tam pabalstu var piešķirt arī tādām pārdzīvojušām personām, kas bijušas īpaši tuvās attiecībās ar bojāgājušo. Parasti šādu pabalstu piešķir mirušās personas laulātajam, dzīvesbiedram, nepilngadīgajiem bērniem un vecākiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Vecāki var saņemt atlīdzību par izdevumiem, kas radušies saistībā ar viņu cietušo bērnu apmeklēšanu slimnīcā.

Lai bērnu un pusaudžu veselības stāvoklis uzlabotos, viņiem var būt ļoti svarīga viņu mātes vai tēva klātbūtne slimnīcā vai līdzdalība rehabilitācijā. Šādos īpašos gadījumos var tikt pilnīgi vai daļēji atlīdzināts mātes vai tēva ienākumu zudums.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā. Likumā par kompensācijām noziegumos cietušajiem nav noteikts, ka personai būtu jābūt valstspiederīgai vai pastāvīgi dzīvojošai Dānijā, lai saņemtu kompensāciju. Vienīgais nosacījums ir tāds, ka noziedzīgais nodarījums ir noticis Dānijā. Ja citādi minētā likuma nosacījumi ir izpildīti, nav nozīmes, vai prasītājs ir Dānijā dzīvojošs ārvalstnieks, tūrists vai Dānijā uz īsu laiku apmetusies persona.

Vai es varu prasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu prasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kurā notika noziegums? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Principā šāda iespēja nav paredzēta. Tomēr pastāv ierobežota iespēja saņemt kompensāciju no Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādes, pat ja personiskais aizskārums radies noziedzīgā nodarījumā ārvalstīs. Kompensāciju piešķir tikai tad, ja tas ir pamatoti. Paredzēts, ka kompensācijas piešķiršanas iespēja ir ierobežota un to izmanto tikai atsevišķos gadījumos, kad to prasa īpaši apstākļi.

Īpašos gadījumos izmaksā kompensāciju par ārpus Dānijas notikušos noziegumos nodarītu kaitējumu, ja prasītājs dzīvo Dānijā, ir Dānijas valstspiederīgais vai nodarījuma brīdī bijis norīkots pārstāvēt Dāniju ārvalstīs. Kompensāciju un atlīdzību izmaksā par kaitējumu, kas rodas gadījumā, kad Dānijas valstspiederīgais vai Dānijā dzīvojoša persona ārvalstīs uzbrūk citai personai, kas ir Dānijas valstspiederīgā vai dzīvo Dānijā. Tomēr tas ir iespējams tikai tad, ja kaitējums nodarīts konkrētā ar Dāniju saistītā vidē, piemēram, skolas ekskursijas laikā. Ja tas, ka gan cietušais, gan nozieguma izdarītājs ir saistīti ar Dāniju, ir tikai sakritība, tad kompensāciju nepiešķir.

Kompensāciju var piešķirt arī tad, ja nodarījums bijis vērsts pret prasītāju, kurš dzīvo Dānijā un atradies ārvalstīs darba darīšanās. Tas attiecas tikai uz īstermiņa profesionālo darbību ārvalstīs ar nosacījumu, ka prasītājs vai viņa darba devējs nevarētu būt noformējuši privātu apdrošināšanu, kas sedz ar šo kaitējumu saistītos zaudējumus. Kaitējumam jābūt radītam darba laikā.

Par profesionālu darbību neuzskata studijas un prakses ārzemēs.

Kompensāciju un atlīdzību var saņemt nepilngadīgais, kas uzturas ārvalstīs savu vecāku profesionālās darbības dēļ. Šādā gadījumā lēmuma pamatā būs vecāku apstākļi.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Jā. Kompensācijas saņemšanai no valsts obligāts nosacījums ir tāds, ka par noziedzīgo nodarījumu 72 stundu laikā ir paziņots policijai.

Paziņošana nozīmē, ka policijā ir iesniegts pieprasījums izmeklēt lietu. Smagāku nodarījumu gadījumā reti ir nepieciešams atsevišķi pieprasīt izmeklēšanu, bet ne tik smagos gadījumos tas parasti ir jādara. Tādējādi, lai tiktu uzskatīts, ka par noziegumu ir paziņots, ne vienmēr pietiek ar to, ka policisti ir bijuši notikuma vietā un, iespējams, arī runājuši ar cietušo.

Atsevišķos gadījumos ir atļauts pārsniegt paziņošanas termiņu. Piemēram, Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde gandrīz vienmēr atbrīvo no prasības par ziņošanu policijai 72 stundu laikā, ja, neskatoties uz novēlotu paziņošanu, noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek sekmīgi arestēts un saukts pie atbildības.

Tiesību aktos ir noteikts, ka bailes no atriebības nav pamatots iemesls nepaziņot policijai par noziegumu 72 stundu laikā.

Turklāt 72 stundu termiņš ir atcelts attiecībā uz gadījumiem, kad notikusi izvarošana, incests, smagi, pret bērniem vērsti dzimumnoziegumi un noteikti dzimumnoziegumi, kuros cietušas personas, kas jaunākas par 18 gadiem. Šis likuma grozījums attiecas tikai uz 72 stundu termiņu, un joprojām ir spēkā prasība, ka par noziedzīgo nodarījumu ir jāpaziņo policijai. Prasība par šādu termiņu ir atcelta attiecībā uz kaitējumu, kas nodarīts noziedzīgos nodarījumos, kuri pastrādāti pēc 2016. gada 1. aprīļa.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Administratīvais process

Kompensācijas pieteikums jāiesniedz policijai tajā policijas iecirknī, kurā ticis paziņots par nodarījumu. Policija šo pieteikumu nosūta Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādei.

Ja policija, prokuratūra vai tiesa vēl nav pabeigusi lietas izskatīšanu, policija pieteikumu nosūta Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādei tikai pēc lietas izbeigšanas. Tomēr noteiktos apstākļos Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde lietu var izskatīt, pirms to ir izbeigusi policija, prokuratūra vai tiesa.

Tas notiek ļoti reti un parasti tikai ļoti smagu noziegumu — visbiežāk slepkavību — gadījumā, kad pārdzīvojušo tuvinieku labā var būt īpaša vajadzība lemt par prasīto kompensāciju vai tās daļu, pat ja policija vai tiesa lietu vēl nav izbeigusi.

Neatkarīgi no nodarījuma smaguma Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde nevar izskatīt attiecīgo lietu, pirms to ir slēgusi policija vai tiesa, ja pastāv šaubas par to, vai noziedzīgais nodarījums ir ticis izdarīts, vai ir objektīvs pamats nesodāmībai un vai varētu pastāvēt iemesli kompensācijas samazināšanai prasītāja neatbilstīgas rīcības dēļ.

Tiesvedība

Kompensācijas pieteikums ir jāiesniedz tiesā kriminālprocesa laikā. Tad tiesnesis lemj, vai uzreiz izskatīt pieteikuma pamatotību vai arī nodot to vēlākai izskatīšanai Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma sūdzību iestādē vai civilprasības ietvaros. Šis lēmums var būt atkarīgs no tā, vai nozieguma izdarītājs pieteikumu apstrīd vai nē.

Ja pieteikumu kriminālprocesa ietvaros ir izskatījusi tiesa, pieteikuma iesniedzējs var pieteikumu nosūtīt arī Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādei.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde nepiešķir kompensāciju, ja pieteikuma iesniedzējam nodarīto kaitējumu atlīdzina nozieguma izdarītājs vai sedz apdrošināšanas polise, vai tas tiek kompensēts ar citiem pabalstiem, kas pēc būtības ir zaudējumu atlīdzināšana. Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde lēmumu pieņem tikai tad, kad ir noskaidrots, vai zaudējumi nav atlīdzināti no citiem avotiem.

Netiek prasīts vispirms mēģināt atgūt zaudējumus no nozieguma izdarītāja, un nozieguma izdarītājam nav obligāti jābūt identificētam.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts?

Jā. Pat tad, ja krimināllietu nevar sākt, jo nozieguma izdarītājs ir nezināms vai nav atrodams, valsts var piešķirt kompensāciju. Tomēr ir spēkā prasība, ka jābūt izpildītiem pārējiem likumiskajiem nosacījumiem.

Šādos gadījumos Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde neatkarīgi novērtē, vai personisks aizskārums radies noziedzīgajā nodarījumā.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde neizskata pieteikumus, kas iesniegti vairāk nekā 2 gadus pēc nodarījuma izdarīšanas, izņemot gadījumus, kad pastāv kādi īpaši iemesli. Ja lietā ir pieņemts spriedums, termiņš sākas no dienas, kad pieņemts notiesājošais krimināllietas spriedums. Ja policija ir izmeklējusi lietu un pēc tam nav ierosināta krimināllieta, termiņš sākas no dienas, kad policija pieņēmusi lēmumu izbeigt izmeklēšanu.

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde, ja vien tai nav īpašu iemeslu to darīt, var neizskatīt pieteikumu arī tad, ja tā ir iepriekš izskatījusi atlīdzības pieteikumus, ko iesniegusi tā pati persona par to pašu nodarījumu, un ja jaunais pieteikums ir iesniegts vairāk nekā 2 gadus pēc brīža, kad iesniedzējs ir sapratis vai kad tam būtu vajadzējis saprast, ka viņam ir tiesības prasīt kompensāciju.

Saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem policijas pienākums ir sniegt prasītājam atbalstu saistībā ar piekļuvi kompensācijai. Ja policija šo pienākumu nav pildījusi, Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde parasti neņem vērā minēto 2 gadu termiņu.

Ja pieteikuma iesniedzējs nodarījuma brīdī ir bijis nepilngadīgs, pastāv lielāka iespēja, ka Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde neņems vērā šo termiņu.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

 1. Nodarījumā cietušajam:
  • materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):
   • medicīnas pakalpojumu izmaksas ievainojuma gadījumā (ārstēšana — ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija) —
   • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša apmācība, fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.), —
   • kaitējums ar paliekošām sekām (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi) —
   • ienākumu zaudējums ārstēšanās laikā un pēc tās (piemēram, negūti ienākumi un zaudēta pelnītspēja vai samazināti iztikas līdzekļi utt.) —
   • iespēju zaudējums —
   • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas), — JĀ, noteiktos gadījumos. Īpašos gadījumos Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde var nolemt prasītājam pilnīgi vai daļēji atlīdzināt izdevumus, kas tam radušies saistībā ar lietas izskatīšanu iestādē. Prasītājam nekad nav jāsedz nekādas juridiskās izmaksas, kas saistītas ar pašu krimināllietu, jo to ierosina policija.
   • kompensācija par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu — . Kompensāciju izmaksā par apģērbu un personīgajām mantām, kas cietušajam bija mugurā vai līdzi personiskā aizskāruma brīdī.
  • psiholoģisks (morāls) kaitējums:
   • cietušā sāpes un ciešanas — . Citi kaitējumu veidi, par ko var saņemt kompensāciju un atlīdzību, ir norādīti iepriekš.
 2. Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem:
  • materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):
   • apbedīšanas izdevumi —
   • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija) — NĒ
   • iztikas līdzekļu vai iespēju zaudējums — JĀ/NĒ. Kompensāciju maksā par galvenā pelnītāja zaudējumu. Sīkāku informāciju skatīt iepriekš.
  • psiholoģisks kaitējums:
   • tuvinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpes un ciešanas / kompensācija pārdzīvojušajiem tuviniekiem, ja cietušais miris, — NĒ/JĀ. Par tuvinieku un citu personu sāpēm un ciešanām kompensāciju nepiešķir. Tomēr var piešķirt pārejas perioda pabalstu. Sīkāku aprakstu skatīt iepriekš.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Iestādes piešķirto kompensāciju un atlīdzību izmaksā aptuveni 14 dienas pēc iestādes lēmuma pieņemšanas. Izmaksu veic policija tajā policijas iecirknī, kurā ticis ziņots par noziegumu.

Ar vienu lēmumu apstiprinātos pieteikumos prasīto kompensāciju izmaksā vienā maksājumā.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Uz pieteikumiem par kompensāciju un atlīdzību noziegumos cietušajiem atbilstīgi attiecas vispārējie Dānijas tiesību aktos paredzētie noteikumi par kompensācijām, tai skaitā noteikumi par kompensācijas samazināšanu vai atsaukšanu gadījumā, ja prasītājs ir bijis līdzdalīgs kaitējuma radīšanā vai ir pieņēmis kaitējuma risku. Riska pieņemšana var būt saistīta, piemēram, ar gadījumiem, kad kaitējums nodarīts motociklistu un citu bandu konfliktos.

Ja cietušais nepietiekami sadarbojas lietas izmeklēšanā, tas var zaudēt tiesības uz kompensāciju. Tā notiek, piemēram, ja cietušais atsakās sniegt skaidrojumu policijai vai tiesai.

Kompensāciju var arī samazināt vai atsaukt, ja pieteikuma iesniedzējs nepilda savus standarta pienākumus zaudējumu samazināšanai. Tas nozīmē, ka personai, kurai citas personas prettiesiskas rīcības rezultātā nodarīts kaitējums, ir pienākums iespēju robežās samazināt savus zaudējumus, kas rodas kaitējuma dēļ.

Pieteikuma izskatīšanā netiek ņemta vērā pieteikuma iesniedzēja agrākā sodāmība. Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde parasti nesaņem ziņas par sodāmību.

Ja pieteikuma iesniedzējs nereaģē uz Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādes lūgumu iesniegt dokumentāciju saistībā ar iesniegto pieteikumu, tas var ietekmēt piešķirtās kompensācijas apmēru. Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums ar dokumentiem pienācīgi pamatot savu pieteikumu.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Jūsu pieteikumam var piešķirt prioritāti, ja jūs, piemēram, izsauc uz izpildes tiesu vai ja ir pieejama informācija par piespiedu atsavināšanu, vai ja jūs saņemat brīdinājumus no bankas par regulāro maksājumu nemaksāšanu.

Saņemot pieteikumus, kuros lūdz kompensēt zaudētos ienākumus, Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde saprot, ka pieteikuma iesniedzēja ienākumu avots ir zudis, tādēļ šādām lietām pievēršas vispirms.

Citos gadījumos tikai pieteikuma iesniedzēja finansiālās situācijas dēļ lietai prioritāti nepiešķir.

Pieteikuma iesniedzēja finansiālā situācija nekā citādi neietekmē ne izredzes saņemt kompensāciju, ne kompensācijas summu.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Kompensāciju vai atlīdzību nepiešķir, ja pieteikuma iesniedzēja zaudējumus atmaksā nozieguma izdarītājs vai sedz apdrošināšanas atlīdzība vai citi pabalsti, kas pēc būtības ir faktiska atlīdzināšana.

Pieteikuma iesniedzējam ir pēc iespējas labāk un nepieciešamajā apmērā jāsadarbojas ar policiju lietas izmeklēšanā. Apzināta informācijas noklusēšana vai līdzīga nesadarbošanās lietas izmeklēšanas gaitā parasti noved pie tā, ka kompensāciju nepiešķir.

Lai saņemtu kompensāciju no valsts, jābūt izpildītam arī nosacījumam, ka pieteikuma iesniedzējs iespējamajā krimināllietā pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju ir pieprasījis kompensāciju vai tiesā izteicis savu nostāju par to.

Vispārējās deliktu tiesību normas paredz, ka ir jābūt cēloniskai sakarībai starp pastrādāto noziedzīgo nodarījumu un nodarīto kaitējumu.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā konkrēto pieteikumu un prasīto summu. Ja jūs kā pieteikuma iesniedzējs esat ar dokumentiem pienācīgi pamatojis savu pieteikumu, zaudējumu atlīdzība tiks aprēķināta atbilstoši nodarītajiem zaudējumiem. Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde, izskatot katru kompensācijas pieteikumu, aprēķina zaudējumus atbilstoši piemērojamajiem noteikumiem (piemēram, zaudēto ienākumu apmēru aprēķina kā starpību starp gaidītajiem ienākumiem un faktiskajiem ienākumiem pieteikumā norādītajā periodā). Ja ar dokumentiem pamatojat tikai daļu no prasītās summas, kompensāciju izmaksā tikai par šo apliecināto summu. Dažos gadījumos Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde kompensācijas apmēru aprēķina kā aplēsi. Tā var būt gadījumos, kad prasītājs nespēj pats aprēķināt prasītās kompensācijas apmēru.

Kompensācijas summu aprēķina, pamatojoties uz tarifiem. Ir vairāki tarifi, kurus koriģē reizi gadā — 1. janvārī. Piemēram, kompensācijas par sāpēm un ciešanām tarifs ir 200 DKK par katru slimības dienu (2018. gada tarifs). Kompensāciju par kaitējumu ar paliekošām sekām aprēķina atbilstoši kaitējuma smagumam, un kompensāciju piešķir par smaguma pakāpēm — 8 790 DKK par katru pakāpi (2018. gada tarifs). Kompensāciju par civiltiesību pārkāpumiem un smagiem pārkāpumiem aprēķina, ņemot vērā, cik smagā nodarījumā cietušais ir cietis, tostarp ņem vērā noziedzīgā nodarījuma veidu.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Kompensācijās un atlīdzībās izmaksājamajai summai nav kopējā limita. Pašlaik Dānijā nav noteikta minimālā summa, ko izmaksā kā kompensāciju vai atlīdzību. Tomēr ir noteiktas maksimālās summas attiecībā uz dažiem kaitējuma veidiem, par ko var saņemt kompensāciju. Noteiktie limiti ir šādi:

 • kompensācija par sāpēm un ciešanām — 76 500 DKK (2018. g.),
 • kompensācija par kaitējumu ar paliekošām sekām — 879 000 DKK (2018. g.),
 • kompensācija par pelnītspējas zudumu — 9 227 500 DKK (2018. g.),
 • pārejas perioda pabalsts — 165 500 DKK (2018. g.),
 • kompensācija par mantisku kaitējumu — 132 000 DKK (2018. g.).

Zaudējumu atlīdzību saistībā ar kaitējumu ar paliekošām sekām izņēmuma gadījumos var aprēķināt 120 % apmērā, kas nozīmē, ka šādā gadījumā maksimālā summa ir 1 054 000 DKK (2018. g.).

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Netiek prasīts aprēķināt kopējo summu, kas tiek prasīta par visiem kaitējuma veidiem. Jums ir jānorāda atsevišķie kaitējuma veidi, par ko var izmaksāt kompensāciju, kā arī summa, kādu prasāt kompensācijā. Tomēr kompensāciju var piešķirt arī tad, ja ne visiem kaitējuma veidiem ir aprēķināta attiecīgā summa.

Informācija par to, kā aprēķināt zaudētos ienākumus, ir sniegta pieteikuma veidlapas pirmajā lapā. Ja iesniedzat pieteikumu vai plānojat to darīt, jūs vienmēr varat vērsties pie iestādes, lai saņemtu informāciju par to, kā aprēķināt un dokumentēt jūsu pieprasīto zaudējumu atlīdzību. Jūs varat saņemt arī konsultāciju par to, kuri faktori būtu jāuzsver attiecībā uz atsevišķajiem kaitējuma veidiem, par ko var izmaksāt kompensāciju.

Jums nav jāaprēķina par psiholoģisku kaitējumu prasītās kompensācijas summa, jo šādā gadījumā atlīdzību aprēķinās, pamatojoties uz tarifu un ņemot vērā kaitējuma apmēru.

Vai no kompensācijas, ko maksā iestāde/struktūra, tiks atskaitīta kompensācija, kuru es saistībā ar saviem zaudējumiem saņemu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas)?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde neizmaksā kompensāciju, ja pieteikuma iesniedzēja zaudējumus atmaksā nozieguma izdarītājs vai sedz apdrošināšanas polise, vai tie tiek kompensēti ar citiem pabalstiem, kas pēc būtības ir zaudējumu atlīdzināšana. Principā tas nav jautājums par to, vai, piemēram, atvilkt izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību, kad Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde izskata pieteikumu, bet gan drīzāk jautājums par to, no kura avota būtu jāmaksā kompensācija. Ja tiek konstatēts, ka apdrošināšanas sabiedrība ir atteikusies izmaksāt atlīdzību, Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde to var ņemt vērā.

Ja pieteikuma iesniedzējam ir privāta nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise un ir izmaksāta kompensācija par invaliditāti vai kaitējumu ar paliekošām sekām, tā dēļ netiek samazināta vai atsaukta kompensācija par kaitējumu ar paliekošām sekām vai kompensācija par pelnītspējas zudumu. Tāpat kompensācija netiek samazināta, ja prasītājs saistībā ar kaitējumu ir saņēmis valsts sociālos pabalstus (piemēram, pensiju, algas subsīdiju u. tml.).

Ja prasītājam ir apdrošināšanas līgums ar veselības apdrošināšanas sabiedrību, netiks atlīdzināti tie ārstēšanās izdevumi, kurus sedz apdrošināšanas polise. Turklāt kompensāciju nepiešķir, ja ārstēšanu var veikt bez maksas valsts veselības apdrošināšanas sistēmas ietvaros vai izmantojot citus sabiedriskos pakalpojumus.

Saistībā ar darba traumām Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde var izmaksāt tikai kompensāciju par sāpēm un ciešanām, kompensāciju par zaudētiem ienākumiem un piemaksām, kā arī kompensāciju par civiltiesību pārkāpumiem un smagiem pārkāpumiem, jo visus pārējos kaitējuma veidus, piemēram, atlabšanas izdevumus utt., kompensē no darba devēja obligātās apdrošināšanas pret darba traumām.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Principā ir paredzēts, ka kompensāciju un atlīdzību nemaksā avansā, bet izmaksā tikai tad, kad ir pabeigta pieprasījuma izskatīšana.

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde tomēr dažkārt izmaksā kompensācijas avansu par kaitējumu ar paliekošām sekām. Būtībā kārtība ir tāda, ka Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde sagaida Darba tirgus apdrošināšanas iestādes (Erhvervssikring) atzinumu par kompensācijas apmēru, taču, ja tiek uzskatīts, ka pieteikuma iesniedzējam, visticamāk, ir radies būtisks pastāvīgs kaitējums tikai gūtā ievainojuma dēļ, Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde var izmaksāt atlīdzības avansu.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

Jā. Ja pēc Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādes lēmuma pieņemšanas atklājas, ka kaitējums kļūst nopietnāks un rada papildu zaudējumus, Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde šos zaudējumus var izskatīt. Šajā saistībā jāņem vērā, ka ir noteikts 2 gadu termiņš, kura laikā jāiesniedz pieteikums Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādei. Divu gadu termiņš sākas no brīža, kad prasītājs uzzina vai kad tam būtu jāuzzina, ka nodarītā kaitējuma dēļ ir radušies papildu zaudējumi.

Kompensāciju par turpmākajiem atlabšanas izdevumiem un citiem nākotnē sagaidāmiem zaudējumiem, kas izriet no kaitējuma, nosaka kā fiksētu summu. Tātad, ja pieteikuma iesniedzējs jau ir saņēmis kompensāciju par turpmākajiem atlabšanas izdevumiem utt., viņš nevar vēlāk prasīt atkārtoti izskatīt šo lietu tikai tāpēc, lai saņemtu papildu kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar atlabšanu, un citiem zaudējumiem.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Pieteikuma iesniedzējam netiek prasīts kopā ar pieteikumu iesniegt apliecinošus dokumentus. Pieteikumu Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādei iesniedz ar policijas starpniecību — policija nosūta dokumentus no krimināllietas,

Ja Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde atzīst, ka pieteikums ietilpst Likuma par kompensācijām noziegumos cietušajiem piemērošanas jomā, iestāde turpina izskatīt pieteikumā ietvertos prasījumus. Tos izskatot, iestādei bieži ir nepieciešami dažādi dokumenti atkarībā no tā, par ko pieteikuma iesniedzējs prasa kompensāciju. Lietas izskatīšana var būt raitāka, ja pieteikuma iesniedzējs kopā ar pieteikuma veidlapu iesniedz dokumentus, kuri attiecas uz pieteikumā ietvertajiem prasījumiem. Pieteikuma iesniedzēja interesēs ir arī kopā ar pieteikumu iesniegt apdrošināšanas sabiedrības atteikumu izmaksāt atlīdzību par attiecīgajiem zaudējumiem.

Var iesniegt, piemēram, tādus dokumentus kā Dānijas Kriminālkodeksa pārkāpumu rezultātā radušos izdevumu kvītis. Lai apliecinātu kaitējuma apmēru, bieži izmanto medicīniskās kartes un ārsta izziņas. Saistībā ar zaudētiem ienākumiem un pelnītspējas zaudēšanu pieteikuma iesniedzējam būtu jāiesniedz dokumenti, kas atspoguļo viņa ienākumus pirms un pēc kaitējuma nodarīšanas. Tās var būt algas lapas, gada pārskati vai — attiecīgā gadījumā — darba devēja izdots paziņojums par darba samaksu. Dažos gadījumos izmanto arī pašvaldību reģistrus.

Ja Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde uzskata, ka lietas izskatīšanai ir nepieciešami papildu dokumenti, iestāde par to informē pieteikuma iesniedzēju un lūdz iesniegt vajadzīgos dokumentus.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē. Par lietas izskatīšanu Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādē pieteikuma iesniedzējam nav jāmaksā.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Dānijā par kompensācijām un atlīdzību noziegumos cietušajiem lemj tieslietu ministra izveidota iestāde. Tās nosaukums ir Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde.

Lēmumus var pieņemt arī Dānijas tiesas, kas lemj vai nu krimināllietā, vai vēlāk ierosinātā civillietā, piemēram, ja Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādes lēmumu pārsūdz tiesā.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Pieteikums jānosūta atbildīgajam policijas iecirknim, kurā ziņots par noziedzīgo nodarījumu. Tad policija nosūta lietu Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādei kopā ar krimināllietas materiāliem.

Ja iestāde jau izskata kādu jūsu lietu, jums pieteikuma kopija papīra formātā jānosūta Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādei uz šādu adresi: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg; to var arī nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Saite atveras jaunā logāerstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Administratīvais process

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde pieteikumus izskata rakstiskā procedūrā. Rakstiskais lēmums tiek nosūtīts pieteikuma iesniedzējam papīra formātā vai elektroniski. Tādējādi pieteikuma iesniedzēja klātbūtne procedūras laikā nav nepieciešama.

Tiesvedība

Ja pieteikumu izskata tiesā kriminālprocesa ietvaros vai vēlāk saistībā ar prasību pret Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādi, pieteikuma iesniedzējam ir iespēja klātienē piedalīties galvenajā tiesas sēdē. Pieteikuma iesniedzējam nav obligāti jābūt klāt, ja viņu pārstāv advokāts un ja viņu neizsauc liecināt tiesā.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Tas, cik ilgā laikā Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde izskata lietu, var ļoti atšķirties atkarībā no lietas. Citu no lietas konkrētajiem apstākļiem atkarīgu faktoru starpā tas tā ir tādēļ, ka var būt nepieciešams iegūt papildu informāciju no dažādām struktūrām, piemēram, policijas, ārstniecības iestādēm un citām iestādēm; turklāt lietās, kas saistītas ar kaitējumu ar paliekošām sekām vai pelnītspējas zudumu, var būt nepieciešams iesniegt lietu Darba tirgus apdrošināšanas iestādei, tādēļ izskatīšana var ieilgt.

Vairāk nekā 50% jauno lietu, ko saņem Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde, tiek izskatītas 50 dienu laikā, ievērojot īpaši ātru procedūru, kuru izmanto nesarežģītās lietās. Tās ir tādas lietas, kurās ir pieņemts galīgais lēmums gan par vainas esību, gan par kompensācijas apmēru.

Ja lietā lēmumu nevar pieņemt atbilstoši šai īpaši ātrajai procedūrai, pašreiz Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde izskata standarta lietas laikposmā līdz 18 mēnešiem, sākot no brīža, kad iestāde saņem jaunu kompensācijas pieteikumu.

Lietas izskatīšana būs raitāka, ja jūs iesniegsiet iestādei savu prasījumu pamatojošos pierādījumus. Pierādījuma dokumenti var būt, piemēram, zāļu iegādes kvītis, ārsta izziņa par slimības laiku vai darba devēja paziņojums par nodarītā kaitējuma dēļ zaudētiem ienākumiem.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādes lēmumus nevar pārsūdzēt citās administratīvās iestādēs. Ja vēlaties lēmumu mainīt, jums vispirms jāsazinās ar Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādi un jāpaskaidro, kādēļ lēmumam nepiekrītat. Tad iestāde novērtēs, vai ir pamats atkāroti izskatīt lietu. Kritērijs parasti ir tas, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis jaunu un svarīgu informāciju, kas būtiski ietekmē lietas iznākumu.

Ja Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde savu lēmumu nemaina, jūs varat šīs iestādes lēmumu pārsūdzēt tiesā.

Pastāv arī iespēja iesniegt sūdzību parlamentārajam ombudam.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Veidlapas un informācija par kompensācijas un atlīdzības pieteikumu iesniegšanu ir pieejama Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādes Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Prasītāji, kuriem rodas jautājumi par kompensācijām noziegumos cietušajiem, var sazināties ar Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādi pa tālruni + 45 33 92 33 34 plkst. 10.00–15.00 no pirmdienas līdz ceturtdienai un plkst. 10.00–14.00 piektdienās.

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridisks atbalsts (advokāta palīdzība)?

Jā. Kā krimināllietas cietušajai pusei jums ar dažiem nosacījumiem var būt tiesības uz to, ka šajā lietā jums tiek norīkots advokāts. Šis norīkotais advokāts palīdz gan pieprasīt atlīdzību kriminālprocesa ietvaros, gan iesniegt atlīdzības pieteikumu Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādē.

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde nevar pieteikuma iesniedzējam norīkot advokātu. Advokātu norīko tiesa tajā tiesu apgabalā, kurā noticis noziedzīgais nodarījums.

Turklāt Dānijā darbojas dažādas organizācijas, kas nodrošina juridisko atbalstu.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Lapa atjaunināta: 17/12/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Vācija

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Saskaņā ar Cietušo kompensācijas likumu (OpferentschädigungsgesetzOEG) kompensāciju maksā tīšos nelikumīgos uzbrukumos cietušajiem un viņu pārdzīvojušajiem radiniekiem.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Saskaņā ar OEG piešķirtās kompensācijas summa ir atkarīga no veselībai nodarītā kaitējuma apmēra un tā ekonomiskajām un ar veselību saistītajām sekām. Tomēr veselībai nodarītajam kaitējumam pēc būtības jābūt ilgstošam (t. i., ilgākam par sešiem mēnešiem). Kompensāciju parasti izmaksā reizi mēnesī, kamēr vien ir izpildīti visi nosacījumi.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Kompensāciju maksā arī cietušā pārdzīvojušajiem radiniekiem. Pārdzīvojušie radinieki ir cietušā laulātais un bērni, un izņēmuma gadījumos viņa vecāki.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Izdzīvojuša cietušā radinieki konkrētos apstākļos var saņemt maksājumus par medicīnisku ārstēšanu un uzturēšanu.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valstspiederīgais?

Saskaņā ar OEG kompensācijas summa, ko var saņemt ārvalstu valstspiederīgie, ir atkarīga no viņu uzturēšanās statusa. ES dalībvalstu valstspiederīgie un ārvalstnieki, kuri likumīgi uzturējušies Vācijā vismaz trīs gadus, saņems tādus pašus pabalstus kā Vācijas valstspiederīgie. Citiem ārvalstniekiem pieejamā kompensācijas summa būs mazāka.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar OEG 3.a iedaļu kompensāciju var piešķirt arī personām, kuras cietušas ārvalstīs izdarītā vardarbīgā noziegumā. Tomēr to piešķir kā vienreizēju maksājumu, nevis kā regulāru pabalstu. Turklāt šis maksājums tikai papildina maksājumus, ko saņem no citām iestādēm.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Saskaņā ar OEG kompensācijas pieteikumu iesniedzējiem ir pienākums sadarboties tāpat kā sociālo pabalstu pieteikumu iesniedzējiem. Tas visupirms nozīmē, ka ir jāsniedz pārskats par visiem apstākļiem, kas varētu palīdzēt noskaidrot lietas faktus. Parasti tas nozīmē, ka par noziedzīgā nodarījuma izdarītāju ir jāziņo policijai.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Nē, kompetentās iestādes par prasībām, kas iesniegtas atbilstoši OEG, parasti lemj neatkarīgi. Tomēr dažos gadījumos var būt nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultātu.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Nē, kompensāciju atbilstoši OEG maksā neatkarīgi no tā, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir noskaidrots.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Jā, kompensācija ir pieejama neatkarīgi no tā, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir noskaidrots vai notiesāts. Lai pamatotu savu prasību, jums būtu jāiesniedz visi dokumenti, kas var palīdzēt noskaidrot lietas faktus un noteikt radīto zaudējumu apmēru.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Nē, OEG nav noteikts šāds termiņš. Tomēr kompensācijas maksājumus ar atpakaļejošu spēku var veikt tikai par viena gada laikposmu pirms prasības iesniegšanas.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Kompensācija sedz, piemēram,

a) noziedzīgā nodarījumā cietušajam:

– materiālus (nepsiholoģiskus) zaudējumus:

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no ievainojumiem (piem., aprūpe un asistēšana, īslaicīga un pastāvīga ārstēšana, ilgstoša fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • pastāvīgus ievainojumus (piem., invaliditāti vai citu pastāvīgu darbnespēju);
  • medicīniskās ārstēšanās laikā negūto peļņu (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu spēju nopelnīt iztiku vai uzturlīdzekļu samazināšanos, utt.);
  • iespēju zaudēšanu;
  • izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis zaudējumus (piem., juridiskās nodevas un tiesāšanās izdevumus);
  • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
  • citus;

– psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • cietušā sāpes un ciešanas;

b) tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem:

– materiālus (nepsiholoģiskus) zaudējumus:

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piem., terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudētus uzturlīdzekļus vai iespējas;

– psiholoģisku kaitējumu:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas / kompensāciju pārdzīvojušajiem radiniekiem, ja cietušais miris.

Kompensācija cietušajiem ietver ikmēneša pensijas, lai kompensētu cietušajam nodarītā kaitējuma ekonomiskās un ar veselību saistītās sekas, un medicīniskās ārstēšanās un aprūpes pabalstus. Kompensāciju par sāpēm un ciešanām (Schmerzensgeld) nemaksā.

Kompensācija pārdzīvojušajiem radiniekiem ietver ikmēneša pensijas atraitnēm/atraitņiem, bāreņiem un attiecīgā gadījumā vecākiem, un medicīniskās ārstēšanās un aprūpes pabalstus.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Pensiju maksājumus cietušajiem un viņu pārdzīvojušajiem radiniekiem, lai kompensētu kaitējuma iztaisītās ekonomiskās un ar veselību saistītās sekas, izmaksā reizi mēnesī, kamēr vien ir izpildīti vajadzīgie nosacījumi. Citus pabalstus izmaksā pēc vajadzības.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Kompensāciju atsaka, ja cietusī puse ir pati izraisījusi kaitējumu vai ja kompensācijas izmaksa būtu netaisnīga citu iemeslu dēļ, jo īpaši paša cietušā rīcības dēļ. Tomēr iepriekšēja sodāmība pati par sevi vēl nav pietiekams iemesls, lai pamatotu šādu lēmumu. Prasītājiem ir pienākums pēc iespējas palīdzēt noskaidrot lietas faktus. Ja viņi nepilda šo pienākumu, kompensāciju var pilnībā vai daļēji atteikt.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Saskaņā ar OEG kompensāciju maksā neatkarīgi no cietušās puses ienākumiem vai bagātības. Cietušās puses finanšu stāvoklim var būt ietekme tikai uz kompensācijas summu, ko piešķir, lai kompensētu ekonomiskos zaudējumus, vai aprūpes pabalstu gadījumā.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Nē, saskaņā ar OEG tikai izklāstītie kritēriji var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespējas un/vai summu.

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Pensiju maksājumus ar veselību saistītā kaitējuma seku kompensēšanai aprēķina atbilstoši šādu seku apmēram. Pensiju maksājumus ekonomisko zaudējumu seku kompensēšanai aprēķina, pamatojoties uz izraisītiem ekonomiskajiem trūkumiem.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Nē.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Nē (skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu).

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Pensiju maksājumus ar veselību saistītā kaitējuma seku kompensēšanai piešķir neatkarīgi no tā, vai jūs saņemat maksājumus no citām privātā vai publiskā sektora struktūrām. Tomēr šos maksājumus var ņemt vērā, kad aprēķina maksājumus ekonomisko zaudējumu seku kompensēšanai.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar OEG avansa maksājumi nav iespējami. Tomēr maksājumus medicīniskās ārstēšanās izmaksu segšanai var veikt, pirms tiek pieņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība utt.) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Veselības pasliktināšanās gadījumā vienmēr var iesniegt “prasību stāvokļa pasliktināšanās gadījumā” (Verschlimmerungsantrag), prasot pārrēķināt kompensācijas summu. Aprēķinot kompensāciju par ekonomisko zaudējumu sekām, vienmēr var ņemt vērā ienākumu izmaiņas.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Jums būtu jāpievieno visi dokumenti, kas palīdzēs noskaidrot lietas faktus un noteikt radītos zaudējumus.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Iestādes, kas ir kompetentas saskaņā ar katras federālās zemes tiesību aktiem.

Kur man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Prasību var nosūtīt jebkuram sociālā nodrošinājuma lietu birojam. Tad to pārsūtīs kompetentajai iestādei.

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Nav viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu. Procedūras ilgums ir atkarīgs jo īpaši no tā, cik viegli vai grūti ir noskaidrot lietas faktus un vai ir nepieciešams saņemt medicīniskas izziņas.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumu var pārsūdzēt. Ja kompetentā iestāde pārsūdzības procedūrā nepieņem citu lēmumu, var iesniegt sūdzību Sociālo lietu tiesā (Sozialgericht).

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Šī informācija ir atrodama dažādos avotos, jo to attiecīgajos avotos nodrošina gan federālā valdība, gan federālās zemes. Skatīt, piemēram, Federālās Darba un sociālo lietu ministrijas tīmekļa vietni: Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāhttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html vai tiešsaistes datubāzi noziegumos cietušajiem: Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāhttps://www.odabs.org/.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Ir vairākas federālās valdības un federālo zemju tīmekļa vietnes, kur ir atrodama informācija par kompensācijām cietušajiem, piem., Federālās Darba un sociālo lietu ministrijas tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāhttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html vai Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāhttps://www.odabs.org/ .

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Juridiskos izdevumus neuzskata par kompensējamiem, un tāpēc tos nevar atlīdzināt saskaņā ar OEG.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Jā, ir vairākas reģionālas un valsts cietušo atbalsta organizācijas. Lielākā valsts organizācija ir “Der Weisse Ring” (“Baltais Aplis”).

Lapa atjaunināta: 16/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Igaunija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt vardarbīgos noziegumos cietušie un viņu apgādājamie. Vardarbīgs noziegums ir krimināli sodāms nodarījums, kurš tieši apdraud personas dzīvību vai veselību un kura rezultātā ievainotā persona mirst vai tās veselībai tiek nodarīts smags kaitējums, vai persona gūst veselības traucējumus, kas ilgst vismaz četrus mēnešus.

Par kādiem ievainojumiem varu saņemt kompensāciju?

Jums pienākas kompensācija, ja vardarbīga nozieguma rezultātā ir nodarīts smags kaitējums jūsu veselībai vai ciešat no veselības traucējumiem vismaz četru mēnešu garumā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Kompensāciju 448 euro apmērā izmaksā personai, kas sedz vardarbīgā noziegumā mirušas personas apglabāšanas izdevumus. Jāņem vērā, ka persona, kas sedz apglabāšanas izdevumus, var arī nebūt mirušā radinieks vai apgādājamais.

Vardarbīga nozieguma rezultātā mirušas personas apgādājamie var saņemt valsts kompensāciju, ko maksā noziegumos cietušajiem.

Par apgādājamajiem uzskata šādas personas:

 • cietušā bērnus, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu,
 • cietušā bērnus vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri apgūst pilna laika studiju programmas,
 • cietušā atraitni, kura(-as) darba spējas ir mazinājušās,
 • cietušā atraitni pensijas vecumā,
 • cietušā vecākus pensijas vecumā,
 • cietušā vecākus, kuru darba spējas ir mazinājušās,
 • cietušā atraitni, kura ir grūtniece un nestrādā,
 • cietušā bērnu nestrādājošu vecāku vai aizbildni, ja bērns nav sasniedzis trīs gadu vecumu.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Jums pienākas kompensācija, ja vardarbīga nozieguma rezultātā ir nodarīts smags kaitējums cietušā veselībai vai cietušais ir guvis veselības traucējumus, kas ilgst vismaz četrus mēnešus.

Kompensāciju var saņemt šādas personas:

 • cietušā bērni, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu,
 • cietušā bērni vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri apgūst pilna laika studiju programmas,
 • cietušā atraitne vai atraitnis, kura(-as) darba spējas ir mazinājušās,
 • cietušā atraitne vai atraitnis pensijas vecumā,
 • cietušā vecāki pensijas vecumā,
 • cietušā vecāki, kuru darba spējas ir mazinājušās,
 • cietušā atraitne, kura ir grūtniece un nestrādā,
 • cietušā bērnu nestrādājošs vecāks vai aizbildnis, ja bērns nav sasniedzis trīs gadu vecumu.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Igaunijā tiesības uz kompensāciju nav atkarīgas no valstspiederības.

Vai es varu prasīt kompensāciju no valsts, kurā dzīvoju vai no kuras nāku (no manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu prasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kurā notika noziegums? Ja šāda iespēja pastāv, tad kādi ir nosacījumi?

Kompensāciju izmaksā tās valsts kompetentā iestāde, kurā noticis noziegums. Kompensācijas izmaksa notiek atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktu noteikumiem.

Lai pieprasītu kompensāciju, jūs varat vērsties

 • attiecīgās valsts kompetentajā iestādē vai jūsu dzīvesvietas valsts kompetentajā iestādē;
 • Igaunijā kompetentā iestāde ir Sociālās apdrošināšanas pārvalde — tā nodos jūsu pieteikumu un apliecinošos dokumentus attiecīgās valsts kompetentajai iestādei.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Par vardarbīgu noziegumu jāziņo policijai 15 kalendāro dienu laikā no nozieguma izdarīšanas dienas.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Lai prasītu kompensāciju, nav nepieciešams gaidīt procesa rezultātus; pietiek ar to, ka par noziegumu ir paziņots policijai un ir sākts kriminālprocess. Kompensāciju var prasīt trīs gadu laikā pēc nozieguma izdarīšanas.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no likumpārkāpēja (ja tas ir identificēts)?

Nav noteikts, ka vispirms būtu jāprasa kompensācija no likumpārkāpēja. Ja ir pieņemts lēmums par kompensācijas piešķiršanu, prasījuma tiesības pāriet Sociālās apdrošināšanas pārvaldei, kura ceļ regresa prasību pret personu, kas nodarījusi kaitējumu (pret nozieguma izdarītāju).

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja likumpārkāpējs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jums ir tiesības uz kompensāciju pat tad, ja persona, kas nodarījusi kaitējumu, nav identificēta vai ja tiesvedība vēl nav noslēgusies.

Lai saņemtu kompensāciju, ko valsts maksā noziegumos cietušajiem, ir nepieciešama izmeklēšanas iestādes izdota izziņa par kriminālprocesa sākšanu.

Ja piesakāties ārstēšanas izdevumu atlīdzināšanai vai pabalstam nāves gadījumā, jāiesniedz kvītis, kas apliecina izdevumus.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Kompensācijas pieteikumu var iesniegt trīs gadu laikā pēc nozieguma izdarīšanas dienas vai pēc dienas, kad jūs uzzinājāt par notikušo noziegumu.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

Kompensācija atlīdzina:

– materiālus zaudējumus (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas ievainojuma gadījumā (ārstēšana — ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija),
 • papildu vajadzības vai izdevumus, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi),
 • ja ievainojumam ir paliekošas sekas (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi):
  • ienākumu zudumu ārstēšanās laikā un pēc tās (piemēram, zaudēti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti iztikas līdzekļi),
  • izdevumus par sabojātu apģērbu un palīglīdzekļiem (piemēram, izdevumus par brillēm un jauna apģērba iegādes izmaksas);

– materiālus zaudējumus (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 1. apglabāšanas izdevumus;
 2. iztikas līdzekļu vai iespēju zudumu;

– psiholoģisku kaitējumu:

 • tiek izmaksāta kompensācija par tuvinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpēm un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem tuviniekiem gadījumā, ja cietušais gājis bojā.

Cietušā ģimenes locekļi var saņemt psiholoģisku atbalstu. Lai saņemtu kompensāciju par psiholoģiskās palīdzības izdevumiem, ir jāsazinās ar cietušo atbalsta pakalpojumu sniedzēju, kas sagatavos pieteikumu, kurš jums būs jāparaksta. Nepieciešama arī policijas izziņa, kas apliecina, ka ir sākts process un ka jūs esat cietušais vai cietušā juridiskais pārstāvis. Saņemt policijas izziņu jums palīdzēs cietušajiem paredzēto atbalsta pakalpojumu sniedzējs.

Par kompensācijas piešķiršanu saistībā ar psiholoģisko palīdzību jūs informēs 10 darba dienu laikā. Pēc tam varat vērsties pie psihologa. Vienam cilvēkam izmaksā kompensāciju minimālās mēnešalgas apmērā (2017. gadā — 470 euro).

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Apgādājamajiem kompensāciju izmaksā mēneša maksājumu veidā. Medicīnas pakalpojumu izmaksas atlīdzina ar vienreizēju maksājumu saskaņā ar izdevumu kvītīm.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Kompensāciju neizmaksā, ja:

 1. Cietušais vai nu tīši, vai neapdomības dēļ ir izraisījis vai veicinājis nozieguma izdarīšanu vai kaitējuma nodarīšanu;
 2. Cietušais nav ziņojis par noziegumu 15 dienu laikā, lai gan tam ir bijusi šāda iespēja, un policija nav par noziegumu uzzinājusi citādi;
 3. Cietušais ir notiesāts par vardarbīga nozieguma izdarīšanu vai notiesāts saskaņā ar Krimināllikuma 255. panta 1. punktu vai 256. panta 1. punktu, un ziņas par viņa sodāmību nav dzēstas no sodāmības reģistra datubāzes saskaņā ar Likumu par sodāmības reģistra datubāzi;
 4. Kompensācijas izmaksa būtu netaisnīga vai nepamatota citu iemeslu dēļ.

Turklāt kompensāciju var nepiešķirt, ja pieteikuma iesniedzējs ir atteicies sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm ar noziedzīgo nodarījumu saistīto faktu noskaidrošanā, likumpārkāpēja identificēšanā vai aizturēšanā vai kaitējuma pierādīšanā.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Jūsu finansiālā situācija neietekmē kompensācijas piešķiršanu vai izmaksu.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

No zaudējumu apjoma, uz kura pamata tiek noteikta kompensācijas summa, atskaita summas, ko ievainotais, pamatojoties uz vardarbīgā noziegumā izraisīto kaitējumu, saņem vai ir tiesīgs saņemt no cita avota, nevis no kaitējuma nodarītāja. Tas attiecas arī uz cietušajam izmaksāto darbspējas pabalstu. Nosakot kompensācijas apmēru, ņem vērā summas, ko nozieguma izraisītā kaitējuma nodarītājs samaksājis pieteikuma iesniedzējam pirms kompensācijas piešķiršanas.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Kompensācijas aprēķināšana ierobežotas vai zaudētas darbspējas gadījumā

Kompensācijas apmēru aprēķina, pamatojoties uz vidējiem ienākumiem kalendārajā dienā. Ņem vērā ienākumus (pēc sociālā nodokļa nomaksas), kas gūti pēdējo sešu mēnešu laikā pirms nozieguma.

Ierobežotas vai zaudētas darbspējas izraisīto zaudējumu aprēķināšana

Vienas kalendārās dienas vidējos ienākumus reizina ar 30, un no reizinājuma atņem personai piešķirtās darba nespējas pensijas vai darbspējas pabalsta summu. Kompensācija sedz 80 % zaudēto ienākumu. Vidējo ienākumu datus nodrošina Nodokļu un muitas pārvalde.

Kompensācijas aprēķināšana apgādnieka nāves gadījumā

1. Cietušā vienas kalendārās dienas vidējos ienākumus reizina ar 30, un no reizinājuma atņem personai piešķirtās apgādnieka zaudējuma pensijas summu;

2. Aprēķina iegūtās summas procentuālo daļu atbilstoši apgādājamo skaitam:

 • ja ir viens apgādājamais, aprēķina 75 %,
 • ja ir divi apgādājamie, aprēķina 85 %,
 • ja ir trīs vai vairāk apgādājamie, ņem vērā 100 %.

Kompensācijas apmērs atbilst 80 % no aprēķinātās summas.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Minimālā summa nav noteikta; kompensāciju maksā, kamēr saņēmējam ir uz to tiesības vai līdz tiek sasniegts 9590 euro limits.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Kompensācijas pieteikumā summa nav jānorāda.

Vai no kompensācijas, ko maksā iestāde/struktūra, tiks atskaitīta kompensācija, kuru es saistībā ar saviem zaudējumiem saņemu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas)?

Jā.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, tad kādi ir nosacījumi?

Personas, kurām ir finansiālas grūtības, var pieprasīt kompensācijas avansu, ja tām ir tiesības uz kompensāciju, bet tās izmaksa ir atlikta.

Pamatojoties uz attiecīgu pieteikumu, tiek izmaksāts avanss līdz 640 euro apmērā.

Ja avansa maksājums pārsniedz pēc tam piešķirtās kompensācijas summu, pārmaksātā summa ir jāatmaksā.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība)?

Jums ir tiesības iesniegt papildu ārstēšanās izdevumu kvītis.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Izmeklēšanas iestādes izdota izziņa

Apglabāšanas izdevumu kvītis

Ārstēšanās izdevumu kvītis, zāļu iegādes čeki utt.

Cietušā miršanas apliecība

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Sociālās apdrošināšanas pārvalde.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Ir vairākas iespējas, kā iesniegt pieteikumu.

 • Pieteikumu var arī nosūtīt pa pastu uz šādu adresi: Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Pieteikumus var iesniegt arī Sociālās apdrošināšanas pārvaldes klientu apkalpošanas centrā.

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Jūsu klātbūtne nav nepieciešama.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Lēmums tiks pieņemts 30 dienu laikā pēc pēdējā dokumenta saņemšanas.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Lēmumu var apstrīdēt 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Alternatīva iespēja ir iesniegt sūdzību administratīvajā tiesā kārtībā, kāda paredzēta Administratīvo tiesu procesa likumā.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Pieteikuma veidlapas un informācija par kompensācijas pieteikšanu ir pieejama Saite atveras jaunā logāSociālās apdrošināšanas pārvaldes tīmekļa vietnē.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Ar cietušo atbalsta dienestiem var sazināties arī pa tālruni. To kontaktinformācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāSociālās apdrošināšanas pārvaldes tīmekļa vietnē.

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

Jā.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Cietušo atbalsta dienesti var palīdzēt arī kompensācijas pieprasīšanā.

Lapa atjaunināta: 11/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Grieķija

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Grieķijas tiesību aktos par kompensāciju vardarbīgos noziegumos cietušajiem ir minēti šādi noziegumi, kas izdarīti Grieķijā:

tīši vardarbīgi noziegumi un noziegumi, kas minēti šādos Kriminālkodeksa pantos: 323. pants (vergu tirdzniecība), 323.A pants (cilvēku tirdzniecība), 323.B pants (braucienu organizēšana nolūkā piedalīties seksuālās attiecībās vai citās nepiedienīgās darbībās, kurās iesaistīts nepilngadīgais (seksa tūrisms)), 336. pants (nepilngadīgā izvarošana), 339. panta 1. un 4. pants (nepilngadīgā pavešana), 342. panta 1. un 2. punkts (bērnu seksuāla izmantošana), 348.A pants (bērnu pornogrāfija), 348.Β pants (bērnu vervēšana seksuāliem nolūkiem), 348.C pants (nepilngadīgo pornogrāfiska attēlošana), 349. pants (prostitūcijas pakalpojumu nodrošināšana), 351. pants (cilvēku tirdzniecība seksuālai izmantošanai) un 351.A pants (nepiedienīgas darbības par maksu, kurās iesaistīts nepilngadīgais).

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Par jebkādu nodarījumu, kas izdarīts tīši, pielietojot fizisku vardarbību vai draudot ar fizisku vardarbību, un kā rezultātā iestājas cietušā nāve vai tiek izraisīts smags fiziskais vai garīgais stāvoklis, un par jebkādu nodarījumu, kas izdarīts tīši, pielietojot fizisku vardarbību vai draudot ar fizisku vardarbību, un par ko piespriež brīvības atņemšanu uz ilgāku laiku (kátheirxi).

Kopš 2010. gada 1. janvāra aizturēšanas iestāžu darbiniekiem, kuri cietuši no tīšas vardarbības, kas izraisījusi viņu invaliditāti vai nopietnus veselības traucējumus un kas īstenota Grieķijā, piešķir nepārtrauktu apmaksātu slimības atvaļinājumu, līdz attiecīgā medicīniskā komiteja viņus atzīst par piemērotiem darbam.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Kompensācija ir pieejama cietušā ģimenes locekļiem, proti, laulātajam, personai, kura dzīvo kopā ar cietušo pastāvīgās un ilgstošās heteroseksuālās vai homoseksuālās attiecībās, līgavai vai līgavainim, asinsradiniekiem vai radiniekiem svainībā tiešā līnijā, adoptētājiem un adoptētiem bērniem, brāļiem un māsām, brāļu un māsu laulātajiem vai līgavām un līgavaiņiem, kā arī cietušā apgādājamajiem papildus viņa apgādājamajiem bērniem un vecākiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Šādā gadījumā tiesības saņemt kompensāciju ir tikai tieši cietušajai personai, t. i., pašam cietušajam.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Grieķijas kompensācijas iestāde (Archí Apozimíosis) piešķir kompensāciju tīšos vardarbīgos noziegumos cietušajiem, ja attiecīgā darbība izdarīta Grieķijā un cietušā dzīvesvieta (katoikía) vai pastāvīgā dzīvesvieta (siníthi diamoní) atrodas Grieķijā vai citas ES dalībvalsts teritorijā. Nav nozīmes tam, vai attiecīgā persona ir ES vai trešās valsts valstspiederīgais.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Ja noziegums izdarīts citā ES valstī, cietušie, kuru dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir Grieķijā, ir tiesīgi tikai iesniegt pieteikumu Grieķijas palīdzības sniedzējai iestādei (Archí Syndromís) par pamatotas un atbilstošas kompensācijas saņemšanu no attiecīgās ES dalībvalsts kompensācijas iestādes saskaņā ar konkrētajiem nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgās valsts tiesību aktos.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Jā, jāziņo prokuroram vai policijai piecu dienu laikā, jo pretējā gadījumā var būt neiespējami noskaidrot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atrašanās vietu. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ jums nav bijis iespējams paziņot par noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts pret jums, minētais piecu dienu termiņš sākas brīdī, kad beidz pastāvēt neziņošanas iemesli.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Jā, jo jūsu tiesības uz kompensāciju sākas: a) ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam nav līdzekļu, kas nepieciešami, lai izmaksātu jums kompensāciju, — kad tiek piemērots galīgais spriedums, b) ja nevar noskaidrot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāti — kad lieta tiek arhivēta nezināmo noziedzīgo nodarījumu izdarītāju reģistrā, vai c) ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju nevar pakļaut kriminālvajāšanai vai notiesāt — kad lieta tiek arhivēta ar kompetentā prokurora aktu vai ar galīgu lēmumu nesākt tiesvedību, ar galīgu attaisnojošu spriedumu vai lietu galīgi slēdzot jebkādā citā veidā.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Jā, jo gadījumos, kas minēti iepriekš a) un c) punktā (t. i., ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam nav līdzekļu, kas nepieciešami, lai izmaksātu jums kompensāciju, vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju nevar pakļaut kriminālvajāšanai vai notiesāt), cietušais var iesniegt pieteikumu par šādu kompensāciju tikai tad, ja viņš nespēj nekādā veidā panākt, ka viņa pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vērstā kompensācijas prasība tiek apmierināta, kā noteikts ar galīgu spriedumu.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Jā, jūs varat prasīt kompensāciju no kompensācijas iestādes, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāti nevar noskaidrot, tiklīdz lieta ir arhivēta nezināmo noziedzīgo nodarījumu izdarītāju reģistrā.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Tiesīgajai personai vai tās pārstāvim jāiesniedz kompensācijas prasība kompensācijas iestādei ierobežotā viena gada termiņā, sākot no dienas, kas prasība radusies.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

a) Nodarījumā cietušajam:

Materiālus (nepsiholoģiskus) zaudējumus:

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • negūto peļņu ārstēšanās laikā un pēc tās (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu vai samazinātu spēju nopelnīt iztiku utt.);

Psiholoģisku (morālu) kaitējumu

 • garīgu un psiholoģisku atbalstu;
 • vides un adreses maiņu (pārcelšanos un galveno iedzīves priekšmetu iegādi);

b) cietušā radiniekiem vai citām personām, kurām ir tiesības, pamatojoties uz viņu attiecībām ar cietušo:

Materiālus (nepsiholoģiskus) zaudējumus:

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piem., terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudētu atbalstu vai iespējas.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Kā vienreizēju maksājumu.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Nosakot kompensācijas summu, ņem vērā jebkuru jūsu prettiesisko rīcību.

Turklāt jūs neesat tiesīgi saņemt kompensāciju, ja kriminālprocesā nesadarbojāties ar iestādēm, nepamatoti nepalīdzot tām, jo īpaši ja atteicāties liecināt vai noklusējāt vai neuzrādījāt būtiskus pierādījumus, tādējādi apgrūtinot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja noskaidrošanu.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūsu finanšu stāvoklis neietekmē jūsu tiesības saņemt kompensāciju vai tās summu.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūs neesat tiesīgi saņemt kompensāciju šādos gadījumos: ja konkrētā darbība notikusi starp noziedzīgas organizācijas, bandas vai teroristu grupas locekļiem, b) ja jūs tīši neziņojāt piecu dienu laikā par nodarījumu, kas izdarīts pret jums, tādējādi apgrūtinot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja noskaidrošanu (tomēr, ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ jums nav bijis iespējams paziņot par nodarījumu, kas izdarīts pret jums, minētais piecu dienu termiņš sākas brīdī, kad beidz pastāvēt šie apstākļi), c) ja jūs kriminālprocesā nepamatoti atteicāties palīdzēt iestādēm, jo īpaši ja atteicāties liecināt vai noklusējāt vai neuzrādījāt būtiskus pierādījumus, tādējādi apgrūtinot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja noskaidrošanu, un d) jebkurā citā gadījumā, kad, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ar jūsu kompensācijas prasību tiek ļaunprātīgi izmantotas tiesības.

Nosakot kompensācijas summu, ņem vērā jebkuru jūsu prettiesisko rīcību, visas izmaksas, kas radušās Grieķijas valstij saistībā ar jūsu hospitalizāciju, un jebkuras citas summas, ko būsiet saņēmis no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, sociālā nodrošinājuma dienestiem vai jebkura cita avota.

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Kompensācijas summa tiks noteikta saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem, ievērojot visus konkrētākos noteikumus.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Nē.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Jā, pieteikuma veidlapā ir īpašs aizpildāms lauks.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā, savā pieteikuma veidlapā jums jānorāda kompensācijas summa, ko prasāt, un jebkuras citas kompensācijas, ko būsiet saņēmis, lai būtu iespējams ņemt vērā visas izmaksas, kas radušās Grieķijas valstij saistībā ar jūsu hospitalizāciju, un jebkuras citas summas, ko būsiet saņēmis no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, sociālā nodrošinājuma dienestiem vai citiem avotiem.

Jums arī prasīs sniegt informāciju par situāciju, ko izraisījis nodarītais kaitējums. Tas nozīmē, ka jums prasīs deklarēt un uzrādīt visus pierādījumus par medicīniskajiem izdevumiem, maksājumus par uzturēšanos slimnīcā vai apbedīšanas izdevumus, kā arī jebkurus negūtos ienākumus vai to samazinājumu, jebkuru izdevumu palielinājumu vai jebkuru nespēju turpināt nodarbinātību iespējamā nozieguma izraisītā kaitējuma dēļ.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Nē.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Kompensācijas iestāde nav paredzējusi īpašu noteikumu par papildu kompensāciju. Tomēr Grieķijas tiesību aktos ir paredzēta šāda iespēja gadījumā, kad mainās apstākļi vai pasliktinās cietušā veselība.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Atkarībā no konkrētā gadījuma ir vajadzīgi šādi pamatojoši dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments, pase vai laulības apliecība;
 • uzturēšanās atļauja vai apliecinājums par uzturēšanās atļaujas atjaunošanas pieteikuma saņemšanu;
 • pienācīgs apliecinājums par apbedīšanas un medicīniskajiem izdevumiem;
 • cietušā miršanas apliecība vai medicīniskas izziņas, kurās norādīts kaitējuma veids, darbnespējas ilgums, veselībai radīto seku veids vai jebkura pastāvīga invaliditāte un šādas invaliditātes pakāpe;
 • ienākumi iepriekšējā gadā pirms pieteikuma iesniegšanas un gadā pirms incidenta (kompetentās nodokļu iestādes veikts nodokļu aprēķins vai ienākumu deklarācija, ko esat iesniedzis jūs vai jūsu dzīves partneris, partneris reģistrētās partnerattiecībās vai jebkura cita persona, kura pastāvīgi dzīvo kopā ar jums);
 • izziņa par sūdzības iesniegšanu / nodarījuma(-u) paziņošanu;
 • attiecīgo tiesas galīgo spriedumu vai rīkojumu kopijas vai apliecinājums par lietas slēgšanu;
 • izziņa par saistīto summu samaksāšanu vai nesamaksāšanu no citiem avotiem (darba devēja apdrošināšanas fonda, privātās apdrošināšanas sabiedrības);
 • jebkāds cits dokuments, kas ir būtisks vai apliecina jūsu negūto peļņu, tās samazinājumu, jūsu izdevumu palielinājumu vai darbnespēju.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Jā, 100 EUR, pirms lietu izskata kompensācijas iestāde; pretējā gadījumā pieteikums tiks noraidīts.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valstiskos gadījumos)?

Kompensācijas iestāde.

Kur man jānosūta prasība (valstiskos gadījumos)?

Palīdzības sniedzējai iestādei vai tieši kompensācijas iestādes sekretāram.

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nav nepieciešama. Vajadzības gadījumā jums tiks prasīts ierasties.

Ja jūsu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citas dalībvalsts teritorijā, Grieķijas kompensācijas iestāde lūgs attiecīgajai palīdzības sniedzējai iestādei iztaujāt jūs saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un nosūtīt tai ziņojumu. Grieķijas kompensācijas iestāde var arī pati veikt uzklausīšanu pa tālruni vai ar videokonferences starpniecību saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem, sadarbojoties ar attiecīgo palīdzības sniedzēju iestādi. Šādā gadījumā Grieķijas kompensācijas iestāde nevar likt uzklausīt pieteikuma iesniedzēju.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Kompensācijas iestādei lieta jāizskata trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas un jāpieņem galīgs lēmums trīs mēnešu laikā no pieteikuma novērtēšanas dienas.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Gan pieteikuma iesniedzējam, gan Grieķijas valstij ir tiesības pārsūdzēt kompensācijas iestādes lēmumu administratīvajā pirmās instances tiesā (Dioikitikó Protodikeío). Termiņš ir četri mēneši.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Saite atveras jaunā logāhttp://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=PqM22gvCCCg%3d&tabid=151

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Nav īpašas palīdzības telefonlīnijas kompensācijas pieprasīšanai. Saite atveras jaunā logāhttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicCompensationAuthority.aspx

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Pārrobežu strīdos juridisko palīdzību sniedz civillietās (vai komerclietās), ja jūsu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā ES dalībvalstī. Juridisko palīdzību var arī sniegt, ieceļot juristu juridisko konsultāciju sniegšanai, lai atrisinātu strīdu pirms tā nodošanas tiesai. Personas, kuru dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir Grieķijā, bet kuras pieprasa juridisko palīdzību tiesas sēdei vai procesuālai darbībai citā ES dalībvalstī, ir arī tiesīgas saņemt jurista pakalpojumus, pirms šādas citas dalībvalsts kompetentā iestāde ir saņēmusi pieteikumu par juridiskās palīdzības sniegšanu.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Saite atveras jaunā logāDzimumu līdztiesības pētījumu centrs (KEThI)

Saite atveras jaunā logāValsts sociālās solidaritātes centrs (EKKA)

Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāts (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Saite atveras jaunā logāGrieķijas Bēgļu padome (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Saite atveras jaunā logāAmnesty International” Grieķijas nodaļa

Saite atveras jaunā logāGrieķijas Policijas kibernoziegumu izmeklēšanas nodaļa

Lapa atjaunināta: 02/12/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Spānija

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Spānijas tiesībās parastā procedūra, kādā var pieprasīt kompensāciju par ciestajiem zaudējumiem un kaitējumu, ir kriminālprocess, kurā civiltiesisko atbildību analizē kopā ar krimināltiesisko. Šā iemesla dēļ vietējā krimināltiesa (Juzgado de Instrucción) cietušajai personai piedāvā celt civilprasību, lai tā varētu paust viedokli par to, vai vēlas iesniegt prasību kriminālprocesa laikā vai paturēt tiesības pieprasīt ciestā kaitējuma atlīdzināšanu civilprocesā.

Ja cietusī persona norāda, ka vēlas iesniegt prasību kriminālprocesā, tā var izvēlēties vai nu civilprasību, ko tās vārdā ceļ prokurors (tas notiek arī gadījumā, ja viedoklis netiek pausts), vai piedalīties personīgi, ja tā vēlas to darīt (ar jurista un prokurora starpniecību).

Cietušajai personai, ja tā vēlas celt civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu ārpus kriminālprocesa, ir jāuzsāk civilprocess atbilstīgi šī procesa noteikumiem.

Pārrobežu situācijās, piemēram, ja nodarījums izdarīts citā dalībvalstī, kas nav cietušā dzīvesvietas valsts, zaudējumu atlīdzināšanu no nozieguma izdarītāja var pieprasīt saskaņā ar valsts tiesību aktiem krimināltiesā, kas iztiesā lietu.

Spānijas tiesībās ir paredzētas īpašas kompensācijas shēmas par vardarbīgiem noziegumiem, dzimumnoziegumiem un terorisma noziegumiem.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Spānijā ir izveidota palīdzības sistēma tīšu (apzinātu) un vardarbīgu noziegumu gadījumiem — vardarbīgiem noziegumiem un dzimumnoziegumiem, kas izdarīti Spānijā un kuru rezultātā iestājusies nāve, nodarīti smagi miesas bojājumi vai kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai. Palīdzība dzimumnoziegumos cietušajiem tiek sniegta arī tad, ja šie noziegumi izdarīti bez vardarbības pielietošanas.

Vispārīgā gadījumā likumā paredzēto finansiālo palīdzību var saņemt, ja nozieguma izdarīšanas laikā:

 • cietušais ir Spānijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis;
 • cietušais pastāvīgi dzīvo Spānijā, lai arī nav Spānijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis.
 • cietušais ir citas valsts pilsonis, kura savā teritorijā sniedz līdzīgu palīdzību Spānijas pilsoņiem.

Nāves gadījumā minētās prasības par valstspiederību vai dzīvesvietu attiecas uz labuma guvējiem, nevis mirušo personu.

Ja ir nodarīti smagi miesas bojājumi vai smags kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai, labuma guvēji ir tieši cietušie, proti, personas, kurām nodarīti miesas bojājumi vai kaitējums.

Miesas bojājumi, kuru rezultātā rodas tiesības uz finansiālu palīdzību, ir fiziskās integritātes vai fiziskās vai garīgās veselības traucējumi, kas cietušajam rada īslaicīgu darbnespēju, kura turpinās ilgāk par sešiem mēnešiem, vai paliekošu darbnespēju vismaz 33 % apmērā.

Saistībā ar terorisma noziegumiem ir vairāku veidu valsts palīdzība, kas pieejama terorismā cietušajiem, lai tiem kompensētu ar šādiem noziegumiem nodarīto kaitējumu. Ir nepieciešams, lai būtu tieša saikne starp terora aktu un ciesto kaitējumu.

Kompensāciju var saņemt par šādu kaitējumu un miesas bojājumiem:

 • Miesas bojājumiem — kā fiziskiem, tā psihiskiem, kā arī izdevumiem par medicīnisko palīdzību, protēzēm un ķirurģiskām operācijām.
 • Šos izdevumus skartajai personai izmaksā tikai tad, ja tos pilnībā vai daļēji nesedz publiska vai privāta sociālās drošības sistēma, kura uz tiem attiecas.
 • Mantiskiem zaudējumiem, kas nodarīti fizisku personu mājoklim vai kas radušies komerciālos un rūpniecības uzņēmumos, politisko partiju, arodbiedrību un sabiedrisko organizāciju galvenajās mītnēs;
 • Pagaidu dzīvesvietas izmaksām, kamēr fiziskas personas parastajā dzīvesvietā tiek veikti remontdarbi;
 • Privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem, izņemot sabiedriskos transportlīdzekļus, nodarītiem zaudējumiem.

Izņemot miesas bojājumus, kompensācija par minēto kaitējumu ir pakārtota tai, kuru attiecībā uz šiem pašiem apstākļiem konstatējusi jebkura cita valsts struktūra, vai tai, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem. Šajos gadījumos kompensācija atbildīs starpībai starp summu, ko samaksājušas minētās valsts iestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, un oficiāli aprēķināto novērtējumu.

Kompensācijas apmēru nosaka atkarībā no nodarītā kaitējuma (miesas bojājumu smagums, to izraisītā invaliditāte, nāve utt.).

Cita palīdzība:

 • mācībām: ja terora akta rezultātā skolēnam, tā vecākiem vai aizbildņiem nodarīti īpaši būtisks personisks aizskārums vai šī aizskāruma dēļ tie nespēj strādāt savā parastajā profesijā;
 • tūlītēja psiholoģiskā un psiholoģiski pedagoģiskā palīdzība gan cietušajiem, gan to radiniekiem;
 • ārkārtas un izņēmuma palīdzība tādu cietušo, uz kuriem neattiecas vai acīmredzami nepietiekami attiecas parastā palīdzība, personīgo vai ģimenes vajadzību mazināšanai izņēmuma kārtā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušā cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, kas tieši izraisījuši cietušā nāvi, netieši cietušie var būt labuma guvēji, ja nozieguma izdarīšanas laikā cietušais bijis Spānijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis, vai Spānijas pastāvīgais iedzīvotājs, vai citas valsts pilsonis, kura savā teritorijā sniedz līdzīgu palīdzību Spānijas pilsoņiem.

Labuma guvēji kā netieši cietušie ir:

 • Mirušās personas laulātais, kas nav juridiski atšķirts, vai persona, kura ar mirušo personu pastāvīgi dzīvojusi laulībai līdzīgās attiecībās vismaz divus gadus pirms tās nāves, izņemot, ja jums ir kopīgi bērni — šādā gadījumā pietiek ar vienkāršu kopdzīvi.
 • Persona, kura notiesāta par tīšu nonāvēšanu jebkurā tās formā, ja mirusī persona bijusi tās laulātais vai persona, ar ko tā ir vai ir bijusi saistīta līdzīgās stabilās attiecībās, nevar būt par labuma guvēju.
 • Mirušās personas bērns, kas ir bijis atkarīgs no šīs personas un dzīvojis kopā ar to, pieņemot, ka nepilngadīgi bērni vai pieaugušie ar invaliditāti ir finansiāli atkarīgi.
 • Viens no mirušās personas vecākiem, kurš ir bijis finansiāli atkarīgs no šīs personas, ja nav personu, kas atrastos kādā no iepriekšminētajām situācijām.
 • Spānijas tiesību aktos paredzētā finansiālās palīdzības vajadzībām par netieši cietušajiem uzskata arī nepilngadīgo, kuru nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākus.

Ja nozieguma tiešas sekas ir nepilngadīgas personas vai personas ar invaliditāti nāve, nepilngadīgās personas vai personas ar invaliditāti vecākiem vai aizbildņiem ir tiesības tikai uz palīdzību, kas nepārsniedz to faktiski samaksāto bēru izdevumu kompensāciju līdz juridiski noteiktai robežai.

Attiecībā uz dzimumnoziegumiem, kas nodara kaitējumu cietušā garīgajai veselībai, palīdzības summa sedz cietušā brīvi izvēlētas ārstniecības izmaksas līdz likumā noteiktajam maksimālajam līmenim.

Terorisma noziegumu gadījumā, ja tie izraisījuši tieši cietušā nāvi, palīdzību var saņemt šādas personas:

 • mirušās personas laulātais;
 • neprecētais partneris, ar kuru mirusī persona dzīvojusi kopā vismaz divus gadus;
 • neprecētais partneris, ar kuru mirušajai personai bijuši kopīgi bērni;
 • mirušās personas vecāki, ja tie bijuši finansiāli atkarīgi no šīs personas; ja vecāku nav — mirušās personas mazbērni, brāļi un māsas, vecvecāki (norādītajā secībā), kas bijuši finansiāli atkarīgi no šīs personas;
 • ja nav nevienas no minētajām personām: bērni, bet, ja tādu nav — vecāki, kas nav bijuši finansiāli atkarīgi no mirušās personas.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Vardarbīgu noziegumu vai dzimumnoziegumu gadījumā, kas cietušajam izraisījuši smagus miesas bojājumus vai būtisku kaitējumu fiziskajai vai garīgajai veselībai, tiesības uz kompensāciju ir tikai tieši cietušajiem, proti, personām, kurām nodarīti miesas bojājumi vai kaitējums. Netieši cietušie var būt palīdzības labuma guvēji tikai tieši cietušā nāves gadījumā, ja tas ir paredzēts tiesību aktos un tiek izpildītas tiesību aktos paredzētās prasības.

Terorisma noziegumu gadījumā uzskatāms, ka uz juridiski noteiktajām tiesībām un pabalstiem ir tiesības šādām personām:

 • terora akta rezultātā mirušajai personai vai fizisku un/vai garīgu kaitējumu cietušām personām;
 • personām, kuras cietušas mantisku kaitējumu, ja tās neuzskata par terora aktos cietušajiem vai tām kādu citu iemeslu dēļ nav tiesību uz palīdzību, pabalstiem vai kompensāciju;
 • personām, kurām cietušā nāves gadījumā atbilstīgi tiesību aktos paredzētajai prioritāšu kārtībai var būt tiesības uz palīdzību vai tiesībām sakarā ar radniecību (ģimenes locekļi), faktisko kopdzīvi vai atkarības attiecībām ar mirušo personu;
 • personām, par kurām ir pierādījumi, ka tās cietušas no tiešiem un atkārtotiem teroristu organizācijas draudiem vai spaidiem;
 • ievainotām personām, kurām nodarīti dažādas pakāpes miesas bojājumi, kas rada invaliditāti, līdz otrajai radniecības pakāpei;
 • personām, pret kurām ir tikuši vērsti teroristu uzbrukumi, bet tās nav cietušas, ir tiesības saņemt ordeņus un apbalvojumus, bet ne finansiālu kompensāciju.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Vardarbīgu noziegumu vai dzimumnoziegumu gadījumā:

Jā, ja valsts, kuras pilsonība ir cietušajam, savā teritorijā piešķir līdzīgu palīdzību Spānijas pilsoņiem. Šī atzīšanas prakse, saskaņā ar kuru tiek izdarīta atsauce uz cietušā pilsonības valsts piemērojamajiem tiesību aktiem, ir jāpierāda un ir viens no dokumentiem, kas jāpievieno, piemēram, pieteikumam par galīgās palīdzības saņemšanu saistībā ar īslaicīgu darbnespēju vai invaliditāti izraisošiem miesas bojājumiem. Spānijas iestāde pārbaudīs citēto ārvalsts tiesību aktu saturu un spēkā esību, kā arī noteiks, vai tos var piemērot konkrētajam gadījumam.

Terorisma noziegumu gadījumā, lai piemērotu Spānijas tiesību aktos paredzēto palīdzības shēmu, pabalstus un kompensāciju, terora aktiem jābūt notikušiem Spānijas teritorijā vai Spānijas jurisdikcijā pēc 1960. gada 1. janvāra.

Ja cietušais ir cietis terora aktā, kas izdarīts Spānijas teritorijā vai jurisdikcijā pēc 1960. gada 1. janvāra, tam ir tiesības saņemt tiesību aktos paredzēto palīdzību neatkarīgi no pilsonības.

Spānijas tiesību aktos paredzētā palīdzības shēma attiecas arī uz šādiem gadījumiem:

Spānijas pilsoņiem, kuri ārvalstīs cietuši no grupām, kas parasti darbojas Spānijā, vai terora aktos pret Spānijas valsti vai Spānijas interesēm;

Spānijas pilsoņiem, kuri cietuši no terora aktiem, kas izdarīti ārpus valsts teritorijas un kas nav ietverti iepriekšējā punktā;

Miera atbalsta un drošības operāciju dalībnieki, kas ir daļa no Spānijas ārvalstu kontingenta un pret ko tiek vērsts teroristu uzbrukums.

Vai es varu pieprasīt palīdzību no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā Spānijas tiesību aktu noteikumus piemēro tiesību aktos paredzētajām pagaidu un galīgajām procedūrām, kurās apstrādā un sniedz palīdzību tieši un netieši noziegumos cietušajiem, ja noziegums izdarīts Spānijā un persona, kura iesniegusi pieteikumu palīdzības saņemšanai, pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī.

Šādos gadījumos, ja pieteikumu Spānijas tiesību aktos paredzētās publiskās palīdzības saņemšanai iesniedz ar tās valsts palīdzības sniedzēju iestāžu starpniecību, kurā pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo, lēmuma pieņēmējai iestādei Spānijā (t. i., Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas (Ministerio de Hacienda y Función Pública) Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorātam (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas)) jāinformē pieteikuma iesniedzējs un palīdzības sniedzēja iestāde par:

 • valsts palīdzības prasības saņemšanas faktu, struktūru, kas izmeklē lietu, lietas pabeigšanas termiņu un, ja iespējams, paredzamo lēmuma pieņemšanas datumu;
 • lēmumu par lietas izbeigšanu.

Turklāt Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts kā lēmuma pieņēmēja struktūra var lūgt palīdzību palīdzības sniedzējai iestādei valstī, kurā palīdzības pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo, lai uzklausītu pieteikuma iesniedzēju vai jebkuru citu personu, ko tas uzskata par nepieciešamu.

Šim nolūkam tas var lūgt palīdzības sniedzējai iestādei nodrošināt visu nepieciešamo, lai izmeklēšanas struktūra varētu tieši veikt uzklausāmās personas uzklausīšanu, jo īpaši ar tālruņa vai videokonferences starpniecību, ja tā tam piekrīt, vai

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Jā, vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, taču pastāv iespēja, ka kompetentās iestādes uzsākušas kriminālprocesu pēc savas iniciatīvas un nav bijis nepieciešams ziņot policijai.

Vispārējā gadījumā palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir juridisks nolēmums par kriminālprocesā izbeigšanu, pēc kura vairs nevar izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Kamēr kriminālprocess turpinās, tiesību aktos ir paredzēta iespēja piešķirt pagaidu palīdzību, lai risinātu noziegumos cietušo vai to labuma guvēju nedrošo finansiālo stāvokli. Pagaidu palīdzību var pieprasīt, kad cietušais ir par notikušo paziņojis kompetentajām iestādēm vai kad kompetentās iestādes ir sākušas kriminālprocesu, par kuru ziņot nav nepieciešams.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, lai iesniegtu prasību finansiālas palīdzības saņemšanai, jums prasībai jāpievieno juridiskā nolēmuma kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu; tas var būt spriedums, aizmugurisks spriedums, lēmums par lietas izbeigšanu apsūdzētā nāves dēļ vai lēmums par lietas izbeigšanu.

Terorisma noziegumu gadījumā Spānijas tiesību aktos paredzēto palīdzību un pabalstus var piešķirt, ja cietušajam vai nu ar tiesas spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ir atzītas tiesības uz kompensāciju saskaņā ar civiltiesisko atbildību par darbībām un to sekām, ko ir iespējams kompensēt, vai, ja šāds spriedums nav pieņemts — ir veikta attiecīgā juridiskā izmeklēšana vai uzsākts kriminālprocess izdarīto noziegumu kriminālvajāšanai.

Vai man vispirms kompensācija jāpieprasa no pārkāpēja, ja tas ir ticis identificēts?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, lai iesniegtu prasību finansiālas palīdzības saņemšanai, jums prasībai jāpievieno juridiskā nolēmuma kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu; tas var būt spriedums, aizmugurisks spriedums, lēmums par lietas izbeigšanu noziedzīga nodarījuma izdarītāja nāves dēļ vai lēmums par lietas izbeigšanu.

Šī prasība nozīmē, ka, ja jūs vēlaties pieprasīt finansiālu palīdzību, jums ir jāuzsāk tiesvedība pret personu, kas varētu būt atbildīga par noziegumu.

Terorisma noziegumu gadījumā Spānijas tiesību aktos paredzēto palīdzību un pabalstus var piešķirt, ja cietušajam vai nu ar tiesas spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ir atzītas tiesības uz kompensāciju saskaņā ar civiltiesisko atbildību par notikumiem un to sekām, ko ir iespējams kompensēt, vai, ja šāds spriedums nav pieņemts — ir veikta attiecīgā juridiskā izmeklēšana vai uzsākts kriminālprocess izdarīto noziegumu kriminālvajāšanai.

Tādēļ, lai varētu pieteikties likumā paredzētajai palīdzībai un pabalstiem, ir nepieciešams, lai būtu sākts kriminālprocess vai vismaz veikta attiecīgā tiesas izmeklēšana.

Ja pārkāpējs nav ticis identificēts vai notiesāts, vai man saglabājas tiesības uz kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, ja pārkāpējs nav ticis identificēts, kompensācijas saņemšanai pieteikties nevar, jo viena no prasībām paredz iesniegt attiecībā uz varbūtējo pārkāpēju pasludināta juridiskā nolēmuma kopiju, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu. Ja kriminālprocess vēl nav noslēdzies, proti, nav pieņemts juridisks nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ir iespējams pieteikties pagaidu palīdzības saņemšanai, ja tiek iesniegti pierādījumi par cietušā vai labuma guvēju nedrošo finansiālo stāvokli.

Ja varbūtējais pārkāpējs tiesā nav ieradies, attiecīgais aizmuguriskais spriedums jāpievieno pieteikumam par palīdzības saņemšanu.

Viens no dokumentiem, kas jāiesniedz reizē ar pieteikumu pagaidu palīdzības saņemšanai, ir prokuratūras izziņa, kurā norādīts, ka pastāv pirmšķietami pierādījumi, kas ļauj pieņemt, ka nāve iestājusies, miesas bojājumi vai kaitējums nodarīts ar vardarbīgām un tīšām (apzinātām) darbībām.

Terorisma noziegumu gadījumā Spānijas tiesību aktos paredzētās palīdzības un pabalstu saņemšanai var pieteikties, ja ir veikta attiecīgā juridiskā izmeklēšana vai uzsākts kriminālprocess izdarīto noziegumu kriminālvajāšanai.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā termiņš palīdzības pieprasīšanai parasti ir viens gads no nozieguma izdarīšanas.

Terorisma noziegumu gadījumā personiskā aizskāruma vai mantiskā kaitējuma kompensācijas pieteikumu parasti var iesniegt viena gada laikā, skaitot no kaitējuma rašanās dienas.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

a) noziegumā cietušajam

- Mantisks kaitējums

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzību piešķir, ja iestājusies nāve, smagi miesas bojājumi vai smags kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai.

Smags kaitējums ir tāds kaitējums, kas ietekmē fizisko integritāti vai fizisko vai garīgo veselību, un kas personai, kura to cietusi, rada īslaicīgu vai paliekošu darbnespēju.

Fiziskiem miesas bojājumiem vai fiziskam vai garīgam kaitējumam jābūt pietiekami nopietnam, lai atzītu pastāvīgu invaliditāti vai īslaicīgas darbnespējas stāvokli, kas pārsniedz sešus mēnešus, saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem sociālā nodrošinājuma jomā. Paliekošai darbnespējai jābūt darbnespējai vismaz 33 % apmērā.

Terorisma noziegumu gadījumā parastā palīdzība aptver šādus ārkārtas gadījumus:

 • Nāves gadījumā teroristu uzbrukumā bojā gājušo personu pārvietošanas, bēru, apglabāšanas un/ vai kremācijas izmaksas, ko nesedz apdrošināšanas polise, labuma guvējiem izmaksā valsts, nepārsniedzot juridiski noteikto ierobežojumu.

Papildus tam attiecīgos gadījumos labuma guvējiem ir tiesības uz:

 • jebkuras naudas summas ārkārtas izmaksu, kas noteikta ar spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, par civiltiesisko atbildību par notikumu rezultātā nodarīto fizisko vai psiholoģisko kaitējumu;
 • maksājumiem par mantisku kaitējumu;
 • palīdzību ārstēšanās vajadzībām, kā arī papildu veselības un psiholoģiski sociālo aprūpi;
 • mācību pabalstu;
 • ar mājokļa jautājumiem saistītu palīdzību;
 • ārkārtas palīdzību nepieciešamības gadījumā;
 • ar Karaļa rīkojumu par terorismā cietušo civilo atzīšanu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) piešķirtajiem apbalvojumiem.
 • Personisks aizskārums:

Personām, kam nodarīti miesas bojājumi, ir tiesības uz kompensāciju par izdevumiem ar terora aktu saistītai ārstēšanai, protēzēm un ķirurģiskām operācijām, ja ir pierādīts to pamatojums un tās nesedz publiska vai privāta sociālās drošības sistēma, kurā ietilpst šīs personas.

Izšķir šādas situācijas:

 • smaga invaliditāte:
 • paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai;
 • paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai;
 • daļēja paliekoša darbnespēja: šādām situācijām ir paredzēta noteikta finansiāla kompensācija.

Papildus tam attiecīgos gadījumos labuma guvējiem ir tiesības uz:

 • Jebkuras naudas summas ārkārtas izmaksu, kas noteikta ar spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, par civiltiesisko atbildību par notikumu rezultātā nodarīto fizisko vai psiholoģisko kaitējumu.
 • maksājumiem par mantisku kaitējumu;
 • palīdzību ārstēšanās vajadzībām, kā arī papildu veselības un psiholoģiski sociālo aprūpi, mācību pabalstu;
 • ar mājokļa jautājumiem saistītu palīdzību;
 • ārkārtas palīdzību nepieciešamības gadījumā;
 • ar Karaļa rīkojumu par terorismā cietušo civilo atzīšanu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) piešķirtajiem apbalvojumiem.
 • Invaliditāti neradoši paliekoši miesas bojājumi: šajā gadījumā segums mainās atkarībā no kaitējuma novērtējuma, ko veic atbilstīgi sistēmai, kas izveidota ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, izmantojot grafiku, ko iegūst, piemērojot sociālā nodrošinājuma tiesību aktus par kompensācijas apjomu paliekošu miesas bojājumu, sakropļojuma un deformācijas, kā arī darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības izraisītu un invaliditāti neradošu miesas bojājumu gadījumā.

Novērtējot kompensāciju par vēlākām sekām, ieskaitot fiziskos, intelektuālos, maņu orgānu un citu orgānu darbības traucējumus un kosmētisko kaitējumu, kas radies no miesas bojājumiem un saglabājas pēc ārstēšanas beigām, ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem izveidotā sistēma ietver izdevumus par turpmāko veselības aprūpi, protēzēm, rehabilitāciju mājas apstākļos un ambulatori, kā arī izmaksas, kas radušās personīgās neatkarības zaudēšanas rezultātā, un citas izmaksas.

Tāpat ir ietverta īslaicīga darbnespēja, kas cietušajam varētu rasties ārstēšanās laikā, kamēr tas nespēj strādāt savu parasto darbu vai veikt parastās darbības.

Arī terorismā cietušajiem, kuri guvuši paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, attiecīgā gadījumā ir tiesības uz:

 • Jebkuras naudas summas ārkārtas izmaksu, kas noteikta ar spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, par civiltiesisko atbildību par notikumu rezultātā nodarīto fizisko vai psiholoģisko kaitējumu.
 • maksājumiem par mantisku kaitējumu;
 • palīdzību ārstēšanās vajadzībām, kā arī papildu veselības un psiholoģiski sociālo aprūpi;
 • atbrīvojumu no mācību maksas;
 • ar mājokļa jautājumiem saistītu palīdzību;
 • ārkārtas palīdzību nepieciešamības gadījumā;
 • ar Karaļa rīkojumu par terorismā cietušo civilo atzīšanu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) piešķirtajiem apbalvojumiem.
 • Īslaicīga darbnespēja: Šim nolūkam uzskata, ka cietušais atrodas īslaicīgas darbnespējas situācijā, kamēr tas ārstējas un nespēj strādāt savu parasto darbu vai veikt parastās darbības.

Turklāt attiecīgos gadījumos cietušajiem ir tiesības arī uz papildu palīdzību, ko piešķir personām, kuras cietušas no paliekošas invaliditātes vai paliekošiem miesas bojājumiem, kas nerada invaliditāti; izņēmums ir mācību maksa.

 • Nolaupīšana: kompensācija šajā gadījumā ietver fiksētu finansiālo kompensāciju un kompensāciju par personisku aizskārumu, ko jums varētu būt radījusi nolaupīšana.

Tāpat labuma guvējiem var kompensēt personisku aizskārumu, ko tiem varētu būt nodarījusi nolaupīšana, papildus citiem palīdzības veidiem, piemēram:

 • jebkuras naudas summas ārkārtas izmaksu, kas noteikta ar spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, par civiltiesisko atbildību par notikumu rezultātā nodarīto fizisko vai psiholoģisko kaitējumu;
 • maksājumiem par mantisku kaitējumu;
 • palīdzību ārstēšanās vajadzībām, kā arī papildu veselības un psiholoģiski sociālo aprūpi;
 • ar mājokļa jautājumiem saistītu palīdzību;
 • ārkārtas palīdzību nepieciešamības gadījumā;
 • ar Karaļa rīkojumu par terorismā cietušo civilo atzīšanu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) piešķirtajiem apbalvojumiem.
 • Mantisks kaitējums: šī palīdzība ir pakārtota jebkurai citai palīdzībai, ko piešķir valsts iestādes vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, un to samazina par šādi saņemtās naudas summas apmēru.

Publiskai mantai nodarītu kaitējumu nevar kompensēt.

Labuma guvējiem ir tiesības uz:

Kompensācija par mājoklim nodarīto kaitējumu:

 • Attiecībā uz fizisku personu pastāvīgajām dzīvesvietām (par pastāvīgo dzīvesvietu parasti uzskata ēku, kur persona vai ģimene dzīvo vismaz sešus mēnešus gadā) kompensāciju var izmaksāt par kaitējumu ēkas struktūrai, iekārtai un mēbelēm, ko ir nepieciešams nomainīt, lai atjaunotu iepriekšējos apdzīvojamības apstākļus, izņemot konkrētus elementus.
 • Kompensācija par neregulārajām dzīvesvietām ir 50 % no kaitējuma līdz piemērojamajos tiesību aktos noteiktajam ierobežojumam attiecībā uz mājokļiem.

Pagaidu izmitināšana:

 • Ja skartajām personām teroristu uzbrukuma rezultātā īslaicīgi jāatstāj mājoklis, kamēr tiek veikti remontdarbi, Iekšlietu ministrija var piedalīties pagaidu izmitināšanas izmaksu segšanā.

Kompensācija par kaitējumu tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumiem:

 • Kompensācija ietver uzņēmumu darbības atsākšanai nepieciešamā remonta vērtību, ieskaitot par bojātām mēbelēm un iekārtām, nepārsniedzot piemērojamajos tiesību aktos noteikto maksimālo kompensācijas apmēru.

Kompensācija par transportlīdzekļiem nodarīto kaitējumu:

 • Privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem nodarīts kaitējums var tikt kompensēts.
 • Ir svarīgi, lai negadījuma brīdī būtu bijusi spēkā transportlīdzekļa obligātā apdrošināšanas polise, ja šādu apdrošināšanu nosaka speciālie tiesību akti.
 • Kompensācija ietver remontam nepieciešamos izdevumus, kā arī ir pieejama palīdzība, ja transportlīdzeklis ir ticis iznīcināts.
 • Mācību pabalsts: Mācību pabalstu saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām piešķir, ja terora aktā tiek nodarīti miesas bojājumi studentam, tā atraitnei vai atraitnim, neprecētajam partnerim vai mirušās personas bērniem, vai to vecākiem, brāļiem un māsām vai aizbildņiem, kuru rezultātā šīs personas vairs nevar veikt savu parasto nodarbošanos.

Par kompensāciju teroristu uzbrukumos cietušajiem atbild valsts, kas izņēmuma gadījumos, pamatojoties uz civiltiesisko atbildību par nāves iestāšanos vai fizisku vai psiholoģisku kaitējumu, kas aptver šādus ārkārtas gadījumus: nāvi, smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai, daļēju paliekošu darbnespēju, paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, nolaupīšanu.

- Psiholoģiskais kaitējums

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, ja ar noziegumu ir nodarīts kaitējums cietušā garīgajai veselībai (psiholoģisks kaitējums), palīdzības summa sedz jebkuras ārstēšanas izmaksas, ko brīvi izvēlējies cietušais, līdz maksimālajai Spānijas tiesību aktos noteiktajai naudas summai.

Terorisma noziegumu gadījumā teroristu uzbrukumos cietušie saistībā ar psiholoģisko kaitējumu nekavējoties saņem bezmaksas psiholoģisko un psihiatrisko palīdzību, kas nepieciešama to aprūpes vajadzību apmierināšanai, kamēr tas ir klīniski nepieciešams iespējami ātrai un efektīvai atlabšanai.

Šī palīdzība attiecas kā uz tieši cietušajiem, tā uz personām, kurām tiek draudēts, un to ģimenēm vai faktiskās kopdzīves partneriem.

B) Cietušo personu vai radinieku tiesības

- Mantisks kaitējums

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā tās nepilngadīgas personas vecākus, kura gājusi bojā nozieguma rezultātā, uzskata par labuma guvējiem kā netieši cietušajiem.

Šādos gadījumos palīdzība ietver tikai kompensāciju par bēru izdevumiem, ko faktiski samaksājuši mirušā bērna vecāki vai aizbildņi, nepārsniedzot Spānijas tiesību aktos noteiktās robežas.

Par bēru izdevumiem, kurus var kompensēt, uzskata ar vāķēšanu, pārvietošanu, apglabāšanu vai kremāciju saistītus izdevumus.

Terorisma noziegumu gadījumā valsts apmaksās teroristu uzbrukumā nonāvētu personu vāķēšanas, pārvietošanas, apglabāšanas vai kremācijas izmaksas, ja tām nav apdrošināšanas polises seguma, nepārsniedzot piemērojamos tiesību aktos noteiktās robežas.

- Psiholoģiskais kaitējums:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes vai ciešanas/kompensācija izdzīvojušajiem, ja cietušais miris

Terorisma noziegumu gadījumā palīdzība saistībā ar psiholoģisko un psihiatrisko palīdzību terora aktos tieši cietušajiem attiecas arī uz ģimenes locekļiem un personām, ar ko tiem ir faktiska kopdzīve; tām terora akti var izraisīt psiholoģiskas sekas, kas izpaužas vēlāk. Šīm personām ir tiesības uz psihologa palīdzības apmaksu atbilstīgi prakses ārsta izrakstītai receptei, nepārsniedzot individuālai ārstēšanai noteikto ierobežojumu.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai ikmēneša maksājumos?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzības summa vispārīgā gadījumā nedrīkst pārsniegt spriedumā noteikto kompensāciju.

Palīdzības summu nosaka, piemērojot konkrētus noteikumus, ja tā nepārsniedz spriedumā noteikto summu:

 • īslaicīgas darbnespējas gadījumā pēc tam, kad pagājuši pirmie seši mēneši, var saņemt naudas summu, kas atbilst divkāršam spēkā esošajam dienas publisko daudzfunkcionālo ienākumu indeksam (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), kamēr personai saglabājas darbnespēja, un attiecīgos mēneša maksājumus veic šajā laikposmā.

IPREM ir indekss, ko nosaka reizi gadā un izmanto, lai noteiktu dažādu pabalstu summu vai noteiktu priekšrocību, pabalstu vai publisko pakalpojumu saņemšanas slieksni.

 • Invaliditāti radošu miesas bojājumu gadījumā maksimālā summa, ko iespējams saņemt, ir sasaistīta ar aktuālo mēneša IPREM datumā, kad miesas bojājumi vai kaitējums ietekmējis personas veselību, un tā ir atkarīga no invaliditātes pakāpes:
  • Ja ir daļēja paliekoša darbnespēja: 40 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai: 60 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 90 mēneša maksājumi.
  • Ja ir smaga invaliditāte: 130 mēneša maksājumi.
 • Ja iestājusies nāve, maksimālā palīdzība, ko var saņemt, ir nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM 120 mēneša maksājumi.

Palīdzības apmērs bēru izdevumiem, ko piešķir nepilngadīgā vai pieaugušā ar invaliditāti, kura nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākiem vai aizbildņiem, sedz faktiskās izmaksas, kas nepārsniedz nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM piecus mēneša maksājumus.

Palīdzības izmaksu par izdevumiem ārstēšanas kursam attiecībā uz dzimumnoziegumiem, ar ko nodarīts kaitējums cietušo garīgajai veselībai, veic saskaņā ar šādiem kritērijiem:

 • Ja pieteikums palīdzības saņemšanai ir iesniegts pirms ārstēšanas kursa uzsākšanas, var vienoties par summas izmaksu, pamatojoties uz IPREM mēneša maksājumu. Ja ar šo naudas summu nepietiek ārstēšanai, pēc attiecīgās personas lūguma pārējās izmaksas var segt ar vienreizēju maksājumu vai secīgiem maksājumiem līdz ārstēšanas kursa beigām vai attiecīgā gadījumā — līdz noteiktas maksimālās summas sasniegšanai.
 • Ja pieteikums palīdzības saņemšanai tiek iesniegts, kad sākts ārstēšanas kurss, attiecīgās personas uzskaitītos izdevumus apmaksā kopā ar turpmākajiem izdevumiem šim pašam mērķim līdz ārstēšanas kursa beigām vai attiecīgā gadījumā — līdz noteiktas maksimālās summas sasniegšanai.
 • Ja pieteikuma iesniegšanas laikā tiek pierādīts, ka ārstēšanas kurss ir beidzies, palīdzību izmaksā vienreizējā maksājumā par uzskaitītajiem izdevumiem līdz maksimālajai atļautajai summai. Ja tiek pierādīts, ka ārstēšanas kurss jāatsāk, un maksimālā naudas summa nav tikusi sasniegta, var veikt maksājumus par attiecīgajiem jaunajiem izdevumiem.

Pagaidu palīdzību var piešķirt arī, pirms ticis pieņemts juridisks nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ja ir pierādīts nedrošais finansiālais stāvoklis, kurā esat nonācis jūs kā cietušais vai jūsu labuma guvēji. Palīdzību var izmaksāt vienreizējā maksājumā vai periodiskos maksājumos.

Terorisma noziegumu gadījumā:

 • Nāves gadījumā palīdzību izmaksā vienreizējā maksājumā atbilstīgi juridiski noteiktajām naudas summām.

Attiecībā uz teroristu uzbrukumā bojā gājušo personu pārvietošanas, bēru, apglabāšanas un/ vai kremācijas izmaksām, ko nesedz apdrošināšanas polise, izmaksā vienreizēju maksājumu, nepārsniedzot juridiski noteikto ierobežojumu.

 • Personiska aizskāruma gadījumā: Palīdzību par smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai un daļēju paliekošu darbnespēju izmaksā vienreizējā maksājumā atbilstīgi juridiski noteiktajām naudas summām.

Kompensējot paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, kompensāciju izmaksā vai nu kā vienreizēju maksājumu, vai ikmēneša maksājumu atkarībā no grafikā noteiktā.

 • Attiecībā uz īslaicīgu darbnespēju kompensācija ir ierobežota ar 18 mēneša maksājumiem.
 • Nolaupīšanas gadījumā papildus vienreizējam maksājumam kā kompensāciju par personisko aizskārumu, kas cietušajam nodarīts, to nolaupot, izmaksā palīdzību atkarībā no nolaupīšanas dienu skaita, nepārsniedzot daļējai paliekošai darbnespējai noteikto ierobežojumu.
 • Mantiska kaitējuma gadījumā: šī palīdzība ir pakārtota jebkurai citai palīdzībai, ko piešķir valsts iestādes vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, un to samazina par šādi saņemtās naudas summas apmēru.

Publiskai mantai nodarītu kaitējumu nevar kompensēt.

Vispārīgā gadījumā izmaksu veic kā tiesību aktos paredzētās naudas summas vienreizēju maksājumu, izņemot pagaidu izmitināšanas palīdzību, ko izmaksā reizi mēnesī, palīdzību aprēķinot pa dienām, ja izmitināšana notiek viesnīcā, vai par mēnešiem, ja mājoklis tiek īrēts.

Labuma guvējiem ir tiesības uz šādu atbalstu:

Kompensācija par mājoklim nodarīto kaitējumu:

 • Attiecībā uz fizisku personu pastāvīgajām dzīvesvietām (par pastāvīgo dzīvesvietu parasti uzskata ēku, kur persona vai ģimene dzīvo vismaz sešus mēnešus gadā) kompensāciju var izmaksāt par kaitējumu ēkas struktūrai, iekārtai un mēbelēm, ko ir nepieciešams nomainīt, lai atjaunotu iepriekšējos apdzīvojamības apstākļus, izņemot konkrētus elementus.
 • Kompensācija par neregulārajām dzīvesvietām aptver 50 % no kaitējuma līdz piemērojamajos tiesību aktos noteiktajam ierobežojumam attiecībā uz mājokļiem.

Pagaidu izmitināšana:

 • Ja skartajām personām teroristu uzbrukuma rezultātā īslaicīgi jāatstāj mājoklis, kamēr tiek veikti remontdarbi, Iekšlietu ministrija var piedalīties pagaidu izmitināšanas izmaksu segšanā.

Kompensācija par kaitējumu tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumiem:

 • Kompensācija ietver uzņēmumu darbības atsākšanai nepieciešamā remonta vērtību, ieskaitot par bojātām mēbelēm un iekārtām, nepārsniedzot piemērojamajos tiesību aktos noteikto maksimālo kompensācijas apmēru.

Kompensācija par transportlīdzekļiem nodarīto kaitējumu:

 • Privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem, nodarīts kaitējums var tikt kompensēts.
 • Ir svarīgi, lai negadījuma brīdī būtu bijusi spēkā transportlīdzekļa obligātā apdrošināšanas polise, ja šādu apdrošināšanu nosaka speciālie tiesību akti.
 • Kompensācija ietver remontam nepieciešamos izdevumus, kā arī ir pieejama palīdzība, ja transportlīdzeklis ir ticis iznīcināts.
 • Mācību pabalsts: Mācību pabalstu saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām piešķir, ja terora aktā tiek nodarīti miesas bojājumi studentam, tā atraitnei vai atraitnim, neprecētajam partnerim vai mirušās personas bērniem, vai to vecākiem, brāļiem un māsām vai aizbildņiem, kuru rezultātā šīs personas vairs nevar veikt savu parasto nodarbošanos.

Sistēmu, kad izmaksu veic atsevišķos maksājumos, piemēro teroristu uzbrukumu izraisītas īslaicīgas darbnespējas un invaliditāti radošu miesas bojājumu gadījumos Spānijas tiesību aktos noteiktajā apmērā.

Gadījumos, kad gūto miesas bojājumu smagums ļauj pamatoti pieņemt, ka vēlāk tiks atzīta cietušā pilnīga pastāvīga darbnespēja attiecībā uz personas parasto nodarbošanos, pastāvīga darbnespēja attiecībā uz jebkuru nodarbošanos vai smaga invaliditāte, maksājumus pa daļām var veikt līdz juridiski noteiktajai robežai.

Izņēmuma gadījumos valsts uzņemas atbildību par attiecīgās kompensācijas izmaksu, pamatojoties uz civiltiesisko atbildību par nāves iestāšanos vai fizisku vai psiholoģisku kaitējumu, kas aptver šādus ārkārtas gadījumus: nāvi, smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai, daļēju paliekošu darbnespēju, paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, nolaupīšanu. Šī ārkārtas palīdzība parasti tiek izmaksāta kā vienreizējs maksājums, izņemot invaliditāti neradošu paliekošu miesas bojājumu un nolaupīšanas gadījumos.

Kādā veidā mana uzvedība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/ vai summu, ko es saņemšu?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā valsts palīdzības piešķiršana var tikt atteikta vai tās summa — samazināta, ja pilnīga vai daļēja piešķiršana būtu netaisnīga vai nonāktu pretrunā ar sabiedrisko kārtību šādos apstākļos, kas konstatēti ar spriedumu:

 • ja labuma guvēja uzvedība ir tieši vai netieši veicinājusi nozieguma izdarīšanu vai tam nodarīto miesas bojājumu pasliktināšanos;
 • ja labuma guvējs ir saistīts ar vainīgo vai pieder organizācijai, kas izdara vardarbīgus noziegumus.

Ja uz personu, kura ir mirusi nozieguma rezultātā, attiecas kāds no minētajiem palīdzības atteikšanas vai ierobežošanas iemesliem, labuma guvēji var piekļūt palīdzībai kā netieši cietušie, ja tiem ir finansiālas grūtības.

Kā manas izredzes saņemt kompensāciju un/ vai naudas summu var ietekmēt mans finansiālais stāvoklis?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā jūsu finansiālo stāvokli ņem vērā, nosakot piešķiramās palīdzības apmēru, kā arī tiek piemēroti šādi koeficienti:

 • jebkāda veida gada ienākums, ko guvis labuma guvējs vai visi labuma guvēji kopā (palīdzībai nāves iestāšanās gadījumā) saskaņā ar attiecīgo grafiku;
 • jebkāda veida gada ienākums, ko guvis cietušais datumā, kad miesas bojājumi vai kaitējums ietekmējis tā veselību (palīdzība par invaliditāti izraisošiem miesas bojājumiem), saskaņā ar attiecīgo grafiku.

Jūsu finansiālo stāvokli ņem vērā arī, nosakot, vai jūs kā labuma guvējs atrodaties finansiālas atkarības stāvoklī, kuras rezultātā var tikt piešķirta attiecīgā palīdzība. Ja jūsu finansiālais stāvoklis ir nedrošs, saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem jums pirms juridiskā nolēmuma pieņemšanas, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, var piešķirt pagaidu palīdzību.

Terorisma noziegumu gadījumā, lai konstatētu tiesības saņemt kompensāciju nāves gadījumā, ņem vērā labuma guvēja finansiālo atkarību no mirušās personas tās nāves brīdī, izmantojot jebkādus tās gada ienākumus.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/ vai naudas summu?

Nē.

Kā aprēķinās kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzības summa nedrīkst pārsniegt spriedumā noteikto kompensāciju. Konkrētu summu nosaka, piemērojot virkni noteikumu:

 • Īslaicīgas darbnespējas gadījumā pēc tam, kad pagājuši pirmie seši mēneši, var saņemt naudas summu, kas atbilst divkāršam spēkā esošajam dienas publisko daudzfunkcionālo ienākumu indeksam (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), kamēr personai saglabājas darbnespēja, un attiecīgos mēneša maksājumus veic šajā laikposmā.
 • Invaliditāti radošu miesas bojājumu gadījumā maksimālā summa, ko iespējams saņemt, ir sasaistīta ar aktuālo mēneša IPREM datumā, kad miesas bojājumi vai kaitējums ietekmējis personas veselību, un ir atkarīga no invaliditātes pakāpes:
  • Ja ir daļēja paliekoša darbnespēja: 40 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja savas nodarbošanās veikšanai: 60 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 90 mēneša maksājumi.
  • Ja ir smaga invaliditāte: 130 mēneša maksājumi.

Lai noteiktu palīdzības summu, kas pienākas šajos gadījumos, katras attiecīgās palīdzības maksimālajai summai piemēro šādus korekcijas koeficientus:

 • jebkāda veida gada ienākums, ko guvis cietušais datumā, kad miesas bojājumi vai kaitējums ietekmējis tā veselību, saskaņā ar šādu grafiku:
  • ienākumi, kas nesasniedz dienā spēkā esošo IPREM: korekcijas koeficients = 1;
  • no 101 % līdz 200 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,90;
  • no 201 % līdz 350 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,80;
  • vairāk nekā 350 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,70.
 • personu skaits, kas bijušas finansiāli atkarīgas no cietušā kaitējuma iestāšanās dienā, atbilstīgi piemērojamos tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, ja tās dzīvojušas kopā ar cietušo un uz tā rēķina, un ja tās negūst nekādus ienākumus, kas, izteikti gada griezumā, pārsniegtu 150 % no gada IPREM, kas ir spēkā kaitējuma iestāšanās dienā, saskaņā ar šādu grafiku:
  • par četrām vai vairāk apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 1;
  • par trīs apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 0,95;
  • par divām apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 0,90;
  • par vienu apgādībā esošu personu piemēro korekcijas koeficientu 0,85.
  • ja apgādībā esošu personu nav, piemēro korekcijas koeficientu 0,80.
  • Ja iestājusies nāve, maksimālā palīdzība, ko var saņemt, ir nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM 120 mēneša maksājumi.

Lai noteiktu pabalsta summu, kas pienākas šajā gadījumā, katras attiecīgās palīdzības maksimālajai summai piemēro šādus korekcijas koeficientus:

 • jebkāda veida gada ienākumi, kurus cietušā nāves dienā guvis labuma guvējs vai visi labuma guvēji kopīgi (ja to ir vairāk nekā viens), saskaņā ar šādu grafiku:
  • ienākumi, kas nesasniedz dienā spēkā esošo IPREM: korekcijas koeficients = 1;
  • no 101 % līdz 200 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,90;
  • no 201 % līdz 350 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,80;
  • vairāk nekā 350 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,70.
 • personu skaitu, kas cietušā nāves brīdī bijušas finansiāli atkarīgas no tā vai no jebkura labuma guvēja. Piemērojamajos tiesību aktos norādītās personas uzskata par labuma guvējiem, ja katra no tām atbilst šādām prasībām:
  • cietušā nāves laikā tās dzīvojušas kopā ar to vai ar jebkuru labuma guvēju uz cietušā vai labuma guvēju rēķina; un
  • tās negūst nekādus ienākumus, kas, izteikti gada griezumā, pārsniegtu 150 % no gada IPREM, kas ir spēkā cietušā nāves brīdī, saskaņā ar šādu grafiku:
   • par četrām vai vairāk apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 1;
   • par trīs apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 0,95;
   • par divām apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 0,90;
   • par vienu apgādībā esošu personu piemēro korekcijas koeficientu 0,85.

Palīdzības apmērs bēru izdevumiem, ko piešķir nepilngadīgā vai pieaugušā ar invaliditāti, kura nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākiem vai aizbildņiem, sedz faktiskās izmaksas, kas nepārsniedz nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM piecus mēneša maksājumus.

Ja noticis dzimumnoziegums, kas izraisījis kaitējumu cietušā garīgajai veselībai, palīdzības summa sedz jebkuras ārstēšanas izmaksas, ko brīvi izvēlējies cietušais, nepārsniedzot laikā, kad izdots tiesu mediķa atzinums par ārstējamu kaitējumu cietušā garīgajai veselībai, spēkā esošā IPREM piecus mēneša maksājumus.

Pagaidu palīdzību var piešķirt, pirms ticis pieņemts juridisks nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ja ir pierādīts nedrošais finansiālais stāvoklis, kurā esat nonācis jūs kā cietušais vai jūsu labuma guvēji.

Terorisma noziegumu gadījumā:

 • Nāves gadījumā palīdzību izmaksā vienreizējā maksājumā atbilstīgi juridiski noteiktajām naudas summām.

Šīs kompensācijas saņēmējiem ir tiesības uz palīdzības palielināšanu par fiksētu summu — terora akta laikā spēkā esošā IPREM 20 mēneša maksājumiem par katru bērnu vai nepilngadīgo, kas cietušā nāves brīdī bijis no tā finansiāli atkarīgs.

Uzskatāms, ka persona ir finansiāli atkarīga no mirušās personas, ja nāves iestāšanās laikā tā pilnīgi vai daļēji dzīvojusi uz šīs personas rēķina un gada laikā nav guvusi nekādus ienākumus, kas pārsniegtu 150 % no tobrīd spēkā esošā gada IPREM.

Palīdzību piešķir arī par teroristu uzbrukumā bojā gājušo personu pārvietošanas, bēru, apglabāšanas un/vai kremācijas izmaksām, ko nesedz apdrošināšanas polise, nepārsniedzot juridiski noteikto ierobežojumu. Izmaksas sedz pēc attiecīgo rēķinu iesniegšanas. Tiem būs jāpievieno apdrošināšanas polise, kas sedz šīs izmaksas, vai apliecinājums, ka šādas apdrošināšanas nav.

 • Personiska aizskāruma gadījumā: Palīdzību par smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai un daļēju paliekošu darbnespēju izmaksā vienreizējā maksājumā atbilstīgi juridiski noteiktajām naudas summām.

Kompensējot paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, kompensāciju izmaksā vai nu kā vienreizēju maksājumu, vai ikmēneša maksājumu atkarībā no grafikā noteiktā.

Labuma guvējiem ir tiesības uz piedāvāto palīdzību, kā arī palīdzības palielināšanu par fiksētu naudas summu — attiecīgā IPREM 20 mēneša maksājumiem par katru no bērniem vai nepilngadīgajiem, kas kaitējumu izraisījušā terora akta laikā bija finansiāli atkarīgi no cietušā.

 • Par īslaicīgu darbnespēju izmaksā kompensāciju, kas atbilst divkāršam attiecīgajam IPREM īslaicīgas darbnespējas laikposmā, nepārsniedzot 18 mēneša maksājumus.
 • Nolaupīšanā cietušajiem kompensē likumā noteikto naudas summu par nolaupīšanu. Turklāt kā kompensāciju par personisko aizskārumu, kas cietušajam nodarīts, to nolaupot, izmaksā palīdzību trīskārša dienas IPREM apmērā par katru nolaupīšanas dienu, nepārsniedzot daļējai paliekošai darbnespējai noteikto ierobežojumu.
 • Mantisks kaitējums: šī palīdzība ir pakārtota jebkurai citai palīdzībai, ko piešķir valsts iestādes vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, un to samazina par šādi saņemtās naudas summas apmēru.

Kompensāciju kopsumma nedrīkst pārsniegt nodarītā kaitējuma vērtību.

Publiskai mantai nodarītu kaitējumu nevar kompensēt.

Labuma guvējiem ir tiesības uz:

kompensāciju par mājoklim nodarīto kaitējumu:

 • Kompensāciju par fizisku personu pastāvīgajām dzīvesvietām var izmaksāt par kaitējumu ēkas struktūrai, iekārtai un mēbelēm, ko ir nepieciešams nomainīt, lai atjaunotu iepriekšējos apdzīvojamības apstākļus, izņemot konkrētus luksusa elementus.
 • Kompensācija par neregulārajām dzīvesvietām ir 50 % no kaitējuma līdz piemērojamajos tiesību aktos noteiktajam ierobežojumam attiecībā uz mājokļiem.

pagaidu izmitināšanu:

 • Ja teroristu uzbrukuma rezultātā skartajām personām ir īslaicīgi jāpamet mājoklis, kamēr tiek veikti remontdarbi, Iekšlietu ministrija var piedalīties pagaidu izmitināšanas izmaksu segšanā, izmaksājot palīdzību, ko aprēķina par dienām, ja izmitināšana notiek viesnīcā, vai par mēnešiem, ja mājoklis tiek īrēts.

kompensāciju par kaitējumu tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumiem:

 • Kompensācija ietver uzņēmumu darbības atsākšanai nepieciešamā remonta vērtību, ieskaitot par bojātām mēbelēm un iekārtām, nepārsniedzot piemērojamajos tiesību aktos noteikto maksimālo kompensācijas apmēru.

kompensāciju par transportlīdzekļiem nodarīto kaitējumu:

 • Privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem, nodarīts kaitējums var tikt kompensēts.
 • Ir svarīgi, lai negadījuma brīdī būtu bijusi spēkā transportlīdzekļa obligātā apdrošināšanas polise, ja šādu apdrošināšanu nosaka speciālie tiesību akti.
 • Kompensācija ietver remontdarbu veikšanai nepieciešamās naudas summas vai izdevumus.
 • Mācību pabalsts: Mācību pabalstu saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām piešķir, ja terora aktā tiek nodarīts personisks aizskārums studentam, tā atraitnei vai atraitnim, neprecētajam partnerim vai mirušās personas bērniem, vai to vecākiem, brāļiem un māsām vai aizbildņiem, kura rezultātā šīs personas vairs nevar veikt savu parasto nodarbošanos.

Lai saņemtu pabalstu, jums nedrīkst jau būt tāda paša vai augstāka līmeņa kvalifikācija kā mācībām, kurām tiek lūgts pabalsts, vai jūs nedrīkstat atbilst prasībām tās iegūšanai.

Valodu mācīšanas un bakalaura vai tā ekvivalenta, vai augstāka līmeņa studijām piemēro akadēmiskās prasības attiecībā uz iestāšanos un apgūto studiju vielu, kas paredzēta Spānijas tiesību aktos par stipendijām un mācību pabalstiem.

Tomēr, aprēķinot minimālās akadēmisko sekmju prasības mācību pabalsta saņēmējiem, Iekšlietu ministrija piemēros korekcijas koeficientu 0,60 studentiem ar īpašām izglītības atbalsta vajadzībām, kuriem fizisko vai garīgo traucējumu dēļ nepieciešama pielāgota mācību programma vai papildu laiks mācībām.

Izņēmuma gadījumos valsts uzņemas atbildību par attiecīgās kompensācijas izmaksu, pamatojoties uz civiltiesisko atbildību par nāves iestāšanos vai fizisku vai psiholoģisku kaitējumu, kas aptver šādus ārkārtas gadījumus: nāvi, smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai, daļēju paliekošu darbnespēju, paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, nolaupīšanu.

Kompensācijas apmēru nosaka šādi:

 • Ja ir pieņemts spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu un ar ko piešķir kompensāciju uz civiltiesiskās atbildības pamata par nāvi vai fizisku vai garīgu kaitējumu, kas izraisījis kādu no minētajiem ārkārtas gadījumiem, izmaksā vienreizēju palīdzību juridiski noteiktajā apmērā.
 • Ja spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, nepiešķir vai neļauj piešķirt naudas summu saskaņā ar civiltiesisko atbildību par fizisku vai garīgu kaitējumu, palīdzību izmaksā vienreizējā maksājumā visos ārkārtas gadījumos, izņemot:
  • Invaliditāti neradoši paliekoši miesas bojājumi: šajā gadījumā segums mainās atkarībā no kaitējuma novērtējuma, ko veic atbilstīgi sistēmai, kas izveidota ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, izmantojot grafiku, ko iegūst, piemērojot sociālā nodrošinājuma tiesību aktus par kompensācijas apjomu paliekošu miesas bojājumu, sakropļojuma un deformācijas, kā arī darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības izraisītu un invaliditāti neradošu miesas bojājumu gadījumā.
  • Nolaupīšana: par katru nolaupīšanas dienu izmaksā palīdzību, kas ir līdzvērtīga trīskāršam dienas publisko daudzfunkcionālo ienākumu indeksam (IPREM), nepārsniedzot daļējai paliekošai darbnespējai noteikto ierobežojumu.

Vai ir minimālā vai maksimālā summa, ko var piespriest?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzības summa vispārīgā gadījumā nedrīkst pārsniegt spriedumā noteikto kompensāciju.

Palīdzības summu nosaka, piemērojot konkrētus noteikumus, ja tā nepārsniedz spriedumā noteikto summu:

 • Īslaicīgas darbnespējas gadījumā pēc tam, kad pagājuši pirmie seši mēneši, var saņemt naudas summu, kas atbilst divkāršam spēkā esošajam dienas publisko daudzfunkcionālo ienākumu indeksam (IPREM), kamēr personai saglabājas darbnespēja, un attiecīgos mēneša maksājumus veic šajā laikposmā.
 • Invaliditāti radošu miesas bojājumu gadījumā maksimālā summa, ko iespējams saņemt, ir sasaistīta ar aktuālo mēneša IPREM datumā, kad miesas bojājumi vai kaitējums ietekmējis personas veselību, un tā ir atkarīga no invaliditātes pakāpes:
  • Ja ir daļēja paliekoša darbnespēja: 40 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai: 60 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 90 mēneša maksājumi.
  • Ja ir smaga invaliditāte: 130 mēneša maksājumi.
 • Ja iestājusies nāve, maksimālā palīdzība, ko var saņemt, ir nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM 120 mēneša maksājumi.

Palīdzības apmērs bēru izdevumiem, ko piešķir nepilngadīgā vai pieaugušā ar invaliditāti, kura nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākiem vai aizbildņiem, sedz faktiskās izmaksas, kas nepārsniedz nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM piecus mēneša maksājumus.

Palīdzības izmaksu par izdevumiem ārstēšanas kursam attiecībā uz dzimumnoziegumiem, ar ko nodarīts kaitējums cietušo garīgajai veselībai, veic saskaņā ar šādiem kritērijiem:

 • Ja pieteikums palīdzības saņemšanai ir iesniegts pirms ārstēšanas kursa uzsākšanas, var vienoties par summas izmaksu, pamatojoties uz IPREM mēneša maksājumu. Ja ar šo naudas summu nepietiek ārstēšanai, pēc attiecīgās personas lūguma pārējās izmaksas var segt ar vienreizēju maksājumu vai secīgiem maksājumiem līdz ārstēšanas kursa beigām vai attiecīgā gadījumā — līdz noteiktas maksimālās summas sasniegšanai.
 • Ja pieteikums palīdzības saņemšanai tiek iesniegts, kad sākts ārstēšanas kurss, attiecīgās personas uzskaitītos izdevumus apmaksā kopā ar turpmākajiem izdevumiem šim pašam mērķim līdz ārstēšanas kursa beigām vai attiecīgā gadījumā — līdz noteiktas maksimālās summas sasniegšanai.
 • Ja pieteikuma iesniegšanas laikā tiek pierādīts, ka ārstēšanas kurss ir beidzies, palīdzību izmaksā vienreizējā maksājumā par uzskaitītajiem izdevumiem līdz maksimālajai atļautajai summai. Ja ārstēšanas kurss jāatsāk un maksimālā naudas summa nav tikusi sasniegta, var veikt maksājumus par attiecīgajiem jaunajiem izdevumiem.

Pagaidu palīdzību var piešķirt arī, pirms ticis pieņemts juridisks nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ja ir pierādīts nedrošais finansiālais stāvoklis, kurā esat nonācis jūs kā cietušais vai jūsu labuma guvēji. Šo palīdzību var izmaksāt vienreizējā maksājumā vai kā periodiskus maksājumus.

Terorisma noziegumu gadījumā:

 • Nāves gadījumā kompensācijas summa ir 250 000 EUR, ko palielina par fiksētu summu — terora akta laikā spēkā esošā IPREM 20 mēneša maksājumiem par katru bērnu vai nepilngadīgo, kas cietušā nāves brīdī bijis no tā finansiāli atkarīgs.

Attiecībā uz teroristu uzbrukumā bojā gājušo personu pārvietošanas, bēru, apglabāšanas un/vai kremācijas izmaksām, ko nesedz apdrošināšanas polise, izmaksā vienreizēju maksājumu, kas nepārsniedz 6000 EUR.

 • Personiska aizskāruma gadījumā: Palīdzību par smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai un daļēju paliekošu darbnespēju izmaksā vienreizējā maksājumā atbilstīgi juridiski noteiktajām naudas summām.
  • Smaga invaliditāte: 500 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 180 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai: 100 000 EUR.
  • Daļēja paliekoša darbnespēja: 75 000 EUR.
 • Kompensējot paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, kompensāciju izmaksā vai nu kā vienreizēju maksājumu, vai ikmēneša maksājumu atkarībā no grafikā noteiktā, ievērojot tādu pašu ierobežojumu kā daļējai paliekošai darbnespējai (75 000 EUR).
 • Par īslaicīgu darbnespēju izmaksā kompensāciju, kas atbilst divkāršam attiecīgajam IPREM cietušā īslaicīgas darbnespējas laikposmā, nepārsniedzot 18 mēneša maksājumus.
 • Par nolaupīšanu izmaksā vienreizēju maksājumu 12 000 EUR un trīskāršu dienas IPREM par katru nolaupīšanas dienu, nepārsniedzot daļējai paliekošai darbnespējai noteikto ierobežojumu (75 000 EUR).
 • Mantiska kaitējuma gadījumā: šī palīdzība ir pakārtota jebkurai citai palīdzībai, ko piešķir valsts iestādes vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, un to samazina par šādi saņemtās naudas summas apmēru.

Publiskai mantai nodarītu kaitējumu nevar kompensēt.

Vispārīgā gadījumā izmaksu veic kā tiesību aktos paredzētās naudas summas vienreizēju maksājumu, izņemot pagaidu izmitināšanas palīdzību, ko izmaksā reizi mēnesī, palīdzību aprēķinot pa dienām, ja izmitināšana notiek viesnīcā, vai par mēnešiem, ja mājoklis tiek īrēts.

Labuma guvējiem ir tiesības uz šādu atbalstu:

Kompensācija par mājoklim nodarīto kaitējumu:

 • Attiecībā uz fizisku personu pastāvīgajām dzīvesvietām (par pastāvīgo dzīvesvietu parasti uzskata ēku, kur persona vai ģimene dzīvo vismaz sešus mēnešus gadā) kompensāciju var izmaksāt par kaitējumu ēkas struktūrai, iekārtai un mēbelēm, ko ir nepieciešams nomainīt, lai atjaunotu iepriekšējos apdzīvojamības apstākļus, izņemot konkrētus elementus.
 • Kompensācija par neregulārajām dzīvesvietām ir 50 % no kaitējuma līdz piemērojamajos tiesību aktos noteiktajam ierobežojumam attiecībā uz mājokļiem.

Pagaidu izmitināšana:

 • Ja skartajām personām teroristu uzbrukuma rezultātā īslaicīgi jāatstāj mājoklis, kamēr tiek veikti remontdarbi, Iekšlietu ministrija var piedalīties pagaidu izmitināšanas izmaksu segšanā.

Kompensācija par kaitējumu tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumiem:

 • Kompensācija ietver uzņēmumu darbības atsākšanai nepieciešamā remonta vērtību, ieskaitot par bojātām mēbelēm un iekārtām, nepārsniedzot piemērojamajos tiesību aktos noteikto maksimālo kompensācijas apmēru.

Kompensācija par transportlīdzekļiem nodarīto kaitējumu:

 • Privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem, nodarīts kaitējums var tikt kompensēts.
 • Ir svarīgi, lai negadījuma brīdī būtu bijusi spēkā transportlīdzekļa obligātā apdrošināšanas polise, ja šādu apdrošināšanu nosaka speciālie tiesību akti.
 • Kompensācija ietver remontam nepieciešamos izdevumus, kā arī ir pieejama palīdzība, ja transportlīdzeklis ir ticis iznīcināts.
 • Mācību pabalsts: Mācību pabalstu saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām piešķir, ja terora aktā tiek nodarīts personisks aizskārums studentam, tā atraitnei vai atraitnim, neprecētajam partnerim vai mirušās personas bērniem, vai to vecākiem, brāļiem un māsām vai aizbildņiem, kura rezultātā šīs personas vairs nevar veikt savu parasto nodarbošanos.

Sistēmu, kad izmaksu veic atsevišķos maksājumos, piemēro teroristu uzbrukumu izraisītas īslaicīgas darbnespējas un invaliditāti radošu miesas bojājumu gadījumos Spānijas tiesību aktos noteiktajā apmērā.

Gadījumos, kad gūto miesas bojājumu smagums ļauj pamatoti pieņemt, ka vēlāk tiks atzīta cietušā pastāvīga darbnespēja attiecībā uz personas parasto nodarbošanos, pastāvīga darbnespēja attiecībā uz jebkuru nodarbošanos vai smaga invaliditāte, maksājumus pa daļām var veikt līdz 18 030,36 EUR.

Izņēmuma gadījumos valsts uzņemas atbildību par attiecīgās kompensācijas izmaksu, pamatojoties uz civiltiesisko atbildību par nāves iestāšanos vai fizisku vai psiholoģisku kaitējumu, kas aptver šādus ārkārtas gadījumus: nāvi, smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai, daļēju paliekošu darbnespēju, paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, nolaupīšanu.

Kompensācijas apmēru nosaka šādi:

 • Ja ir pieņemts spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu un ar ko piešķir kompensāciju uz civiltiesiskās atbildības pamata par nāvi vai fizisku vai garīgu kaitējumu, kas izraisījis kādu no minētajiem ārkārtas gadījumiem, spriedumā noteikto naudas summu izmaksā, nepārsniedzot šādus ierobežojumus:
  • Nāve: 500 000 EUR.
  • Smaga invaliditāte: 750 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 300 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai: 200 000 EUR.
  • Daļēja paliekoša darbnespēja: 125 000 EUR.
  • Invaliditāti neradoši paliekoši miesas bojājumi: 100 000 EUR.
  • Nolaupīšana: 125 000 EUR.
 • Ja spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, nepiešķir vai neļauj piešķirt naudas summu saskaņā ar civiltiesisko atbildību par fizisku vai garīgu kaitējumu, izmaksā šādas naudas summas:
  • Nāve: 250 000 EUR.
  • Smaga invaliditāte: 500 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 180 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai: 100 000 EUR.
  • Daļēja paliekoša darbnespēja: 75 000 EUR.
 • Invaliditāti neradoši paliekoši miesas bojājumi: šajā gadījumā segums mainās atkarībā no kaitējuma novērtējuma, ko veic atbilstīgi sistēmai, kas izveidota ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, izmantojot grafiku, ko iegūst, piemērojot sociālā nodrošinājuma tiesību aktus par kompensācijas apjomu paliekošu miesas bojājumu, sakropļojuma un deformācijas, kā arī darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības izraisītu un invaliditāti neradošu miesas bojājumu gadījumā.
 • Nolaupīšana: Par katru nolaupīšanas dienu izmaksā palīdzību, kas ir līdzvērtīga trīskāršam dienas publisko daudzfunkcionālo ienākumu indeksam (IPREM), nepārsniedzot daļējai paliekošai darbnespējai noteikto ierobežojumu.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — vai man tiks doti norādījumi par tās aprēķinu vai citiem aspektiem?

Nē.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā juridiski reglamentētas palīdzības saņemšana parasti nav saderīga ar kompensācijas saņemšanu par miesas bojājumiem un kaitējumu, kas nodarīts ar tiesas spriedumā konstatētu noziegumu.

Tomēr visa juridiski reglamentētās palīdzības vai tās daļas izmaksa ir iespējama, ja pārkāpējs ir atzīts par daļēji maksātnespējīgu; tomēr abējādi saņemtā naudas summa nedrīkst pārsniegt tiesas nolēmumā noteikto.

Tādēļ Spānijas tiesību aktos paredzētā palīdzība ir nesaderīga ar:

 • Finansiālo kompensāciju, kuru labuma guvējam ir tiesības saņemt no apdrošināšanas sistēmas, izņemot, ja no privāta apdrošinātāja saņemtā kompensācijas summa ir mazāka par spriedumā noteikto.
 • Cietušā īslaicīgas darbnespējas gadījumā palīdzība ir nesaderīga ar jebkuru pabalstu, ko par šādu darbnespēju izmaksā no publiskas sociālā nodrošinājuma sistēmas. Uzskatāms, ka šāda nesaderība pastāv, ja Spānijas reglamentētā palīdzība un kompensācija vai finansiālā palīdzība, uz kuru labuma guvējam ir tiesības ar privātas apdrošināšanas sistēmas starpniecību, aptver vienus un tos pašus riskus un vajadzību situācijas.

Neraugoties uz minēto, juridiski reglamentētā palīdzība var tikt izmaksāta privātās apdrošināšanas labuma guvējam, ja no apdrošinātāja saņemtā kompensācijas summa ir mazāka par spriedumā noteikto un ja izmaksājamā starpība nepārsniedz noteiktu ierobežojuma līmeni.

Ja nodarīti miesas bojājumi vai kaitējums, kā rezultātā cietušais ieguvusi paliekošu darbnespēju vai miris, palīdzības saņemšana ir saderīga ar jebkuras valsts pensijas saņemšanu, uz ko ir tiesības labuma guvējam.

Palīdzība par paliekošu darbnespēju nav saderīga ar palīdzību par īslaicīgu darbnespēju.

Terorisma noziegumu gadījumā par mantisko kaitējumu, kas cietušajiem nodarīts ar šāda veida noziegumiem, kompensācija par šo kaitējumu ir pakārtota valsts iestāžu piešķirtajai vai no apdrošināšanas līguma izrietošajai, kā arī tiek samazināta par summu, kas saņemta no šiem avotiem.

Var kompensēt kaitējumu, kas nodarīts privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotu transportlīdzekļu, izņemot sabiedriskos transportlīdzekļus, lietotājiem, ja negadījuma laikā ir bijusi spēkā transportlīdzekļa obligātā apdrošināšanas polise, ja šādu apdrošināšanu nosaka speciālie tiesību akti. Šī kompensācija ir pakārtota jebkurai citai kompensācijai, ko piešķir valsts iestādes vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, un to samazina par šādas kompensācijas apmēru.

Attiecībā uz teroristu uzbrukumā bojā gājušo personu pārvietošanas, bēru, apglabāšanas un/ vai kremācijas izmaksām maksājumu veic Spānijas centrālā valdība, ja labuma guvējus nesedz apdrošināšanas polise, nepārsniedzot juridiski noteikto ierobežojumu. Attiecīgajiem rēķiniem būs jāpievieno apdrošināšanas polise, kas sedz šīs izmaksas, vai apliecinājums, ka šādas apdrošināšanas nav.

Vai es varu saņemt avansu par kompensāciju? Ja tā — kādiem jābūt nosacījumiem?

Jā.

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā pagaidu palīdzību var piešķirt arī, pirms ticis pieņemts juridisks nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ja ir pierādīts nedrošais finansiālais stāvoklis, kurā ir nonācis cietušais vai tā labuma guvēji. Cietušā vai labuma guvēju finansiālo stāvokli uzskata par nedrošu, ja datumā, kurā tiek iesniegts pieteikums palīdzības saņemšanai, ne cietušie, ne labuma guvēji gadā nesaņem ienākumus, kuri pārsniegtu gada griezumā izteiktu publisko daudzfunkcionālo indeksu (IPREM), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Jebkurā gadījumā šāda pagaidu palīdzības piešķiršanai ir jāpierāda, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst attiecīgās galīgās palīdzības saņemšanas prasībām, ko nosaka piemērojamie tiesību akti.

Terorisma noziegumu gadījumā Iekšlietu ministrija var izmaksāt naudas summu avansā līdz juridiski noteiktajai robežai, kamēr nav saņemta galīgā palīdzība, ja ir pamats pieņemt, ka terora akta rezultātā gūto miesas bojājumu rezultātā vēlāk tiks pasludināta cietušā paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai, paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai vai smaga invaliditāte.

Ja nodarīti invaliditāti izraisoši miesas bojājumi vai ir īslaicīga darbnespēja, darbnespējas laikposmus var apmaksāt pa ceturkšņiem. Pa daļām izmaksātie maksājumi atbilst divkāršam IPREM, kas ir spēkā miesas bojājumu gūšanas dienā, par darbnespējas dienām.

Vai es pēc pamatlēmuma pieņemšanas varu saņemt papildu vai atsevišķu kompensāciju (piemēram, pēc apstākļu izmaiņām vai veselības stāvokļa pasliktināšanās)?

Jā.

Vardarbīgu noziegumu vai dzimumnoziegumu gadījumā, ja cietušajam, kam piešķirta palīdzība par konkrētu darbnespējas vai traucējumu pakāpi, iestājas vai nu nopietnāka situācija, par kuru pienākas lielāka naudas summa, vai iestājas cietušā nāve kā tiešas miesas bojājumu vai kaitējuma sekas, ir pieļaujams piešķirt vienreizēju palīdzību saistībā ar iepriekšējo seku pasliktināšanos.

Termiņš, kādā jāpiesakās jaunai palīdzībai, ir viens gads, skaitot no dienas, kad pieņemts spriedums, ar kuru piešķirta sākotnējā palīdzība, un šajā laikā var pārskatīt darbnespējas vai invaliditātes pakāpi.

Terorisma noziegumu gadījumā, lai gan pieteikumi parasti jāiesniedz ne vēlāk kā gada laikā no kaitējuma rašanās dienas, ja terora aktā gūtu miesas bojājumu rezultātā pasliktinās personai radītās sekas vai iestājas tās nāve, sākas jauns tikpat ilgs termiņš, kurā var pieteikties attiecīgās naudas summas starpības saņemšanai.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, lai tiktu piešķirta galīgā palīdzība par īslaicīgu darbnespēju un invaliditāti izraisošiem miesas bojājumiem, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumam jābūt uz oficiālas veidlapas un tajā jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • Apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu.
 • Pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots valsts iestādei.
 • Apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmusi attiecīgā persona, vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem.
 • Juridiskā nolēmuma (sprieduma, aizmuguriska sprieduma, lēmuma par lietas izbeigšanu pārkāpēja nāves dēļ vai lēmuma par lietas izbeigšanu) kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu.

Papildus vienmēr jāpievieno šādi dokumenti:

 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • kompetentās vadības struktūras vai aģentūras apliecinājums, ka uz attiecīgo personu nozieguma izdarīšanas laikā attiecās publiska sociālā nodrošinājuma sistēma. Ja tāds nav pieejams, pietiek ar attiecīgās personas apliecinājumu, ko vēlāk pārbauda izmeklēšanas struktūra.

Ja iesniegums palīdzības saņemšanai tiek iesniegts attiecībā uz īslaicīgu darbnespēju un uz attiecīgo personu attiecās publiska sociālā nodrošinājuma sistēma, iesniegtajā apliecinājumā jābūt arī redzamam, ka par šo darbnespēju nav tikušas atzītas tiesības uz nodrošinājumu.

 • Ja pieteikumu palīdzības saņemšanai par invaliditāti radošiem miesas bojājumiem iesniedz tieši cietušie, kuri ir iekļauti kādā no sociālā nodrošinājuma sistēmas shēmām, izņemot īpašo shēmu civildienesta un militārā dienesta amatpersonām (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), iesniedz Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (Instituto Nacional de la Seguridad Social) provinces direktora lēmumu par miesas bojājumu klasifikāciju; ja lēmums vēl nav ticis pieņemts, pieteikuma iesniedzējam jāapliecina, ka ir sākta attiecīgā darbnespējas procedūra.

Lai tiktu piešķirta galīgā palīdzība gadījumos, kad iestājusies nāve, netieši cietušā vai tā pārstāvja pieteikumā, kas atbilst oficiālajam paraugam, jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • dokumentāri pierādījumi par nāves faktu un par labuma guvēja vai netieši cietušā statusu;
 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots valsts iestādei;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmusi attiecīgā persona, vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • Juridiskā nolēmuma (sprieduma, aizmuguriska sprieduma, lēmuma par lietas izbeigšanu pārkāpēja nāves dēļ vai lēmuma par lietas izbeigšanu) kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu.

Papildus vienmēr jāpievieno šādi dokumenti:

 • ja cietušais (labuma guvējs kā netieši cietušais) ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • noziegumā tieši cietušajam — miršanas apliecība, kā arī šādi dokumenti atkarībā no labuma guvēja saistības ar mirušo personu:
  • ja mirušās personas laulātais nebija pašķīries vai juridiski šķirts: pilns apliecinājums par laulības reģistrāciju, ko pēc mirušās personas nāves datuma izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs;
  • Ja pieteikuma iesniedzējs ir persona, kura dzīvojusi kopā ar mirušo personu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, tai jāiesniedz izziņa par faktisko kopdzīvi vienā un tajā pašā adresē (certificado de convivencia en domicilio común).

Lai pierādītu laulībai līdzvērtīgu pastāvīgu kopdzīvi, ieteicams iesniegt izziņu, ko izdevis attiecīgais reģistrētās attiecībās dzīvojošu kopdzīves partneru reģistrs (Registro de parejas de hecho).

 • Ja pieteikuma iesniedzējs ir persona, kura dzīvojusi kopā ar mirušo personu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, tai jāiesniedz izziņa par faktisko kopdzīvi vienā un tajā pašā adresē (certificado de convivencia en domicilio común).
 • mirušās personas bērniem: jāiesniedz attiecīgās izziņas par dzimšanas reģistrāciju, ko izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs.

Lai pierādītu izcelšanos, juridiski nenošķirta laulātā vai ar mirušo personu atbilstīgi piemērojamo normatīvo aktu prasībām kopā dzīvojušas personas bērniem ir jāiesniedz attiecīgie apliecinājumi par dzimšanas reģistrāciju, ko izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs.

Tāpat tiem jāpierāda, ka to vecāks ir bijis laulāts vai dzīvojis kopā ar mirušo personu, izņemot, ja šie fakti jau pierādīti vecāka iesniegumā palīdzības saņemšanai.

Turklāt gan mirušās personas, gan laulātā, kas nav bijis juridiski šķirts, vai mirušās personas faktiskās kopdzīves partnera bērniem ir jāpierāda, ka tie bijuši finansiāli atkarīgi no mirušās personas, izmantojot šādus dokumentus:

 • vietējās padomes izdotu izziņu par faktisko kopdzīvi;
 • pēdējo 12 mēnešu laikā pirms cietušā nāves dienas gūto jebkāda veida ienākumu deklarāciju;
 • tā finanšu gada, kurā iestājusies cietušā nāve, vai, ja tas nav iespējams — iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopiju. Ja šāda deklarācija nav iesniegta, jāpievieno Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)) izdots apliecinājums par atbrīvojumu.
 • Mirušās personas vecāki: jāpierāda vecāku statuss, izmantojot izziņu par mirušā dēla vai meitas dzimšanas reģistrāciju. Turklāt, lai pārliecinātos, ka nav citu iespējamo labuma guvēju, kam varētu būt prioritāte palīdzības saņemšanā, tiem ir jāiesniedz izziņa par dēla vai meitas civilstāvokli nāves dienā, kā arī informācija par to, vai tiem ir zināmas citas personas, kuras saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem varētu tikt atzītas par labuma guvējiem.

Lai tiktu piešķirta galīgā palīdzība bēru izdevumiem, pieteikumā, kuru, izmantojot oficiālo veidlapu, iesnieguši nepilngadīgā vai rīcībnespējīga pieaugušā vecāki vai aizbildņi, vai to pārstāvji, jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • dokumentāri pierādījumi par nāves faktu un par labuma guvēja vai netieši cietušā statusu;
 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots valsts iestādei;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmusi attiecīgā persona, vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • Juridiskā nolēmuma (sprieduma, aizmuguriska sprieduma, lēmuma par lietas izbeigšanu pārkāpēja nāves dēļ vai lēmuma par lietas izbeigšanu) kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu.

Papildus vienmēr jāpievieno šādi dokumenti:

 • Nepilngadīgā vai rīcībnespējīga pieaugušā miršanas apliecība.
 • Lai apliecinātu labuma guvēja statusu — nepilngadīgā vai rīcībnespējīga pieaugušā dzimšanas apliecība, ja pieteikumu iesniedz vecāki, vai oficiāls izraksts, kas pamato aizbildnību, ja pieteikumu iesniedz aizbildnis.
 • Ja mirusī persona ir bijusi rīcībnespējīga juridiski pieaugusi persona — juridisks dokuments, ar ko pasludināta rīcībnespēja, vai attiecīgā gadījumā apliecība par rīcībnespējas pakāpi.
 • Vecāku vai aizbildņu valsts izdota personu apliecinoša dokumenta kopija vai citas ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas apliecina to pilsonību.
 • Dokumentāri pierādījumi par izdevumiem, kas saistīti ar vāķēšanu, pārvietošanu, apglabāšanu vai kremāciju.

Lai tiktu piešķirta galīgā palīdzība par izdevumiem ārstēšanas kursam pēc dzimumnoziegumiem, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumam jābūt uz oficiālas veidlapas un tajā jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots valsts iestādei;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmusi attiecīgā persona, vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • Juridiskā nolēmuma (sprieduma, aizmuguriska sprieduma, lēmuma par lietas izbeigšanu pārkāpēja nāves dēļ vai lēmuma par lietas izbeigšanu) kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu.

Papildus vienmēr jāpievieno šādi dokumenti:

 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • cietušā apliecinājums, vai ārstēšanas kurss ir ticis uzsākts, kā arī attiecīgā gadījumā jāiesniedz dokumenti, kas pamato samaksātos izdevumus. Ja ārstēšana nav tikusi pabeigta, šis fakts ir jānorāda.

Lai tiktu piešķirta pagaidu palīdzība par īslaicīgu darbnespēju un invaliditāti izraisošiem miesas bojājumiem, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumam jābūt uz oficiālas veidlapas un tajā jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • miesas bojājumu vai veselībai nodarītā kaitējuma klasifikācija, ko veikusi kompetentā struktūra saskaņā ar attiecīgajos tiesību aktos paredzēto procedūru;
 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots kompetentajai iestādei vai ka kompetentā iestāde par to īsteno kriminālprocesu pēc savas iniciatīvas;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmis pieteikuma iesniedzējs, par izskatīšanā esošajiem pieteikumiem vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • pieteikums prokurora izziņas saņemšanai, kurā norādīts, ka pastāv pirmšķietami pierādījumi, kas ļauj pieņemt, ka miesas bojājumi nodarīti ar vardarbīgām un tīšām (apzinātām) darbībām;
 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • deklarācija par visu veidu ienākumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs guvis gada laikā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopija vai, ja šāda deklarācija nav iesniegta — Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (AEAT) izdots apliecinājums par atbrīvojumu.

Lai tiktu piešķirta pagaidu palīdzība gadījumos, kad iestājusies nāve, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumā, kas atbilst oficiālajam paraugam, jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • Dokumentāri pierādījumi par nāves faktu un par labuma guvēja kā netieši cietušā statusu. Jāiesniedz noziegumā tieši cietušā miršanas apliecība, kā arī šādi dokumenti atkarībā no labuma guvēja saistības ar mirušo personu:
  • ja mirušās personas laulātais nebija pašķīries vai juridiski šķirts: pilns apliecinājums par laulības reģistrāciju, ko pēc mirušās personas nāves datuma izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs.

Konkrēti šī veida palīdzībai — deklarācija par visu veidu ienākumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs guvis gada laikā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopija vai, ja šāda deklarācija nav iesniegta — Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (AEAT) izdots apliecinājums par atbrīvojumu.

 • Ja pieteikuma iesniedzējs ir persona, kura dzīvojusi kopā ar mirušo personu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, tai jāiesniedz izziņa par faktisko kopdzīvi vienā un tajā pašā adresē.

Lai pierādītu laulībai līdzvērtīgu pastāvīgu kopdzīvi, ieteicams iesniegt izziņu, ko izdevis attiecīgais reģistrētās attiecībās dzīvojošu kopdzīves partneru reģistrs (Registro de parejas de hecho).

Konkrēti šī veida palīdzībai — deklarācija par visu veidu ienākumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs guvis gada laikā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopija vai, ja šāda deklarācija nav iesniegta — Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (AEAT) izdots apliecinājums par atbrīvojumu.

 • Ja pieteikuma iesniedzējs ir persona, kura dzīvojusi kopā ar mirušo personu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, tai jāiesniedz izziņa par faktisko kopdzīvi vienā un tajā pašā adresē.
 • mirušās personas bērniem: jāiesniedz attiecīgās izziņas par dzimšanas reģistrāciju, ko izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs.

Lai pierādītu izcelšanos, juridiski nenošķirta laulātā vai ar mirušo personu atbilstīgi piemērojamo normatīvo aktu prasībām kopā dzīvojušas personas bērniem ir jāiesniedz attiecīgie apliecinājumi par dzimšanas reģistrāciju, ko izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs. Tāpat tiem jāpierāda, ka to vecāks ir bijis laulāts vai dzīvojis kopā ar mirušo personu, izņemot, ja šie fakti jau pierādīti vecāka iesniegumā palīdzības saņemšanai.

Turklāt gan mirušās personas, gan laulātā, kas nav bijis juridiski atšķirts, vai mirušās personas faktiskās kopdzīves partnera bērniem ir jāpierāda, ka tie bijuši finansiāli atkarīgi no mirušās personas, izmantojot šādus dokumentus:

 • vietējās padomes izdotu izziņu par faktisko kopdzīvi;
 • pēdējo 12 mēnešu laikā pirms cietušā nāves dienas gūto jebkāda veida ienākumu deklarāciju;
 • tā finanšu gada, kurā iestājusies cietušā nāve, vai, ja tas nav iespējams — iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopiju. Ja šāda deklarācija nav iesniegta, jāpievieno Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)) izdots apliecinājums par atbrīvojumu;
 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots kompetentajai iestādei vai ka kompetentā iestāde par to īsteno kriminālprocesu pēc savas iniciatīvas;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmis pieteikuma iesniedzējs, par izskatīšanā esošajiem pieteikumiem vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • pieteikums prokurora izziņas saņemšanai, kurā norādīts, ka pastāv pirmšķietami pierādījumi, kas ļauj pieņemt, ka miesas bojājumi nodarīti ar vardarbīgām un tīšām (apzinātām) darbībām;
 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;

Lai tiktu piešķirta pagaidu palīdzība gadījumos, kad iestājusies nāve, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumā uz oficiālās veidlapas jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots kompetentajai iestādei vai ka kompetentā iestāde par to īsteno kriminālprocesu pēc savas iniciatīvas;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmis pieteikuma iesniedzējs, par izskatīšanā esošajiem pieteikumiem vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • pieteikums prokurora izziņas saņemšanai, kurā norādīts, ka pastāv pirmšķietami pierādījumi, kas ļauj pieņemt, ka miesas bojājumi nodarīti ar vardarbīgām un tīšām (apzinātām) darbībām;
 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • nepilngadīgā vai rīcībnespējīga pieaugušā miršanas apliecība;
 • Lai apliecinātu labuma guvēja statusu — nepilngadīgā vai rīcībnespējīga pieaugušā dzimšanas apliecība, ja pieteikumu iesniedz vecāki, vai oficiāls izraksts, kas pamato aizbildnību, ja pieteikumu iesniedz aizbildnis.
 • Ja mirusī persona ir bijusi rīcībnespējīga juridiski pieaugusi persona — juridisks dokuments, ar ko pasludināta rīcībnespēja, vai attiecīgā gadījumā apliecība par rīcībnespējas pakāpi.
 • deklarācija par visu veidu ienākumiem, kurus vecāki vai aizbildņi guvuši gada laikā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopija vai, ja šāda deklarācija nav iesniegta — Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (AEAT) izdots apliecinājums par atbrīvojumu;
 • dokumentāri pierādījumi par izdevumiem, kas saistīti ar vāķēšanu, pārvietošanu, apglabāšanu vai kremāciju.

Lai tiktu piešķirta pagaidu palīdzība par izdevumiem ārstēšanas kursam pēc dzimumnoziegumiem, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumam jābūt uz oficiālas veidlapas un tajā jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots kompetentajai iestādei vai ka kompetentā iestāde par to īsteno kriminālprocesu pēc savas iniciatīvas;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmis pieteikuma iesniedzējs, par izskatīšanā esošajiem pieteikumiem vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • pieteikums prokurora izziņas saņemšanai, kurā norādīts, ka pastāv pirmšķietami pierādījumi, kas ļauj pieņemt, ka miesas bojājumi nodarīti ar vardarbīgām un tīšām (apzinātām) darbībām;
 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • cietušā apliecinājums, vai ārstēšanas kurss ir ticis uzsākts, kā arī attiecīgā gadījumā jāiesniedz dokumenti, kas pamato samaksātos izdevumus. Ja ārstēšana nav tikusi pabeigta, šis fakts ir jānorāda;
 • deklarācija par visu veidu ienākumiem, kurus attiecīgā persona guvusi gada laikā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopija vai, ja šāda deklarācija nav iesniegta — Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (AEAT) izdots apliecinājums par atbrīvojumu.

Terorisma noziegumu gadījumā dažādu veidu juridiski noteiktās palīdzības piešķiršanas procedūru sāk ar pieteikumu, ko attiecīgā persona vai tās pārstāvis iesniedz uz oficiālās veidlapas un kam jāpievieno šādi dokumenti:

 • dokumenti, kas pierāda skartās personas statusu vai attiecīgā gadījumā — tās radniecības pakāpi ar cietušo;
  • spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu un ar kuru atzītas tiesības uz kompensāciju par notikušo un attiecīgo kaitējumu, piemērojot Spānijas tiesību aktus;
  • ja spriedums nav pieņemts, bet ir veikts attiecīgs juridiskais process vai uzsākts kriminālprocess izdarīto noziegumu kriminālvajāšanai — jebkurš juridiski pieļaujams dokumentārs pierādījums, kas apliecina cietušā kā labuma guvēja statusu, ciesto kaitējumu un kaitējumu izraisījušo notikumu būtību;
  • iepriekšējie iestādes lēmumi, ja tādi ir;
  • miršanas apliecība, ja cietušais ir miris;
  • ģimenes stāvokļa grāmatas (Libro de familia) kopija;
  • policijas ziņojums vai izziņa;
  • klīniskie vai psihologa atzinumi;
 • ja tiek lūgta pagaidu izmitināšana:
  • policijas vai Guardia Civil ziņojums vai izziņa par to, ka varbūtējais kaitējums nodarīts teroristu uzbrukuma laikā vai ir tā sekas (ja iestādē nav reģistrēti pierādījumi par kaitējuma cēloni);
  • ja pieteikuma iesniedzējs ir īpašnieks: nodošanas akts, pārdošanas līgums vai izziņa no zemes reģistra, vai pēdējā kvīts par nekustamā īpašuma nodokli (Impuesto de Bienes Inmuebles), vai pieteikuma iesniedzēja iedzīvotāju apvienības priekšsēdētāja izziņa;
  • ja pieteikuma iesniedzējs ir īrnieks: īres līgums vai kvīts par pēdējo īres maksas maksājumu, vai kvīts par ūdens, elektroenerģijas vai tālruņa pakalpojumiem īrnieka vārdā;
  • ja pieteikuma iesniedzējs nav ne īpašnieks, ne īrnieks: dokuments, kas apliecina tā juridisko statusu, lai īstenotu vai nodrošinātu remontdarbu veikšanu;
  • ja notikušais attiecas uz tā parasto mājokli un skartā adrese nav norādīta pieteikuma iesniedzēja valsts personu apliecinošajā dokumentā (DNI): izziņa par reģistrāciju vai ienākumu nodokļa deklarācija, kurā minēta rezidences vieta nodokļu vajadzībām, vai iedzīvotāju apvienības priekšsēdētāja apliecinājums, ka pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvojis mājoklī;
 • ja tiek lūgta kompensācija par transportlīdzeklim nodarīto kaitējumu:
  • policijas vai Guardia Civil ziņojums vai izziņa par to, ka varbūtējais kaitējums nodarīts teroristu uzbrukuma laikā vai ir tā sekas (ja iestādē nav reģistrēti pierādījumi par kaitējuma cēloni);
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība uz pieteikuma iesniedzēja vārda;
  • pierādījumi, ka uzbrukuma brīdī bija spēkā uz līguma pamata izdota apdrošināšanas polise, norādot arī veidu un aptvertos riskus;
  • ja ir veikti remontdarbi — rēķins, kurā pierādītas izmaksas par terora aktā nodarītā kaitējuma novēršanu;
 • ja tiek lūgts atbalsts mācībām — pavaddokumenti, kuros norādīti kursi, kuru apguvei students ir pieteicies, kā arī akadēmiskās sekmes.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valstiskos gadījumos)?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā par tiesību aktos paredzētās valsts palīdzības apstrādi un lēmumu pieņemšanu atbild Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts.

Terorisma noziegumu gadījumā par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz juridiski atzītās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt ir atbildīga Iekšlietu ministrija.

Kur man jānosūta prasība (valstiskos gadījumos)?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā pieteikumus palīdzības saņemšanai, izmantojot oficiālo veidlapu, iesniedz Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorātam pēc adreses:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) - 28020, Madride.

Lai saņemtu palīdzību atbalsta pieteikumu iesniegšanā un nosūtīšanā, pieteikuma iesniedzēji var vērsties attiecīgajā Noziegumā cietušo atbalsta birojā, kur var saņemt informāciju par finansiālo palīdzību, kas uz tiem attiecas, un dažādajām procedūrām.

Šie dienesti atrodas visās autonomajās kopienās, gandrīz visās provinču galvaspilsētās, kā arī citās pilsētās.

Noziegumos cietušo atbalsta biroju atrašanās vietas var atrast šajā Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāsaitē.

Terorisma noziegumu gadījumā pieteikumus palīdzības saņemšanai, izmantojot oficiālo veidlapu, iesniedz Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorātam, kura adrese ir:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010, MADRIDE.

Valsts Augstākās tiesas terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests sniedz vispārīgu informāciju par finansiālo palīdzību, kas var tikt attiecināta uz terorismā cietušajiem. Šis birojs atrodas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071, MADRIDE.

Kontakttālrunis: + 34 91 400 74 02

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā pēc visu izmeklēšanas darbību pabeigšanas un pirms lēmuma projekta izstrādes, ar ko apmierina vai noraida pieprasīto palīdzību, pieteikuma iesniedzēju uzklausa saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, lai tam būtu iespēja izklāstīt attiecīgos argumentus.

Ja noziegums izdarīts Spānijā un persona, kura iesniegusi pieteikumu palīdzības saņemšanai, pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī, ja pieteikums iesniegts ar pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts atbalsta iestādes starpniecību, Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts kā lēmuma pieņēmēja iestāde var lūgt palīdzību atbalsta iestādei valstī, kurā palīdzības pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo, lai tā uzklausītu pieteikuma iesniedzēju vai jebkuru citu personu, ja uzskata to par nepieciešamu.

Lai veiktu uzklausīšanu, Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts var lūgt atbalsta iestādei dalībvalstī, kurā palīdzības pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo, nodrošināt visu nepieciešamo, lai struktūra, kas izskata pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, varētu veikt uzklausīšanu tieši, izmantojot tālruni vai videokonferenci, ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt. Turklāt atbalsta iestādei, kas veic uzklausīšanu, jānosūta Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorātam ziņojums par veikto uzklausīšanu.

Terorisma noziegumu gadījumā piemēro tādus pašus noteikumus kā vardarbīgiem noziegumiem un dzimumnoziegumiem, ja noziegums izdarīts Spānijā un persona, kura iesniegusi pieteikumu palīdzības saņemšanai, pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī. Ja pieteikums palīdzības saņemšanai tiek iesniegts ar atbalsta iestādes starpniecību dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo, minētās darbības attiecībā uz uzklausīšanu veic Iekšlietu ministrija kā lēmuma pieņēmēja iestāde ar Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorāta starpniecību.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā termiņš palīdzības pieprasīšanai parasti ir viens gads, skaitot no nozieguma izdarīšanas dienas.

Lēmuma par galīgās vai pagaidu palīdzības piešķiršanu vai atteikumu pieņemšanas termiņi ir šādi:

 • par invaliditāti radošiem miesas bojājumiem, miesas bojājumu pasliktināšanos vai nāvi: seši mēneši;
 • par īslaicīgu darbnespēju: četri mēneši;
 • par ārstēšanas kursu pēc dzimumnoziegumiem un par bēru izmaksām: divi mēneši.

Uzskatāms, ka pieteikums ir noraidīts, ja lēmuma pieņemšanai atvēlētajā termiņā nav ticis pieņemts konkrēts lēmums.

Terorisma noziegumu gadījumā pieteikumi parasti jāiesniedz gada laikā no kaitējuma rašanās brīža vai no brīža, kad pierādīta cēloņsakarība starp sekām un terora aktu. Attiecībā uz mācību pabalstu termiņš ir trīs mēneši no iestāšanās kursā.

Attiecīgā lēmuma pieņemšanas un paziņošanas termiņš ir 12 mēneši, izņemot mācību pabalstu, kur tas ir seši mēneši, un pieteikumu uzskata par apstiprinātu, ja beidzies termiņš un nav ticis pieņemts konkrēts lēmums.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to pārsūdzēt?

Attiecībā uz vardarbīgiem noziegumiem un dzimumnoziegumiem pieteikuma iesniedzēji Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas lēmumus par juridiski noteikto palīdzību var apstrīdēt viena mēneša laikā no to paziņošanas. Ja lēmumu šajā termiņā neapstrīd, vienīgā iespēja ir iesniegt attiecīgajā ministrijā pārsūdzību ārpuskārtas pārskatīšanai.

Pārsūdzību var iesniegt Finanšu un valsts pārvaldes ministrijai vai Vardarbīgos noziegumos cietušo pabalstu un palīdzības valsts komisijai (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Valsts komisija ir kompetentā struktūra attiecībā uz pārsūdzībām, ko iesniedz par Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas lēmumiem ar piemērojamajiem tiesību aktiem noteiktās palīdzības piešķiršanas lietās.

Ja trīs mēnešu laikā pēc pārsūdzības iesniegšanas Valsts komisija nav panākusi vienošanos, pārsūdzība uzskatāma par noraidītu un to var pārsūdzēt administratīvās tiesas procesā.

Terorisma noziegumu gadījumā Iekšlietu ministrijas lēmumus administratīvajā procesā par dažādu veidu palīdzības pieteikumiem var apstrīdēt iestādē vai tieši pārsūdzēt administratīvo tiesu sistēmā.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, lai saņemtu palīdzību atbalsta pieteikumu iesniegšanā un nosūtīšanā, pieteikuma iesniedzēji var vērsties attiecīgajā Noziegumā cietušo atbalsta birojā, kur var saņemt informāciju par finansiālo palīdzību, kas uz tiem attiecas, un dažādajām pieteikšanās procedūrām.

Šie dienesti atrodas visās autonomajās kopienās, gandrīz visās provinču galvaspilsētās, kā arī citās pilsētās.

Noziegumos cietušo atbalsta biroju atrašanās vietas var atrast šajā Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāsaitē.

Īpašās veidlapas palīdzības pieprasīšanai ir pieejamas šajā Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāsaitē.

Terorisma noziegumu gadījumā pieteikumus palīdzības saņemšanai, izmantojot oficiālo veidlapu, iesniedz Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorātam, kura adrese ir:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010, MADRIDE.

Īpašās veidlapas palīdzības pieprasīšanai ir pieejamas šajā Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāsaitē.

Valsts Augstākās tiesas terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests sniedz vispārīgu informāciju par finansiālo palīdzību, kas var tikt attiecināta uz terorismā cietušajiem. Šis birojs atrodas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071, MADRIDE.

Kontakttālrunis: + 34 91 400 74 02

Vai ir kāda īpaša atbalsta līnija vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā dažādu veidu palīdzības pieprasīšanas veidlapas vai paraugi ir pieejami šajā Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāsaitē.

Ar Noziegumos cietušo atbalsta biroju, kas sniegs informāciju par jums pieejamo finansiālo palīdzību un procedūrām, kas jāievēro, lai pieteiktos tās saņemšanai, atrašanās vietām jūs varat iepazīties šajā Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāsaitē.

Terorisma noziegumu gadījumā jūs varat izmantot Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāIekšlietu ministrijas tīmekļa vietni, lai saņemtu informāciju par pieejamo palīdzību.

Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāValsts Augstākās tiesas terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests sniedz vispārīgu informāciju par finansiālo palīdzību, kas var tikt attiecināta uz terorismā cietušajiem.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā cietušie var pieprasīt bezmaksas juridisko palīdzību saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām un procedūru.

Jo īpaši Spānijas tiesību akti paredz, ka no dzimumu vardarbības cietušajiem ir tiesības saņemt bezmaksas juridisko palīdzību tieši pirms sūdzības iesniegšanas, kā arī uz jurista un pārstāvja īstenotu bezmaksas aizstāvību un pārstāvību visos procesos un administratīvajos procesos, kas tieši vai netieši balstās uz piedzīvoto vardarbību.

Šādās situācijās cietušā aizstāvību jāuzņemas vienai un tai pašai juristu grupai, ja šādi tiek pienācīgi garantētas cietušā tiesības uz aizstāvību. Cietušā nāves gadījumā šādas tiesības ir arī mantiniekiem, ja tie nav bijuši iesaistīti nodarījumā.

Terorisma noziegumu gadījumā terorismā cietušajiem, kuri par tādiem atzīti ar Spānijas tiesību aktiem, saskaņā ar Spānijā spēkā esošajiem tiesību aktiem par bezmaksas juridisko palīdzību ir tiesības uz juridisko palīdzību visos procesos un administratīvajos procesos, kas uzsākti par terora aktu, kura rezultātā tie ieguvušas cietušā statusu, neatkarīgi no tiem pieejamajiem finanšu līdzekļiem.

Jebkurā gadījumā tūlītēja bezmaksas juridiskā palīdzība tiek garantēta visiem terorismā cietušajiem, kuri tai piesakās. Tiesības uz juridisko palīdzību tiek zaudētas, ja vēlāk netiek atzīts cietušā statuss vai ja tiek pasludināts attaisnojošs spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, vai ja lietā turpmākas darbības netiek veiktas; līdz šim brīdim izmantoto bezmaksas pakalpojumu izmaksas nav jāatlīdzina.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, lai saņemtu palīdzību atbalsta pieteikumu iesniegšanā un nosūtīšanā, pieteikuma iesniedzēji var vērsties attiecīgajā Noziegumā cietušo atbalsta birojā, kur var saņemt informāciju par finansiālo palīdzību, kas uz tiem attiecas, un dažādajām pieteikšanās procedūrām.

Šie dienesti atrodas visās autonomajās kopienās, gandrīz visās provinču galvaspilsētās, kā arī citās pilsētās.

Noziegumos cietušo atbalsta biroju atrašanās vietas var atrast šajā Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāsaitē.

Valsts Augstākās tiesas terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests sniedz vispārīgu informāciju par finansiālo palīdzību, kas var tikt attiecināta uz terorismā cietušajiem. Šis birojs atrodas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071, MADRIDE.

Kontakttālrunis: + 34 91 400 74 02

Lapa atjaunināta: 02/12/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Francija

Kāda veida noziegumos cietušajiem ir paredzēta kompensācija?

Prasītājiem jāpierāda, ka radītais kaitējums ir tādas tīšas vai netīšas darbības rezultāts, kura var būt uzskatāma par nodarījumu pret īpašumu vai personām. Tādējādi tīšu darbību un vieglprātīgas vai nolaidīgas rīcības gadījumā var rasties tiesības saņemt kompensāciju neatkarīgi no tā, vai likumpārkāpējs ir noskaidrots.

Pret īpašumu vērsta nodarījuma gadījumā attiecīgajai darbībai jābūt klasificētai kā zādzībai, krāpšanai, uzticības pārkāpumam, izspiešanai vai īpašuma iznīcināšanai vai sabojāšanai.

Turklāt pastāv īpašas kompensācijas shēmas attiecībā uz Saite atveras jaunā logāzaudējumiem, kas izriet no terora aktiem, Saite atveras jaunā logāsatiksmes negadījumiem, kas notiek Francijas teritorijā, nelaimes gadījumiem medībās, azbesta iedarbību un transportlīdzekļa iznīcināšanu ugunsgrēkā.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Jūs saņemsiet pilnu kompensāciju par zaudējumiem, ko izraisījis smags nodarījums pret personu, ja:

 • jūs esat cietušais nodarījumā, kura rezultātā jums ir iestājusies pastāvīga vai pilnīga darbnespēja, kas ilgst mēnesi vai ilgāk, vai tādos nodarījumos kā izvarošana, seksuāls uzbrukums, seksuāls uzbrukums nepilngadīgajam, cilvēku tirdzniecība, paverdzināšana vai piespiedu darbs,
 • vai ja kāda minētā nodarījuma dēļ ir miris tuvs ģimenes loceklis.

Jūs varat saņemt kompensāciju, ievērojot konkrētus nosacījumus un nepārsniedzot noteiktu maksimālo robežvērtību, ja esat cietušais mazsvarīgākā nodarījumā pret personu vai nodarījumā pret īpašumu, šādos gadījumos:

 • ir nodarīti miesas bojājumi, kuru dēļ iestājusies pilnīga darbnespēja, kas ilgst mazāk nekā vienu mēnesi;
 • ir radušies materiāli zaudējumi tādu darbību dēļ, kas klasificētas kā zādzība, krāpšana, uzticības pārkāpums, izspiešana vai īpašuma iznīcināšana vai sabojāšana.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš noziedzīga nodarījuma rezultātā ir miris? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat tuvs cietušā ģimenes loceklis un jums nodarījuma dēļ ir radīts personisks aizskārums.

Kompensāciju var piešķirt augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā (vecākiem, vecvecākiem), pēcnācējiem (bērniem, mazbērniem), laulātajam, kā arī sānlīnijas radiniekiem (brāļiem, māsām) vai jebkurai personai, kura var pierādīt radniecību ar cietušo.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis noziedzīgā nodarījumā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat tuvs cietušā ģimenes loceklis un jums nodarījuma dēļ ir radīts personisks aizskārums.

Kompensāciju var piešķirt augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā (vecākiem, vecvecākiem), pēcnācējiem (bērniem, mazbērniem), laulātajam, kā arī sānlīnijas radiniekiem (brāļiem, māsām) vai jebkurai personai, kura var pierādīt radniecību ar cietušo.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu kādas ES valsts valstspiederīgais?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju, ja neesat ES valsts valstspiederīgais, ja vien nodarījums noticis Francijas teritorijā.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja es dzīvoju šajā valstī vai tā ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts, pat tad, ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es to varētu darīt, nevis pieprasīt kompensāciju valstī, kurā izdarīts noziegums? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju saskaņā ar parastajiem nosacījumiem, ja esat Francijas valstspiederīgais, bet nodarījums izdarīts citā valstī.

Taču jūs nevarat saņemt kompensāciju no Francijas kompensācijas iestādes, ka esat ārvalstnieks un nodarījums izdarīts citā valstī.

Vai, lai pieprasītu kompensāciju, man par noziedzīgu nodarījumu vispirms būtu vajadzējis ziņot policijai?

Nē, nav prasības, ka, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu, vispirms ir jāiesniedz sūdzība policijai.

Tomēr pieteikumā ir jābūt ietvertai informācijai, kas vajadzīga prasības izvērtēšanai. Pieteikumam jāpievieno apliecinoši dokumenti, kuros norādīts konkrētā nodarījuma datums, vieta un apstākļi (apliecinājums par sūdzības iesniegšanu, jebkādi dokumenti no kriminālprocesa u. c.).

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas izmeklēšanas vai krimināltiesvedības rezultāti, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Nē, jums nav jāsagaida policijas izmeklēšanas vai krimināltiesvedības rezultāti, lai varētu iesniegt prasību.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no likumpārkāpēja — ja viņš ir noskaidrots?

Nē, jums nav vispirms jāpieprasa kompensācija no noskaidrota likumpārkāpēja gadījumā, kad ir izdarīts smags nodarījums pret personu (sk. 1.2. punktu).

Mazsvarīgāka nodarījuma pret personu gadījumā vai pret īpašumu vērsta nodarījuma gadījumā (sk. 1.2. punktu) ir jāpierāda, ka noskaidrotais likumpārkāpējs ir maksātnespējīgs vai nevar pilnībā kompensēt zaudējumus. Būs nepieciešami plašāki pierādījumi par to, ka jūs nevarat saņemt reālu un pietiekamu kompensāciju par radītajiem zaudējumiem no apdrošināšanas sabiedrības vai jebkuras citas struktūras, kas var būt atbildīga.

Vai esmu tiesīgs pieprasīt kompensāciju arī tad, ja likumpārkāpējs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja jā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību?

Jūs varat pieteikties kompensācijai pat tad, ja likumpārkāpējs nav noskaidrots vai notiesāts, tiklīdz nodarījums ir izdarīts.

Tomēr pieteikumā ir jābūt ietvertai informācijai, kas vajadzīga prasības izvērtēšanai. Pieteikumam jāpievieno apliecinoši dokumenti, kuros norādīts konkrētā nodarījuma datums, vieta un apstākļi (apliecinājums par sūdzības iesniegšanu, jebkādi dokumenti no kriminālprocesa u. c.).

Vai ir noteikts termiņš, kādā man ir jāpieprasa kompensācija?

Termiņš ir trīs gadi, sākot no nodarījuma izdarīšanas dienas. To pagarina par vienu gadu no pēdējā kriminālsprieduma pieņemšanas dienas.

Ja likumpārkāpējam ir uzdots segt zaudējumus, termiņš sākas brīdī, kad krimināltiesa izsniedz paziņojumu cietušajam. Ja likumpārkāpējam ir uzdots segt zaudējumus, termiņš sākas brīdī, kad tiesa izsniedz paziņojumu.

Kad šis termiņš ir beidzies, var tikt ņemts vērā likumīgs iemesls, ko norādījis cietušais vai tiesīgās personas.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Piemēram, vai kompensācija segs:

a) attiecībā uz nodarījumā cietušo:

— materiālo kaitējumu (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija).
  Tieši cietušais, kam nodarīti miesas bojājumi, var saņemt kompensāciju par visām izmaksām, kas saistītas ar ārstēšanos slimnīcā, medicīnisko aprūpi, neatliekamo medicīnisko palīdzību un zālēm (medmāsu pakalpojumi, fizioterapija, ortoptika, runas terapija u. c.), jo lielāko daļu šo izdevumu parasti sedz sociālās labklājības iestādes.
  Var tikt ņemtas vērā arī nākotnē paredzamās veselības aprūpes izmaksas, kas radīsies cietušā veselības stāvokļa sakarā pēc tam, kad tas būs nostabilizējies.
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no kaitējuma (t. i., aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīga ārstēšanās, papildu fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi u. c.);
  Mājokļa un transportlīdzekļa pielāgošanas izmaksas un izdevumi, kas saistīti ar trešās personas sniegtu pastāvīgu palīdzību, var tikt kompensētas.
  Tāpat var tikt kompensētas arī dažādas izmaksas, kas saistītas ar miesas bojājumu sekām, proti, bērna aprūpes, mājsaimniecības uzturēšanas, transporta u. c. izmaksas.
 • pastāvīgus ievainojumus (piemēram, invaliditāte un citi paliekoši ierobežojumi).
  Var saņemt kompensāciju par šādiem paliekošiem funkcionāliem traucējumiem, ja tie ir miesas bojājumu sekas, kas saglabājas pēc stāvokļa nostabilizēšanās: fizioloģisko funkciju pasliktināšanās, nepārejošs sāpes, dzīves kvalitātes pasliktināšanās, zaudēta spēja rīkoties patstāvīgi utt. Ja šādi traucējumi tiek konstatēti, tos var klasificēt atbilstīgi funkcionālo traucējumu skalai.
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās negūto peļņu (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu spēju nopelnīt iztiku vai uzturlīdzekļu samazināšanos, u. c.);
   Kompensāciju var piešķirt par pierādītiem negūtiem darba ienākumiem, nākotnē negūtiem darba ienākumiem un izraisīto ietekmi uz personas karjeru: nodarbinātības iespēju samazināšanos, darba iespēju zaudēšanu, palielinātu piepūli darba veikšanai, vajadzību mainīt darbvietas u. c. Var tikt novērtēta arī nelabvēlīga ietekme uz mācībām skolā vai studijām, vai apmācību.
  • iespēju zudumu;
  • izdevumus saistībā ar tiesvedību, kas attiecas uz incidentu, kura rezultātā nodarīts kaitējums, piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas izmaksas;
  • kompensāciju par nozagto vai bojāto personisko īpašumu;
  • citus izdevumus.

Kompensāciju par darba iespēju zaudēšanu var piešķirt, ja tam ir ietekme uz karjeru (sk. iepriekšējo punktu).

Kompensācijā neiekļauj izdevumus, kas radušies tiesvedībā saistībā ar nodarījumu. Tomēr personām ar ierobežotiem līdzekļiem var piešķirt juridisko palīdzību, kas nozīmē, ka valsts pilnībā vai daļēji sedz maksu par juridiskajiem pakalpojumiem un tiesai radītos izdevumus. Vissmagāko noziegumu gadījumā juridiskā palīdzība tiek piešķirta, nepārbaudot līdzekļu stāvokli (sk. sarakstu, kas pieejams Saite atveras jaunā logā9-2. pantā 1991. gada 10. jūlija Likumā Nr.° 91-647 par juridisko palīdzību (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

Principā materiāli zaudējumi netiek kompensēti pret personu izdarītu nodarījumu gadījumā. Iepriekš minēto nodarījumu gadījumā (sk. 1.2. punktu) noteiktos apstākļos kompensācijai par materiāliem zaudējumiem piemēro maksimālo ierobežojumu, kas ir 4575 EUR (ierobežojumu piemēro no 2018. gada 16. janvāra).

— psiholoģisko (morālo) kaitējumu:

 • cietušajam nodarītās sāpes un ciešanas.

“Ciešanas” ietver visas fiziskās un psiholoģiskās ciešanas un ar tām saistītās problēmas, sākot no nodarījuma dienas līdz stāvokļa nostabilizēšanās dienai. Pēc tam, kad stāvoklis ir nostabilizējies, ja ciešanas turpinās, kompensācijas nolūkos tās uzskata par paliekošiem funkcionāliem traucējumiem.

Personīgo iespēju zaudēšanu var ņemt vērā atbilstīgi pozīcijai “personiskās dzīves iespēju zaudēšana” (perte d’établissement), kas attiecas uz zaudētām cerībām vai iespējām īstenot plānu par ģimenes dzīvi.

Attiecībā uz sakropļojumiem tiek ņemtas vērā personiskās fiziskā izskata izmaiņu sekas.

Var tikt novērtēts arī labsajūtas zaudējums (préjudice d’agrément), lai kompensētu cietušā nespēju atsākt sporta vai brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

b) attiecībā uz personām, kas tiesīgas saņemt kompensāciju, un cietušā radiniekiem:

— materiālo kaitējumu (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apbedīšanas izdevumus;

Apbedīšanas izdevumi tiek kompensēti.

 • medicīniskos izdevumus (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);

Lielāko daļu medicīnisko izdevumu, tostarp izdevumus, kas radušies ģimenes locekļiem, parasti kompensē sociālās labklājības iestādes. Visos citos gadījumos ietekmi, kas izpaužas kā patoloģijas, iekļauj pozīcijā “tuvu ģimenes locekļu emocionālās ciešanas” (sk. iepriekš).

 • uzturlīdzekļu vai iespēju zudumu;

Kompensāciju var piešķirt par ienākumu zaudēšanu vai samazināšanos, kas skar cietušā tuvus ģimenes locekļus cietušā nāves vai invaliditātes dēļ, jo īpaši ja viņiem ir pastāvīgi jāatrodas pie cietušā un uz laiku jāpārtrauc darbs.

— psiholoģisko kaitējumu:

 • radinieku vai personu, kas tiesīgas saņemt kompensāciju, sāpes un ciešanas/kompensācija pārdzīvojušajiem cietušā nāves gadījumā.

Kompensāciju par emocionālām ciešanām (préjudice d’affection) var piešķirt par morālo kaitējumu, kas radīts tuviem ģimenes locekļiem pēc cietušā nāves vai ko rada tieši cietušā, kuram ir smaga invaliditāte, ciešanas.

Vai kompensācija tiek izmaksāta kā viens maksājums vai kā ikmēneša maksājumi?

Summu var samaksāt kā vienreizēju maksājumu vai kā gadskārtēju pabalstu. Tiesvedības laikā pirms galīgās kompensācijas var izmaksāt arī pagaidu maksājumus.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mans sodāmības reģistrs vai atteikums sadarboties kompensācijas procedūru laikā varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai tās summas apmēru?

Cietušā vaina var būt pamats kompensācijas nepiešķiršanai vai samazināšanai, piemēram, ja uzbrukumi ir izprovocēti vai ja cietušais piedalījies kautiņā vai noziedzīgā darbībā. Pretenzijas sakarā ar cietušā vainu var celt pret mirušā cietušā apgādājamajiem.

Tomēr cietušā kriminālai sodāmībai nav nozīmes.

Kompensācijas procedūrā jūsu pieteikumā jābūt ietvertai informācijai, kas vajadzīga tā izvērtēšanai, un jābūt pievienotiem nepieciešamajiem apliecinošajiem dokumentiem. Jāņem vērā, ka vēlāk var tikt pieprasīti papildu dokumenti un ka var būt nepieciešams sadarboties neatkarīgu ekspertu ziņojumu sagatavošanā.

Kādā veidā mana finansiālā situācija varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai tās summas apmēru?

 • Smagi nodarījumi pret personu (sk. 1.2. punktu)

Jūsu finanšu stāvoklis netiek ņemts vērā, un jūs varat saņemt pilnu kompensāciju par aizskārumu, ko izraisījuši pret jums vērsti nodarījumi.

Tomēr tiks ņemti vērā pabalsti, ko izmaksājušas sociālās labklājības iestādes, savstarpējās veselības apdrošināšanas biedrības un apdrošināšanas sabiedrības.

 • Mazsvarīgāki nodarījumi vai nodarījumi pret īpašumu (sk. 1.2. punktu)

Tiks ņemts vērā jūsu finanšu stāvoklis, pamatojoties uz trīs kritērijiem, proti,

 • jūsu gada ienākumiem jābūt mazākiem par 18 300 EUR (summa attiecas uz 2017. gadu); pieļaujamas ir papildu summas, ko saņem par apgādājamajiem (pēcnācējiem, radiniekiem augšupējā līnijā);
 • jūs nevarat saņemt reālu un pietiekamu kompensāciju par radītajiem zaudējumiem no apdrošināšanas sabiedrības vai jebkuras citas struktūras, kas var būt atbildīga;
 • jums jāpierāda, ka nodarījuma dēļ jūs esat sarežģītā materiālajā vai psiholoģiskajā situācijā.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai tās apmēru?

Nē.

Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Attiecībā uz smagiem nodarījumiem pret personu piemēro principu, ka kompensāciju piešķir pilnā apmērā. Kompensācija tiks aprēķināta, ņemot vērā katru no prasības pozīcijām.

Aprēķins tiek veikts katrā individuālā gadījumā, pamatojoties uz konkrētā cietušā personīgo situāciju un uzrādītajiem apliecinošajiem dokumentiem; attiecībā uz dažām pozīcijām izmanto indikatīvas skalas.

Piemēram, aprēķinot kompensāciju par paliekošiem funkcionāliem traucējumiem, var izmantot indikatīvu skalu, pamatojoties uz traucējumiem, ko konstatējis ārsts, un cietušā vecumu.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Minimālo ierobežojumu nepiemēro.

Maksimālo ierobežojumu nepiemēro pret personu vērstu smagu nodarījumu gadījumā (sk. 1.2. punktu).

Attiecībā uz mazsvarīgākiem noziegumiem vai noziegumiem pret īpašumu (sk. 1.2. punktu) kompensācijai piemēro maksimālo ierobežojumu, kas ir 4575 EUR (piemēro no 2018. gada 16. janvāra).

Vai prasības pieteikuma veidlapā man ir jānorāda summa? Ja jā, vai es saņemšu kādus norādījumus par to, kā aprēķināma šī summa, vai par citiem aspektiem?

Jā, kompensācijas pieteikumā jānorāda prasītā summa. Tomēr tā ir kopējā summa. Jurists vai cietušo atbalsta asociācija var palīdzēt jums aprēķināt summu.

Vai kompensācija, ko par zaudētajiem ienākumiem es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no kompensācijas, ko izmaksā iestāde/struktūra?

Tiks ņemti vērā pabalsti, ko izmaksājušas sociālās labklājības iestādes, savstarpējās veselības apdrošināšanas biedrības, apdrošināšanas sabiedrības u. c.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Jā, jūs varat pieprasīt kompensācijas avansa maksājumu (provision) jebkurā brīdī tiesvedības laikā.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, gadījumos, kad mainās apstākļi vai pasliktinās veselība u. c.) pēc tam, kad ir pieņemts galvenais lēmums?

Jā, jūs varat iesniegt citu kompensācijas pieteikumu, ja jūsu zaudējumi palielinās, vai jebkāda cita iemesla dēļ, ko jūs varat pamatot.

Kādi apliecinošie dokumenti man ir jāpievieno prasībai?

Prasītāja pieteikumā, kas nosūtāms noziegumos cietušo kompensācijas komisijai (Commission d’indemnisation des victimes d’infractionsCIVI) attiecīgajā apgabaltiesā (tribunal de grande instance), jābūt ietvertai informācijai, kas vajadzīga prasības izvērtēšanai. Pieteikumam jāpievieno apliecinoši dokumenti, kuros jo īpaši norādītas šādas ziņas:

 • prasītāja uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums un vieta, nodarbošanās, valstspiederība un adrese (pievieno personu apliecinoša dokumenta, uzturēšanās atļaujas, pases vai cita dokumenta kopiju);
 • ģimenes saites ar cietušo (pievieno izrakstu no ģimenes stāvokļa grāmatiņas (livret de famille), notāra apliecinātu dokumentu u. c.);
 • nodarījuma datums, vieta un apstākļi (pievieno apliecinājumu par sūdzības iesniegšanu, jebkādus dokumentus no kriminālprocesa u. c.);
 • tiesa, kas notiesājusi likumpārkāpēju, ja ir notiesājošs spriedums (pievieno sprieduma kopiju);
 • miesas bojājumu veids, neierašanās darbā ilgums un jebkuras izrietošas sekas (pievieno izziņas par veselības stāvokli, neierašanos darbā, medicīniskiem izmeklējumiem);
 • valsts vai privātās sociālās labklājības iestādes, kurām prasītājs piesaistīts un kuras var tikt iesaistītas (pievieno sociālās apdrošināšanas kartes numuru);
 • iesniegtie ārpustiesas pieprasījumi un jau ierosinātās tiesvedības, un prasītājam jau izmaksātās summas (pievieno apliecinošus dokumentus par dienas naudu, pensijām, gada pabalstiem un maksājumiem no likumpārkāpēja, apdrošinātāja u. c.);
 • no CIVI pieprasītās kompensācijas summa;
 • prasītāja bankas konta identifikācijas dokuments;
 • citi apliecinoši dokumenti saistībā ar konkrētā veida prasījumu.

Ja prasība attiecas uz kompensāciju par mazsvarīgākiem nodarījumiem pret personu vai par materiāliem zaudējumiem, kas izriet no zādzības, krāpšanas, uzticības pārkāpuma, izspiešanas vai īpašuma iznīcināšanas vai sabojāšanas, pieteikumā jāiekļauj arī

 • izziņa par prasītāja ienākumiem (pievieno paziņojumu par nodokļu aprēķinu (avis d’imposition) par gadu pirms nodarījuma izdarīšanas gada un par gadu pirms pieteikuma iesniegšanas gada);
 • pierādījumi par nespēju saņemt reālu un citādā ziņā pietiekamu kompensāciju;
 • apraksts par sarežģīto materiālo vai psiholoģisko situāciju, kas radusies nodarījuma dēļ.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Izmaksas nav jāsedz. Jurista palīdzība vai pārstāvība nav obligāta. Nodevas juristam ir jūsu atbildībā, izņemot, ja jums automātiski pienākas juridiskā palīdzība vai ja piemēro konkrētus nosacījumus. Izmaksas, kas rodas tiesvedībā, kura ierosināta CIVI, uzskata par tiesai radītajiem izdevumiem, un tās sedz valsts.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas prasībām (ja tas ir valsts mēroga gadījums)?

Par kompensācijas piešķiršanu cietušajiem lemj CIVI. Kompensāciju, ko noteikusi CIVI, faktiski izmaksā Terorismā un citos nodarījumos cietušo garantijas fonds (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractionsFGTI).

Saite atveras jaunā logāAttiecībā uz terorismu FGTI tieši izmaksā kompensāciju cietušajiem, kuri piesakās, apgabaltiesas (kurā var ierosināt tiesvedību jebkuru strīdu izšķiršanai) pārraudzībā.

Kur man jānosūta prasība (ja tas ir valsts mēroga gadījums)?

Katrā apgabaltiesā CIVI lemj par kompensācijas pieteikumiem, ko iesniedz noziegumos cietušie vai viņu apgādājamie.

Kompetentā CIVI ir CIVI, kuras piekritības teritorijā atrodas jūsu dzīvesvieta vai krimināltiesa, kas izskata lietu (attiecīgā gadījumā) (Saite atveras jaunā logāDirektorijs). Visos citos gadījumos piekritība ir CIVI, kas atrodas Parīzes Apgabaltiesā, ja jūs esat Francijas valstspiederīgais, kurš dzīvo citā valstī, un nodarījums noticis citā valstī:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 — Francija

Saite atveras jaunā logāAttiecībā uz terorismu pieteikumi jānosūta tieši FGTI:

64, Rue Defrance
94682 Vincennes Cedex — Francija

Vai pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, ir neieciešama mana klātbūtne?

Jūsu klātbūtne tiesvedībā vai tiesas sēdē nav nepieciešama.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iespējams saņemt no iestādes/struktūras lēmumu par kompensācijas prasību?

CIVI kanceleja pieteikumu nekavējoties pārsūta FGTI.

FGTI ir jāiesniedz piedāvājums cietušajam divu mēnešu laikā no brīža, kad saņemta CIVI kancelejas pārsūtītā pilnā lieta.

Ja cietušais piekrīt piedāvājumam, CIVI priekšsēdētājam apstiprināšanai tiek pārsūtīts ieraksts par vienošanos. Pēc apstiprināšanas var veikt vienošanās izpildi. Lēmumu paziņo cietušajam un FGTI, kas veiks maksājumu.

Ja FGTI atsakās veikt maksājumu, norādot iemeslus, vai ja cietušais neatbild uz FGTI piedāvājumu divu mēnešu laikā, CIVI izskata lietu saskaņā ar tiesas procedūru; šādā gadījumā tiesnesis izskata pieteikumu un pārbauda iesniegtos apliecinājumus un dokumentus.

Prokurors un FGTI iesniedz savus apsvērumus ne vēlāk kā 15 dienas pirms tiesas sēdes. Prasītājs un FGTI ir jāizsauc uz tiesu vismaz divus mēnešus iepriekš.

Pēc lietas izskatīšanas slēgtā tiesas sēdē CIVI lēmums piešķirt vai atteikt kompensāciju tiek paziņots prasītājam un FGTI, kas izmaksā noteikto kompensāciju mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas.

Saite atveras jaunā logāAttiecībā uz terorismu FGTI viena mēneša laikā no pilnās lietas saņemšanas izmaksā avansa summu, ja tāda pienākas. FGTI iesniedz kompensācijas piedāvājumu cietušajam (kad viņa stāvoklis ir stabilizējies) vai miruša cietušā tuvajiem ģimenes locekļiem trīs mēnešu laikā.

Ja es neesmu apmierināts ar iestādes lēmumu, kā es varu to pārsūdzēt?

Ja jūs neapmierina CIVI lēmums, varat lūgt tā atkārtotu izskatīšanu apelācijas tiesā (Cour d’appel), kuras piekritības teritorijā atrodas CIVI.

Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par prasības iesniegšanu?

Informācija un veidlapas ir pieejamas šādās tīmekļa vietnēs:

Saite atveras jaunā logāCietušo atbalsta asociācijas var palīdzēt šajā procesā un sniegt nepieciešamo informāciju.

Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai mājas lapa, ko es varu izmantot?

Palīdzības tālruņa 116006 dienests sniedz bezmaksas psiholoģisko atbalstu, informāciju par jūsu tiesībām un vispārēju atbalstu visā procesā, septiņas dienas nedēļā no plkst. 09.00 līdz 21.00. Piemēro maksu par vietējo zvanu:

01 41 83 42 08

Francijā vai

+33 1 41 83 42 08, zvanot no citas valsts

E-pasts: Saite atveras jaunā logā08victimes@france-victimes.fr

ir pieejamas šādas tīmekļa vietnes:

Vai, sagatavojot prasību, es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Personām ar ierobežotiem līdzekļiem var piešķirt juridisko palīdzību, kas nozīmē, ka valsts pilnībā vai daļēji sedz maksu par juridiskajiem pakalpojumiem un tiesai radītos izdevumus. Vissmagāko noziegumu gadījumā juridisku palīdzību piešķir, nepārbaudot līdzekļu stāvokli (sk. sarakstu, kas pieejams Saite atveras jaunā logā1991. gada 10. jūlija Likuma Nr. 91-647 par juridisko palīdzību 9-2. pantā (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

Dažas iestādes, kas palīdz juridisko pakalpojumu pieejamības jautājumos, piemēram, tiesību centri (maisons de la justice et du droit) vai juridiskās informācijas dienesti (points d’accès au droit), sniedz bezmaksas konsultācijas par juridiskiem jautājumiem un neatkarīgi no jūsu valstspiederības var palīdzēt jums.

Tas attiecas arī uz Saite atveras jaunā logācietušo atbalsta asociācijām, kas cita starpā sniedz bezmaksas juridisko palīdzību.

Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Saite atveras jaunā logāCietušo atbalsta asociācijas, ar kurām var sazināties Saite atveras jaunā logācietušo atbalsta birojos tiesās vai pēc to individuālās adreses, var sniegt jums bezmaksas palīdzību kompensācijas pieteikuma sagatavošanā.

Lapa atjaunināta: 05/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Horvātija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Jūs varat pieteikties kompensācijai, ja esat cietis tīšā, vardarbīgā noziegumā, kurš pastrādāts Horvātijas teritorijā un kura rezultātā radušies nopietni miesas bojājumi vai nopietns kaitējums veselībai vai iestājusies nāve.

Vardarbīgs noziegums ir:

 1. Jebkurš noziegums, kas pastrādāts tīši un vardarbīgi vai pārkāpjot citas personas seksuālo neaizskaramību;
 2. Jebkurš noziegums, kurš apdraud dzīvību un īpašumu, jo tiek veikta darbība, ko parasti uzskata par bīstamu, vai tiek izmantots instruments, ar ko izraisīta vienas vai vairāku personu nāve, smagi miesas bojājumi vai nopietns kaitējums veselībai, un kurš Krimināllikumā norādīts kā tīša nozieguma smaga forma.

Par kādiem ievainojumiem varu saņemt kompensāciju?

 • Vispārīgas kompensācijas par ievainojumiem nav. Kompensāciju var saņemt, ja vardarbīga nozieguma rezultātā radušies smagi miesas bojājumi vai nopietns kaitējums veselībai vai iestājusies nāve.
 • Noziegumā tieši cietušās personas var saņemt kompensāciju par negūtajiem ieņēmumiem līdz 35 000 HRK apmērā, ja vardarbīgā nozieguma rezultātā radušies smagi miesas bojājumi vai nopietns kaitējums veselībai un ja, ievērojot visus pārējos likuma noteikumus un nosacījumus, ir pierādāms, ka nozieguma seku dēļ ir zaudēti ieņēmumi.
 • Noziegumā tieši cietušām personām ir tiesības uz medicīnisko izdevumu atlīdzināšanu, ja vardarbīgā nozieguma rezultātā radušies smagi miesas bojājumi vai nopietns kaitējums veselībai un ja, ievērojot visus pārējos likuma noteikumus un nosacījumus, ir pierādāms, ka nozieguma seku dēļ radušies medicīniski izdevumi, ko sedzis pats cietušais. Pieprasītās medicīnisko izdevumu kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt veselības aprūpes izdevumu slieksni, kas paredzēts noteikumos par obligāto veselības aprūpes apdrošināšanu Horvātijas Republikā, turklāt izdevumus kompensē tikai gadījumos, kad noziegumā tieši cietušajam nav tiesību uz izdevumu atlīdzināšanu veselības apdrošināšanas ietvaros.
 • Noziegumā netieši cietušām personām ir tiesības uz kompensāciju par likumisko uzturlīdzekļu zaudējumu, ja tieši cietusī persona vardarbīgā nozieguma rezultātā ir gājusi bojā un ja, ievērojot visus pārējos likuma noteikumus un nosacījumus, ir pierādāms, ka netieši cietušais ir zaudējis tam pienākošos likumiskos uzturlīdzekļus. Ja netieši cietušajai personai ir tiesības uz pabalstu no obligātās pensiju shēmas, tad likumisko uzturlīdzekļu zaudējuma kompensācija tai nepienākas. Kompensāciju par likumisko uzturlīdzekļu zaudējumu var piešķirt līdz 70 000 HRK apmērā visiem netieši cietušajiem kopā.
 • Personai, kas sedz tīšā, vardarbīgā noziegumā tieši cietušas un tā rezultātā bojā gājušas personas apglabāšanas izdevumus, ir tiesības uz apglabāšanas izdevumu atlīdzināšanu ar nosacījumu, ka, ievērojot visus pārējos likuma noteikumus un nosacījumus, ir pierādāms, ka šī persona ir segusi apglabāšanas izdevumus. Apglabāšanas izdevumu atlīdzību var piešķirt līdz 5000 HRK apmērā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

 • JĀ, noziegumos bojā gājušu personu radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju par likumisko uzturlīdzekļu zaudējumu, kā arī standarta apglabāšanas izdevumu atlīdzību.
 • Tiesību sistēmā šādus radiniekus vai ģimenes locekļus sauc par netieši cietušajiem. Radinieki vai ģimenes locekļi (t.i. netieši cietušie saskaņā ar likumu) ir: laulātie, partneri, bērni, vecāki, adoptētie, adoptētāji, pamātes, patēvi, pabērni un viendzimuma partneri, ar ko tieši cietušais dzīvoja kopā; vecvecāki un mazbērni tikai tad, ja viņi paši ir tieši cietušie brīdī, kad pastāvīgi dzīvoja kopā un vecvecāki aizvieto tieši cietušā vecākus.
 • Tas, vai pastāvējušas nereģistrētas un viendzimuma partnerattiecības, tiek izvērtēts atbilstoši Horvātijas Republikas tiesību aktiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

 • NĒ, radinieki vai apgādājamie nevar saņemt kompensāciju, ja uzbrukumā cietušais ir izdzīvojis.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

 • Tiesības uz kompensāciju ir tikai cietušajiem, kuri ir Horvātijas valstspiederīgie, vai Horvātijas Republikā dzīvojošām personām, kam ir citas ES dalībvalsts pilsonība vai ilgtermiņa uzturēšanās atļauja.

Vai es varu prasīt kompensāciju no valsts, kurā dzīvoju vai no kuras nāku (no manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu prasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kurā notika noziegums? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

NĒ. Ja noziegums noticis citas valsts teritorijā, cietušais nevar prasīt kompensāciju no Horvātijas Republikas. Horvātijas Republika izmaksā kompensāciju tikai tad, ja ir izpildīti likuma noteikumi un prasības un ja vardarbīgais noziegums noticis tās teritorijā (tādējādi Horvātijas Republika nemaksā kompensācijas saistībā ar citās valstīs notikušiem noziegumiem).

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

 • JĀ. Kompensāciju var prasīt tikai tad, kad par noziegumu ir paziņots policijai vai prokuratūrai vai šīs iestādes ir to reģistrējušas kā noziegumu.
 • Kopā ar kompensācijas pieteikumu jāiesniedz policijas izziņa par to, ka incidents ir reģistrēts vai paziņots kā noziegums.
 • Policijas pienākums ir pēc cietušās personas pieprasījuma izdot izziņu, kas apliecina, ka attiecīgais incidents ticis reģistrēts vai paziņots kā noziegums.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

 • NĒ, jums nav jāgaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti.
 • Kompensāciju var pieprasīt neatkarīgi no tā, vai likumpārkāpējs ir zināms un vai ir sākts kriminālprocess.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no likumpārkāpēja (ja tas ir identificēts)?

 • NĒ, jums nav vispirms jāprasa kompensācija no likumpārkāpēja.
 • Ja cietušais iesniedz kompensācijas pieteikumu saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, turpmāk “likums”), viņš nezaudē tiesības saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja.
 • Ja cietušais ir iesniedzis kompensācijas pieteikumu saskaņā ar likumu un ir arī izmantojis tiesības saņemt kompensāciju tieši no likumpārkāpēja, saņemto kompensāciju ieskaita tās kompensācijas summā, kuru cietušais pieprasījis saskaņā ar likumu.
 • Ja no likumpārkāpēja saņemtā kompensācija pilnībā sedz prasīto kompensācijas summu, saskaņā ar likumu iesniegto pieteikumu noraida. Ja šāds pieteikums jau ir izskatīts, bet maksājums vēl nav veikts, tiek pieņemts lēmums kompensāciju neizmaksāt.
 • Ja valsts saskaņā ar likumu jau ir izmaksājusi cietušajam kompensāciju un cietušais saņem pilnu vai daļēju kompensāciju no likumpārkāpēja, valstij ir tiesības celt regresa prasību pret cietušo, pieprasot summu, kas saņemta tieši no likumpārkāpēja, bet ne vairāk kā summu, ko valsts samaksājusi cietušajam.
 • Kad cietušais ir no valsts saņēmis likumā paredzēto kompensāciju, tam vairs nav tiesību prasīt kompensāciju no likumpārkāpēja, jo no šā brīža valstij ir regresa tiesības pret likumpārkāpēju.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja likumpārkāpējs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

 • JĀ. Kompensācijas pieteikumam jāpievieno visi parasti nepieciešamie apliecinošie dokumenti, kas ir uzskaitīti oficiālajā pieteikuma veidlapā. To iesniedz neatkarīgi no tā, vai likumpārkāpējs ir identificēts vai notiesāts un vai ir sākts kriminālprocess.
 • Parasti pieteikumu pamato ar šādiem dokumentiem: policijas izziņu par to, ka incidents ir reģistrēts vai paziņots kā noziegums; valstspiederības apliecinājumu; uzturēšanās izziņu; upura miršanas apliecību; pieteikuma iesniedzēja apliecinātu deklarāciju, ka tiesības saņemt Likumā par kompensācijām noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju nav izmantotas uz kāda cita juridiska pamata; cietušā medicīniskajiem dokumentiem, uz kuru pamata tiek prasīta kompensācija (slimnīcas pieteikuma veidlapu; medicīniskajām izziņām un pārskatiem; izrakstot no slimnīcas sniegto pārskatu; slimības atvaļinājuma pārskatu; medicīnisko izdevumu kvītīm); standarta apglabāšanas izdevumu kvītīm; citiem attiecīgiem apliecinājumiem vai dokumentiem, kam varētu būt nozīme lēmuma par kompensāciju pieņemšanā.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

 • JĀ. Kompensācijas pieteikums jāiesniedz sešu mēnešu laikā no dienas, kad noticis pieteikumā minētais noziegums.
 • Ja cietušais pamatotu iemeslu dēļ nespēj iesniegt pieteikumu minētajā termiņā, pieteikums jāiesniedz trīs mēnešu laikā no dienas, kad pamatotie iemesli beigušies, un ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc nozieguma dienas. (Cietušajam jānorāda, kādi ir pamatotie iemesli, un jāapliecina tie.)
 • Ja cietušais ir nepilngadīgs vai tiesībnespējīgs un cietušā juridiskais pārstāvis nav iesniedzis pieteikumu sešu mēnešu laikā no nozieguma izdarīšanas dienas, sešu mēnešu termiņš sākas vai nu dienā, kad cietušais sasniedz 18 gadu vecumu, vai dienā, kad sākts kriminālprocess pēc tam, kad cietušais sasniedzis pilngadību, vai dienā, kad atjaunota cietušā tiesībspēja.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

(a) Noziedzīgajā nodarījumā cietušajam

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas ievainojuma gadījumā (ārstēšana —- aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija)
  • Noziegumā tieši cietušai personai ir tiesības saņemt veselības aprūpes izdevumu kompensāciju apmērā, kas nepārsniedz veselības aprūpes izdevumu slieksni, kurš paredzēts noteikumos par obligāto veselības aprūpes apdrošināšanu Horvātijas Republikā. Šos izdevumus kompensē tikai gadījumos, kad noziegumā tieši cietušajam nav tiesību uz izdevumu atlīdzināšanu veselības apdrošināšanas ietvaros.
 • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi)
  • Skatīt komentāru par pirmo punktu (tiesības saņemt veselības aprūpes izdevumu kompensāciju apmērā, kas nepārsniedz veselības aprūpes izdevumu slieksni, kurš paredzēts noteikumos par obligāto veselības aprūpes apdrošināšanu Horvātijas Republikā).
 • ievainojums ar paliekošām sekām (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi)
  • ienākumu zaudējums ārstēšanās laikā un pēc tās (piemēram, negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti iztikas līdzekļi utt.)
 • Noziegumā tieši cietušai personai ir tiesības saņemt kompensāciju par negūtajiem ienākumiem līdz 35 000 HRK apmērā. To izmaksā kā vienreizēju maksājumu.
  • iespēju zaudējums
  • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas)
  • kompensācija par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu
  • citi zaudējumi

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • NEKOMPENSĒ
  • cietušā sāpes un ciešanas
 • NEKOMPENSĒ

(b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apglabāšanas izdevumi
Standarta apglabāšanas izdevumi līdz 5000 HRK apmērā.
 • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim,- aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija)
 • iztikas līdzekļu vai iespēju zaudējums

Netieši cietušajām personām, ko uzturēja noziegumā tieši cietušais, kurš vardarbīga nozieguma rezultātā ir gājis bojā, ir tiesības saņemt kompensāciju saistībā ar likumisko uzturlīdzekļu zaudējumu. Šādu kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu, pamatojoties uz aktuārajiem aprēķiniem, sākot no Pensiju apdrošināšanas likumā (Zakon o mirovinskom osiguranju) paredzētās mazākās ģimenes pensijas. Aprēķinā ņem vērā piecu gadu darba periodu un paredzamo netieši cietušās personas uzturēšanas ilgumu. Kompensāciju piešķir tikai tad, ja netieši cietušajam nepienākas pabalsti obligātās pensiju apdrošināšanas ietvaros. Piešķirtās kompensācijas maksimālā summa ir 70 000 HRK visiem netieši cietušajiem kopā.

- Psiholoģisks kaitējums:

 • NEKOMPENSĒ
  • kompensācija par tuvinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpēm un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem tuviniekiem gadījumā, ja cietušais gājis bojā
 • NEKOMPENSĒ

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

 • Kompensāciju izmaksā visu vienā maksājumā.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

 • Lemjot par tiesībām uz kompensāciju tiek ņemta vērā tieši cietušā rīcība pirms nodarījuma izdarīšanas, tā izdarīšanas laikā un pēc tā; tieši cietušā loma attiecībā uz kaitējuma rašanos un tā apmēru; vai tieši cietušais ziņoja par noziedzīgo nodarījumu iestādēm un cik ilgā laikposmā tas tika izdarīts, izņemot, ja nocietušo ziņot kavēja pamatoti iemesli; tieši cietušā sadarbība ar policiju un kompetentajām iestādēm izdarītāja saukšanai pie atbildības; tieši cietušais, kas veicinājis kaitējuma rašanos vai kaitējuma apjoma palielināšanos, ir tiesīgs tikai uz proporcionāli samazinātu kompensāciju.
 • Kompensācijas pieteikumu noraida, ja tiek konstatēts, ka cietušais ir līdzdalīgs organizētā noziedzībā vai ir saistīts ar noziedzīgu organizāciju.
 • Kompensāciju var atteikt vai samazināt, ja pilnas kompensācijas piešķiršana būtu pretrunā taisnīguma, morāles vai likumības un kārtības principiem.
 • Noziegumā tieši cietušās personas rīcība tiek ņemta vērā, lemjot par netieši cietušā tiesībām uz kompensāciju.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

 • NAV IETEKMES.
 • Pieteikuma iesniedzēja finansiālie apstākļi, proti, iztikas līdzekļi, principā neietekmē lēmumu par pieteikumu. Tomēr gadījumos, kad tiek lemts par likumisko uzturlīdzekļu zaudējuma kompensāciju, finansiālie apstākļi var ietekmēt izredzes saņemt kompensāciju.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

 • JĀ.
 • Lemjot par tiesībām uz kompensāciju tiek ņemta vērā tieši cietušā rīcība pirms nodarījuma izdarīšanas, tā izdarīšanas laikā un pēc tā; tieši cietušā loma attiecībā uz kaitējuma rašanos un tā apmēru; vai tieši cietušais ziņoja par noziedzīgo nodarījumu iestādēm un cik ilgā laikposmā tas tika izdarīts, izņemot, ja nocietušo ziņot kavēja pamatoti iemesli; tieši cietušā sadarbība ar policiju un kompetentajām iestādēm izdarītāja saukšanai pie atbildības; tieši cietušais, kas veicinājis kaitējuma rašanos vai kaitējuma apjoma palielināšanos, ir tiesīgs tikai uz proporcionāli samazinātu kompensāciju.
 • Kompensācijas pieteikumu noraida, ja tiek konstatēts, ka cietušais ir līdzdalīgs organizētā noziedzībā vai ir saistīts ar noziedzīgu organizāciju.
 • Kompensāciju var atteikt vai samazināt, ja pilnas kompensācijas piešķiršana būtu pretrunā taisnīguma, morāles vai likumības un kārtības principiem.
 • Noziegumā tieši cietušās personas rīcība tiek ņemta vērā, lemjot par netieši cietušā tiesībām uz kompensāciju.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

 • Aprēķinot finansiālās kompensācijas apmēru, ņem vērā katras konkrētās lietas apstākļus. Pieteikuma iesniedzējam jāpierāda, ka ir izpildītas juridiskās prasības un ka ir radušies konkrēti izdevumi vai zaudējumi (kaitējums).

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

 • Likumā nav paredzēta minimālā kompensācijas summa, bet ir noteikta maksimālā summa, kādu var piešķirt.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

 • JĀ. Iesniedzot pieteikumu, ir jānorāda, kāda kompensācijas summa tiek prasīta.
 • Norādījumi par to, kā summu aprēķināt, netiek sniegti (pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz pierādījumi par izdevumiem vai zaudējumiem, kurus tas prasa kompensēt).

Vai no kompensācijas, ko maksā iestāde/struktūra, tiks atskaitīta kompensācija, kuru es saistībā ar saviem zaudējumiem saņemu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas)?

 • Dažos gadījumos JĀ, citos — NĒ. Tas atkarīgs no tā, kāds ir saņemtās kompensācijas avots.
 • Kompensāciju, kas saņemta veselības, pensijas vai cita veida apdrošināšanas ietvaros, ieskaita attiecīgajā kompensācijas pamatsummā — tādējādi kompensācijas summa, ko saņem cietušais, atbilst starpībai starp kopējo kompensāciju, kura cietušajam pienākas saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem (turpmāk “likums”), un summu, ko cietušais saņēmis no viena vai vairākiem avotiem.
 • Kompensācijas summā neieskaita brīvprātīgu apdrošināšanu, kuras iemaksas veicis tieši vai netieši cietušais.
 • Ja cietušais saņem kompensāciju tieši no likumpārkāpēja, to ieskaitīs kompensācijā, ko pieprasa no Horvātijas Republikas. Ja kompensācija, ko saņem no likumpārkāpēja, pilnībā apmierina prasību, prasību noraidīs. Ja kompensācija, ko saņem no likumpārkāpēja, pilnībā apmierina prasību un procedūra jau ir pabeigta, bet maksājums vēl nav veikts, tiks pieņemts lēmums neizmaksāt kompensāciju.
 • Ja valsts saskaņā ar likumu jau ir izmaksājusi cietušajam kompensāciju un cietušais saņem pilnu vai daļēju kompensāciju no likumpārkāpēja, valstij ir tiesības celt regresa prasību pret cietušo, pieprasot summu, kas saņemta tieši no likumpārkāpēja, bet ne vairāk kā summu, ko valsts samaksājusi cietušajam.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

 • NĒ.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

 • Likumā par kompensācijām noziegumos cietušajiem papildu kompensācijas nav paredzētas.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

 • Pieteikumam pievienojamie apliecinošie dokumenti ir uzskaitīti oficiālajā veidlapā. Pieteikumu pamato ar šādiem dokumentiem: valstspiederības apliecinājumu; uzturēšanās izziņu; upura miršanas apliecību; policijas izziņu par to, ka incidents ir reģistrēts vai paziņots kā noziegums; pieteikuma iesniedzēja apliecinātu deklarāciju, ka tiesības saņemt Likumā par kompensācijām noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju nav izmantotas uz kāda cita juridiska pamata; cietušā medicīniskajiem dokumentiem, uz kuru pamata tiek prasīta kompensācija (slimnīcas pieteikuma veidlapu; medicīniskajām izziņām un pārskatiem; izrakstot no slimnīcas sniegto pārskatu; slimības atvaļinājuma pārskatu; medicīnisko izdevumu kvītīm); standarta apglabāšanas izdevumu kvītīm; citiem attiecīgiem apliecinājumiem vai dokumentiem, kam varētu būt nozīme lēmuma par kompensāciju pieņemšanā.
 • Jāiesniedz minēto dokumentu oriģināli vai apstiprinātas kopijas.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

 • Iesniedzot pieteikumu saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem, nav jāmaksā nekādas administratīvas vai cita veida nodevas.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

 • Kad kompensācija jāizmaksā no valsts budžeta, kompetentā iestāde, kura lemj par kompensācijas pieteikumiem, ko iesnieguši cietušie saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem, ir Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Ja cietušais vēlas saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja, prasību par civilprasības (t. i., kompensācijas prasības pret likumpārkāpēju) pievienošanu tiesvedībai var iesniegt par kriminālprocesu atbildīgajā krimināltiesā.
 • Tomēr cietušais var arī izvēlēties pieprasīt kompensāciju no likumpārkāpēja, ierosinot attiecīgu lietu kompetentajā tiesā.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

 • Lai noziegumā cietušais saņemtu kompensāciju saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem, pieteikums jāiesniedz Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komitejā, t. i., par tieslietām atbildīgajā ministrijā.

Horvātijas Republika
Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREBA

 • Ja kompensāciju no likumpārkāpēja pieprasa kriminālprocesa ietvaros, prasību par zaudējumu civilprasības pievienošanu tiesvedībai iesniedz atbildīgajā tiesā, kurai uzticēts kriminālprocess pret likumpārkāpēju.
 • Cietušais var arī izvēlēties pieprasīt kompensāciju no likumpārkāpēja, ierosinot attiecīgu lietu kompetentajā tiesā.

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

 • Parasti pieteikuma procedūrā noziegumā cietušajam NAV jāierodas klātienē, taču atsevišķās lietās kompetentā iestāde, t. i., komiteja, var piemērot atkāpi un prasīt, lai puses, liecinieki vai tiesas norīkotie eksperti sniedz liecību tiesā, ja tas komitejai ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

 • Kompetentā iestāde pieņems lēmumu par pieteikumu 60 dienu laikā, ja pieteikums ir pilnīgs un atbilst prasībām (ja ir savākti un iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ir sniegta visa informācija un pierādījumi, kas vajadzīgi lēmuma pieņemšanai). Ja pieteikums ir nepilnīgs, lēmuma pieņemšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

 • Lēmumu pārsūdzēt nevar, tomēr pieteikuma iesniedzējs var izvirzīt administratīvu pārsūdzību, 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas iesniedzot administratīvu sūdzību kompetentajā administratīvajā tiesā.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

 • Veidlapu un informāciju var saņemt jebkurā policijas iecirknī, prokuratūrā, vietējās tiesās un apgabaltiesās; elektroniski — Tieslietu ministrijas (Ministarstvo pravosuđa), Iekšlietu ministrijas (Ministarstvo unutarnjih poslova), Horvātijas Republikas Valsts prokuratūras (Državno odvjetništvo RH) un vietējo tiesu un apgabaltiesu oficiālajās tīmekļa vietnēs.
 • Informāciju var saņemt, zvanot uz palīdzības līniju 116-006, ko piedāvā Valsts zvanu centrs noziegumos un pārkāpumos cietušajiem (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja).
 • Policijas, prokuratūras un tiesu pienākums ir visām personām, kuras ir tiesīgas pieprasīt kompensāciju no Horvātijas Republikas saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem, sniegt informāciju par tiesībām uz kompensāciju un par to, kur persona var vērsties, lai izmantotu šīs tiesības.
 • Policijas, prokuratūras un par tieslietām atbildīgās ministrijas pienākums ir izsniegt pieteikuma iesniegšanai nepieciešamās veidlapas visām personām, kuras saskaņā ar likumu ir tiesīgas saņemt kompensāciju, un pēc pieprasījuma sniegt vispārīgus norādījumus un informāciju par to, kā aizpildīt pieteikuma veidlapu un kādi apliecinošie dokumenti tai jāpievieno.
 • Tieslietu ministrija ir publicējusi bukletu, kas pieejams horvātu un angļu valodā. Tajā izklāstīta visa informācija par tiesībām uz kompensāciju, attiecīgajām prasībām un šo tiesību izmantošanu. Informatīvie materiāli un pieteikuma veidlapas ir publicētas horvātu un angļu valodā Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnēs.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, nesaprotams vai nesalasāms, šo iemeslu dēļ to nenoraida, bet pieteikuma iesniedzēju informē par to, kā to uzlabot vai papildināt. To var uzskatīt par atbalstu/palīdzību pieteikuma iesniedzējam.
 • Pieteikuma iesniedzējs (par saviem līdzekļiem) var nolīgt pilnvarotu personu vai juristu, kas tam palīdz sagatavot pieteikumu vai pārstāv to procedūrās.
 • Informācija un palīdzība saistībā ar cietušo kompensācijas pieteikuma veidlapas aizpildīšanu ir pieejama jebkurā policijas iecirknī, prokuratūrā, kā arī vietējās tiesās un apgabaltiesās. To var saņemt arī, zvanot uz bezmaksas palīdzības līniju 116-006, ko piedāvā Valsts zvanu centrs noziegumos un pārkāpumos cietušajiem.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

 • JĀ:

Saite atveras jaunā logāhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kāda ir palīgiestādes loma?

 • Palīgiestāde ir Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija, un attiecīgajos gadījumos pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pieteikumu šai iestādei.
 • (Attiecīgie gadījumi ir tā sauktie pārrobežu gadījumi (prekogranični slučajevi), kā noteikts Horvātijas tiesību aktos.)
 • Šī palīgiestāde, tiklīdz tas iespējams, nosūtīs pieteikumu un tam pievienotos dokumentus lēmējiestādei tajā valstī, kurā pieteikuma iesniedzējs vēlas saņemt kompensāciju, vai nu valsts oficiālajā valodā, vai citā valodā, kuru attiecīgā valsts ir norādījusi kā pieņemamu.
 • Šāds pieteikums tiks iesniegts, izmantojot Eiropas Komisijas noteikto veidlapu.
 • Ja attiecīgās valsts iestāde, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu, pieprasa pieteikuma iesniedzēja, liecinieku, tiesas norīkoto ekspertu vai citu personu uzklausīšanu Horvātijas Republikā, uzklausīšanu rīko Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja, kas pēc tam nosūta uzklausīšanas ziņojumu otras valsts iestādei, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu.
 • Ja otras valsts iestāde, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu, pieprasa, lai uzklausīšana notiek ar tehnoloģisko līdzekļu starpniecību, uzklausīšana tiek organizēta sadarbībā ar Horvātijas Republikas Tieslietu ministriju, ja vien uzklausāmā persona piekrīt šādai kārtībai.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija kā palīgiestāde iztulkos pieteikumu tās valsts valodā, no kuras tiek prasīta kompensācija, vai citā valodā, ko šī valsts norādījusi kā saziņas valodu.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

 • Par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti nav jāmaksā nekādas administratīvas vai cita veida nodevas.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Saite atveras jaunā logāhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Jā, jūs varat pieteikumu nosūtīt Horvātijas Republikas Tieslietu ministrijai tiešā veidā vai kā ierakstītu sūtījumu.

Kādā(-s) valodā(-s) par kompensāciju atbildīgajai(-ām) iestādei(-ēm) jāiesniedz

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

 • Lēmējiestāde netulko pieteikumus un apliecinošos dokumentus un nesedz tulkošanas izmaksas.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Ar šo pieteikumu saistītajās procedūrās nekādas administratīvas vai cita veida nodevas nav jāmaksā.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

 • Ja Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja uzaicina pieteikuma iesniedzēju ierasties uz uzklausīšanu vai klātienē piedalīties procesā, pieteikuma iesniedzēja ceļa izdevumi tiek atlīdzināti.
 • Procesa laikā un līdz lēmuma pieņemšanai pieteikuma iesniedzējam parasti nav jābūt klāt. Ja ir jāuzklausa pieteikuma iesniedzējs, liecinieki, tiesas norīkotie eksperti vai citas personas, Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja kā lēmējiestāde var lūgt, lai uzklausīšanu rīko kompetentā iestāde tajā ES dalībvalstī, kurā iesniegts kompensācijas pieteikums.
 • Turklāt šādā procesā nepieciešamo uzklausīšanu var īstenot ar tehnoloģisko līdzekļu starpniecību, tostarp izmantojot datortehnoloģijas, elektronisko sakaru tīklus un citus attēla un skaņas pārraides rīkus. Šādā gadījumā uzklausīšanu veic Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja, proti, lēmējiestāde.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

 • Jā.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

 • Ārvalstīs izdoti medicīniskie dokumenti tiek pieņemti, tomēr Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja, darbojoties kā lēmējiestāde, tos pārbauda un izvērtē un nepieciešamības gadījumā var prasīt medicīnas eksperta ziņojumu.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

 • Nē.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

 • Kompetentā iestāde pieņems lēmumu par pieteikumu aptuveni 60 dienu laikā, ja pieteikums ir pilnīgs un atbilst prasībām (ja ir savākti un iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ir sniegta visa informācija un pierādījumi, kas vajadzīgi lēmuma pieņemšanai). Ja pieteikums ir nepilnīgs, lēmuma pieņemšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

 • Lēmums par pieteikumu būs horvātu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

 • Lēmumu pārsūdzēt nevar, tomēr pieteikuma iesniedzējs var izvirzīt administratīvu pārsūdzību, 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas iesniedzot administratīvu sūdzību kompetentajā administratīvajā tiesā.

Vai saskaņā ar otras valsts noteikumiem man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

 • Nē.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

 • Jā.
Lapa atjaunināta: 03/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Itālija

Par kāda veida noziegumu es varu saņemt [kaitējuma] atlīdzību?

Valsts atlīdzību var pieprasīt par visiem tīši pret personu izdarītajiem vardarbīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī jebkurā nelikumīgas starpniecības un darbaspēka ekspluatācijas gadījumā, kā noteikts Kriminālkodeksa 603 bis pantā, izņemot uzbrukumu (percosse) un miesas bojājumu nodarīšanu (lesioni), kā izklāstīts kodeksa 581. un 582. pantā, ja vien nav konstatēti 583. pantā minētie atbildību pastiprinošie apstākļi (proti, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā nav radušās konkrēti uzskaitītās īpaši smagās sekas).

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt atlīdzību?

Atlīdzību var pieprasīt tikai par medicīniskām un palīdzības izmaksām, izņemot seksuāla uzbrukuma vai slepkavības gadījumus, kad cietušajiem maksā fiksētu ministrijas dekrētā noteiktu atlīdzības summu pat tad, ja nav jāsedz medicīniskās un palīdzības izmaksas.

Vai es varu saņemt atlīdzību, ja esmu cietušā, kurš gājis bojā nozieguma rezultātā, radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt atlīdzību?

Atlīdzību var saņemt cietušais vai, ja cietušais ir miris, tā bērni vai laulātais, kurš nav juridiski šķirts, kā arī kopdzīves partneris tādā apmērā, kas atbilst to attiecīgajai mantojamajai daļai, vai, ja šādu personu nav, cietušā radinieki augšupejošā kārtībā, ja tie ir bijuši cietušā oficiālā apgādībā laikā, kad tika izdarīts noziedzīgais nodarījums.

Noteiktos gadījumos personas tiesības uz atlīdzību ir ierobežotas:

 • ja cietušais (vai cita tiesīgā persona) tīši vai rupjas neuzmanības dēļ ir iesaistījies attiecīgā vai citu ar to saistītu noziedzīgu nodarījumu veikšanā Kriminālprocesa kodeksa 12. panta nozīmē;
 • ja attiecībā uz cietušo ir stājies spēkā galīgs notiesājošs spriedums par jebkuru no noziedzīgajiem nodarījumiem, kuri minēti Kriminālprocesa kodeksa 407. panta 2. punkta a) apakšpunktā, vai par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti, pārkāpjot tiesību aktus par izvairīšanās no ienākuma nodokļa un PVN nomaksas novēršanu, vai ja laikā, kad prasījums tiek iesniegts, attiecībā uz cietušo ir uzsākts kriminālprocess par jebkuru no minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Vai es varu saņemt atlīdzību, ja esmu cietušā, kas nav gājis bojā noziedzīga nodarījuma rezultātā, radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt atlīdzību šādā gadījumā?

Ja cietušais neiet bojā, cietušā ģimenes locekļiem ir tiesības iesniegt prasību tieši pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (Civilkodeksa 2043. un 2059. pants) par netiešu (morālu) kaitējumu, kas viņiem radies radiniekam nodarītā kaitējuma dēļ, tomēr šajā gadījumā spēkā esošie tiesību akti nenosaka valsts pienākumu maksāt atlīdzību (likums Nr. 122/2016, ko groza ar likumu Nr. 167/2017). Saskaņā ar tiesību aktiem par vardarbīgu noziegumu upuriem šādas personas var saņemt pabalstus tikai tad, ja tās ir primārā cietušā, kurš ir miris, apgādnieku zaudējušie tuvinieki.

Vai varu saņemt atlīdzību, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Atlīdzību var piešķirt gan prasītājiem, kuri dzīvo ES dalībvalstī, kas nav Itālija, gan Itālijā dzīvojošiem prasītājiem.

Vai es varu pieprasīt atlīdzību no šīs valsts, ja es šeit dzīvoju vai esmu no šīs valsts (šī ir mana valstspiederības vai dzīvesvietas valsts), pat tad, ja noziegums tika izdarīts citā ES valstī? Vai es to varu darīt tā, nevis pieprasīt atlīdzību valstī, kurā tika izdarīts noziegums? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

Cietušais drīkst iesniegt atlīdzības prasību Itālijas lēmējiestādēm, ja noziedzīgais nodarījums ticis izdarīts Itālijā.

Vai, lai saņemtu atlīdzību, man pirms tam ir bijis jāziņo policijai par noziegumu?

Nē, bet prasība ir jāiesniedz 60 dienu laikā pēc rīkojuma, kurā noteikts, ka noziedzīgo nodarījumu ir izdarījusi nezināma persona vai personas (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), pēc pēdējās nesekmīgās darbības piespiedu izpildes procesā vai pēc datuma, kad notiesājošs spriedums krimināllietā ir galīgi stājies spēkā.

Vai pirms prasības iesniegšanas man ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Skatīt iepriekš tekstā.

Prasība ir jāiesniedz 60 dienu laikā pēc rīkojuma, kurā noteikts, ka noziedzīgo nodarījumu ir izdarījusi nezināma persona vai personas, pēc pēdējās nesekmīgās darbības piespiedu izpildes procesā vai pēc datuma, kad notiesājošs spriedums krimināllietā ir galīgi stājies spēkā.

Vai man no sākuma jāprasa atlīdzība no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja tas ir atklāts?

Kā norādīts iepriekš, atlīdzības prasībai jāpievieno dokumentācija, kura pierāda, ka process kaitējuma atlīdzības piedziņai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja nav bijis sekmīgs, ka pēdējā darbība piespiedu izpildes procesā nav bijusi sekmīga vai ka notiesājošs spriedums krimināllietā ir galīgi stājies spēkā.

Ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs nav atklāts vai notiesāts, vai es joprojām esmu tiesīgs(-a) saņemt atlīdzību? Ja jā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatojumam?

Atlīdzības prasībai jāpievieno notiesājoša sprieduma kopija attiecībā uz vienu no tiesību aktos minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem vai tāda rīkojuma kopija, kur konstatēts, ka noziedzīgo nodarījumu izdarījusi nezināma persona vai personas.

Vai ir laika ierobežojums, līdz kuram man jāpieprasa atlīdzība?

Kā norādīts iepriekš, prasība ir jāiesniedz 60 dienu laikā pēc rīkojuma, kurā noteikts, ka noziedzīgo nodarījumu ir izdarījusi nezināma persona vai personas, vai pēc pēdējās nesekmīgās darbības piespiedu izpildes procesā, vai pēc datuma, kad notiesājošs spriedums krimināllietā ir galīgi stājies spēkā.

Kādas izmaksas un izdevumus sedz atlīdzība?

Atlīdzība, piemēram, segs turpmāk norādīto.

a) Noziedzīgajā nodarījumā cietušajam

- Materiāls (ne morāls) kaitējums:

 • miesas bojājumu ārstēšanas izmaksas (medicīniska ārstēšana slimnīcā vai ambulatori, atlabšana);
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kuras saistītas ar miesas bojājumiem (piemēram, aprūpe un palīdzība, īslaicīga vai pastāvīga ārstēšana, ilgstoša attīstošā fizioterapija, dzīvesvietas pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • neatgriezeniski miesas bojājumi (piemēram, invaliditāte vai citi neatgriezeniski trūkumi):
  • negūtie ieņēmumi ārstēšanās laikā un pēc tās (tostarp negūtie ieņēmumi un zaudētas spējas pelnīt vai ierobežoti uzturlīdzekļi utt.);
  • iespējas zaudēšana;
  • izdevumi, kas attiecas uz tiesvedību, kura saistīta ar kaitējumu izraisījušo incidentu, piemēram, juridiskās un tiesas izmaksas;
  • atlīdzība par nozagtu vai bojātu personīgo īpašumu;
  • cits.

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un psiholoģiskās ciešanas.

b) Tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem

- Materiāls (ne morāls) kaitējums:

 • bēru izmaksas;
 • medicīniskie izdevumi (piemēram, ģimenes locekļa ārstēšana ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • uzturlīdzekļu vai iespējas zaudēšana.

- Psiholoģisks kaitējums:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas / atlīdzība apgādnieku zaudējušajām personām, ja cietušais ir miris.

Atlīdzība tiek maksāta (ja nav citu labvēlīgāku pasākumu, kas jau ir īstenoti attiecībā uz noteiktiem noziedzīgiem nodarījumiem, izmantojot citus juridiskus noteikumus), lai segtu medicīniskās un palīdzības izmaksas, izņemot seksuāla uzbrukuma vai slepkavības gadījumā, kad cietušajiem piešķir fiksētu atlīdzības summu pat tad, ja nav jāmaksā medicīniskās un palīdzības izmaksas.

Vai atlīdzība tiek izmaksāta kā viens maksājums vai kā ikmēneša maksājumi?

Parasti atlīdzību izmaksā kā vienu maksājumu, izmantojot Apgrozības fondu mafijas veida noziedzības, izspiešanas, augļošanas un tīšu vardarbīgu noziegumu upuru atbalstam (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), ko pārvalda Iekšlietu ministrija, lai gan izmaksājamā summa nedrīkst pārsniegt attiecīgajā gadā pieejamā finansējuma apjomu.

Ja attiecīgajā gadā nav pietiekami daudz līdzekļu, personas, kuras ir tiesīgas saņemt atlīdzību, var saņemt daļu atlīdzības no fonda vienā gadā un atlikušo summu turpmākajos gados — šī summa tiek izmaksāta bez papildu maksām, procentiem vai pārvērtēšanas.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās atlīdzības procesa laikā varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai saņemto summu?

Atlīdzība tiek izmaksāta, ja cietušais tīši vai rupjas neuzmanības dēļ nav iesaistījies attiecīgā vai citu saistīto noziedzīgo nodarījumu veikšanā, ja attiecībā uz cietušo nekad nav bijis pieņemts galīgs notiesājošs spriedums par jebkuru no noziedzīgajiem nodarījumiem, kuri norādīti Kriminālprocesa kodeksa 407. panta 2. punkta a) apakšpunktā (tīša iznīcināšana, izlaupīšana un masu slepkavības, piedalīšanās pilsoņu karā, mafijas veida sazvērestība, sabiedriskās drošības apdraudēšana, slepkavība, laupīšana, izspiešana, nolaupīšana, terorisms, sazvērestība esošās sistēmas nomaiņai, bruņota sazvērestība, sprāgstvielu turēšana, rekets, narkotikas, paverdzināšana, bērnu prostitūcija un pornogrāfija, cilvēku tirdzniecība, verdzība, seksuāls uzbrukums, seksuālas darbības ar nepilngadīgiem bērniem, seksuāls grupveida uzbrukums), vai par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti, pārkāpjot tiesību aktus par izvairīšanās no ienākuma nodokļa un PVN nomaksas novēršanu, un ja laikā, kad prasījums tiek iesniegts, attiecībā uz cietušo nav uzsākts kriminālprocess par jebkuru no minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai tās summu?

Cietušā ienākumiem nav nekādas ietekmes uz tiesībām saņemt atlīdzību.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai tās summu?

Atlīdzība tiek izmaksāta, ja attiecībā uz to pašu noziedzīgo nodarījumu cietušais nav saņēmis nekāda veida maksājumus no privātiem vai publiskiem avotiem, kuru summa pārsniedz 5000,00 EUR.

Kā atlīdzība tiks aprēķināta?

Atlīdzība atbildīs izmaksām, piemērojot attiecīgajā tiesību aktā noteiktos ierobežojumus un summas, kas minētas ministrijas dekrētā, ar ko īsteno attiecīgo tiesību aktu.

Vai ir minimālā/maksimālā summa, kuru var piešķirt?

Iekšlietu ministrijas 2017. gada 31. augusta dekrētā (kā izklāstīts 2016. gada 7. jūlija likuma Nr. 122 11. panta 3. punktā) ir noteikts turpmāk norādītais:


“1. Atlīdzības, kura jāmaksā saskaņā ar 2016. gada 7. jūlija likuma Nr. 122 11. pantu, summu nosaka šādi:

a) par slepkavību 7200,00 EUR vai, ja slepkavību veicis cietušā laulātais (pat šķirtais laulātais vai laulātais, kurš dzīvo šķirti) vai persona, kurai ir vai bija personīgas attiecības ar upuri, 8200,00 EUR, bet šajā gadījumā summa ir izmaksājama tikai cietušā bērniem,
b) par seksuālu uzbrukumu, kā noteikts Kriminālkodeksa 609.  bis pantā, 4800,00 EUR, ja nav atbildību mīkstinošu apstākļu, kas mazina noziedzīgā nodarījuma smaguma pakāpi,
c) par pārējiem nodarījumiem, kuri nav minēti a) un b) punktā, tiek maksāts tikai par medicīniskām un palīdzības izmaksām, kuru summa nepārsniedz 3000,00 EUR.

Vai man jānorāda summa prasības pieteikumā? Ja jā, vai saņemšu norādes par to, kā to aprēķināt, vai par citiem aspektiem?

Ir jānorāda un jādokumentē kopējā medicīnisko un palīdzības izmaksu summa.

Vai atlīdzības summa, ko par zaudējumiem saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/organizācijas izmaksātās atlīdzības?

Atlīdzība tiek izmaksāta, ja attiecībā uz to pašu noziedzīgo nodarījumu cietušais nav saņēmis nekāda veida maksājumus no privātiem vai publiskiem avotiem, kuru kopsumma pārsniedz 5000,00 EUR.

Vai varu saņemt atlīdzību avansā? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

Nē.

Vai pēc pamata lēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu atlīdzību (piemēram, mainoties situācijai vai pasliktinoties veselības stāvoklim utt.)?

Nē, lai gan var būt iespējams vēlāk iesniegt prasījumus, ja rodas papildu medicīniskas izmaksas, tomēr tas būs jānovērtē lēmējiestādei.

Kādi apliecinoši dokumenti man jāpievieno prasībai?

Ieinteresētajai personai vai citām tiesīgajām personām, ja noziedzīgajā nodarījumā cietušais ir miris, personīgi vai, izmantojot īpašu pilnvaru (a mezzo di procuratore speciale), ir jāiesniedz atlīdzības prasība; lai prasība būtu pieņemama, tai jāpievieno šādi dokumenti:

a) notiesājoša sprieduma kopija attiecībā uz vienu no 11. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem vai tāda rīkojuma kopija, kurā konstatēts, ka noziedzīgo nodarījumu ir izdarījusi nezināma persona vai personas;

b) dokumentācija, kas pierāda, ka pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju ir nesekmīgi sākts piespiedu izpildes process attiecībā uz atlīdzību par kaitējumu; tas nav vajadzīgs, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav atklāts vai ja viņš(-a) ir pieteicies(-kusies) valsts apmaksātai juridiskai palīdzībai un saņēmis(-usi) to krimināllietā vai civillietā, kur noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir atzīts par atbildīgu;

c) deklarācija ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) vietā par kavēkļu neesamību;

d) medicīniska izziņa, kurā norādītas izmaksas ar veselības aprūpi saistītiem pakalpojumiem, vai noziedzīgā nodarījumā cietušā miršanas apliecība.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par atlīdzības prasībām (vietējās lietās)?

Iekšlietu ministrija.

Kur man jāsūta prasība (valsts mēroga lietās)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Vai man jāierodas procesa laikā un/vai tad, kad tiek lemts par manu prasību?

Nē.

Cik ilgs laiks ir (aptuveni) vajadzīgs, lai no iestādes saņemtu lēmumu par atlīdzības prasību?

Kad prasījums ir saņemts, Itālijas lēmējiestādei ir jāpieņem lēmums “bez kavēšanās”.

Ja neesmu apmierināts(-a) ar iestādes lēmumu, vai varu to apstrīdēt?

Nav konkrētu mehānismu — tā kā lēmums ir administratīvs, to var apstrīdēt atbilstīgi standarta noteikumiem, kas attiecas uz tās pašas iestādes veiktajiem vietējiem administratīviem pasākumiem.

Kur varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par prasības iesniegšanu?

Palīgiestāde sniedz visu vajadzīgo informāciju; Itālijā palīgiestāde ir prokuratūra (procura generale), kuras pārstāvji darbojas tajā apelācijas tiesā (corte d’appello), kurai ir jurisdikcija prasītāja dzīvesvietā. Veidlapas ir pievienotas ministrijas 2008. gada 23. decembra dekrētam Nr. 222, kur izklāstīti noteikumi atbilstīgi 7. pantam 2007. gada 9. novembra likumdošanas dekrētā Nr. 204, ar ko īsteno Direktīvu 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Vai ir kāda īpaša palīdzības līnija vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot?

Nē.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (no jurista) prasības sagatavošanas laikā?

Nē, to sniedz palīgiestāde.

Vai ir upuru atbalsta organizācijas, kas var man palīdzēt pieprasīt atlīdzību?

Nav, ciktāl tas zināms šīs informācijas sniedzējiem.

Lapa atjaunināta: 11/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Kipra

Par kāda veida noziegumu es varu saņemt [kaitējuma] atlīdzību?

Jūs varat saņemt atlīdzību par noteiktiem tīšiem noziedzīgiem vardarbīgiem nodarījumiem, kas izdarīti Kipras Republikas kontrolētos reģionos un norādīti valsts tiesību aktos (piemēram, smagi miesas bojājumi, tīša slepkavība).

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt atlīdzību?

Jūs varat saņemt atlīdzību par smagiem fiziskiem miesas bojājumiem vai veselības problēmām, kuru dēļ medicīnas darbinieku ieskatā ir vajadzīga hospitalizācija un vismaz 8 dienas ilgs darbnespējas laikposms.

Vai es varu saņemt atlīdzību, ja esmu cietušā, kas miris nozieguma rezultātā, radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt atlīdzību?

Jā, jūs varat saņemt atlīdzību, ja esat cietušā, kas gājis bojā noziedzīga nodarījuma rezultātā, apgādājamais, proti, cietušā laulātais un/vai bērns.

Vai varu saņemt atlīdzību, ja esmu cietušā, kas nav gājis bojā noziedzīga nodarījuma rezultātā, radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt atlīdzību šādā gadījumā?

Nē, jūs nevarat saņemt atlīdzību, ja esat cietušā, kas nav gājis bojā noziedzīga nodarījuma rezultātā, radinieks vai apgādājamais.

Vai varu saņemt atlīdzību, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā, jūs varat saņemt atlīdzību, ja neesat ES valstspiederīgais, bet esat Eiropas Padomes dalībvalsts valstspiederīgais un Kipras Republikas pastāvīgais iedzīvotājs vai tās valsts valstspiederīgais, kura ir parakstījusi Eiropas Konvenciju par kompensācijas piešķiršanu vardarbīgu noziegumu upuriem.

Vai varu pieprasīt atlīdzību no šīs valsts, ja es šeit dzīvoju vai esmu no šīs valsts (šī ir mana valstspiederības vai dzīvesvietas valsts), pat tad, ja noziedzīgais nodarījums ticis izdarīts citā ES valstī? Vai tā to varu darīt, nevis pieprasīt atlīdzību valstī, kur tika izdarīts noziegums? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

Nē, jūs nevarat pieprasīt atlīdzību no šīs valsts par noziedzīgu nodarījumu citā ES valstī, ja dzīvojat šeit vai esat no šīs valsts. Atlīdzība tiek piešķirta tikai par noziedzīgiem nodarījumiem reģionos, kurus kontrolē Kipras Republika.

Vai, lai saņemtu atlīdzību, man pirms tam ir bijis jāziņo policijai par noziegumu?

Jā, jums par noziegumu ir jāziņo policijai piecu dienu laikā pēc tā izdarīšanas datuma vai, ja tas nav pamatoti iespējams, piecu diena laikā no brīža, kad tas bija pamatoti iespējams.

Vai pirms prasības iesniegšanas man ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Nē, prasība par atlīdzību jāiesniedz divu gadu laikā pēc noziedzīga nodarījuma neatkarīgi no tā, vai vēl notiek policijas izmeklēšana un/vai kriminālprocess.

Vai man no sākuma jāprasa atlīdzība no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja tas ir atklāts?

Jā, pirms jūs varat pieprasīt atlīdzību, no sākuma ir jāprasa atlīdzība no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja tāds ir atklāts. Tomēr atlīdzības prasība ir jāiesniedz divu gadu laikā no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīža neatkarīgi no tā, vai process pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vēl turpinās.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav atklāts vai notiesāts, vai es joprojām esmu tiesīgs(-a) saņemt atlīdzību? Ja jā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatojumam?

Jā, jums joprojām būs tiesības uz atlīdzību, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav atklāts vai notiesāts. Jums jāiesniedz policijas ziņojums par lietu, kur norādīts, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav atklāts.

Vai ir laika ierobežojums, līdz kuram man jāpieprasa atlīdzība?

Jā, termiņš atlīdzības prasījumu iesniegšanai ir divi gadi no nozieguma izdarīšanas datuma.

Kādas izmaksas un izdevumus sedz atlīdzība?

a) Noziedzīgā nodarījumā cietušajam:

- Materiāls (ne morāls) kaitējums:

 • miesas bojājumu ārstēšanas izmaksas (medicīniska ārstēšana slimnīcā vai ambulatori, atlabšana).

Publiskas veselības aprūpes iestādes un dienesti nodrošina bezmaksas veselības aprūpi, kuras summa nepārsniedz 1709 EUR.

 • papildu vajadzības vai izmaksas, kuras ir saistītas ar miesas bojājumiem (piemēram, aprūpe un palīdzība, īslaicīga vai pastāvīga ārstēšana, ilgstoša fizioterapija, dzīvesvietas pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.)

Iekļauts minētajā summā.

 • neatgriezeniski miesas bojājumi (piemēram, invaliditāte vai citi neatgriezeniski trūkumi)

Neatgriezeniskas darbnespējas gadījumā tiek maksāta invaliditātes pensija. Summa atbilst procentuālajam darbspējas samazinājumam, ko reizina ar pilnu pamata pensiju, kuru piešķir atbilstīgi Sociālās apdrošināšanas likumam.

 • ienākumu negūšana ārstēšanas laikā un pēc tās (tostarp negūtie ienākumi un zaudēta vai samazināta spēja gūt ienākumus utt.)

Pārejošas darbnespējas gadījumā ne ilgāk kā sešus mēnešus tiek maksāts slimības pabalsts. Summa atbilst pilnai pamata slimības pabalsta summai, ko maksā atbilstīgi Sociālās apdrošināšanas likumam.

 • iespējas zaudēšana

Nav piemērojams.

 • izdevumi, kas attiecas uz tiesvedību, kura saistīta ar kaitējumu izraisījušo incidentu (piemēram, advokātu izmaksas, tiesas izmaksas)

Nav piemērojams.

 • atlīdzība par nozagtu vai bojātu personīgo īpašumu

Nav piemērojams.

 • cits

Nav piemērojams.

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un psiholoģiskās ciešanas

Nav piemērojams.

b) Tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem

- Materiāls (ne morāls) kaitējums:

 • bēru izmaksas

Tiek maksāts bēru pabalsts. Summa atbilst bēru pabalsta summai, ko maksā atbilstīgi Sociālās apdrošināšanas likumam.

 • medicīniskie izdevumi (piemēram, ģimenes locekļa ārstēšana ambulatori vai slimnīcā, rehabilitācija)

Nav piemērojams.

 • uzturlīdzekļu vai iespējas zaudēšana

Tiek maksāta apgādību zaudējušā laulātā pensija vai bāreņa pabalsts. Summa atbilst pilnai pamata pensijas vai pabalsta summai, ko maksā atbilstīgi Sociālās apdrošināšanas likumam.

- Psiholoģiska trauma:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes vai ciešanas / atlīdzība apgādību zaudējušajām personām, ja cietušais ir miris

Nav piemērojams.

Vai atlīdzība tiek izmaksāta kā viens maksājums vai kā ikmēneša maksājumi?

Atlīdzība tiek izmaksāta kā viens maksājums, izņemot invaliditātes pensiju, apgādību zaudējušā laulātā pensiju un bāreņa pabalstu, ko maksā katru mēnesi.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās atlīdzības procesa laikā varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai saņemto summu?

Atlīdzība netiks maksāta, ja esat sava nozieguma upuris, esat iesaistījies(-usies) organizētā noziedzībā vai tādas organizācijas biedrs(-e), kura piedalās vardarbīgos noziegumos, pat tad, ja vardarbīgais noziedzīgais nodarījums, kurā esat cietis(-usi), nav būtisks vai ja jūs tajā neiesaistījāties.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai tās summu?

Jūsu finansiālais stāvoklis neietekmē jūsu iespēju saņemt atlīdzību.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai tās summu?

Ja jūs pilnībā nesadarbojaties ar policiju vai citu kompetento iestādi vai atsakāties to darīt.

Kā atlīdzība tiks aprēķināta?

Atlīdzību aprēķina veidā, kas norādīts atbildē uz jautājumu: “Kādas izmaksas un izdevumus sedz atlīdzība?”.

Vai ir minimālā un/vai maksimālā summa, kuru var piešķirt?

Nav minimālās atlīdzības summas. Maksimālā summa, kuru var piešķirt, ir norādīta atbildē uz jautājumu: “Kādas izmaksas un izdevumus sedz atlīdzība?”.

Vai man jānorāda summa prasības pieteikumā? Ja jā, vai saņemšu norādes par to, kā to aprēķināt, vai par citiem aspektiem?

Nē, tas nav vajadzīgs.

Vai atlīdzības summa, ko par zaudējumiem saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/organizācijas izmaksātās atlīdzības?

Jā, no citiem avotiem saņemtās atlīdzības summa tiks atskaitīta.

Vai varu saņemt atlīdzību avansā? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

Nē, jūs nevarat.

Vai pēc pamata lēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu atlīdzību (piemēram, mainoties situācijai vai pasliktinoties veselības stāvoklim utt.)?

Nē, jūs nevarat.

Kādi apliecinoši dokumenti man jāpievieno prasībai?

Jums jāiesniedz policijas ziņojums un medicīniskā izziņa, kā arī pieteikums atlīdzības saņemšanai. Jums var lūgt iesniegt dažus vai visus turpmāk norādītos dokumentus:

 • pilnvaru/pilnvarojuma vai radniecības ar cietušo apliecinājumu;
 • cietušā miršanas apliecību;
 • policijas ziņojuma eksemplāru;
 • sprieduma / tiesas lēmuma eksemplāru;
 • medicīniskus ziņojumus un izziņas;
 • slimnīcas rēķinus;
 • rēķinus par citiem izdevumiem (aprūpe, bēres);
 • informāciju par ienākumiem (alga, sociālās palīdzības maksājumi);
 • apliecinājumu par attiecīgu summu saņemšanu (vai nesaņemšanu) no citiem avotiem (darba devēja apdrošināšana, privāta apdrošināšana);
 • informāciju par sodāmību;
 • jebkādus citus apliecinošus dokumentus, kuri saistīti ar jūsu lietu.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par atlīdzības prasībām (vietējās lietās)?

Sociālās apdrošināšanas dienestu direktors.

Kur man jāsūta prasība (valsts mēroga lietās)?

Jūs varat personīgi iesniegt savu prasības pieteikumu vai nosūtīt to pa pastu uz šādu adresi: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Kipra.

Vai man jāierodas procesa laikā un/vai tad, kad tiek lemts par manu prasību?

Nē, tas nav vajadzīgs.

Cik ilgs laiks ir (aptuveni) vajadzīgs, lai kompetentā iestāde pieņemtu lēmumu par atlīdzības prasību?

Ir vajadzīgi 6 mēneši no dienas, kad ir pieejama visa informācija lēmuma pieņemšanai.

Ja neesmu apmierināts(-a) ar iestādes lēmumu, vai varu to apstrīdēt?

Jūs varat apstrīdēt lēmumu, iesniedzot prasījumu Administratīvajai tiesai 75 dienu laikā pēc lēmuma datuma.

Kur varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par prasības iesniegšanu?

Prasības veidlapu un informāciju par atlīdzību grieķu un angļu valodā var saņemt Sociālās apdrošināšanas dienestu nodaļās vai tīmekļa Saite atveras jaunā logāvietnē.

Vai ir kāda īpaša palīdzības līnija vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot?

Nav īpašas palīdzības līnijas vai tīmekļa vietnes atlīdzības jautājumos. Jūs varat saņemt informāciju, tieši sazinoties ar Saite atveras jaunā logāSociālās apdrošināšanas dienestiem.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (no jurista) prasības sagatavošanas laikā?

Jūs varat pieprasīt juridisko palīdzību saistībā ar tiesvedību jūsu lietā. Netiek sniegta juridiskā palīdzība, lai palīdzētu sagatavot atlīdzības pieteikumus, kuri tiek iesniegti šai iestādei.

Vai ir upuru atbalsta organizācijas, kas var man palīdzēt pieprasīt atlīdzību?

Jūs varat saņemt informāciju un pieprasīt atlīdzību, tieši sazinoties ar Saite atveras jaunā logāSociālās apdrošināšanas dienestiem.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Latvija

Kāda veida noziegumos cietušajiem ir paredzēta kompensācija?

Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultatā ir iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Jūs varat saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš noziedzīga nodarījuma rezultātā ir miris? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Ja persona noziedzīga nodarījuma rezultātā mirusi, cietušais kriminālprocesā var būt kāds no mirušā tuviniekiem (saderinātais, laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi un māsas, kā arī tās personas, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība).

Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušais miris un nav pieprasījis valsts kompensāciju vai valsts kompensāciju ir pieprasījis un nav saņēmis Jums ir tiesības saņemt valsts kompensāciju, bet Jums ir jālūdz procesa virzītajam (policijai, prokuratūrai, tiesai), lai Jūs atzīst par cietušo attiecīgajā kriminālprocesā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis noziedzīgā nodarījumā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jūs nevarat saņemt valsts kompensāciju, kā cietušā radinieks vai apgādājamais, ja cietušais ir izdzīvojis noziedzīgā nodarījumā. Šādā gadījumā tiesības saņemt valsts kompensāciju ir pašam noziedzīgā nodarījumā cietušajam.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu kādas ES valsts valstspiederīgais?

Jūs varat saņemt valsts kompensāciju, ja neesat kādas ES dalībvalsts valstspiederīgais.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja es dzīvoju šajā valstī vai tā ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts, pat tad, ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es to varētu darīt, nevis pieprasīt kompensāciju valstī, kurā izdarīts noziegums? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Ja noziedzīgais nodarījums izdarīts citā ES dalībvalstī, Jums ir tiesības tieši vai ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību nosūtīt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgajai ES dalībvalstij, kurā ir noticis noziedzīgs nodarījums.

Vai, lai pieprasītu kompensāciju, man par noziedzīgu nodarījumu vispirms būtu vajadzējis ziņot policijai?

Jums par noziedzīgo nodarījumu vispirms jāziņo policijai.

Lai pieprasītu valsts kompensāciju, ir jābūt uzsāktam kriminālprocesam, kurā Jūs ar procesa virzītāja (policijas, prokuratūras, tiesas) lēmumu esat atzīts par cietušo kriminālprocesā.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas izmeklēšanas vai krimināltiesvedības rezultāti, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Lai pieprasītu valsts kompensāciju, Jums nav jāsagaida procesa virzītāja (policijas, prokuratūras, tiesas) galīgais nolēmums.

Lai Juridiskās palīdzības administrācija varētu pieņemt lēmumu par valsts kompensācijas izmaksu vai atteikumu to izmaksāt, nepieciešama no procesa virzītāja (policijas, prokuratūras, tiesas) šāda informācija:

 1. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta;
 2. noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, izziņas izsniegšanas brīdī konstatētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainas forma, kriminālprocesa uzsākšanas datums un krimināllietas numurs;
 3. informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušo;
 4. informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušā pārstāvi, ja cietušais tiesības īsteno ar pārstāvja starpniecību;
 5. noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītā kaitējuma raksturs (iestājusies personas nāve, miesas bojājumu smagums, tikumības vai dzimumneaizskaramības aizskārums, cilvēku tirdzniecības norādošo pazīmju esība vai konstatēts cilvēka imūndeficīta vīruss, B vai C hepatīts);
 6. eksperta atzinuma sniegšanas datums, atzinuma numurs un ekspertīzes izdarītājs;
 7. to personu skaits, kuras atzītas par cietušajiem tajā pašā kriminālprocesā sakarā ar iestājušos personas nāvi, un informācija par šīm personām.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no likumpārkāpēja — ja viņš ir noskaidrots?

Jums nav pienākums prasīt kompensāciju sākotnēji no likumpārkāpēja. Valsts kompensācija neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju kriminālprocesā, iesniedzot pieteikumu par radītā kaitējuma kompensāciju jebkurā kriminālprocesa stadijā līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā, un civilprocesā, ceļot prasību tiesā, ja uzskatāt, ka ar kompensāciju nav atlīdzināts viss radītais kaitējums.

Vai esmu tiesīgs pieprasīt kompensāciju arī tad, ja likumpārkāpējs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja jā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību?

Jums ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots vai viņš nav saucams pie kriminālatbildības.

Jums ir jāiesniedz valsts kompensācijas pieprasījums, pievienojot procesa virzītāja (policijas) izziņu ar visu nepieciešamo informāciju.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man ir jāpieprasa kompensācija?

Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijai iesniedz gada laikā pēc dienas, kad Jūs esat atzīts par cietušo vai uzzinājāt par faktiem, kas Jums dod tiesības to darīt, iesniedzot valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijai.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Valsts kompensācija sedz tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskās ciešanas vai mantisko zaudējumu, nenodalot par kāda veida kaitējumu tiek izmaksāta valsts kompensācija. Izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs ir noteikts Saite atveras jaunā logālikumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” atbilstoši sekām, kādas ir iestājušās noziedzīga nodarījuma rezultātā.

Vai kompensācija tiek izmaksāta kā viens maksājums vai kā ikmēneša maksājumi?

Valsts kompensāciju izmaksā vienā maksājumā, pārskaitot to uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto norēķinu iestādes kontu.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mans sodāmības reģistrs vai atteikums sadarboties kompensācijas procedūru laikā varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai tās summas apmēru?

Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija var ietekmēt valsts kompensācijas summas apmēru, piemēram, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas vai personas aizturēšanas nosacījumus. Šādos gadījumos izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs atbilstoši noziedzīga nodarījuma sekām tiek samazināts par 50%.

Ja Juridiskās palīdzības administrācija 15 dienu laikā nesaņem pieprasīto informāciju, tā var lemt par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju. Lēmums par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju šajā gadījumā nav šķērslis, lai Jūs atkārtoti vērstos Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ievērojot valsts kompensācijas pieprasīšanas kārtību.

Kādā veidā mana finansiālā situācija varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai tās summas apmēru?

Jūsu finansiālā situācija neietekmē iespēju saņemt valsts kompensāciju un/vai tās apmēru.

Vienīgi, ja Jūs jau esat saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai tās apmēru?

Saite atveras jaunā logāLikumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” ir noteikti vēl citi kritēriji, kas varētu ietekmēt Jūsu iespējas saņemt kompensāciju un/vai tās apmēru. Piemēram:

 • ja noziedzīga nodarījuma rezultātā vienlaikus iestājušās vairākas sekas, izmaksā vienu valsts kompensāciju atbilstoši noziedzīga nodarījuma smagākajām sekām;
 • ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve un kriminālprocesā par cietušajiem atzītas vairākas personas, šīm personām izmaksā valsts kompensāciju, sadalot to proporcionāli cietušo skaitam;
 • ja pēc valsts kompensācijas izmaksāšanas sakarā ar noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājušos personas nāvi procesa virzītājs (policija, prokuratūra, tiesa) tajā pašā kriminālprocesā par cietušo atzīst citu personu, valsts kompensāciju tai izmaksā tādā pašā apmērā, kādā tā tika izmaksāta cietušajam vai cietušajiem.

Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo.

Kompensācija tiek izmaksāta:

 1. 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;
 2. 70 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai noziedzīgs nodarījums kvalificēts kā izvarošana vai seksuāla vardarbība, vai aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;
 3. 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, izņemot 2.punktā minētos gadījumus, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Maksimālais valsts kompensācijas apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas, bet minimālais valsts kompensācijas apmērs ir 50 procenti no maksimālā valsts kompensācijas apmēra. Mainoties minimālās mēneša darba algas apmēram, mainās arī valsts kompensācijas apmērs.

Vai prasības pieteikuma veidlapā man ir jānorāda summa? Ja jā, vai es saņemšu kādus norādījumus par to, kā aprēķināma šī summa, vai par citiem aspektiem?

Valsts kompensācijas pieprasījumā Jums nav jānorāda summa, jo izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs ir noteikts Saite atveras jaunā logālikumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”.

Vai kompensācija, ko par zaudētajiem ienākumiem es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no kompensācijas, ko izmaksā iestāde/struktūra?

No valsts kompensācijas netiek atskaitīta kompensācija, ko Jūs esat saņēmis no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas).

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Jūs nevarat saņemt valsts kompensācijas avansa maksājumu.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, gadījumos, kad mainās apstākļi vai pasliktinās veselība u. c.) pēc tam, kad ir pieņemts galvenais lēmums?

Ja valsts kompensācija izmaksāta un galīgajā nolēmumā konstatēts, ka noziedzīga nodarījuma rezultātā Jums ir iestājušās smagākas sekas, Jūs varat saņemt starpību starp izmaksāto un izmaksājamo valsts kompensāciju.

Kādi apliecinošie dokumenti man ir jāpievieno prasībai?

Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums, Jums valsts kompensācijas pieprasījumam jāpievieno procesa virzītāja virzītāja (policijas, prokuratūras, tiesas) izziņu, kurā norādīts:

 1. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta;
 2. noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, izziņas izsniegšanas brīdī konstatētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainas forma, kriminālprocesa uzsākšanas datums un krimināllietas numurs;
 3. informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušo;
 4. informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušā pārstāvi;
 5. noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītā kaitējuma raksturs (iestājusies personas nāve, miesas bojājumu smagums, tikumības vai dzimumneaizskaramības aizskārums, cilvēku tirdzniecības norādošo pazīmju esība vai konstatēts cilvēka imūndeficīta vīruss, B vai C hepatīts);
 6. eksperta atzinuma sniegšanas datums, atzinuma numurs un ekspertīzes izdarītājs;
 7. to personu skaits, kuras atzītas par cietušajiem tajā pašā kriminālprocesā sakarā ar iestājušos personas nāvi, un informācija par šīm personām.

Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess ir pabeigts, Jums valsts kompensācijas pieprasījumam jāpievieno galīgais procesa virzītāja nolēmums un izpildu dokuments, ja galīgajā nolēmumā noteiktais atlīdzinājums par radīto kaitējumu nav izpildīt vai izpildīts nepilnīgi.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Valsts kompensācijas pieprasījuma izskatīšanas process ir bezmaksas.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas prasībām (ja tas ir valsts mēroga gadījums)?

Lēmumu par valsts kompensācijas izmaksu vai atteikumu to izmaksāt pieņem Juridiskās palīdzības administrācija.

Kur man jānosūta prasība (ja tas ir valsts mēroga gadījums)?

Lai saņemtu valsts kompensāciju, valsts kompensācijas pieprasījums ir jānosūta Juridiskās palīdzības administrācijai, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Vai pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, ir neieciešama mana klātbūtne?

Valsts kopmensācijas pieprasījuma izskatīšanas un lēmuma par valsts kompensācijas izmaksu vai atteikumu to izmaksāt procesā nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iespējams saņemt no iestādes/struktūras lēmumu par kompensācijas prasību?

Juridiskās palīdzības administrācija mēneša laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt, kuru nosūta uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi.

Ja nepieciešama papildu informācija no Jums vai procesa virzītāja (policijas, prokuratūras, tiesas), lēmuma pieņemšanas termiņu aptur līdz visas nepieciešamās informācijas saņemšanai.

Ja es neesmu apmierināts ar iestādes lēmumu, kā es varu to pārsūdzēt?

Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt Jūs varat apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijai, kas pārsūta to Tieslietu ministrijai.

Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par prasības iesniegšanu?

Saite atveras jaunā logāValsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu un informāciju par tās izpildīšanu Jūs varat saņemt:

 • portālā - Saite atveras jaunā logāhttp://www.latvija.lv
 • Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā - Saite atveras jaunā logāhttp://www.jpa.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi”;
 • Juridiskās palīdzības administrācijā - Pils laukumā 4, Rīgā (pieņemšanos laikos);
 • pie procesa virzītāja (policijā, prokuratūrā vai tiesā);
 • pa bezmaksas informatīvo tālruni 800001801 (darba laikā).

Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai mājas lapa, ko es varu izmantot?

Jūs varat izmantot bezmaksas informatīvo tālruni 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem” katru dienu no plkst. 07:00 līdz 22:00, kas nodrošina:

 • emocionālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšanu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem;
 • informāciju par cietušo procesuālajām tiesībām (piemēram, par tiesībām kriminālprocesā, tiesībām uz kaitējuma atlīdzinājumu, valsts kompensāciju u.c.), iespējamiem pakalpojumiem un pastāvošajiem cietušo atbalsta dienestiem.

Jūs varat izmantot arī mājas lapu Saite atveras jaunā logāhttp://www.cietusajiem.lv.

Vai, sagatavojot prasību, es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Jums nav nepieciešama juridiskā palīdzība valsts kompensācijas pieprasīšanai. Juridiskās palīdzības administrācija sniedz nepieciešamo palīdzību valsts kompensācijas pieprasīšanas procesā.

Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Biedrība “Skalbes” nodrošina bezmaksas informatīvā tālruņa 116006 “Palīdzības dienests nozieguma upuriem” darbību (katru dienu no plkst.7.00 līdz 22.00), sniedzot emocionālo un psiholoģisko atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, informāciju par cietušo procesuālajām tiesībām (piemēram, par tiesībām kriminālprocesā, tiesībām uz kaitējuma atlīdzinājumu, valsts kompensāciju, u.c.), informāciju par iespējamiem pakalpojumiem un pastāvošajiem cietušo atbalsta dienestiem.

Lapa atjaunināta: 22/05/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Lietuva

Par kāda veida noziegumu es varu saņemt [kaitējuma] atlīdzību?

Jūs varat saņemt atlīdzību šādos gadījumos:

 • personai ir tikusi tīši atņemta dzīvība;
 • ir nodarīti smagi vai viegli bojājumi personas veselībai;
 • ir izdarīts ne tik smags, smags vai ļoti smags noziedzīgs nodarījums pret personas brīvību, dzimumpašnoteikšanās brīvību vai integritāti.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt atlīdzību?

Jūs varat saņemt atlīdzību, ja jums ir nodarīts smags vai viegls veselības bojājums.

Vai es varu saņemt atlīdzību, ja esmu cietušā, kurš gājis bojā nozieguma rezultātā, radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt atlīdzību?

Ja vardarbīga nozieguma rezultātā ir gājis bojā cilvēks, jebkura persona, kurai tiesa ir piešķīrusi atlīdzību par materiālu un/vai morālu kaitējumu, kas radies vardarbīga nozieguma rezultātā, ir tiesīga saņemt atlīdzību.

Ja atlīdzība tiek izmaksāta avansā, proti, pirms kriminālprocesa beigām, tiesības saņemt atlīdzību tiek piešķirtas mirušā laulātajam, bērniem, adoptētajiem bērniem, vecākiem, adoptētājiem un apgādājamajiem.

Vai es varu saņemt atlīdzību, ja esmu cietušā, kurš nav gājis bojā noziedzīga nodarījuma rezultātā, radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt atlīdzību šādā gadījumā?

Nē. Ja vardarbīgā noziegumā cietušais nav gājis bojā, tikai cietušais ir tiesīgs saņemt atlīdzību.

Vai varu saņemt atlīdzību, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā, bet tikai šādos gadījumos:

 • jūs likumīgi un pastāvīgi dzīvojat Lietuvas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 • šāda iespēja ir paredzēta starptautiskajos līgumos, ko parakstījusi Lietuvas Republika.

Vai es varu pieprasīt atlīdzību no šīs valsts, ja es šeit dzīvoju vai esmu no šīs valsts (šī ir mana valstspiederības vai dzīvesvietas valsts), pat tad, ja noziegums ticis izdarīts citā ES valstī? Vai tā to varu darīt, nevis pieprasīt atlīdzību valstī, kur tika izdarīts noziegums? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

Nē, atlīdzību var saņemt tikai par vardarbīgiem noziegumiem, kuri izdarīti Lietuvas Republikā.

Vai, lai saņemtu atlīdzību, man pirms tam ir bijis jāziņo policijai par noziegumu?

Jā. Lai iesniegtu atlīdzības prasību, ir jābūt uzsāktai pirmstiesas izmeklēšanai.

Vai pirms prasības iesniegšanas man ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Nē, jūs varat pieprasīt atlīdzības izmaksu avansā, kamēr vēl notiek pirmstiesas izmeklēšana.

Vai man no sākuma jāprasa atlīdzība no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja tas ir atklāts?

Jā. Ja atlīdzība tiek pieprasīta atbilstoši parastajai procedūrai, atlīdzība par materiālu un/vai morālu kaitējumu ir jums jāpiešķir ar tiesas spriedumu. Ja tiek lūgta atlīdzības izmaksa avansā, jums jāiesniedz nolēmums vai rīkojums, kurš apstiprina, ka esat civilprasītājs.

Ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs nav atklāts vai notiesāts, vai es joprojām esmu tiesīgs(-a) saņemt atlīdzību? Ja jā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatojumam?

Jā. Šādos gadījumos jums jāiesniedz šādi dokumenti:

 • jūsu identitāti apliecinoša dokumenta kopija;
 • nolēmums vai rīkojums, kurš apstiprina, ka esat civilprasītājs;
 • dokumenti, kas apliecina materiālā kaitējuma apjomu, ja tāds ir;
 • dokumenti, kas apliecina laulību, ģimenes attiecības vai apgādājamā statusu, ja atlīdzību pieprasa mirušā radinieki.

Vai ir laika ierobežojums, līdz kuram man jāpieprasa atlīdzība?

Atlīdzības pieteikums ir jāiesniedz ne vēlāk kā 10 gadus pēc tiesas sprieduma, kur noteikta atlīdzības izmaksa par vardarbīga nozieguma rezultātā radīto kaitējumu. Ja pamatotu iemeslu dēļ šis termiņš nav ievērots, to var pagarināt.

Lai saņemtu atlīdzību avansā, nav termiņa pieteikumu iesniegšanai.

Kādas izmaksas un izdevumus sedz atlīdzība?

Atlīdzība, piemēram, segs turpmāk norādīto.

a) Noziegumā cietušajam

- Materiāls (ne morāls) kaitējums:

 • miesas bojājumu ārstēšanas izmaksas (medicīniska ārstēšana slimnīcā vai ambulatori, atlabšana)
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kuras attiecas uz miesas bojājumiem (piemēram, aprūpe un palīdzība, īslaicīga vai pastāvīga ārstēšana, ilgstoša izglītības fizioterapija, dzīvesvietas pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.)
 • neatgriezeniski miesas bojājumi (piemēram, invaliditāte vai citi neatgriezeniski trūkumi):
  • negūtie ieņēmumi ārstēšanās laikā un pēc tās (tostarp negūtie ieņēmumi un iespējas pelnīt zudums vai ierobežoti uzturlīdzekļi utt.)
  • iespējas zaudēšana
  • izdevumi, kas attiecas uz tiesvedību, kura saistīta ar kaitējumu izraisījušo incidentu (piemēram, juridiskās izmaksas, tiesas izmaksas)
  • atlīdzība par nozagtu vai bojātu personīgo īpašumu
  • cits Cits materiāls kaitējums, kas saistīts ar vardarbīgo noziegumu, par kuru tiesa piešķīrusi atlīdzību

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un psiholoģiskās ciešanas

b) Tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem

- Materiāls (ne morāls) kaitējums:

 • bēru izmaksas
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, ģimenes locekļa ārstēšana ambulatori vai slimnīcā, rehabilitācija) Jā, bet tikai tad, ja vardarbīga nozieguma rezultātā ir gājis bojā cilvēks
 • uzturlīdzekļu vai iespējas zaudēšana Jā, bet tikai tad, ja vardarbīga nozieguma rezultātā ir gājis bojā cilvēks

- Psiholoģisks kaitējums:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas /atlīdzība apgādnieku zaudējušajām personām, ja cietušais ir gājis bojā Jā, bet tikai tad, ja vardarbīga nozieguma rezultātā ir gājis bojā cilvēks

Vai atlīdzība tiek izmaksāta kā viens maksājums vai kā ikmēneša maksājumi?

Pilnu atlīdzības summu parasti izmaksā kā vienu maksājumu. Izņēmuma gadījumos atlīdzību var izmaksāt pa daļām, bet ne ilgāk kā vienu gadu no datuma, kad tika pieņemts lēmums maksāt atlīdzību par vardarbīga nozieguma rezultātā radīto kaitējumu.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās atlīdzības procesa laikā varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai saņemto summu?

Minētie apstākļi ir svarīgi tikai saistībā ar atlīdzības izmaksāšanu avansā. Atlīdzība netiek piešķirta, ja:

 • jūs krimināli vajā par vardarbīgu noziegumu vai ja esat ticis(-kusi) krimināli sodīts(-a) par vardarbīgu noziegumu un sodāmība nav dzēsta vai jūs neesat ticis(-kusi) apžēlots(-a) laikā, kad tika izdarīts attiecīgais vardarbīgais noziegums;
 • jums ir piemērots tiesas rīkojums atbilstoši Lietuvas Republikas likumam “Par organizētās noziedzības novēršanu” (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas);
 • jūs ļaunprātīgi izmantojat tiesības saņemt atlīdzību avansā par vardarbīga nozieguma rezultātā ciesto kaitējumu.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai tās summu?

Tas neietekmēs jautājuma par atlīdzību izskatīšanu.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai tās summu?

Nē.

Kā atlīdzība tiks aprēķināta?

Atlīdzība tiek piešķirta, pamatojoties uz tiesas noteikto summu, kura nedrīkst pārsniegt turpmāk tekstā norādīto maksimālo summu.

Avansa atlīdzība par kaitējumu tiek aprēķināta, pamatojoties uz jūsu iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina materiālo kaitējumu.

Vai ir minimālā/maksimālā summa, kuru var piešķirt?

Slepkavības gadījumā maksimālā atlīdzība par materiālo kaitējumu nedrīkst pārsniegt 3800 EUR un maksimālā atlīdzība par morālo kaitējumu — 4560 EUR.

Smagu miesas bojājumu gadījumā maksimālā atlīdzība par materiālo kaitējumu nedrīkst pārsniegt 3040 EUR un maksimālā atlīdzība par morālo kaitējumu — 3800 EUR.

Citu vardarbīgu noziegumu gadījumā maksimālā atlīdzība par materiālo kaitējumu nedrīkst pārsniegt 2280 EUR un maksimālā atlīdzība par morālo kaitējumu — 3040 EUR.

Ja atlīdzība par vardarbīgu noziegumu tiek maksāta avansā, maksimālā summa nedrīkst pārsniegt iepriekš minētās summas.

Vai man jānorāda summa prasības pieteikumā? Ja jā, vai saņemšu norādes par to, kā to aprēķināt, vai par citiem aspektiem?

Jā, jums ir jānorāda pieprasītās atlīdzības apmērs, kurš jāaprēķina, pamatojoties uz summām, kuras minētas tiesas nolēmumā vai celtajā civilprasībā.

Vai atlīdzības summa, ko par zaudējumiem saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/organizācijas izmaksātās atlīdzības?

Jā. Summas, kuras saņemat kā atlīdzību par kaitējumu no citiem avotiem, tiks atņemtas no atlīdzības summas.

Vai varu saņemt atlīdzību avansā? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

Jā, atlīdzību par vardarbīgu noziegumu rezultātā radīto kaitējumu var maksāt avansā, ja:

 • vardarbīgā nozieguma gadījumā notiek kriminālprocess un attiecīgā persona ir atzīta par civilprasītāju;
 • ir pieņemts tiesas nolēmums par to, ka ir izdarīts vardarbīgs noziegums, bet nav iesniegta atlīdzības prasība par tā rezultātā radīto kaitējumu vai šī prasība nav izskatīta;
 • vardarbīgu noziegumu ir izdarījusi persona, kuru nevar krimināli vajāt tās vecuma vai starptautiskās imunitātes dēļ, vai noziegumu izdarījusī persona vairs nav dzīva.

Vai pēc pamata lēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu atlīdzību (piemēram, mainoties situācijai vai pasliktinoties veselības stāvoklim utt.)?

Nē, šāda iespēja nav paredzēta.

Kādi apliecinoši dokumenti man jāpievieno prasībai?

Piesakoties atlīdzības saņemšanai saskaņā ar parasto procedūru, prasībai jāpievieno šādi dokumenti:

 • jūsu identitāti apliecinoša dokumenta kopija;
 • galīgā tiesas sprieduma izraksts, kur tiek piešķirta atlīdzība par materiālu un/vai morālu kaitējumu, kas radīts vardarbīga nozieguma rezultātā;
 • tiesu izpildītāja sagatavota izziņa par to, ka nav iespējams piedzīt atlīdzību no noziedzīga nodarījuma izdarītāja, izņemot gadījumus, kad par kaitējumu atbildīgā persona vairs nav dzīva.

Piesakoties atlīdzības saņemšanai avansā, prasībai jāpievieno šādi dokumenti:

 • jūsu identitāti apliecinoša dokumenta kopija;
 • dokumenti, kas apliecina materiālā kaitējuma apjomu;
 • nolēmums vai rīkojums, kurš apstiprina, ka esat civilprasītājs, vai galīgs tiesas spriedums, kur noteikts, ka izdarīts vardarbīgs noziegums, vai procesuāls lēmums, kas apliecina, ka kriminālprocess nav iespējams noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vecuma, starptautiskās imunitātes vai nāves dēļ;
 • dokumenti, kas apliecina laulību, ģimenes attiecības vai apgādājamā statusu, ja atlīdzību pieprasa tuvi mirušā radinieki vai apgādājamie.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē, prasību pieņem un izskata bez maksas.

Kura iestāde lemj par atlīdzības prasībām (vietējās lietās)?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija) lemj par atlīdzības prasībām.

Kur man jāsūta prasība (vietējās lietās)?

Jums jāsūta sava prasība Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijai (Gedimino pr. 30, LT-01104, Vilnius, Lietuva, e-pasts: Saite atveras jaunā logārastine@tm.lt).

Vai man jāierodas procesa laikā un/vai tad, kad tiek lemts par manu prasību?

Nē.

Cik ilgs laiks ir (aptuveni) vajadzīgs, lai no iestādes saņemtu lēmumu par atlīdzības prasību?

Lēmums tiks pieņemts viena mēneša laikā pēc prasījuma un visu vajadzīgo dokumentu iesniegšanas Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijai.

Ja neesmu apmierināts(-a) ar iestādes lēmumu, vai varu to apstrīdēt?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas lēmumus var apstrīdēt Lietuvas Administratīvo strīdu komisijā (Lietuvos administracinių ginčų komisija) vai Viļņas Reģionālajā administratīvajā tiesā (Vilniaus apygardos administracinis teismas) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas datuma.

Kur varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par prasības iesniegšanu?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijā vai Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienesta nodaļās (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), kā arī tīmekļa vietnēs (skatīt turpmāk tekstā).

Vai ir kāda īpaša palīdzības līnija vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot?

Saite atveras jaunā logāhttps://vgtpt.lrv.lt/en/

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (no jurista) prasības sagatavošanas laikā?

Jā, var pieteikties primārās juridiskās palīdzības saņemšanai no izpildvaras iestādes pašvaldībā, kurā pieteicējs deklarējis savu dzīvesvietu, vai arī no Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienesta nodaļām.

Vai ir upuru atbalsta organizācijas, kas var man palīdzēt pieprasīt atlīdzību?

Lietuvas Asociācija noziegumos cietušo atbalstam (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Lietuva);

Caritas Lietuva (Lietuvos Caritas, Saite atveras jaunā logāhttp://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Lietuva).

Lapa atjaunināta: 22/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Luksemburga

Par kādiem noziegumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par jebkāda veida noziegumu, kurš ir radījis miesas bojājumu vai morālu aizskārumu tīšas darbības rezultātā, kas ir vai nu nozieguma actus reus, vai dzimumnoziegums vai izvarošana, kā noteikts Kriminālkodeksa 372.–376. pantā.

Par kādiem kaitējumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

- miesas bojājumu/ ekonomisku zaudējumu;

- morālu aizskārumu.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš nozieguma rezultātā ir miris? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir miris tīšas darbības rezultātā, kas ir noziegums un ir radījusi miesas bojājumu, izraisot cietušā nāvi un būtiski ietekmējot radinieka vai apgādājamā dzīves kvalitāti (garīgas ciešanas tuvinieka zaudējuma dēļ), var iesniegt kaitējuma kompensācijas pieteikumu tieslietu ministram gadījumā, ja nav saņemta efektīva un atbilstīga kompensācija. Ģimenes locekļi, laulātie, neprecēti partneri, partneri reģistrētās partnerattiecībās vai cilvēki, kas cietušajam ir sevišķi tuvi, var saņemt kompensāciju ar nosacījumu, ka tiem ir radīts novēršams kaitējums. Principā attiecību statusam nav nozīmes, jo tiek ņemta vērā tikai personas un tieši cietušās personas kopīgā emocionālā un materiālā dzīve. Praksē par netiešiem cietušajiem uzskata tikai ģimenes locekļus, it sevišķi nukleāro ģimeni. Nukleārā ģimene ir ģimene, kuru veido divi pieaugušie neatkarīgi no tā, vai stājušies laulībā vai ne, ar vai bez bērniem.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šajā gadījumā?

Tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis pēc tīšas darbības, kas ir noziegums un ir radījusi miesas bojājumu, izraisot pastāvīgu invaliditāti vai pilnīgu darbnespēju uz ilgāk par vienu mēnesi un būtiski ietekmējot viņa dzīves kvalitāti, var iesniegt kaitējuma kompensācijas pieteikumu tieslietu ministram gadījumā, ja nav saņemta efektīva un atbilstīga kompensācija.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Tikai personas, kas tiesiski uzturas Luksemburgā vai ir kādas Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes dalībvalsts valstspiederīgie un kas nozieguma brīdī likumīgi atradās Luksemburgā vai ir cilvēku tirdzniecības upuri, var iesniegt kompensācijas pieteikumu. Pretējā gadījumā kompensāciju piešķirt nevar.

Vai varu iesniegt kompensācijas pieteikumu valstī, ja tajā dzīvoju vai esmu no šīs valsts (tā ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu to darīt tā vietā, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu valstī, kurā tika izdarīts noziegums? Ja jā, kādi nosacījumi ir piemērojami?

Ikvienai personai, kas likumīgi vai pastāvīgi uzturas Luksemburgā, bet ir cietusi no tīša vardarbīga nozieguma citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir tiesības iesniegt kompensācijas pieteikumu, kas izmaksājams no Luksemburgas budžeta, ja šai personai nav tiesību saņemt kompensāciju no citas valsts.

Saskaņā ar 1984. gada 12. marta Likumu par kompensāciju konkrētiem cietušajiem, kam izdarīti miesas bojājumi, personai ir jāatbilst turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.

 • Cietušajam ir vai nu likumīgi, vai pastāvīgi jāuzturas Luksemburgā vai jābūt kādas Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes dalībvalsts valstspiederīgajam. Turklāt nozieguma laikā cietušajam Luksemburgā ir jāatrodas likumīgi vai jābūt Kriminālkodeksa 382. panta 1. punktā minētā nozieguma upurim.
 • Kaitējumam jābūt gūtam tādas tīšas darbības rezultātā, kas ir noziegums.
 • Jābūt gūtiem miesas bojājumiem, nevis tikai materiāliem zaudējumiem (un tas izslēdz, piemēram, kompensāciju par vienkāršu zādzību).
 • Kaitējumam ir būtiski jāietekmē personas dzīves kvalitāte, kas var būt saistīts ar ieņēmumu zaudēšanu vai samazināšanos, lielākām izmaksām vai ārkārtas izdevumiem, darbnespēju, mācību pamešanu uz gadu, miesas bojājumiem vai morālu aizskārumu, morālu kaitējumu vai sakropļojumu, vai fiziskām vai garīgām ciešanām. Ja esat Kriminālkodeksa 372.–376. pantā minētā nozieguma upuris, jums nav jāpierāda miesas bojājumi vai morāls aizskārums, jo tas tiek prezumēts.
 • Valsts izmaksā kompensāciju tikai tad, ja jums nav iespējams citā veidā saņemt efektīvu un atbilstīgu kompensāciju.

Vai man par noziegumu vispirms ir jāziņo policijai, lai būtu iespējams iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Nē, cietušajam nav jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai būtu iespējams iesniegt kompensācijas pieteikumu.

Vai ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, pirms varu iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Nē, tieslietu ministrs var pieņemt lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pirms lēmuma pieņemšanas kriminālprocesā.

Vai man vispirms ir jāpieprasa kompensācija noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja tas ir identificēts?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir identificēts un jūs kā fiziska persona kriminālprocesa ietvaros esat pret to cēlis prasību tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu, jums ir jāsagaida šīs prasības iznākums. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir maksātnespējīgs, jūs varat iesniegt kompensācijas pieteikumu tieslietu ministram.

Tieslietu ministrs var pieprasīt tās kompensācijas vai avansa maksājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu, kas jums vēlāk izmaksāta kā efektīva kompensācija vai atlīdzinājums par kaitējumu.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts, vai man joprojām ir tiesības uz kompensāciju? Ja jā, kādi pierādījumi ir jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts, jūs varat iesniegt kompensācijas pieteikumu, to nosūtot tieslietu ministrijai. Pieteikums jāsagatavo franču, vācu vai luksemburgiešu valodā, un tajā jānorāda to darbību datums, vieta un precīzs raksturs, no kurām esat cietis. Lai pamatotu pieteikumu, tam ir jāpievieno pavaddokumenti par darbībām un kaitējumu, ar ko esat saskāries. Turklāt jums ir jāatbilst nosacījumiem, kuri paredzēti 1. pantā 1984. gada 12. marta Likumā par kompensāciju konkrētiem cietušajiem, kam izdarīti miesas bojājumi.

Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav notiesāts

Lai jums būtu tiesības uz kompensāciju, noziedzīgā nodarījuma izdarītājam jābūt atzītam par vainīgu ar galīgu spriedumu. Tieslietu ministrs var, balstoties uz Cietušo komisijas (Commission victime) izdotu atzinumu, pieprasīt kompensācijas vai avansa maksājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu. Ministrs tādu pašu lēmumu var pieņemt gadījumā, ja ir izmaksāts avansa maksājums un ja vēlāk atklājas, ka kompensācija ir bijusi nepamatota.

Vai ir kāds termiņš, kādā ir jāiesniedz kompensācijas pieteikums?

Pieteikums ir jāiesniedz divu gadu laikā pēc darbību datuma. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiek veikta kriminālvajāšana, termiņu pagarina, un tas ir divi gadi pēc tiesas, kura izskata šo krimināllietu, galīgā lēmuma pieņemšanas. Ja pēc tam, kad kriminālprocesā ir pieņemts galīgais lēmums, jūs saņemat lēmumu par savu civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu, šo termiņu pagarina, un tas ir divi gadi pēc galīgā tiesas lēmuma par zaudējumu atlīdzināšana prasību. Tomēr, ja jūs esat nepilngadīga persona, noilguma periodu sāk skaitīt datumā, kurā jūs sasniedzat pilngadību, ja izdarītās darbības ir sodāmas ar kriminālsodiem vai noteiktas un sodāmas saskaņā ar Kriminālkodeksa 372., 373., 375. pantu, 382. panta 1. un 2. punktu, 400., 401.a, 402., 403. vai 405. pantu.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Piemēram, kompensācija sedz:

a) noziegumā cietušajam:

miesas bojājumi (nepsiholoģisks kaitējums):

 • medicīniskās izmaksas saistībā ar kaitējumu (ārstniecība — stacionārā un ambulatorā aprūpe, atveseļošanās);
 • papildu vajadzības vai izmaksas saistībā ar kaitējumu (t. i., aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīga ārstniecība, ilgstoša fizioterapija, mājokļa pielāgošana, speciāls aprīkojums utt.);
 • pastāvīgs kaitējums (piemēram, invaliditāte un citas pastāvīgas nespējas);
 • ieņēmumu zudums ārstniecības laikā un pēc tās (tostarp ieņēmumu zudums un pelnīšanas spēju zudums vai pabalstu samazināšanās utt.);
 • profesionālo iespēju zudums;
 • izdevumi, ko rada tiesvedība saistībā ar notikumu, kurš izraisīja kaitējumu, piemēram, juridiskās izmaksas un citas izmaksas;
 • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;

psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas;

b) cietušā labuma guvējiem vai radiniekiem:

miesas bojājumi (nepsiholoģisks kaitējums):

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, stacionārā un ambulatorā aprūpe, rehabilitācija);
 • pabalstu un profesionālo iespēju zudums;

psiholoģisks kaitējums:

 • radinieku vai labuma guvēju sāpes un ciešanas/kompensācija personām, kuras izdzīvojušas notikumā, kurā gāja bojā cietušais.

Vai kompensāciju izmaksā vienā maksājumā vai mēneša maksājumos?

Kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu, nevis kā anuitāti. Tomēr, ja vajadzīgs, pienācīgi pamatotos gadījumos tieslietu ministrs var pieteikuma iesniedzējam piešķirt avansa maksājumu, kamēr pieteikums tiek izskatīts. Turklāt, ja kompensācija tiek izmaksāta cietušajam un kaitējums pēc tam būtiski saasinās, cietušais var iesniegt papildu kompensācijas pieteikumu piecu gadu laikā pēc galvenās kompensācijas izmaksāšanas.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas procedūras laikā varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemu?

Kompensāciju var atteikt vai samazināt, pamatojoties uz cietušā rīcību darbību laikā.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai summu?

Kompensācijas pieteikumu valstij var iesniegt jebkurš cietušais, kam nodarīts kaitējums un kas atbilst nosacījumiem, kuri paredzēti 1. pantā 1984. gada 12. marta Likumā par kompensāciju konkrētiem cietušajiem, neatkarīgi no cietušā finansiālā stāvokļa, ja nav saņemta efektīva un atbilstīga kompensācija vai atlīdzinājums.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Kompensāciju var atteikt vai samazināt, ņemot vērā jūsu attiecības ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Kā kompensāciju aprēķinās?

Cietušo komisija savā atzinumā nosaka, vai pieteikums ir pamatots un cik liela kompensācija būtu jāpiešķir; it sevišķi tas balstās uz to, cik nopietni ir skarta pieteikuma iesniedzēja dzīves kvalitāte. Pēc tam tieslietu ministrs pieņem lēmumu par to, vai piešķirt kompensāciju vai ne, un nosaka summu.

Vai ir minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Maksimālā summa, ko var piešķirt tieslietu ministrs, nedrīkst pārsniegt maksimālo apmēru, ko katru gadu nosaka Luksemburgas Lielhercogistes noteikumos. 2017. gadam šis maksimālais apmērs tika noteikts 63 000 EUR apmērā.

Vai pieteikuma veidlapā man būtu jānorāda summa? Ja jā, vai ir pieejami norādījumi par to, kā to aprēķināt, vai par citiem aspektiem?

Kompensācijas pieteikumu iesniedzējiem Luksemburgā nav jāaizpilda nekāda konkrēta veidlapa. Jums ir tikai jāsagatavo vēstule, norādot darbību datumu, vietu un precīzu raksturu un pievienojot dokumentus, kas pamato pieteikumu.

Vai zaudējumu kompensācija, ko saņemšu no citiem avotiem (piemēram, mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/struktūras izmaksātās kompensācijas?

Valsts izmaksā kompensāciju tikai tad, ja cietušajam nav iespējams citā veidā saņemt efektīvu un atbilstīgu kompensāciju, piemēram, no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, sociālā nodrošinājuma vai privātas apdrošināšanas. Cietušo komisija var ņemt vērā jebkādu zaudējumu kompensāciju, kas saņemta no citiem avotiem.

Vai varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Ja rodas tāda vajadzība, pienācīgi pamatotos gadījumos tieslietu ministrs var piešķirt avansa maksājumu, kamēr pieteikums tiek izskatīts.

Vai varu saņemt papildu kompensāciju (ja, piemēram, mainās apstākļi vai pasliktinās veselības stāvoklis utt.) pēc galvenā lēmuma?

Ja kompensācija ir piešķirta un kaitējums pēc tam būtiski pasliktinās, var iesniegt papildu kompensācijas pieteikumu. Šis pieteikums ir jāiesniedz piecu gadu laikā pēc datuma, kurā izmaksāta galvenā kompensācija.

Šī papildu kompensācija nedrīkst pārsniegt 63 000 EUR, no kā atskaita iepriekš piešķirtās kompensācijas summu.

Kādi pavaddokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Lai pamatotu pieteikumu, tam ir jāpievieno jebkādi pavaddokumenti par darbībām un kaitējumu, ar ko esat saskāries.

Neizsmeļošs saraksts:

 • sūdzības (policijas ziņojuma) kopija vai pierādījums par fiziskas personas prasību par zaudējumu atlīdzināšanu kriminālprocesa ietvaros;
 • kriminālprocesa sprieduma kopija;
 • lēmums par prasību par zaudējumu atlīdzināšanu;
 • kaitējuma pierādījumi: medicīnas izziņa, kurā aprakstīts miesas bojājumu raksturs, darbnespējas ilgums un attiecīgā gadījumā seku un pastāvīgās invaliditātes raksturs;
 • pierādījumi, kas apliecina medicīniskās izmaksas saistībā ar kaitējumu (ārstniecība — stacionārā un ambulatorā aprūpe utt.);
 • pierādījumi par dalību sociālā nodrošinājuma organizācijā;
 • pierādījumi par kompensācijas summu, kas saņemta no sociālā nodrošinājuma;
 • apdrošināšanas polises kopija;
 • pierādījumi par kompensācijas summu, kas saņemta no apdrošināšanas sabiedrības;
 • pierādījumi par ieņēmumu zudumu ārstniecības laikā un pēc tās.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz pie pieteikuma saņemšanas un izskatīšanas?

Nē.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumiem (valsts lietās)?

Luksemburgas Tieslietu ministrija
13, rue Erasme
L-2934 Luksemburga

Tālr.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fakss: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mj.public.lu/

Kur sūtīt pieteikumu (valsts lietās)?

Luksemburgas Tieslietu ministrija
13, rue Erasme
L-2934 Luksemburga

Tālr.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mj.public.lu/

Vai man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu?

Cietušo komisijai ir jāuzaicina cietušais piedalīties sēdē. Ja cietušais piedalās, komisija uzklausa viņa atstāstījumu par darbībām un ciesto kaitējumu. Sēde nav publiska; jūs varat piesaistīt advokātu.

Cik ilgā laikā (aptuveni) var saņemt lēmumu par kompensācijas pieteikumu no iestādes?

Tieslietu ministrs pieņems lēmumu sešu mēnešu laikā no jūsu kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīža.

Ja neesmu apmierināts ar iestādes lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Ja cietušais nav apmierināts ar tieslietu ministra lēmumu principā vai saistībā ar piešķirto summu, cietušas var celt prasību pret valsti, ko pārstāv tieslietu ministrs. Šī prasība ir jāceļ Luksemburgas vai Dīkirhes rajona tiesā (tribunal d’arrondissement) pēc prasītāja izvēles.

Kur varu atrast vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par pieteikuma iesniegšanu?

Informāciju par pieteikuma iesniegšanas procedūru var saņemt no:

Tieslietu ministrija
13, rue Erasme
L-2934 Luksemburga

Tālr.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mj.public.lu/

Turklāt Juridisko iesniegumu un informācijas dienests (Service d’Accueil et d’Information juridique) un Centrālā sociālās palīdzības dienesta (Service central d’assistance sociale) Cietušo atbalsta dienests (Service d’aide aux victimes) piedāvā palīdzību un konsultācijas saistībā ar pieteikumu iesniegšanu.

Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varētu izmantot?

Tīmekļa vietne:

Saite atveras jaunā logāhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Saite atveras jaunā logāhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saistībā ar pieteikuma sagatavošanu?

Ikviena persona, kura var pierādīt, ka tai nav pietiekamu ienākumu, var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem. Var iecelt advokātu, kurš jums piedāvā juridiskas konsultācijas vai pārstāv jūs tiesā, valstij sedzot izmaksas. Jebkura persona var vērsties pēc informācijas struktūrās, kuras piedāvā juridisku informāciju, konsultācijas vai starpniecības pakalpojumus. Jūs varat vērsties Juridisko iesniegumu un informācijas dienestā, lai saņemtu bezmaksas juridisko informāciju.

Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu?

- Service d’aide aux victimes (Cietušo atbalsta dienests), Service central d’assistance sociale (Centrālais sociālās palīdzības dienests)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luksemburga

Tālr.: (+352) 47 58 21-627 / 628
Mobilais tālr.: (+352) 621 32 65 95

E-pasts: Saite atveras jaunā logāscas-sav@justice.etat.lu

- Service d’Accueil et d’Information juridique (Juridisko iesniegumu un informācijas dienests):

Luksemburgā,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luksemburga

Tālr.: (+352) 22 18 46

Dīkirhē,
Justice de Paix,
L-9211 Dīkirhe

Tālr.: (+352) 80 23 15

Ešā pie Alzetes,
Justice de Paix,
L-4239 Eša pie Alzetes

Tālr.: (+352) 54 15 52

Lapa atjaunināta: 18/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Ungārija

Par kādiem noziegumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

Par tīšu vardarbīgu noziegumu pret kādu personu.

Par kādiem kaitējumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

Par kaitējumiem (fiziskiem vai morāliem), kuru sadziedēšanai ir vajadzīgs ilgāk par astoņām dienām.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš nozieguma rezultātā ir miris? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā. Papildus cietušajam kompensāciju var saņemt cietušā augšupējie radinieki vai pēcnācēji, adoptētāji vai audžuvecāki, adoptētie vai audžubērni, laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās, ja šīs personas nozieguma izdarīšanas laikā dzīvoja vienā mājsaimniecībā ar cietušo, kā arī kompensāciju var saņemt cietušā apgādājamie.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šajā gadījumā?

Jā, cietušā nāve nav nosacījums, lai apgādājamie vai citas tiesīgas personas varētu saņemt kompensāciju.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā, ja likumīgi uzturaties ES vai ja esat cilvēku tirdzniecības upuris.

Vai varu iesniegt kompensācijas pieteikumu valstī, ja tajā dzīvoju vai esmu no šīs valsts (tā ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu to darīt tā vietā, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu valstī, kurā tika izdarīts noziegums? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Kompensāciju var pieprasīt tikai par tādiem noziegumiem, kas izdarīti Ungārijas teritorijā. Ja noziegums izdarīts citā valstī, jūs varat iesniegt kompensācijas pieteikumu Ungārijā. Šādos gadījumos Ungārijas iestādes pieteikumu nosūtīs dalībvalstij, kurā izdarīts noziegums.

Vai man par noziegumu vispirms ir jāziņo policijai, lai būtu iespējams iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Jā, lai saņemtu kompensāciju, par veiktajām darbībām ir jābūt uzsāktam kriminālprocesam.

Vai ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, pirms varu iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Nē, kompensāciju var pieprasīt tūlīt pēc kriminālprocesa uzsākšanas.

Vai man vispirms ir jāpieprasa kompensācija noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja tas ir identificēts?

Nē.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts, vai man joprojām ir tiesības uz kompensāciju? Ja jā, kādi pierādījumi ir jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Jā, šādu pieteikumu var iesniegt. Šādos gadījumos kaitējuma apmērs, kaitējuma un darbību cēloņsakarība un vajadzība pēc kompensācijas ir jāpamato ar pierādījumiem.

Vai ir kāds termiņš, kādā ir jāiesniedz kompensācijas pieteikums?

Kompensācija ir jāpieprasa trīs mēnešu laikā pēc nozieguma izdarīšanas. Pieteikuma iesniegšanas noilguma periods ir pieci gadi pēc nozieguma izdarīšanas.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Piemēram, kompensācija var segt:

a) noziegumā cietušajam:

 • materiāls (nepsiholoģisks) kaitējums:
  • kaitējuma radītās medicīniskās izmaksas (ārstniecība — stacionārā un ambulatorā aprūpe, atveseļošanās);
  • papildu vajadzības vai izmaksas saistībā ar kaitējumu (t. i., aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīga ārstniecība, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, speciāls aprīkojums utt.);
  • pastāvīgs kaitējums (piemēram, invaliditāte un citas pastāvīgas nespējas);
  • ieņēmumu zudums ārstniecības laikā un pēc tās (tostarp ieņēmumu zudums un pelnīšanas spēju zudums vai pabalstu samazināšanās utt.);
  • iespēju zudums;
  • izdevumi, ko rada tiesvedība saistībā ar notikumu, kurš izraisīja kaitējumu, piemēram, juridiskās izmaksas un citas izmaksas;
  • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
  • cits;
 • psiholoģisks (morāls) kaitējums:
  • cietušā sāpes un ciešanas;

b) tiesīgām personām vai cietušā radiniekiem:

 • materiāls (nepsiholoģisks) kaitējums:
  • apbedīšanas izmaksas;
  • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, stacionārā un ambulatorā aprūpe, rehabilitācija);
  • pabalstu un iespēju zudums;
 • psiholoģisks kaitējums:
  • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas/kompensācija personām, kuras izdzīvojušas notikumā, kurā gāja bojā cietušais.

Vai kompensāciju izmaksā vienā maksājumā vai mēneša maksājumos?

Kompensāciju var pieprasīt kā vienu maksājumu vai kā mēneša pabalstu.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas procedūras laikā varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu, ko saņemu?

Valsts kompensācija nepienākas, ja tiesas galīgā lēmumā ir noteikts, ka cietušā rīcība veicināja noziegumu vai bija nozieguma cēlonis, vai kaitējumu izraisīja prettiesiska rīcība. Tāpat izslēgšana ir iespējama, ja persona atsakās liecināt, atsakās pildīt pienākumu sadarboties vai ja nav personīgās iniciatīvas.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Tikai cietušajiem ar sociālām vajadzībām ir tiesības uz kompensāciju. Cietušajam ir sociālas vajadzības, ja tā mēneša neto ienākumi (ienākumi uz personu tādu personu gadījumā, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) 2018. gadā nepārsniedz 226 328 HUF vai ja tas saņem citus tiesību aktos noteiktos pabalstus. Teroristiskos noziegumos cietušo ienākumu stāvokli neņem vērā.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Nē.

Kā kompensāciju aprēķinās?

Kompensācijas summa nepārsniedz pamatsummu (113 164 HUF), kas reizināta ar 15. Proti, 2018. gadā tie ir 1 697 460 HUF. Viena maksājuma summa ir: 100 % no kaitējuma, nepārsniedzot summu, kas vienāda ar summu, kuru iegūst, pamatsummu reizinot ar 5, summu, kuru iegūst, pamatsummu reizinot ar 5 un pieskaitot 75 % no daļas, kura pārsniedz summu, kuru iegūst, pamatsummu par kaitējumu reizinot ar 5 un kura atbilst summai, kas ir tādas summas robežās, kuru iegūst, reizinot pamatsummu ar 5 līdz 10, un summai, ko iegūst, reizinot pamatsummu ar 8,75 un pieskaitot 50 % no daļas, kura pārsniedz summu, ko iegūst, pamatsummu par kaitējumiem reizinot ar 10. Kompensācijas summa pabalsta veidā ir: 75 % no zaudētajiem ienākumiem, ko pamato pierādījumi, ja cietušais ir jaunāks par 18 gadiem vai ir apgādājamais, kurš saņem citu personu palīdzību, un 50 % no zaudētajiem ienākumiem, ko pamato pierādījumi, ja cietušais nav apgādājamais, kurš saņem citu personu palīdzību.

Vai ir minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Nav minimālas summas. Kompensācijas summa nepārsniedz pamatsummu (113 164 HUF), kas reizināta ar 15. Proti, 2018. gadā tie ir 1 697 460 HUF. Kompensācijas maksimālā mēneša summa, ko var pieprasīt pabalsta veidā, ir pamatsumma, kura 2018. gadā ir 113 164 HUF.

Vai pieteikuma veidlapā man būtu jānorāda summa? Ja jā, vai ir pieejami norādījumi par to, kā to aprēķināt, vai par jebkādiem citiem aspektiem?

Vai zaudējumu kompensācija, ko saņemšu no citiem avotiem (piemēram, mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/struktūras izmaksātās kompensācijas?

Pieteikumā ir jānorāda kaitējuma summa. Jebkāda summa, kas atgūta no citiem avotiem, ir jāatņem no kompensācijas summas.

Vai varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Valsts atlīdzinās to kaitējuma summu, ko pamato pierādījumi, pat ja to varētu atgūt no cita avota. Ja kaitējumu vēlāk atgūst no cita avota, avansa maksājums ir jāatgriež.

Vai varu saņemt papildu kompensāciju (ja, piemēram, mainās apstākļi vai pasliktinās veselības stāvoklis utt.) pēc galvenā lēmuma?

Nē. Kompensāciju var piešķirt tikai vienu reizi.

Kādi pavaddokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

 • Kriminālprocesa uzsākšanas apliecinājums, ja tāds ir pieejams (policija, tiesa, prokuratūra).
 • Dokuments, kas pamato sociālās vajadzības (tajā pašā mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumu apliecinājums).
 • Nozieguma rezultātā ciestā kaitējuma summa.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz, saņemot vai izskatot pieteikumu?

Nē, pieteikuma iesniegšana ir bezmaksas pakalpojums.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumiem (valsts lietās)?

Budapeštas cietušo atbalsta valdības birojs(-i) (meģēs).

Kur sūtīt pieteikumu (valsts lietās)?

Pieteikumu var iesniegt jebkuram rajona birojam (iestādes, kas sniedz palīdzību) vai tieši lēmuma pieņēmējai iestādei (Budapeštas (vai meģes) valdības birojs(-i)).

Vai man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu?

Nē.

Cik ilgā laikā (aptuveni) var saņemt lēmumu par kompensācijas pieteikumu no iestādes?

Pieteikumu izskatīšanas maksimālais termiņš ir 60 dienas.

Ja neesmu apmierināts ar iestādes lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Pirmajā instancē pieņemtu lēmumu var pārsūdzēt, un pārsūdzību izskata Tieslietu ministrija kā otrās instances struktūra. Par lēmumu var uzsākt administratīvu procedūru, vēršoties pret Tieslietu ministrijas otrajā instancē pieņemto lēmumu.

Kur varu atrast vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par pieteikuma iesniegšanu?

Saite atveras jaunā logāhttp://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varētu izmantot?

24/7 cietušo atbalsta tālrunis (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 ungāru un angļu valodā.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saistībā ar pieteikuma sagatavošanu?

Jā, pamatojoties uz 2003. gada Likumu Nr. LXXX par juridisko palīdzību.

Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Pakalpojumi saistībā ar jūsu interešu aizstāvību ir pieejami cietušo atbalsta dienesta birojos, kur cietušo atbalsta konsultanti sniegs praktisku palīdzību (piemēram, palīdzēs sagatavot pieteikumus, sniegs informāciju) ieinteresētajām personām. Cietušie var arī vērsties pilsoniskās sabiedrības organizācijās (piemēram, White Ring (Fehérgyűrű), Hungarian Baptist Aid (Baptista Szeretetszolgálat) utt.).

Lapa atjaunināta: 11/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Malta

Par kādiem noziegumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par šādiem noziegumu veidiem: vardarbīgu izvarošanu, nepilngadīgo iesaistīšanu prostitūcijā, tīšu nonāvēšanu, smagiem miesas bojājumiem vai ļaunprātīgu dedzināšanu, kas apdraud dzīvību.

Par kādiem kaitējumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts iepriekš minētu vardarbīgu tīšu noziegumu rezultātā.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš nozieguma rezultātā ir miris? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš nozieguma rezultātā ir miris. "Apgādājamais" ir personas, par kurām rūpējās mirusī persona, un personas, kam ir likumīgas tiesības uz mirušās personas aprūpi.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šajā gadījumā?

Jūs nevarat saņemt kompensāciju, ja esat tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jūs nevarat saņemt kompensāciju, ja neesat ES valsts valstspiederīgais.

Vai varu iesniegt kompensācijas pieteikumu valstī, ja tajā dzīvoju vai esmu no šīs valsts (tā ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu to darīt tā vietā, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu valstī, kurā tika izdarīts noziegums? Ja jā, kādi nosacījumi ir piemērojami?

Šādā gadījumā varat pieprasīt kompensāciju, sniedzot visu vajadzīgo un pamatoto palīdzību un informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā nolūkā.

Vai man par noziegumu vispirms ir jāziņo policijai, lai būtu iespējams iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Jā, jums ir par noziegumu vispirms ir jāziņo policijai, pirms varat iesniegt kompensācijas pieteikumu.

Vai ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, pirms varu iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Jums nav obligāti jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, pirms varat iesniegt kompensācijas pieteikumu.

Vai man vispirms ir jāpieprasa kompensācija noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja tas ir identificēts?

Jums vispirms ir jāpieprasa kompensācija noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja tas ir identificēts.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts, vai man joprojām ir tiesības uz kompensāciju? Ja jā, kādi pierādījumi ir jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Jums joprojām var būt tiesības uz kompensāciju, pat ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts. Kā pierādījums ir jāiesniedz policijas ziņojums.

Vai ir kāds termiņš, kādā ir jāiesniedz kompensācijas pieteikums?

Jūsu rīcībā pieteikuma iesniegšanai ir viens gads kopš nozieguma izdarīšanas brīža.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Kompensācija sedz:

a) noziegumā cietušajam:

– materiāls (nepsiholoģisks) kaitējums:

 • kaitējuma radītās medicīniskās izmaksas (ārstniecība — stacionārā un ambulatorā aprūpe, atveseļošanās);
 • papildu vajadzības vai izmaksas saistībā ar kaitējumu (t. i., aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīga ārstniecība, ilgstoša izglītība un fizioterapija, mājokļa pielāgošana, speciāls aprīkojums utt.);
 • pastāvīgs kaitējums (piemēram, invaliditāte un citas pastāvīgas nespējas);
  • ieņēmumu zudums ārstniecības laikā un pēc tās (tostarp ieņēmumu zudums un pelnīšanas spēju zudums vai pabalstu samazināšanās utt.);
  • iespēju zudums;
  • izdevumi, ko rada tiesvedība saistībā ar notikumu, kurš izraisīja kaitējumu, piemēram, juridiskās izmaksas un citas izmaksas;
  • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
  • citi — par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis;

– psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas — par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis;

b) cietušā tiesīgām personām vai radiniekiem:

– materiāls (nepsiholoģisks) kaitējums:

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, stacionārā un ambulatorā aprūpe, rehabilitācija);
 • pabalstu un iespēju zudums –

par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis;
– psiholoģisks kaitējums:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas/kompensācija personām, kuras izdzīvojušas notikumā, kurā gāja bojā cietušais —

par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis;

Vai kompensāciju izmaksā vienā maksājumā vai mēneša maksājumos?

Kompensāciju izmaksā vienā maksājumā, nevis kā periodisku pensiju. Tomēr pieteikumu izskatīšanas ierēdnis var paredzēt starpposma izmaksu un atlikt galīgo izmaksu, ja kavējas galīgais medicīniskais novērtējums par gūto kaitējumu.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas procedūras laikā varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu, ko saņemu?

Pieteikumu izskatīšanas ierēdnis var ieturēt vai samazināt kompensāciju, ja uzskata, ka

 1. pieteikuma iesniedzējs nav ātri īstenojis visus pamatotos pasākumus, lai pieteikuma nolūkā par nozieguma apstākļiem informētu policiju vai citu struktūru, vai personu, ko pieteikumu izskatīšanas ierēdnis uzskata par atbilstīgu;
 2. pieteikuma iesniedzējs nesadarbojas ar policiju vai jebkādu citu iestādi, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītāju sauktu pie atbildības; vai
 3. pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis visu pamatoto palīdzību pieteikumu izskatīšanas ierēdnim vai jebkādai citai struktūrai, vai personai saistībā ar pieteikumu; vai
 4. pieteikuma iesniedzēja rīcība pirms, pēc vai tā notikuma laikā, par kuru ir iesniegts pieteikums, nepamato pilnas kompensācijas vai jebkādas kompensācijas piešķiršanu; vai
 5. pieteikuma iesniedzēja raksturs, kā apliecina tā kriminālsodāmība vai pieteikumu izskatīšanas ierēdnim pieejamie pierādījumi, nepamato pilnas kompensācijas vai jebkādas citas pilnas summas piešķiršanu; vai
 6. cietušais ir kopīgi vai daļēji atbildīgs par ciesto kaitējumu; vai
 7. to pamato cietušā rīcība, raksturs vai dzīvesveids.

Shēmas ietvaros kompensāciju neizmaksā, ja:

 1. kriminālkaitējums ir gūts pirms 2006. gada 1. janvāra;
 2. pieteikumu izskatīšanas ierēdnis uzskata, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav trūcīga persona, ja vien netiek parādīts, ka celtā kompensācijas prasība neguva pozitīvu rezultātu;
 3. pieteikumu izskatīšanas ierēdnis uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis visu pamatoto palīdzību un informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar noteikumiem;
 4. pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par ciesto kriminālkaitējumu, jo to provocēja vai veica citas darbības.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Jūsu finansiālais stāvoklis var ietekmēt piešķirto summu.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Nav nekādu citu kritēriju papildus iepriekš norādītajiem.

Kā kompensāciju aprēķinās?

Kompensāciju aprēķinās diskrecionāri.

Vai ir minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Nevienam prasītājam izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt divdesmit trīs tūkstošus eiro (23 300 EUR), un šādu summu nepārsniedz arī gadījumā, ja viena nozieguma ietvaros ir saņemtas vairākas prasības.

Vai pieteikuma veidlapā man būtu jānorāda summa? Ja jā, vai ir pieejami norādījumi par to, kā to aprēķināt, vai par citiem aspektiem?

Jā, jums ir veidlapā jānorāda summa. Jums ir pieejami norādījumi, kā to aprēķināt, kā arī norādījumi par citiem aspektiem.

Vai zaudējumu kompensācija, ko saņemu no citiem avotiem (piemēram, mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/struktūras izmaksātās kompensācijas?

Zaudējumu kompensācijas summu, ko esat saņēmis no citiem avotiem, var atskaitīt no iestādes izmaksātās kompensācijas.

Vai varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja jā, kādi nosacījumi ir piemērojami?

Pieteikumu izskatīšanas ierēdnim ir tiesības veikt jebkādus pasākumus, ko tas uzskata par vajadzīgu, lai pārvaldītu līdzekļus, kurus paredzēts izmaksāt kā kompensāciju.

Vai varu saņemt papildu kompensāciju (ja, piemēram, mainās apstākļi vai pasliktinās veselības stāvoklis utt.) pēc galvenā lēmuma?

Jums nevar piešķirt papildu kompensāciju pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.

Kādi pavaddokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Šādi dokumenti:

 • pilnvara/pilnvarojums vai attiecību ar cietušo pierādījums;
 • cietušā miršanas apliecība;
 • policijas ziņojuma kopija;
 • sprieduma/tiesas lēmuma kopija;
 • medicīnas izziņas un apliecinājumi;
 • slimnīcas rēķinu;
 • rēķini par citiem izdevumiem (aprūpe, apbedīšana);
 • ienākumi (alga, sociālie/palīdzības pabalsti);
 • apliecinājums par iemaksu (vai iemaksas neesību) no citiem avotiem (darba devēja apdrošināšana, privāta apdrošināšana);
 • pieteikuma iesniedzēja sodāmība;
 • pieteikuma iesniedzēja rakstisks apliecinājums par to, ka nav saņemta kompensācija no kādas citas struktūras vai iestādes;
 • jebkādi citi attiecīgie dokumenti atbilstīgi apstākļiem.

 

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz pie pieteikuma saņemšanas un izskatīšanas?

Šādā gadījumā netiek piemērotas nekādas administratīvās vai citas maksas.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumiem (valsts lietās)?

Šī amatpersona ir prokuratūras pieteikumu izskatīšanas ierēdnis.

Kur sūtīt pieteikumu (valsts lietās)?

Jums pieteikums jāsūta Tieslietu departamentam, Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valleta.

Vai man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu?

Jums nav jābūt klāt.

Cik ilgā laikā (aptuveni) var saņemt lēmumu par kompensācijas pieteikumu no iestādes?

Viena līdz divu mēnešu laikā atkarībā no apstākļiem.

Ja neesmu apmierināts ar iestādes lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumu nav iespējams apstrīdēt.

Kur varu atrast vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par pieteikuma iesniegšanu?

Tās ir pieejamas Tieslietu departamentā vai tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e.

Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varētu izmantot?

Saite atveras jaunā logāhttp://vso.org.mt/

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saistībā ar pieteikuma sagatavošanu?

Jā, varat saņemt juridisko palīdzību.

Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Saite atveras jaunā logāhttp://vso.org.mt/

Lapa atjaunināta: 07/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Nīderlande

Par kāda veida noziegumu es varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par visu veidu vardarbīgiem noziegumiem, t. i., par uzbrukumu, vardarbības draudiem un/vai draudiem ar ieroci, slepkavību, vardarbīgu laupīšanu un vardarbīgiem dzimumnoziegumiem (noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību, kā arī izvarošanu). Kompensāciju var piešķirt arī slepkavībā, kas izdarīta bez iepriekšēja nodoma, bojā gājuša upura dzīvajiem radiniekiem.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Maksājuma mērķis ir kompensēt jums nodarītās sāpes un ciešanas, kā arī visus jūsu medicīniskos izdevumus, kas jums būs radušies saistībā ar noziegumā gūtās traumas ārstēšanu, vai jebkādu zaudējumu, kas izriet no darbnespējas dēļ negūtās peļņas. Maksājums nav paredzēts, lai kompensētu pilnīgi visus jūsu izdevumus, un tiek izmaksāts kā vienreizējs maksājums jums nodarītā kaitējuma radīto izmaksu segšanai.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat miruša cietušā laulātais vai reģistrētais partneris, vecāks, bērns, brālis vai māsa. Jums var būt tiesības saņemt kompensāciju par pārdzīvojumiem, kas jums radušies kā pārdzīvojušam radiniekam, kā arī par apbedīšanas izmaksām, kas jums radušās, un par zaudētiem uzturlīdzekļiem, kas netiek gūti, jo ir zaudēti mirušās personas ienākumi.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais izdzīvojušam cietušajam? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jā, Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven) var piešķirt kompensāciju, ja personai ir nodarīts psiholoģisks kaitējums, jo viņa ir bijusi vardarbīga nozieguma lieciniece vai viņu ir tieši skārušas pret radinieku izdarīta vardarbīga nozieguma sekas.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā, ja vien noziegums, kurā cietāt, izdarīts Nīderlandes teritorijā.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Nē, Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds var piešķirt kompensāciju tikai par Nīderlandes teritorijā izdarītu vardarbīgu noziegumu.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Nē, Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds izskatīs jūsu pieteikumu arī tad, ja iepriekš nebūs ziņots par noziegumu policijai. Tomēr praksē nozieguma paziņošana un kriminālizmeklēšana, kas tai seko, ir pieteikuma pamatošanas būtiska daļa. Ja par noziegumu nav ziņots, jābūt iespējai noskaidrot prasības ticamību, pamatojoties uz citiem objektīviem paziņojumiem. Šajā kontekstā “objektīvi” attiecas uz informāciju, kas iegūta no uzticamiem, neieinteresētiem avotiem.

Vai pirms prasības iesniegšanas man ir jāsagaida policijas veiktas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Nē. Tomēr dažos konkrētos gadījumos Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds var uzskatīt par nepieciešamu nogaidīt, līdz būs zināms policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa iznākums, lai noskaidrotu jūsu prasības ticamību.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Nē.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā ir, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Jā. Novērtējot ticamību, šādiem pieteikumiem piemēro tādus pašus nosacījumus kā pieteikumiem, ko iesniedz lietās, kurās noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir zināms.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Jā. Jums jāiesniedz pieteikums Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fondam 10 gadu laikā pēc nozieguma izdarīšanas dienas. Attiecībā uz pārdzīvojušu radinieku šo termiņu skaita no cietušā nāves dienas.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Kompensācija sedz, piemēram,

a) noziedzīgā nodarījumā cietušajam:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • traumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no traumām (t. i., aprūpe un asistēšana, īslaicīga un pastāvīga ārstēšana, ilgstoša fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • pastāvīgas traumas (piemēram, invaliditāti un citu pastāvīgu darbnespēju);
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās pabeigšanas negūto peļņu (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu spēju nopelnīt iztiku vai uzturlīdzekļu samazināšanos utt.);
  • iespēju zaudēšanu;
  • izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš izraisījis kaitējumu, piemēram, juridiskās nodevas, tiesas izdevumus);
  • kompensāciju par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
  • citus izdevumus.

Izmaksa no Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonda nav piesaistīta konkrētiem zaudējumiem. Tā ir vienreizēja noteikta summa, kuras mērķis ir kompensēt jums nodarītās sāpes un ciešanas, kā arī visus jūsu medicīniskos izdevumus, kas jums būs radušies saistībā ar noziegumā gūtās traumas ārstēšanu, vai jebkādu zaudējumu, kas izriet no darbnespējas dēļ negūtās peļņas;

– psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • cietušā sāpes un ciešanas.

Jā.

b) Tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudētus uzturlīdzekļus vai iespējas.

Attiecībā uz pārdzīvojušiem radiniekiem šis maksājums ir paredzēts arī kā kompensācija par sāpēm un ciešanām (pārdzīvojumiem, kas radušies radinieka nāves dēļ), par medicīniskajiem izdevumiem, kas radušies, piemēram, radinieka nāves izraisītu psiholoģisku problēmu ārstēšanā, un/vai par jebkādu zaudējumu, kas izriet no darbnespējas dēļ negūtas peļņas. Var arī piešķirt atsevišķu maksājumu kā kompensāciju par apbedīšanas izmaksām un par zaudētiem uzturlīdzekļiem, kas netiek gūti, jo ir zaudēti mirušās personas ienākumi;

– psiholoģisku kaitējumu:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas /kompensāciju pārdzīvojušajiem radiniekiem, ja cietušais ir miris.

Jā.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Kā vienreizēju maksājumu.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Lai varētu saņemt maksājumu no Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonda, ir svarīgi, lai pats kompensācijas prasītājs nebūtu atzīts par vainīgu šā nozieguma izdarīšanā. Proti, prasītājs nedrīkst būt noziedzīgā nodarījuma izdarītājs vai palīdzējis izdarīt noziegumu. Ja prasītājs bijis iesaistīs noziegumā, Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds var noraidīt pieteikumu vai samazināt izmaksātās kompensācijas summu.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūsu finansiālais stāvoklis neietekmē jūsu tiesības prasīt kompensāciju par jums nodarīto kaitējumu.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

 • Jums jābūt nodarītam būtiskam kaitējumam nozieguma rezultātā. Par būtisku kaitējumu uzskata miesas bojājumu un/vai psiholoģisku kaitējumu, kam ir smagas, ilgstošas vai pastāvīgas medicīniskas sekas.
 • Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds piešķirs kompensāciju tikai tad, ja jums nodarītais kaitējums nav ticis kompensēts vai netiks kompensēts citā veidā, piemēram, to nav kompensējis un nekompensēs noziedzīgā nodarījuma izdarītājs vai apdrošināšanas sabiedrība.
 • Nav arī iespējams iesniegt pieteikumus par noziegumiem, kas izdarīti pirms 1973. gada.

Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Maksājuma summu parasti nosaka, pamatojoties uz jums nodarītā kaitējuma smagumu vai nozieguma apstākļiem.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds ir definējis sešas kaitējuma kategorijas, katru ar noteiktu kompensācijas summu. Par 1. kategorijas kaitējumu var saņemt maksājumu

1000,00 EUR apmērā, un par 6. kategorijas kaitējumu var saņemt maksājumu 35 000,00 EUR apmērā.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā ir — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Nē.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā, ja šāda kompensācija ir saistīta ar sāpēm un ciešanām, medicīniskiem izdevumiem un negūtu peļņu.

Vai es varu saņemt kompensāciju avansā? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Jā, Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds var izmaksāt jums kompensāciju avansā kā provizorisku maksājumu. Tas ir iespējams ar nosacījumu, ka pieteikums atbilst juridiskajām prasībām (t. i., ir pārliecinoši noskaidrots, ka jums ir tiesības saņemt maksājumu) un Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds nevar pieņemt galīgu lēmumu īstermiņā. Prasība par avansa maksājumu tiks izskatīta tikai tad, ja pieteikums būs iesniegts rakstveidā un būs paskaidrots, kāpēc avansa maksājums ir nepieciešams un ir steidzams, piemēram, ja jums nepietiek līdzekļu jums radītās traumas ārstēšanai. Tas vien, ka jums ir grūti finansiālie apstākļi, nav pietiekams pamats avansa maksājuma piešķiršanai.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība) pēc pamata lēmuma pieņemšanas?

Jūs varat iesniegt papildu pieteikumu, ja pēc kompensācijas apstiprināšanas lēmuma saņemšanas tiek konstatēts, ka jums radītā trauma ir daudz smagāka nekā tā, uz kuras pamata tika pieņemts lēmums par jūsu pirmo pieteikumu. Pārdzīvojis radinieks var iesniegt papildu pieteikumu tikai par apbedīšanas izmaksām un zaudētiem uzturlīdzekļiem.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

 • Aizpildīta pieteikuma veidlapa;
 • personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ja pieejams — ziņojums policijai, spriedums;
 • jebkāda medicīniska informācija saistībā ar traumu;
 • ja piemērojams — citi veidlapā prasītie dokumenti.

Vai tad, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Hāga

Uz kurieni man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Hāga

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne tiesas procesa laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Ne vairāk kā 26 nedēļas.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Jūs varat iesniegt rakstisku iebildumu Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonda komitejai (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) sešu nedēļu laikā. Savā iebildumā jums jānorāda, kuriem lēmuma punktiem nepiekrītat un kāpēc. Iebildumu varat nosūtīt uz šādu adresi:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB The Hague

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Saite atveras jaunā logāhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Vai ir pieejama īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Saite atveras jaunā logāhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Tālrunis: 070-4142000

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Subsidēta juridiskā palīdzība nav pieejama. Tomēr jūs varat saņemt padomu un atbalstu no Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta (Slachtofferhulp Nederland), apmeklējot vietni Saite atveras jaunā logāhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Tālrunis: 0900-0101.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Nīderlandes Cietušo atbalsta dienests: Saite atveras jaunā logāhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Tālrunis: 0900-0101.

Lapa atjaunināta: 18/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Austrija

Par kāda veida noziegumu es varu saņemt kompensāciju?

Saskaņā ar Likumu par noziegumos cietušajiem (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. Nr. 288/1972, kompensāciju personām piešķir, ja ir varbūtība, ka viņām ir nodarīti miesas bojājumi vai kaitējums veselībai tādas nelikumīgas un tīšas darbības rezultātā, par kuru piespriežamais sods lēmuma pieņemšanas dienā ir vairāk nekā seši mēneši ieslodzījumā.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Par nelikumīgu un tīšu darbību, par kuru piespriežamais sods ir vairāk nekā seši mēneši ieslodzījumā un kuras rezultātā ir nodarīti miesas bojājumi vai kaitējums veselībai.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā. Ģimenes locekļi, kas saskaņā ar civiltiesībām bijuši mirušās personas apgādājamie (bērni, laulātais), ir tiesīgi saņemt kompensāciju.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais izdzīvojušam cietušajam? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jā, ja cietušajam bija smagi miesas bojājumi. Noziegumam arī jābūt izraisījušam šoku ģimenes loceklim (bērnam, vecākam, laulātajam, brālim vai māsai), kā rezultātā radušies klīniskas nozīmes psiholoģiski traucējumi.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā. Noziedzīgajam nodarījumam jābūt izdarītam Austrijā pēc 2005. gada 30. jūnija. Prasītājam parasti jābūt likumīgam rezidentam noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā ir - ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar Likumu par noziedzīgos nodarījumos cietušajiem Austrijas un ES valstspiederīgie (ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta pirms noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas bijusi Austrijā) principā ir tiesīgi arī saņemt kompensāciju par miesas bojājumiem, kas nodarīti ārvalstīs.

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 2004/80/EK 2. pantu kompensāciju maksā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā izdarīts noziegums.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Cietušajam un pārdzīvojušajiem apgādājamajiem ir jāpalīdz nozieguma izmeklēšanā un vainīgā meklēšanā; pretējā gadījumā prasības par kompensācijas piešķiršanu var noraidīt.

Vai pirms prasības iesniegšanas man ir jāsagaida policijas veiktas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Nē.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Nē.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā ir, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Nav nepieciešams, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs būtu noskaidrots vai notiesāts. Ir pietiekami, ja ir varbūtība, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Lielākā daļa prasību jāiesniedz trīs gadu laikā pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, lai varētu saņemt palīdzību ar atpakaļejošu spēku. Ja prasību iesniedz pēc šā termiņa, palīdzību izmaksā, sākot no nākamā mēneša pēc prasības iesniegšanas.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Ir iespējama šāda palīdzība:

1. kompensācija par negūto peļņu vai uzturlīdzekļiem;

2. terapeitiskā aprūpe:
a) medicīniska palīdzība;
b) zāles;
c) medicīniski palīglīdzekļi;
d) institucionāla aprūpe;
e) zobārstniecība;
f) veselības nostiprināšanas pasākumi (Vispārējā sociālā nodrošinājuma likuma (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. Nr. 189/1955) 155. iedaļa);

2.a klīnisko un veselības psihologu un psihoterapeitu krīzes intervences pasākumu izmaksu segšana;

3. ortopēdiskā aprūpe:
a) protēžu, ortopēdisko un citu ierīču ievietošana, to remonts un nomaiņa;
b) ikdienas priekšmetu pārveidošanas un invalīdiem piemērotu vannas istabu ierīkošanas izmaksu atlīdzināšana;
c) dotācijas, lai segtu izmaksas transportlīdzekļu ar daudzriteņu rindām pielāgošanai vadītājam ar invaliditāti;
d) atbalsts transportlīdzekļu ar daudzriteņu rindām iegādei;
e) jebkādas radušās ceļa un transporta izmaksas;

4. medicīniskā rehabilitācija:
a) izmitināšana medicīnas iestādēs, kurās galveno uzmanību pievērš rehabilitācijai;
b) medicīniska palīdzība, zāles un medicīniski palīglīdzekļi, ja tie ir vajadzīgi tiešā saistībā ar a) apakšpunktā minēto;
c) jebkādas radušās ceļa un transporta izmaksas;

5. profesionālā rehabilitācija:
a) profesionālā apmācība, lai atgūtu vai uzlabotu piemērotību darbam;
b) apmācība jaunam darbam;
c) dotācijas vai aizdevumi (Vispārējā sociālās apdrošināšanas likuma (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955) 198. iedaļas 3. punkts);

6. sociālā rehabilitācija:
a) dotācija, lai segtu vadītāja apliecības iegūšanas izmaksas, ja, ņemot vērā personas invaliditāti, nav pamatoti gaidīt, ka viņa izmantos sabiedrisko transportu;
b) pārejas pabalsts (ASVG 1955, 306. iedaļa);

7. aprūpes pabalsti, pabalsti neredzīgām personām;

8. apbedīšanas izdevumu atmaksa;

9. ienākumatkarīgi papildu pabalsti;

10. vienreizēja kompensācija par sāpēm un ciešanām.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Dažādi.

Ir mēneša maksājumi (kompensācija par negūto peļņu / uzturlīdzekļiem, ienākumatkarīgi papildu pabalsti, aprūpes pabalsts un neredzīgo personu pabalsts) un vienreizēji maksājumi (piemēram, apbedīšanas izdevumu atmaksa, vienreizēja kompensācija par sāpēm un ciešanām).

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Likumā par noziegumos cietušajiem ir izklāstīts, uz kāda pamata kompensāciju var atteikt (piemēram, klaji nolaidīga rīcība, dalība grautiņos).

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Lielākajā daļā gadījumu, lai saņemtu palīdzību, jūsu finansiālajam stāvoklim nav nozīmes. Negūto peļņu un uzturlīdzekļus nosaka atbilstoši civiltiesību kritērijiem un neatkarīgi no ienākumiem.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Nē.

Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Kompensāciju aprēķinās katrā individuālā gadījumā. Pastāvīgu kompensāciju par negūto peļņu un uzturlīdzekļiem aprēķina, pamatojoties uz civiltiesību kritērijiem.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Nepiemēro kompensācijas minimālo ierobežojumu.

Īpašiem palīdzības veidiem ir noteikti ienākumu ierobežojumi vai fiksētas summas.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā ir - kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Nē, summu nosaka attiecīgā iestāde, tomēr cietušajam ir jāsadarbojas tiesvedībā un jāsniedz prasītā informācija.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Tiks ņemti vērā valsts pabalsti (piemēram, bezdarbnieka pabalsts) un sociālās nodrošināšanas pabalsti (invaliditātes pensijas u. tml.), kas tiks atskaitīti no kompensācijas par negūto peļņu saskaņā ar Likumu par noziegumos cietušajiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju avansā? Ja tā ir - ar kādiem nosacījumiem?

Jā, ja ir steidzami vajadzīga finansiāla palīdzība. Prasībai jābūt pietiekami pamatotai.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība) pēc galvenā lēmuma pieņemšanas?

Jā.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Kopā ar prasību par palīdzības piešķiršanu parasti jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pilnvara / pilnvarojuma apliecinājums vai apliecinājums par radniecību ar cietušo;
 • cietušā miršanas apliecība;
 • policijai iesniegtā ziņojuma kopija;
 • sprieduma / tiesas lēmuma kopija;
 • medicīniski ziņojumi un apliecinājumi;
 • slimnīcas rēķini;
 • citu izdevumu (aprūpes, apbedīšanas) rēķini;
 • ienākumi (alga, sociālās apdrošināšanas/palīdzības maksājumi, pabalsti);
 • apstiprinājums par maksājumiem (vai to neesību) no citiem avotiem (sociālā nodrošināšana, privātā apdrošināšana);
 • nesens izraksts no sodāmības reģistra par prasītāju.

Dokumentus pieprasīs arī pati iestāde.

Vai tad, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (vietējos gadījumos)?

Sociālo lietu ministrijas Federālais sociālo un invalīdu lietu birojs (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tālr.: 0043 158831
FAKSS: 0043(0)10599882516

e-pasts: Saite atveras jaunā logāpost.wien@sozialministeriumservice.at

Uz kurieni man jānosūta prasība (vietējos gadījumos)?

Sociālo lietu ministrijas Federālajam sociālo un invalīdu lietu birojam (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tālr.: 0043 158831
FAKSS: 0043(0)10599882516

e-pasts: Saite atveras jaunā logāpost.wien@sozialministeriumservice.at

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne tiesas procesa laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Jums var prasīt iesaistīties procedūrā (novērtējumam, ko veic eksperts, lai atbildētu uz jautājumiem utt.), taču citos gadījumos jūsu klātbūtne nav vajadzīga.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz tiek saņemts iestādes lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Tas ir atkarīgs no prasītās kompensācijas veida. Lēmumu parasti pieņem dažu mēnešu laikā.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Sociālo lietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju Federālajā administratīvajā tiesā (Bundesverwaltungsgericht) (apelācijas var iesniegt arī Konstitucionālajā tiesā (Verfassungsgerichtshof) un Augstākajā administratīvajā tiesā (Verwaltungsgerichtshof)).

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Jums nav jāaizpilda pieteikuma veidlapa, lai iesniegtu prasību. Informāciju sniedz Sociālo lietu ministrija, un tā ir atrodama ministrijas tīmekļa vietnē (kur ir pieejamas arī attiecīgās veidlapas).

Vai ir pieejama īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Saite atveras jaunā logāSozial Ministerium - Sozialentschädigung (Sociālo lietu ministrija - Sociālā kompensācija)

Saite atveras jaunā logāSozial Ministerium - Verbrechensopfer (Sociālo lietu ministrija - Noziegumos cietušie)

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Juridisku informāciju sniedz Sociālo lietu ministrija. Tā nevar nodrošināt juristu vai samaksāt par tā pakalpojumiem.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Jā, piemēram, “Baltais Aplis”.

Lapa atjaunināta: 19/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Polija

Par kāda veida noziegumu es varu saņemt kompensāciju?

Jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat cietušais noziegumā, kā rezultātā ir nodarīti smagi miesas bojājumi, radīti kāda ķermeņa orgāna darbības traucējumi vai kaitējums veselībai, visos gadījumos — ja tas ilgst vairāk nekā septiņas dienas. Nav būtiski, vai noziegums izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, vardarbīgi vai nevardarbīgi. Būtiski ir, vai tas ir radījis iepriekš minētās sekas.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Ja noziegumā cietušais ir miris, varat prasīt kompensāciju, ja bojā gājušais cietušais ir jūsu:

 • laulātais vai kopdzīves partneris;
 • vecāks, vecvecāks vai vecvecvecāks;
 • bērns, adoptēts bērns, mazbērns vai mazmazbērns.

Nav svarīgi, vai bijāt bojā gājušā cietušā apgādājamais.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais izdzīvojušam cietušajam? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Šādā gadījumā tikai noziegumā cietušais ir tiesīgs saņemt kompensāciju.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Tas, vai varat saņemt kompensāciju, ir atkarīgs nevis no jūsu valstspiederības, bet no jūsu pastāvīgās dzīvesvietas. Jūs varat saņemt kompensāciju, ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir Polijā vai citā ES dalībvalstī.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Jūs varat prasīt kompensāciju Polijas lēmuma pieņēmējai iestādei tikai tad, ja noziegums izdarīts Polijā. Ja noziegums izdarīts citā ES dalībvalstī, kompensāciju varat prasīt tikai attiecīgajā valstī. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, varat sazināties ar reģiona prokuroru (Prokurator Okręgowy), kura jurisdikcijā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Par noziegumu jāziņo policijai vai prokuratūrai, jo ziņojuma kopija jāpievieno kompensācijas prasībai. Jums tas nav jādara personīgi. Prokurors, kurš vadīs sagatavošanās procesu, palīdzēs jums saņemt kompensāciju. Atcerieties, ka ziņošana par noziegumu palielinās jūsu prasības ticamību gadījumos, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots.

Vai pirms prasības iesniegšanas man ir jāsagaida policijas veiktas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Jūs varat iesniegt kompensācijas prasību, pirms tiek noslēgts process, ko vada prokurors (policija) vai tiesa. Lēmumu piešķirt kompensāciju var pieņemt pirms kriminālprocesa noslēgšanas.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Prasīt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja ir lietderīgi tikai tad, ja ir reālas izredzes, ka jūs to saņemsiet no viņa. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nevar samaksāt kompensāciju, jūs varat pieteikties tās saņemšanai, neierosinot pirms tam prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Šādā gadījumā jums būs jāpierāda, ka nesaņemsiet kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja. Tas var attiekties uz gadījumu, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājam nepieder īpašums vai viņš tiks paturēts ieslodzījumā vairākus gadus bez iespējas strādāt.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā ir, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Jums ir tiesības saņemt kompensāciju neatkarīgi no tā, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir noskaidrots vai notiesāts. Šādā gadījumā jums kompensācijas pieprasīšanas procesā jāpierāda, ka negadījums, par kuru prasāt kompensāciju, bija noziegums.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Prasot kompensāciju, atcerieties, ka jums jāiesniedz prasība piecu gadu laikā pēc nozieguma dienas. Prasības, kas būs iesniegtas pēc šā termiņa, netiks izskatītas.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Kompensācija sedz, piemēram,

a) noziedzīgā nodarījumā cietušajam:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • miesas bojājumu ārstēšanas izmaksas (medicīniska ārstēšanās — ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija): ;
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no miesas bojājumiem (t. i., aprūpe un palīdzība, īslaicīga un pastāvīga ārstēšana, ilgstoša izglītojošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.): ;
 • pastāvīgas traumas (piemēram, invaliditāti un citu pastāvīgu darbnespēju);
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās negūto peļņu (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu spēju nopelnīt iztiku vai uzturlīdzekļu samazināšanos, utt.): ;
  • iespēju zaudēšanu: ;
  • izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš izraisījis kaitējumu, piemēram, juridiskās nodevas, tiesai radītos izdevumus: ;
  • kompensāciju par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu: ;
  • citus izdevumus;

– psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • cietušā sāpes un ciešanas: ;

b) tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • apbedīšanas izmaksas, medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija): ;
 • zaudētus uzturlīdzekļus vai iespējas:;

– psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas / kompensāciju pārdzīvojušajiem radiniekiem, ja cietušais miris: .

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu. Kompensāciju izmaksā tiesa, kas pieņēmusi lēmumu to piešķirt, viena mēneša laikā no dienas, kad attiecīgais lēmums kļuvis galīgs.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Kompensācija tiks proporcionāli samazināta, ja jūsu rīcība būs veicinājusi noziegumu.

Jūs nesaņemsiet kompensāciju, ja bijāt nozieguma līdzdalībnieks(-ce) vai piekritāt uzņemties atbildību par tā radītajām sekām.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūsu finansiālajam stāvoklim nav nozīmes attiecībā uz kompensāciju. Izskatot jūsu prasību, galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, lai noteiktu, vai varat saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, sociālās palīdzības iestādes vai, pamatojoties uz apdrošināšanas polisi. Kompensācija tiks piešķirta, ja tiesa pārliecināsies, ka jūs nesaņemsiet kompensāciju no iepriekš minētajiem avotiem.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Vienīgais nosacījums kompensācijas piešķiršanai ir neiespējamība saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, sociālās palīdzības iestādes vai, pamatojoties uz apdrošināšanas polisi.

Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Jums tiks prasīts pierādīt, kādas izmaksas jums ir radušās saistībā ar noziegumu. Ja prasāt kompensāciju par negūtiem ienākumiem, jums jāuzrāda dokuments, kas apliecina, cik lieli ir bijuši jūsu ienākumi. Izmaksas, kas saistītas ar ārstēšanos un rehabilitāciju, kā arī apbedīšanas izmaksas vislabāk var pierādīt, uzrādot rēķinus. Ja jums nav rēķinu, varat prasīt liecinieku nopratināšanu vai ekspertu iecelšanu.

Ja tiesa konstatē, ka jūsu gadījumā nevar galīgi pierādīt, ka jums ir tiesības saņemt jūsu prasīto summu, tā, izvērtējot visus apstākļus, var apstiprināt summu, ko tā uzskata par atbilstošu.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Kompensācija nevar pārsniegt 25 000 PLN vai — ja cietušais ir miris — 60 000 PLN. Nav noteikumu, kas paredz minimālo kompensācijas summu.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā ir — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Jā, jums jānorāda prasītā kompensācijas summa prasības veidlapā. Īpašu norādījumu nav, tomēr noteiktu informāciju varat atrast iedaļā “Kā kompensācija tiks aprēķināta?”

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Ja būsiet saņēmis(-usi) līdzekļus — no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, sociālās palīdzības iestādes vai, pamatojoties uz apdrošināšanas polisi, — par apbedīšanas izmaksām, negūtajiem ienākumiem vai citiem iztikas līdzekļiem (piemēram, uzturlīdzekļiem), vai izmaksām, kas saistītas ar ārstēšanos un rehabilitāciju, tiesa atskaitīs tos no jūsu kompensācijas.

Vai es varu saņemt kompensāciju avansā? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Pirms prasības izskatīšanas jūs varat pieteikties konkrētas summas (nodrošinājuma) saņemšanai, lai segtu nepieciešamās izmaksas saistībā ar ārstēšanos vai rehabilitāciju vai apbedīšanas izmaksas. Pieteikumu varat iesniegt pirms kompensācijas prasības iesniegšanas vai kopā ar šādu prasību.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība) pēc pamata lēmuma pieņemšanas?

Parasti kompensāciju piešķir kā vienreizēju maksājumu.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Savai kompensācijas prasībai jums jāpievieno nozieguma ziņojuma kopija, kriminālprocesā pieņemto lēmumu (piemēram, kriminālprocesa izbeigšanas lēmuma) kopija, medicīnisku izziņu vai ekspertu atzinumu par kaitējumu veselībai kopijas, rēķini vai citi dokumenti, kas apliecina prasībā sniegto informāciju.

Ja prasāt kompensāciju par tuva radinieka nāvi, jums jāpievieno attiecīgās personas miršanas apliecība un dokumenti, kas apliecina radniecību starp jums un mirušo (piemēram, dzimšanas apliecība vai laulības apliecība). Ja attiecīgā persona bija jūsu kopdzīves partneris(-e), jums, ievērojot kriminālatbildību, jāpievieno apliecinājums, ka dzīvojāt kopā ar attiecīgo personu.

Vai tad, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Prasot kompensāciju, jums nebūs jāsedz nekādi tiesai radītie izdevumi. Tas nozīmē, ka jums nebūs jāsedz izdevumi, kas saistīti ar prasības iesniegšanu vai izskatīšanu (piemēram, maksa par ekspertu atzinumiem).

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (vietējos gadījumos)?

Valsts mēroga gadījumos kompensācijas prasības izskata rajona tiesa (sąd rejonowy), kuras jurisdikcijā ir jūsu dzīvesvieta. Parasti tā ir rajona tiesa, kas atrodas jūsu apkaimē vai vistuvāk jūsu apkaimei.

Uz kurieni man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Valsts mēroga gadījumos prasība jānosūta uz tās tiesas adresi, kas izskatīs lietu.

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne tiesas procesa laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Tiesa, kas izskata prasību, izlems, vai ir vajadzīga jūsu klātbūtne tiesas sēdē. Tiesa informēs jūs par to, vai jūsu klātbūtne ir obligāta, kad tā paziņos jums prasības izskatīšanas datumu.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Nav noteikta termiņa lēmumu pieņemšanai par kompensācijas prasībām. Tas, cik ilgs laiks paies līdz lēmuma pieņemšanai, būs atkarīgs no lietas sarežģītības un no tā, kādi pierādījumi būs jāiegūst lēmuma pieņēmējai iestādei, kā arī no lēmuma pieņēmējas iestādes izskatāmo lietu skaita attiecīgajā laikā.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Ja jūs neapmierina tiesas lēmums, varat to pārsūdzēt apgabaltiesā (sąd okręgowy). Ja jūs tiesā nepārstāvēs jurists, jūs saņemsiet informāciju par to, kā iesniegt pārsūdzību.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Prokurors, kurš vadīs sagatavošanas procesu saistībā ar noziegumu, par kuru prasāt kompensāciju, sniegs jums nepieciešamo informāciju par kompensāciju, nodos jums prasības veidlapas veidni un izskaidros, kā to aizpildīt.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Pamatinformācija par kompensāciju un prasības veidlapas veidne ir atrodama Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Juridisko palīdzību sniedz personām, kuras var pierādīt, ka viņas nevar atļauties juristu. Atcerieties — prasot kompensāciju, jūs varat gaidīt palīdzību no prokurora, kas vada procesu saistībā ar noziegumu, par kuru prasāt kompensāciju.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Polijā ir Cietušo atbalsta un postpenitenciārās palīdzības fonds (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), kas vāc līdzekļus, kurus piešķir, lai palīdzētu arī noziegumos cietušajiem un viņu tuvajiem radiniekiem. Fondu pārvalda Tieslietu ministrija. Atbalsts tiek organizēts tā, ka fonda vadītājs atklātā konkursa procedūrā izvēlas organizācijas, kuru piedāvājumus tas uzskata par vislabākajiem, un piešķir tām mērķiezīmētas subsīdijas pasākumiem, kas saistīti ar noziegumos cietušajiem. Parasti katrā provincē ir vismaz viena struktūra, kas sniedz atbalstu noziegumos cietušajiem.

Minētos līdzekļus izmanto, lai finansētu juridisku, psiholoģisku un materiālu palīdzību. Juridiska palīdzība var ietvert palīdzību kompensācijas pieprasīšanā.

Ja vēlaties saņemt palīdzību, jums jāsazinās ar nevalstisko organizāciju, kas ir saņēmusi šim nolūkam paredzētu subsīdiju no Tieslietu ministrijas, un jāpierāda, ka esat noziegumā cietušais. Šādu organizāciju saraksts un to kontaktinformācija ir atrodama Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas attiecas uz darbībām/atbalstu noziegumos cietušajiem / atbalstu noziegumos cietušajiem un viņu tuviem radiniekiem — struktūru un organizāciju saraksts (klikšķiniet uz działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższymlista podmiotów i organizacji).

Lapa atjaunināta: 11/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Portugāle

Kāda veida noziegumos cietušajiem ir paredzēta kompensācija?

Noziegumu veidi, par kuriem cietušie var saņemt kompensāciju, ir “vardarbīgi noziegumi”. Noziegumi, kuru rezultātā iestājusies paliekoša invaliditāte, īslaicīga un pilnīga darbnespēja, kas ilgst vismaz 30 dienas, vai nāve; ja noziegums ir izraisījis cietušā dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes ievērojamu pazemināšanos vai cietušā nāves gadījumā no cietušā finansiāli atkarīgu personu (tuvu radinieku) vai cietušā apgādībā esošu personu dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes ievērojamu pazemināšanos, ja tās nav saņēmušas kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.

Piemēram, slepkavība, smagi miesas bojājumi, izvarošana, seksuāla vardarbība pret nepilngadīgajiem, vardarbība ģimenē vai smagi miesas bojājumi laupīšanas nodarījuma gadījumā.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

 • Kompensāciju var saņemt par īpašuma bojājumu / būtisku kaitējumu, tostarp par zaudējumiem, kas radušies nozieguma rezultātā (piemēram, var tikt kompensētas izmaksas par ārstēšanos slimnīcā, konsultācijām, zāļu iegādi u. c.), kā arī par ieguvumiem, ko cietušais vairs nesaņem (piemēram, var tikt kompensēta alga, ko cietušais nesaņem darbnespējas laikā). Kompensāciju var saņemt par zaudējumiem, kas radušies tiešam vai netiešam cietušajam.
 • Kompensāciju var saņemt arī par psiholoģisku vai emocionālu kaitējumu — lai gan šādu kaitējumu nevar finansiāli novērtēt, par šādu kaitējumu tomēr var saņemt finansiālu kompensāciju (piemēram, par kaitējumu, kas negatīvi ietekmē labklājību, cieņu, labu reputāciju, vai par kaitējumu, kas saistīts ar fiziskām sāpēm, psiholoģiskiem traucējumiem vai emocionālu spriedzi). Kompensāciju par psiholoģisku vai emocionālu kaitējumu var saņemt tikai tiešais cietušais.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Jā, finansiālo palīdzību var piešķirt tuviem radiniekiem, kuri ir finansiāli atkarīgi no vardarbīgā noziegumā tieši cietušas personas, kura mirusi tīšas vardarbīgas darbības rezultātā, vai cietušās personas apgādājamajiem.

Radiniekiem, kuri pirms cietušā nāves, ir saņēmuši no cietušā uzturlīdzekļus, var būt tiesības saņemt kompensāciju, piemēram, šādas tiesības var būt laulātajam vai bijušajam laulātajam, vecākiem, bērniem, māsām un brāļiem, tēva un mātes māsām un brāļiem, atsevišķos gadījumos patēvam vai pamātei, kā arī abu dzimumu neprecētajam partnerim, kurš ilgāk nekā divus gadus dzīvojis ar cietušo attiecībās, kas pielīdzināmas laulāto attiecībām.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Personas, kuras vardarbīgos noziegumos ir netieši cietušie (tuvi radinieki), var saņemt kompensāciju tikai tiešā cietušā nāves gadījumā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Portugāles vai citu valstu valstspiederīgie, kuri ir cietušie un kuriem tieši ir radušies būtiski zaudējumi vardarbīgu darbību rezultātā, kas veiktas Portugāles teritorijā vai uz Portugāles kuģa vai gaisa kuģa klāja, var saņemt kompensāciju, ja ir izpildītas konkrētas juridiskas prasības.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Kompensācijas pieteikums:

a) tādos noziegumos cietušie, kas veikti ārpus Portugāles pret Portugāles valstspiederīgajiem vai ES pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo Portugālē:

personām, kuras ir cietušie vardarbīgos noziegumos, tostarp no vardarbības ģimenē, kas veikti ārpus valsts teritorijas, un kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Portugālē, var būt tiesības saņemt finansiālu kompensāciju no Portugāles valsts ar nosacījumu, ka šīm personām nav tiesību saņemt kompensāciju no tās valsts, kuras teritorijā zaudējumi radušies. Šādā gadījumā Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (Comissão de Proteção às Vítimas de CrimesCPVC) pārbauda, vai prasītājam ir tiesības saņemt kompensāciju valstī, kuras teritorijā zaudējumi ir radušies;

b) citā ES dalībvalstī veiktos noziegumos cietušie, kuri pastāvīgi dzīvo šajā dalībvalstī un pieprasa kompensācijas avansu no Portugāles valsts:

ja kompensācijas prasītāji, kuri pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī, ir vērsušies tās valsts kompetentajā iestādē, kurā viņi pastāvīgi dzīvo, lai no Portugāles valsts pieprasītu kompensācijas avansu, kompetentā iestāde prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī var pārsūtīt pieteikumu CPVC, un CPVC var pieņemt lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, informējot par šo faktu kompetento iestādi.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Nav noteikta obligāta prasība ziņot par noziegumu tiesībaizsardzības iestādēm. Taču iestādes var konstatēt, ka ir veikts noziegums, un uzsākt izmeklēšanu tikai tādā gadījumā, ja tiek iesniegta sūdzība vai ziņojums.

Ja cietušais nav sasniedzis 16 gadu vecumu, viņš patstāvīgi nevar iesniegt sūdzību. Šādā gadījumā sūdzību iesniedz cietušā likumīgais pārstāvis.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Pirms kompensācijas pieprasīšanas nav jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti. Viena gada laikā pēc nozieguma jāsazinās ar CPVC.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Nav nepieciešams vispirms pieprasīt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.

Pat ja kriminālprocesa ietvaros vai ārpus tā ar prasītāju saistītu iemeslu dēļ (piemēram, tādēļ, ka prasība par kompensācijas piedziņu nav iesniegta tiesā vai ir atsaukta) civilprasība par kompensācijas piedziņu nav ierosināta, jums joprojām var būt tiesības saņemt kompensāciju, taču to piešķir tādā apmērā, kas atbilst pusei no avansa maksimālās summas, ko valsts var piešķirt ar CPVC starpniecību.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Pat ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāte nav zināma vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju nevar saukt pie atbildības un notiesāt, cietušajam ir tiesības uz valsts kompensācijas avansa maksājumu, kas tiek izmaksāts ar CPVC starpniecību.

Pieteikumam par kompensācijas avansa maksājumu piešķiršanu, ko iesniedz CPVC, ir jāpievieno dokumenti, kas pamato izvirzītos apgalvojumus, proti, apraksts par nodarīto kaitējumu un darbnespēju, kā arī medicīniskie dokumenti u. c.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Jā. Parasti kompensācija jāpieprasa kriminālprocesa ietvaros. Cietušajam ir pienākums līdz izmeklēšanas posma beigām, piemēram, iesniedzot paziņojumu, informēt policiju vai prokuratūru par nodomu pieprasīt kompensāciju. Pēc paziņojuma par prasību, kas izvirzīta pret apsūdzēto, iesniegšanas 20 dienu laikā ir jāiesniedz kompensācijas pieteikums.

Lai pieprasītu kompensāciju vai kompensācijas avansa maksājumu, cietušajam viena gada laikā pēc nozieguma izdarīšanas jāvēršas pie CPVC. Ja cietušais nodarījuma izdarīšanas laikā ir bijis nepilngadīgais, cietušais kompensācijas avansa maksājumu no valsts var pieprasīt ne vēlāk kā vienu gadu pirms pilngadības vai rīcībspējas vecuma sasniegšanas.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

Kompensācija cita starpā sedz:

a) nodarījumā cietušajam:

– materiālus zaudējumus (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas ievainojuma gadījumā (ārstēšana — ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izdevumus, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpi un palīdzību, pagaidu un pastāvīgu terapiju, ilgstošu attīstošo fizioterapiju, mājokļa pielāgošanu, īpašus palīglīdzekļus u. c.);
 • ja ievainojumam ir paliekošas sekas (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi):
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās negūtos ienākumus (tostarp negūto peļņu un zaudētu spēju nopelnīt iztiku u. c.);
  • iespēju zaudējumu;
  • izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksu par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas);
  • kompensāciju par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu;

– psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • cietušā sāpes un ciešanas;

b) citām personām vai cietušā tuviniekiem, kuriem ir tiesības uz atlīdzību:

– materiālus zaudējumus (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apglabāšanas izdevumus;
 • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudētus uzturlīdzekļus vai iespējas.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

No vardarbības ģimenē cietušajam kompensācijas avansa maksājumu parasti izmaksā kā ikmēneša maksājumu sešus mēnešus, taču šo periodu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem. Taču izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir īpašas vajadzības un trūkst uzturlīdzekļu, šo kompensāciju var izmaksāt vienā maksājumā.

Vardarbīga nozieguma gadījumā kompensācijas avansa maksājumu noziegumā cietušajam izmaksā vienā maksājumā, kas var būt gada maksājums.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Komisija var samazināt piešķiramās kompensācijas apmēru vai atteikt kompensācijas piešķiršanu, pamatojoties uz cietušā rīcību pirms vai pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vai tā laikā vai pamatojoties uz cietušā attiecībām ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai apstākļiem, vai ja cietušā rīcība ir pretrunā izpratnei par taisnīgumu un sabiedriskajai kārtībai.

Tomēr cietušā vai prasītāja rīcība nav būtiska, lai samazinātu vai atteiktu kompensāciju, ja kaitējums ir radies saistībā ar motorizētiem sauszemes transportlīdzekļiem vai atsevišķos gadījumos, kad piemērojami noteikumi par nelaimes gadījumiem darbā vai dienestā.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Pieņemot lēmumu par kompensācijas avansa maksājuma piešķiršanu un par kompensācijas apmēru, tiek ņemti vērā šādi apsvērumi:

 • vardarbīgu noziegumu gadījumā — dzīves līmeņa vai dzīves kvalitātes ievērojama pazemināšanās;
 • vardarbības ģimenē gadījumā — cietušā ievērojamas finansiālas grūtības.

Vardarbīgu noziegumu gadījumā tiek ņemtas vērā arī visas summas, ko cietušais saņem no citiem avotiem, piemēram, no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai sociālā nodrošinājuma sistēmas; summas, kas saņemtas saistībā ar privāto dzīvības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu, netiek ņemtas vērā.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Ja pret noziedzīga nodarījuma izdarītāju uzsāktā tiesvedībā kaitējuma atlīdzība nav panākta vai ja pastāv iespējamība, ka noziedzīga nodarījuma izdarītājs kaitējumu neatlīdzinās un ka nav iespējami citi efektīvas vai pietiekamas atlīdzības risinājumi, pieņemot lēmumu par kompensāciju, arī šie faktori tiek ņemti vērā.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Vardarbīgos noziegumos cietušajiem kompensācijas apmēru aprēķina atbilstīgi taisnīguma principam, ņemot vērā summas, kas jau saņemtas no citiem avotiem (piemēram, no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai sociālā nodrošinājuma sistēmas).

Ja tiek iesniegts pieteikums kompensēt negūto peļņu (ienākumus, ko cietušais vairs nesaņem), CPVC ņem vērā arī cietušā ienākuma nodokļa deklarācijas par pēdējiem 3 gadiem līdz nodarījuma izdarīšanai. . Cietušā nāves gadījumā aprēķina atsauce ir kompensācijas pieprasītāja (tuva radinieka) nodokļu deklarācijas vai, ja tādu nav, kompensāciju aprēķina, pamatojoties uz ienākumu, kas nepārsniedz minimālo garantēto mēnešalgu.

Jo īpaši gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, CPVC nosaka kompensācijas apmēru, pamatojoties uz taisnīguma principu. Viens no kompensācijas avansa maksājuma piešķiršanas kritērijiem no vardarbības ģimenē cietušajiem ir ievērojamas finansiālās grūtības, kas radušās nozieguma rezultātā. Šai sakarā ir jāpaziņo finansiālā stāvokļa vai ģimenes apstākļu izmaiņas.

Ja kompensācijas apmēru nosaka, pamatojoties uz taisnīguma principu, tiek ņemta vērā summas, ko cietušais saņēmis saistībā ar privāto dzīvības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Cietušais, vēršoties pie CPVC, lai pieprasītu kompensācijas avansa maksājumu, cita starpā norāda prasītās kompensācijas apmēru.

Vardarbīgu noziegumu gadījumā maksimālā summa, ko var saņemt katrs cietušais nāves vai smaga kaitējuma gadījumā ir 34 680 EUR.

Ja viena nodarījuma rezultātā ir iestājusies vairāku personu nāve vai smags kaitējums nodarīts vairākām personām, kompensācijas avansa maksājuma summa nepārsniedz 30 600 EUR katrai personai un kopējā summa nepārsniedz 91 800 EUR.

Ja avansa maksājumu izmaksā vienu reizi gadā, maksimālā robežvērtība ir 4080 EUR. Ja viena nodarījuma rezultātā ir cietušas vairākas personas, kopējā summa nepārsniedz 12 240 EUR.

Ar vardarbību ģimenē saistītu nodarījumu gadījumā piešķiramā summa nepārsniedz garantētās minimālās mēnešalgas summu, ko izmaksā sešu mēnešu periodā (šo periodu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem). Īpašu finansiālo vajadzību gadījumā kompensācijas avansa maksājumu var pieprasīt pat pirms īpašo apstākļu izmeklēšanas (instrução) pabeigšanas, ja nav paziņotas nekādas izmaiņas saistībā ar saņemamajām summām.

* 2019. gada dati.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Jā, šī informācija ir jānorāda pieteikumā.

Ja kompensācijas pieprasītājs pastāvīgi dzīvo Portugālē un kompensāciju piešķir cita Eiropas Savienības dalībvalsts, un attiecīgā dalībvalsts CPVC ir iesniegusi pieteikumu kompensācijas piešķiršanai, CPVC informē kompensācijas pieprasītāju par to, kā aizpildīt kompensācijas pieteikumu un kādi papildu dokumenti nepieciešami.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Ja cietušais pēc kompensācijas piešķiršanas vai izmaksas saņem efektīvu tiesisko aizsardzību vai zaudējumu kompensāciju, CPVC var pieprasīt pilnībā vai daļēji atmaksāt saņemtās summas.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Avansu var saņemt, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) vardarbīgā noziegumā cietušais:

 • noziegums veikts Portugāles teritorijā vai ārpus tās pret Portugāles valstspiederīgo vai ES dalībvalsts pilsoni, kuram nav tiesību saņemt kompensāciju no valsts, kurā noziegums izdarīts;
 • nozieguma rezultātā cietušais uz laiku līdz vismaz 30 dienām ir pilnībā zaudējis darbspējas vai ir iestājusies cietušā nāve;
 • noziegums ir radījis cietušā dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes ievērojamo pazemināšanos, un abi nosacījumi ir kumulatīvi;
 • cietušais nav saņēmis zaudējumu atlīdzību no citiem avotiem — no nozieguma izdarītāja vai savas apdrošināšanas;
 • tiesību aktos paredzētie izņēmumi uz cietušo neattiecas, un jo īpaši cietušā rīcība pirms un pēc nozieguma un tā izdarīšanas laikā nav bijusi pretrunā sabiedriskajai kārtībai un izpratnei par taisnīgumu;

b) no vardarbības ģimenē cietušais:

 • ja pret cietušo vērsta fiziska vai psiholoģiska vardarbība, tostarp regulāri vai neregulāri miesas sodi, ieslodzījums vai nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību;
 • ja nodarījums veikts pret nepilngadīgo, nepilngadīgā klātbūtnē, kopīgā mājoklī vai cietušā mājoklī;
 • ja ar interneta vai citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību ar vai bez cietušā piekrišanas izplatīti personas dati, tostarp attēli vai skaņas ieraksti, kas skar cietušā privātumu;
 • ja cietušais nozieguma dēļ nonācis ievērojamās finansiālās grūtībās;
 • noziegums veikts Portugāles teritorijā vai ārpus tās pret Portugāles valstspiederīgo vai ES dalībvalsts pilsoni, kuram nav tiesību saņemt kompensāciju no valsts, kurā noziegums izdarīts (CPVC ir pienākums pārbaudīt šos apstākļus);
 • tiesību aktos paredzētie izņēmumi uz cietušo neattiecas, un jo īpaši cietušā rīcība pirms un pēc nozieguma un tā izdarīšanas laikā nav bijusi pretrunā sabiedriskajai kārtībai un izpratnei par taisnīgumu.

Ja izdarītais nodarījums ir vardarbīgs noziegums vai ar vardarbību ģimenē saistīts noziegums un ja ir radušās acīmredzamas finansiālās vajadzības, pirms CPVC pabeidz sākotnējo novērtējumu par kompensācijas piešķiršanu, ir iespējams nekavējoties saņemt atbalstu kompensācijas veidā, ko nosaka vēlāk.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

CPVC ir tiesības gadījumos, kad radušies jauni apstākļi salīdzinājumā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, vai īpašos gadījumos, kas atšķiras no pamatnostādnēs (tās iepriekš sagatavoja CPVC) noteiktajiem, lemt par piešķiramās kompensācijas apmēru, pamatojoties uz apstākļiem, kas radušies.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

a) Valsts kompensācija vardarbīgos noziegumos cietušajiem (veidlapa)

Nepieciešamie dokumenti:

 • pilnībā aizpildīta pieteikuma veidlapa;
 • norāde par prasītās kompensācijas apmēru;
 • nodokļu deklarācija, kas apliecina cietušā (vai pieteikuma iesniedzēja, ja viņš/viņa nav noziegumā tieši cietusī persona) ienākumus gada laikā līdz gadam, kad izdarīts noziegums, ienākumus nozieguma izdarīšanas gadā un gadā, kas seko nozieguma izdarīšanas gadam;
 • izraksts no kriminālprocesa lietas, sprieduma kopija un stāšanās spēkā datums;
 • pilnvarojums rīkoties ad litem, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis;
 • dokuments, kas apliecina advokāta iecelšanu gadījumos, kad pārstāvis tiek iecelts automātiski.

b) Valsts kompensācija no vardarbības ģimenē cietušajiem (veidlapa)

Nepieciešamie dokumenti:

 • pilnībā aizpildīta pieteikuma veidlapa;
 • norāde par prasītās kompensācijas apmēru;
 • cietušā statusa vai īpaši neaizsargāta cietušā statusa apliecinājums;
 • policijas ziņojuma vai sūdzības kopija;
 • ziņojums par finansiālo, sociālo un ģimenes stāvokli, ka cietušais uzturas patversmē.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē, cietušajām saistībā ar pieteikuma iesniegšanu nav jāsedz nekādi izdevumi vai maksas, turklāt dokumentus un apliecinājumus, kas nepieciešami šā pieteikuma iesniegšanai, var iegūt bez maksas.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPVC) ir Tieslietu ministrijas struktūra, kas ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu par valsts kompensācijas pieteikumiem, ko iesniedz vardarbīgos noziegumos vai no vardarbības ģimenē cietušie valstī izskatāmās lietās.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Pieteikums jāiesniedz Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisijai (sk. atbildi uz iepriekšējo jautājumu).

Adrese un kontaktinformācija:

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija

 • Adrese: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisabona
 • Tālr.: (+351) 21 322 24 90
 • Fakss: (+351) 21 322 24 91
 • E-pasts: correio.cpvc@sg.mj.pt

Darba laiks:

 • pirmdiena līdz piektdiena: plkst. 9.30–12.30, 14.00–16.30.

Papildu informācija pieejama šeit: Saite atveras jaunā logāhttps://cpvc.mj.pt/.

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Nav nepieciešams piedalīties lēmuma pieņemšanas procedūrā, izņemot gadījumus, kad CPVC uzskata, ka klātbūtne ir nepieciešama.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Pēc kompensācijas pieteikuma saņemšanas CPVC viena mēneša laikā izskata pieteikumu un veic nepieciešamās darbības; lēmums par kompensācijas piešķiršanu un apmēru tiek pieņemts nekavējoties pēc viena mēneša perioda beigām.

Vai es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Jā. Ja pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka CPVC lēmums ir kļūdains, viņš 15 dienu laikā komisijai var iesniegt sūdzību. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pārsūdzību un izklāsta tās pamatojumu, kā arī iesniedz pierādījumus, ko uzskata par nepieciešamiem.

CPVC 30 dienu laikā izskata pārsūdzību un pieņem lēmumu par apstrīdētā lēmuma apstiprināšanu, atcelšanu, anulēšanu, grozīšanu vai aizstāšanu.

Ja pieteikuma iesniedzējs nav apmierināts ar lēmumu par pārsūdzību, viņš var lēmumu apstrīdēt administratīvajās tiesās.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Nepieciešamās veidlapas un informācija atrodamas Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisijas tīmekļa vietnē šeit: Saite atveras jaunā logāhttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Ir pieejamas divas dažādas veidlapas — vardarbīgos noziegumos cietušajiem un no vardarbības ģimenē cietušajiem.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPVC) — tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://cpvc.mj.pt/.

Portugāles Cietušo atbalsta asociācija (Associação Portuguesa de apoio à VítimaAPAV) — tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.apav.pt/.

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridisks atbalsts (advokāta palīdzība)?

Valsts nodrošina, ka vardarbīgos noziegumos vai no vardarbības ģimenē cietušajiem bez maksas ir pieejamas juridiskās konsultācijas un nepieciešamības gadījumā turpmākā juridiskā palīdzība.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPVC):

 • konsultācijas klātienē — adrese: Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabona, darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.30 līdz 12.30, no plkst. 14.00 līdz 16.30;
 • saziņa pa pastu, izmantojot komisijas tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu;
 • e-pasts: Saite atveras jaunā logācorreio.cpcv@sg.mj.pt;
 • saziņa tiešsaistē, aizpildot veidlapu vardarbīgos noziegumos cietušajiem vai no vardarbības ģimenē cietušajiem (sk. šeit: Saite atveras jaunā logāhttps://cpvc.mj.pt/);
 • tālrunis: (+351) 213 222 490, par zvanu tiek piemēroti fiksētā tīkla tarifi; tālruņa līnijas darba laiks: no plkst. 9.30 līdz 12.30, no plkst. 14.00 līdz 16.30.

APAV:

 • palīdzības līnija cietušajiem: (+351) 116 006 (katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 21.00);
 • saziņa tiešsaistē APAV tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.apav.pt/ (pieejama portugāļu, angļu, krievu un ķīniešu valodā) vai tīmekļa vietnē šeit: Saite atveras jaunā logāhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Zīmju valodas video tulkošanas dienests/SERV IIN, veicot videozvanu (+351 12 472), darba laiks: katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Pilsonības un vispārējās līdztiesības komisija (Comissão para a Cidadania e Igualdade de GéneroGIG):

 • Informācijas dienests no vardarbības ģimenē cietušajiem (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) — sniedz informāciju par cietušo tiesībām un valsts teritorijā pieejamajiem resursiem, kā arī informāciju par psiholoģiskās palīdzības, sociālā atbalsta un juridiskās informācijas pieejamību, tālrunis: (+351) 800 202 148 (bezmaksas, anonīmi un konfidenciāli pakalpojumi pieejami 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā).
Lapa atjaunināta: 13/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Rumānija

Par kāda veida noziegumu es varu saņemt kompensāciju?

Finansiālu kompensāciju piešķir cietušajiem, kuri cietuši turpmāk minēto nodarījumu rezultātā: slepkavības un nonāvēšanas mēģinājums saskaņā ar Kriminālkodeksa 188. un 189. pantu, miesas bojājumi saskaņā ar Kriminālkodeksa 194. pantu, tīšs noziegums, kā rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, izvarošana, dzimumakts ar nepilngadīgo un seksuāla vardarbība saskaņā ar Kriminālkodeksa 218.–220. pantu, cilvēku tirdzniecība un bērnu tirdzniecība saskaņā ar Kriminālkodeksa 210. un 211. pantu, terorisms un jebkura cita tīša noziedzīga darbība, kas veikta, pielietojot vardarbību.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Finansiālu kompensāciju piešķir:

 • cietušajiem: par hospitalizācijas izmaksām un citu kategoriju medicīniskajām izmaksām, kas radušās cietušajam; par materiālo kaitējumu, ko izraisa cietušā mantas iznīcināšana, tās vērtības samazināšana vai padarīšana par nelietojamu, vai nodarījuma rezultātā nodarītie zaudējumi cietušajam; par peļņu, ko cietušais nav guvis noziedzīgā nodarījuma rezultātā;
 • laulātajam, bērniem un personām, kuras ir finansiāli atkarīgas no mirušajām personām: apbedīšanas izdevumi; uzturlīdzekļi, ko cietušais nav saņēmis izdarītā nodarījuma rezultātā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Finansiālu kompensāciju piešķir pēc pieprasījuma saskaņā ar šo nodaļu šādu kategoriju cietušajiem:

 1. personām, kuras cietušas turpmāk minēto nodarījumu rezultātā: slepkavības un nonāvēšanas mēģinājums saskaņā ar Kriminālkodeksa 188. un 189. pantu, miesas bojājumi saskaņā ar Kriminālkodeksa 194. pantu, tīšs noziegums, kā rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, izvarošana, dzimumakts ar nepilngadīgo un seksuāla vardarbība saskaņā ar Kriminālkodeksa 218.–220. pantu, cilvēku tirdzniecība un bērnu tirdzniecība saskaņā ar Kriminālkodeksa 210. un 211. pantu, terorisms un jebkura cita tīša noziedzīga darbība, kas veikta, pielietojot vardarbību;
 2. laulātajam, bērniem un personām, kuras ir finansiāli atkarīgas no iepriekš minēto nodarījumu rezultātā mirušajām personām.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais izdzīvojušam cietušajam? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

, finansiālu palīdzību var saņemt tāda cietušā tuvākie ģimenes locekļi (mantinieki) līdz otrās pakāpes radniecībai un līdz otrās pakāpes svainībai, kuram tīša vardarbības akta tiešu seku rezultātā nav iestājusies nāve, bet ir radušās nopietnas traumas.

Finansiālu kompensāciju piešķir pēc pieprasījuma šādu kategoriju cietušajiem::

 1. personām, kuras cietušas turpmāk minēto nodarījumu rezultātā: slepkavības un nonāvēšanas mēģinājums saskaņā ar Kriminālkodeksa 188. un 189. pantu, miesas bojājumi saskaņā ar Kriminālkodeksa 194. pantu, tīšs noziegums, kā rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, izvarošana, dzimumakts ar nepilngadīgo un seksuāla vardarbība saskaņā ar Kriminālkodeksa 218.–220. pantu, cilvēku tirdzniecība un bērnu tirdzniecība saskaņā ar Kriminālkodeksa 210. un 211. pantu, terorisms un jebkura cita tīša noziedzīga darbība, kas veikta, pielietojot vardarbību;
 2. laulātajam, bērniem un personām, kuras ir finansiāli atkarīgas no iepriekš minēto nodarījumu rezultātā mirušajām personām.

Finansiālu kompensāciju piešķir iepriekš minētajiem cietušajiem, ja nodarījums ir izdarīts Rumānijas teritorijā un ja cietušais ir:

 1. Rumānijas pilsonis;
 2. ārvalstu pilsonis vai bezvalstnieks, kas likumīgi dzīvo Rumānijā;
 3. ES dalībvalsts pilsonis, kas nodarījuma izdarīšanas dienā likumīgi atrodas Rumānijas teritorijā; vai
 4. ārvalstu pilsonis vai bezvalstnieks, kas dzīvo ES dalībvalsts teritorijā un kas nodarījuma izdarīšanas dienā likumīgi atrodas Rumānijas teritorijā.

Cietušajiem, kuri nav iekļauti iepriekš minētajās personu kategorijās, finansiālu kompensāciju piešķir atbilstīgi starptautiskajām konvencijām, kuras Rumānija ir parakstījusi.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

. Finansiālu kompensāciju cietušajiem piešķir, ja nodarījums ir izdarīts Rumānijas teritorijā un ja cietušais ir:

 1. Rumānijas pilsonis;
 2. ārvalstu pilsonis vai bezvalstnieks, kas likumīgi dzīvo Rumānijā;
 3. ES dalībvalsts pilsonis, kas nodarījuma izdarīšanas dienā likumīgi atrodas Rumānijas teritorijā; vai
 4. ārvalstu pilsonis vai bezvalstnieks, kas dzīvo ES dalībvalsts teritorijā un kas nodarījuma izdarīšanas dienā likumīgi atrodas Rumānijas teritorijā.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

. Finansiālu kompensāciju cietušajiem piešķir, ja nodarījums ir izdarīts Rumānijas teritorijā.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

. Finansiālu kompensāciju cietušajam piešķir vienīgi tad, ja viņš ir ziņojis kriminālvajāšanas struktūrām 60 dienu laikā pēc nodarījuma izdarīšanas, vai laulātā, bērnu, kā arī mirušās personas apgādībā esošu personu gadījumā — 60 dienu laikā pēc dienas, kad cietušajam kļuvis zināms par nodarījuma izdarīšanu.

Ja cietušais fiziski vai garīgi nav bijis spējīgs ziņot kriminālvajāšanas struktūrām, 60 dienu termiņu aprēķina no dienas, kad šī nespēja ir beigusies.

Cietušajiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un tiem, kuriem piemēro aizlieguma rīkojumu, nav pienākuma saistībā ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ziņot kriminālvajāšanas struktūrām. Nepilngadīgas personas vai tādas personas likumīgais pārstāvis, kurai piemēro aizlieguma rīkojumu, var vērsties pie kriminālvajāšanas struktūrām saistībā ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Vai pirms prasības iesniegšanas man ir jāsagaida policijas veiktas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

. Cietušais var iesniegt pieteikumu Noziegumos cietušajiem paredzēto finansiālo kompensāciju piešķiršanas komisijai (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor), lai no finansiālās kompensācijas saņemtu avansa maksājumu, nepārsniedzot summu, kura vienāda ar desmitkārtīgu valsts minimālo bruto pamatalgu, kas noteikta par gadu, kurā cietušais ir pieprasījis avansa maksājumu.

Avansa maksājumu var pieprasīt finansiālās kompensācijas prasībā vai atsevišķā prasībā, kuru var iesniegt jebkurā laikā pēc vēršanās pie kriminālvajāšanas struktūrām vai tiesā, bet ne vēlāk kā 30 dienās pēc kompensācijas prasības iesniegšanas dienas. Ja avansa maksājumu pieprasa atsevišķā prasībā, tajā tiek norādīts arī tiesas procesa posms.

Avansa maksājumu piešķir, ja cietušais ir nestabilā finansiālā situācijā.

Cietušā prasību par finansiālās kompensācijas avansa maksājumu Noziegumos cietušajiem paredzēto finansiālo kompensāciju piešķiršanas komisijas divi tiesneši izskata 30 dienu laikā no šīs prasības iesniegšanas dienas.

Ja finansiālās kompensācijas prasība tiek noraidīta, cietušajam ir pienākums atmaksāt avansa maksājumu, izņemot, ja finansiālās kompensācijas prasība ir noraidīta, pamatojoties vienīgi uz to, ka vainīgais nav maksātnespējīgs vai pazudis.

Cietušajam, kas saņēmis finansiālās kompensācijas avansa maksājumu, ir pienākums to atgriezt, ja viņš noteiktajos termiņos nav iesniedzis finansiālas kompensācijas prasību.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

. Ja vainīgais ir zināms, finansiālā kompensācija var tikt piešķirta cietušajam, ja cietušais ir iesniedzis prasību; cietušais ir pievienojis civilprasību saskaņā ar kriminālprocesu; vainīgais ir maksātnespējīgs vai pazudis; cietušais par nodarīto kaitējumu nav saņēmis pilnīgu kompensāciju no apdrošināšanas sabiedrības.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā ir, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

. Gadījumā, kad vainīgais nav zināms, cietušais var iesniegt finansiālas kompensācijas prasību, ja cietušais par nodarīto kaitējumu nav saņēmis pilnīgu kompensāciju no apdrošināšanas sabiedrības.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Gadījumā, kad vainīgais ir zināms, cietušajam var piešķirt finansiālu kompensāciju, ja ir izpildītas šādas prasības:

 • cietušais ir iesniedzis finansiālas kompensācijas prasību attiecīgi viena gada laikā:
  1. no dienas, kurā galīgo spriedumu ir pasludinājusi krimināltiesa, kas pieņēma lēmumu par sodīšanu vai attaisnošanu un piešķīra kompensāciju civilprasībā vai kas pieņēma lēmumu par attaisnošanu vai lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu;
  2. no dienas, kurā prokurors ir izdevis rīkojumu par kriminālvajāšanas pārtraukšanu attiecībā uz noteiktām personām vai par kriminālvajāšanas izbeigšanu;
  3. no dienas, kurā tika pieņemts lēmums neuzsākt kriminālvajāšanu;
 • cietušais ir pievienojis civilprasību saskaņā ar kriminālprocesu;
 • vainīgais ir maksātnespējīgs vai pazudis;
 • cietušais par ciesto kaitējumu nav saņēmis pilnīgu kompensāciju no apdrošināšanas sabiedrības.

Ja vainīgais nav zināms, cietušais var iesniegt savu finansiālās kompensācijas prasību trīs gadu laikā no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Finansiālu kompensāciju piešķir:

 • cietušajiem: par hospitalizācijas izmaksām un citu kategoriju medicīniskajām izmaksām, kas radušās cietušajam; par materiālo kaitējumu, ko izraisa cietušā mantas iznīcināšana, tās vērtības samazināšana vai padarīšana par nelietojamu, vai nodarījuma rezultātā nodarītie zaudējumi cietušajam; par peļņu, ko cietušais nav guvis noziedzīgā nodarījuma rezultātā;
 • laulātajam, bērniem un personām, kuras ir finansiāli atkarīgas no mirušajām personām: apbedīšanas izdevumi; uzturlīdzekļi, ko cietušais nav saņēmis izdarītā nodarījuma rezultātā.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Palīdzību piešķir kā vienreizēju maksājumu.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Finansiālu kompensāciju nepiešķir, ja:

 • tiek konstatēts, ka darbība nav ietverta vai paredzēta krimināllikumā, vai ja darbība ir izdarīta, likumīgi aizstāvoties uzbrukumā cietušajam;
 • cietušais ir bijis notiesāts ar galīgo spriedumu par līdzdalību noziedzīgā organizētā grupā;
 • cietušais ir bijis notiesāts ar galīgo spriedumu par kādu no šādiem nodarījumiem: slepkavība, nonāvēšana un pirmās pakāpes slepkavība, smagi miesas bojājumi, tīšs noziegums, kas izraisījis smagus miesas bojājumus cietušajam, izvarošana, dzimumakts ar nepilngadīgo un seksuāla perversija;
 • tiesa apstiprina vainīgā atbildību mīkstinošu apstākli, ka uzbrukumā cietušajam ir pārkāptas likumīgas aizstāvēšanās robežas vai atbildību mīkstinošu apstākli par provocēšanu.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Finansiālais stāvoklis netiek ņemts vērā.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Summas, ko vainīgais ir samaksājis kā kompensāciju civilprasībā, un maksājumi, ko cietušais saņēmis no apdrošināšanas sabiedrības par izdarītā nodarījuma radīto kaitējumu, tiek atskaitīti no finansiālās kompensācijas summas, kuru valsts ir piešķīrusi cietušajam.

Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Finansiālu kompensāciju cietušajam piešķir par šādu kategoriju kaitējumu, kas viņam radies izdarītā nodarījuma rezultātā:

 1. cietušajiem, kuri cietuši turpmāk minēto nodarījumu rezultātā: slepkavības un nonāvēšanas mēģinājums, miesas bojājumi, tīšs noziegums, kā rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, izvarošana, dzimumakts ar nepilngadīgo un seksuāla vardarbība, cilvēku tirdzniecība un bērnu tirdzniecība, terorisms un jebkura cita tīša noziedzīga darbība, kas veikta, pielietojot vardarbību.
  1. par hospitalizācijas izmaksām un citu kategoriju medicīniskajām izmaksām, kas radušās cietušajam;
  2. par materiālo kaitējumu, ko izraisa cietušā mantas iznīcināšana, tās vērtības samazināšana vai padarīšana par nelietojamu, vai nodarījuma rezultātā nodarītie zaudējumi cietušajam;
  3. par peļņu, ko cietušais nav guvis nodarījuma rezultātā;
 2. cietušajiem, kas ir laulātais, bērni un personas, kuras finansiāli atkarīgas no iepriekš minēto nodarījumu rezultātā mirušajām personām.
  1. apbedīšanas izdevumi;
  2. uzturlīdzekļi, ko cietušais nav saņēmis izdarītā nodarījuma rezultātā;

Finansiālo kompensāciju par a) punkta 2. apakšpunktā minēto materiālo kaitējumu piešķir, nepārsniedzot summu, kas vienāda ar desmitkārtīgu valsts minimālo bruto pamatalgu, kas noteikta par gadu, kurā cietušais ir iesniedzis finansiālās kompensācijas prasību.

Summas, ko vainīgais ir samaksājis kā kompensāciju civilprasībā, un maksājumi, ko cietušais saņēmis no apdrošināšanas sabiedrības par izdarītā nodarījuma radīto kaitējumu, tiek atskaitīti no finansiālās kompensācijas summas, kuru valsts ir piešķīrusi cietušajam.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Finansiālo kompensāciju par materiālo kaitējumu piešķir, nepārsniedzot summu, kas vienāda ar desmitkārtīgu valsts minimālo bruto pamatalgu, kas noteikta par gadu, kurā cietušais ir iesniedzis finansiālās kompensācijas prasību.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā ir — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

. Finansiālās kompensācijas prasībā ir jānorāda:

 1. uzvārds, vārds, valstspiederība, dzimšanas datums un vieta, cietušā domicils vai dzīvesvieta;
 2. datums, vieta un apstākļi, kuros ir izdarīts kaitējumu izraisījušais nodarījums;
 3. izdarītā nodarījuma rezultātā radītā kaitējuma kategorijas, uz kurām attiecas 27. panta 1. punkts;
 4. attiecīgā gadījumā kriminālvajāšanas struktūra vai tiesa un datums, kurā notikusi vēršanās pie tās;
 5. attiecīgā gadījumā kriminālvajāšanas struktūras sprieduma vai akta numurs un datums, kā paredzēts 24. panta 1. punkta a) apakšpunktā;
 6. laulātā, bērna vai mirušās personas apgādībā esošas personas statuss cietušajiem, kas minēti 21. panta 1. punkta b) apakšpunktā;
 7. informācija par sodāmību;
 8. summas, ko vainīgais ir samaksājis kā kompensāciju, vai maksājumi, ko cietušais saņēmis no apdrošināšanas sabiedrības par izdarītā nodarījuma radīto kaitējumu;
 9. pieprasītās finansiālās kompensācijas summa.

Finansiālās kompensācijas prasībā sniegto datu apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī jebkuru citu cietušā rīcībā esošu tādu dokumentu kopijas, kuri ir noderīgi prasības izskatīšanai, pievieno minētās prasības pielikumā.

Pastāv iespēja saņemt norādījumus nevis no tiesas, bet no noziegumos cietušo palīdzības dienestiem (kas izveidoti sociālās palīdzības un bērnu aprūpes ģenerāldirektorātos atbilstīgi Likumam Nr. 211/2004 par noteiktiem pasākumiem, ar kuriem nodrošina informāciju, atbalstu un aizsardzību noziegumos cietušajiem) saskaņā ar tiesību aktiem pēc novērtējuma, kas paredzēts cietušā palīdzības vajadzību noteikšanai.

Departaments noziegumos cietušo atbalstam katra ģenerāldirektorāta organizatoriskajā struktūrā ir izveidots, lai noziegumos cietušajiem nodrošinātu atbalsta un aizsardzības pakalpojumus, un tajā strādās vismaz trīs speciālisti, proti, sociālais darbinieks, psihologs, juridiskais padomnieks.

Noziegumos cietušo informācijas, atbalsta un aizsardzības procesam ir šādi posmi:

 1. identificēšana — noskaidrot noziegumā cietušā tiesībspēju šo tiesību normu piemērošanas nolūkā;
 2. nosūtīšana — palīdzēt cietušajam vērsties pie Noziegumos cietušo palīdzības dienesta un pie sociālo pakalpojumu departamentiem un sniedzējiem, kas uzskaitīti 3^1. pantā;
 3. sākotnējā informācija — sniegt cietušajam vispārēju informāciju par viņa tiesībām un par pakalpojumiem, kurus viņš var izmantot;
 4. cietušā situācijas izvērtēšana, ko veic Noziegumos cietušo palīdzības dienests un sociālo pakalpojumu departamenti un sniedzēji saskaņā ar 3^1. pantu, lai noteiktu, kādus atbalsta un aizsardzības pasākumus viņš var izmantot;
 5. atbalsta un aizsardzības pakalpojumu sniegšana;
 6. atbalsta un aizsardzības pakalpojumu uzraudzība un izvērtēšana.

Ģenerāldirektorāti bez maksas sniedz atbalsta un aizsardzības pakalpojumus noziegumā cietušajam vai viņa ģimenes locekļiem pēc cietušā vai viņa ģimenes locekļu pieprasījuma, un šos pakalpojumus var sniegt arī publiskie sociālās palīdzības dienesti, kas ir saistīti ar apdzīvotajām vietām, pašvaldībām un kopienām, kā arī privāti sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Pieteikumu palīdzības un aizsardzības pakalpojumu saņemšanai adresē ģenerāldirektorātam, bet to var adresēt arī privātam vai publiskam sociālo pakalpojumu sniedzējam, un tādā gadījumā šim pakalpojumu sniedzējam par to ir rakstveidā jāinformē ģenerāldirektorāts, kura jurisdikcijā atrodas attiecīgā pakalpojuma saņēmēja domicils vai dzīvesvieta.

Cietušos atkarībā no viņu noteiktajām vajadzībām var arī nosūtīt pie sociālo, izglītības, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem vai citiem tuvumā esošiem tādu vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem, kurus sniedz atbilstīgi tiesību aktiem.

Nodarījumos cietušajiem un viņu ģimenes locekļiem var tikt piešķirti šādi atbalsta un aizsardzības pakalpojumi:

 1. informēšana par cietušā tiesībām;
 2. psihologa konsultācija, konsultēšana par sekundāras un atkārtotas viktimizācijas vai iebiedēšanas un atriebības riskiem;
 3. konsultēšana par finanšu un praktiskiem jautājumiem, kas izriet no nodarījuma;
 4. sociālās integrācijas/reintegrācijas pakalpojumi;
 5. emocionāls un sociāls atbalsts sociālās reintegrācijas nolūkā;
 6. informācija un konsultācijas par cietušā lomu kriminālprocesā, ietverot gatavošanos dalībai lietas izskatīšanas procesā. Šie informācijas un konsultāciju pakalpojumi neietver bezmaksas juridisko palīdzību cietušajiem konkrētos nodarījumos, kas norādīti 14.–20. pantā Likumā Nr. 211/2004 par noteiktiem pasākumiem, ar kuriem nodrošina informāciju, atbalstu un aizsardzību noziegumos cietušajiem, vai juridisko palīdzību personai, kurai nodarīti miesas bojājumi atbilstīgi Likumam Nr. 135/2010 par kriminālprocesa kodeksu ar turpmākajiem likuma grozījumiem un papildinājumiem;
 7. attiecīgā gadījumā konsultēšana par citiem specializētiem pakalpojumiem — sociālajiem pakalpojumiem, veselības aprūpes pakalpojumiem, nodarbinātības pakalpojumiem, izglītības vai citiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem, kurus sniedz atbilstīgi tiesību aktiem.

Vai zaudējumu kompensācija, ko saņemšu no citiem avotiem (piemēram, mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/struktūras izmaksātās kompensācijas?

. Summas, ko vainīgais ir samaksājis kā kompensāciju civilprasībā, un maksājumi, ko cietušais saņēmis no apdrošināšanas sabiedrības par izdarītā nodarījuma radīto kaitējumu, tiek atskaitīti no finansiālās kompensācijas summas, kuru valsts ir piešķīrusi cietušajam.

Vai varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Cietušais var iesniegt pieteikumu Noziegumos cietušajiem paredzēto finansiālo kompensāciju piešķiršanas komisijai (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor), lai no finansiālās kompensācijas saņemtu avansa maksājumu, nepārsniedzot summu, kura vienāda ar desmitkārtīgu valsts minimālo bruto pamatalgu, kas noteikta par gadu, kurā cietušais ir pieprasījis avansa maksājumu.

Avansa maksājumu var pieprasīt finansiālās kompensācijas prasībā vai atsevišķā prasībā, kuru var iesniegt jebkurā laikā pēc paziņošanas kriminālvajāšanas struktūrai vai tiesai, bet ne vēlāk kā 30 dienās pēc kompensācijas prasības iesniegšanas dienas.

Avansa maksājumu piešķir, ja cietušais ir nestabilā finansiālā situācijā.

Ja finansiālās kompensācijas prasība tiek noraidīta, cietušajam ir pienākums atmaksāt avansa maksājumu, izņemot, ja finansiālās kompensācijas prasība ir noraidīta, pamatojoties vienīgi uz to, ka vainīgais nav maksātnespējīgs vai pazudis.

Cietušajam, kas saņēmis finansiālās kompensācijas avansa maksājumu, ir pienākums to atgriezt, ja viņš noteiktajos termiņos nav iesniedzis finansiālas kompensācijas prasību.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, mainoties situācijai vai pasliktinoties veselības stāvoklim utt.)?

Likumā Nr. 211/2004 par noteiktiem pasākumiem, ar kuriem nodrošina informāciju, atbalstu un aizsardzību noziegumos cietušajiem, ir paredzēts tikai tas ierobežojums, kas norādīts 27. panta 2. punktā, proti, par desmitkārtīgu valsts minimālo bruto pamatalgu, kas noteikta par gadu, kurā cietušais ir iesniedzis finansiālās kompensācijas prasību.

Ja kaitējuma vērtība ir palielinājusies, var iesniegt jaunu finansiālas kompensācijas prasību.

Kādi apliecinoši dokumenti man ir jāpievieno prasībai?

Finansiālās kompensācijas prasībā sniegto datu apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī jebkuru citu cietušā rīcībā esošu tādu dokumentu kopijas, kuri ir noderīgi prasības izskatīšanai, pievieno minētās prasības pielikumā (piemēram, spriedumi, jebkurš čeks, rēķins vai dokuments, kas var būt kā maksājuma pierādījums, medicīniskie dokumenti, ekspertu ziņojumi).

Finansiālas kompensācijas prasībā ir jābūt iekļautai turpmāk minētajai informācijai vai attiecīgā gadījumā šai prasībai jābūt pievienotiem apliecinošiem dokumentiem, kuros norādīta turpmāk minētā informācija:

 1. uzvārds, vārds, valstspiederība, dzimšanas datums un vieta, cietušā domicils vai dzīvesvieta;
 2. datums, vieta un apstākļi, kuros ir izdarīts kaitējumu izraisījušais nodarījums;
 3. tā kaitējuma kategorijas, kas radies šādu nodarījumu rezultātā: slepkavības un nonāvēšanas mēģinājums, miesas bojājumi, tīšs noziegums, kā rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, izvarošana, dzimumakts ar nepilngadīgo un seksuāla vardarbība, cilvēku tirdzniecība un bērnu tirdzniecība, terorisms un jebkura cita tīša noziedzīga darbība, kas veikta, pielietojot vardarbību;
 4. attiecīgā gadījumā kriminālvajāšanas struktūra vai tiesa un datums, kurā notikusi vēršanās pie tās;
 5. attiecīgā gadījumā sprieduma vai kriminālvajāšanas struktūras dokumenta numurs un datums, ja vainīgais ir zināms, cietušais ir iesniedzis finansiālas kompensācijas prasību viena gada laikā no dienas, kurā galīgo spriedumu ir pasludinājusi krimināltiesa, kas pieņēma lēmumu par sodīšanu vai attaisnošanu un piešķīra kompensāciju civilprasībā vai kas pieņēma lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, vai no dienas, kurā prokurors ir izdevis rīkojumu par lietas slēgšanu;
 6. laulātā, bērna vai mirušās personas apgādībā esošas personas statuss cietušajiem, kas ir laulātais, bērni un tādu personu apgādībā esošas personas, kuras mirušas šādu nodarījumu rezultātā: slepkavības un nonāvēšanas mēģinājums, miesas bojājumi, tīšs noziegums, kā rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, izvarošana, dzimumakts ar nepilngadīgo un seksuāla vardarbība, cilvēku tirdzniecība un bērnu tirdzniecība, terorisms un jebkura cita tīša noziedzīga darbība, kas veikta, pielietojot vardarbību;
 7. informācija par sodāmību;
 8. summas, ko vainīgais ir samaksājis kā kompensāciju, vai maksājumi, ko cietušais saņēmis no apdrošināšanas sabiedrības par izdarītā nodarījuma radīto kaitējumu.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

. Finansiālas kompensācijas prasībai un pieteikumam par avansa maksājumu no finansiālās kompensācijas ir noteikts atbrīvojums no zīmognodevas.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (vietējās lietās)?

Attiecībā uz vietējām lietām finansiālās kompensācijas prasību iesniedz rajona tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas cietušā domicils, un to izskata katrā rajona tiesā izveidota komisija, kas atbildīga par finansiālas kompensācijas piešķiršanu noziegumos cietušajiem, divu tiesnešu sastāvā.

Attiecībā uz pārrobežu lietām saskaņā ar 3. panta 2. punktu izraudzītā Rumānijas lēmumu pieņemšanas iestāde ir Bukarestes rajona tiesa — komisija, kas atbildīga par finansiālas kompensācijas piešķiršanu noziegumos cietušajiem:

Bulevardul UNIRII, nr. 37,  Sector 3, Bukareste, kods 030823
Tālr. +40 214083600, +40 214083700
Fakss +40 213187731
E-pasts:  Saite atveras jaunā logātribunalul.bucuresti@just.ro

Kur sūtīt pieteikumu (vietējās lietās)?

Attiecībā uz vietējām lietām finansiālās kompensācijas prasību iesniedz rajona tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas cietušā domicils, un to izskata katrā rajona tiesā izveidota komisija, kas atbildīga par finansiālas kompensācijas piešķiršanu noziegumos cietušajiem, divu tiesnešu sastāvā.

Attiecībā uz pārrobežu lietām, ja nodarījums ir izdarīts Rumānijas teritorijā un cietušais ir ES dalībvalsts pilsonis, kas nodarījuma izdarīšanas dienā likumīgi atrodas Rumānijas teritorijā, vai ārvalstu pilsonis vai bezvalstnieks, kas dzīvo ES dalībvalsts teritorijā un kas nodarījuma izdarīšanas dienā likumīgi atrodas Rumānijas teritorijā, saskaņā ar 3. panta 2. punktu izraudzītā Rumānijas lēmumu pieņemšanas iestāde ir Bukarestes rajona tiesa — komisija, kas atbildīga par finansiālas kompensācijas piešķiršanu noziegumos cietušajiem:

Bulevardul UNIRII, nr. 37,  Sector 3, Bukareste, kods 030823
Tālr. +40 214083600, +40 214083700
Fakss +40 213187731
E-pasts:  Saite atveras jaunā logātribunalul.bucuresti@just.ro

Vai man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

. Finansiālas kompensācijas prasību un prasību par finansiālās kompensācijas avansa maksājumu izskata tiesu palātās, kur cietušais tiek aicināts ierasties. Prokurora piedalīšanās ir obligāta.

Komisija, kas atbildīga par finansiālas kompensācijas piešķiršanu noziegumos cietušajiem, divu tiesnešu sastāva var uzklausīt personas, pieprasīt dokumentus un iegūt citus pierādījumus, ko uzskata par noderīgiem prasības izskatīšanai.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

No viena līdz diviem gadiem.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Komisija lēmumā var sniegt vienu no šādiem risinājumiem:

 1. atzīt prasību, nosakot finansiālās kompensācijas summu vai attiecīgā gadījumā kompensācijas avansa maksājuma summu;
 2. noraidīt prasību, ja nav izpildītas šajos tiesību aktos noteiktās prasības par finansiālas kompensācijas vai attiecīgā gadījumā tās avansa maksājuma piešķiršanu.

Spriedumu, ar kuru izlemj finansiālas kompensācijas prasību vai prasību par finansiālas kompensācijas avansa maksājumu, izsniedz cietušajam. Spriedumu var apstrīdēt apelācijas tiesā 15 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Pārrobežu lietu finansiālas kompensācijas prasības veidlapa ir pievienota Saite atveras jaunā logātieslietu ministra rīkojuma Nr. 1319/C/(2008. gada 13. maijs) pielikumāWord(15 Kb)ro.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Vēl jāapstiprina.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) prasības sagatavošanā?

Cietušais pēc pieprasījuma var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību.

Bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikumu iesniedz rajona tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas cietušā domicils, un komisija, kas atbildīga par finansiālas kompensācijas piešķiršanu noziegumos cietušajiem, divu tiesnešu sastāvā izskata pieteikumu, sniedzot secinājumu 15 dienās no pieteikuma saņemšanas dienas.

Pieteikumā sniegto datu apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī jebkuru citu cietušā rīcībā esošu tādu dokumentu kopijas, kuri ir noderīgi pieteikuma izskatīšanai, pievieno bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikuma pielikumā.

Bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikumu izskata, sniedzot secinājumu tiesu palātās, kur cietušais tiek aicināts ierasties.

Ja cietušais nav izvēlējies advokātu, secinājumā, ar kuru tiek atzīts bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikums, ir jāietver arī advokāta norīkojums ex officio atbilstīgi Likumam Nr. 51/1995 par advokāta profesijas organizēšanu un praksi un šā likuma atkārtotām publikācijām, turpmākajiem grozījumiem un papildinājumiem, kā arī noteikumiem par advokāta profesiju.

Secinājumu, ar kuru izlemj bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikumu, izsniedz cietušajam.

Secinājumu, ar kuru noraida bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikumu, pēc cietušā pieprasījuma 15 dienās pēc paziņojuma saņemšanas iesniedz pārskatīšanai rajona tiesā, ar kuru ir saistīta attiecīgā komisija, kas atbildīga par finansiālas kompensācijas piešķiršanu noziegumos cietušajiem. Pārskatīšanā piedalās divi tiesneši.

Bezmaksas juridisko palīdzību piešķir jebkuram cietušajam visā lietas izskatīšanas procesā, nepārsniedzot summu, kas ir vienāda ar divkāršu valsts minimālo bruto pamatalgu, kas noteikta par gadu, kurā cietušais ir iesniedzis bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikumu. Bezmaksas juridiskās palīdzības piešķiršanai nepieciešamos līdzekļus nodrošina no valsts budžeta, izmantojot Tieslietu ministrijas budžetu.

Iepriekš minētos noteikumus attiecīgi piemēro arī to summu piešķiršanai, kas nepieciešamas, lai izpildītu lēmumu, ar ko noziegumā cietušajam piešķir kompensāciju civilprasībā.

Turklāt Tieslietu ministrija kā Rumānijas palīdzības iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Padomes Direktīvas 2004/80/EK 3. panta 1. punktu, nodrošina prasītājam vajadzīgo informāciju par iespējām pieprasīt finansiālu kompensāciju no valsts, kuras teritorijā nodarījums ir izdarīts, nepieciešamās pieteikumu veidlapas, kā arī informāciju un norādījumus par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un nepieciešamajiem apliecinošajiem dokumentiem.

Skatīt Tieslietu ministra rīkojumu Nr. 1319/C (2008. gada 13. maijs). Atbilstīgi šā rīkojuma 2. pantam Tieslietu ministrija savu palīdzības iestādes pienākumu izpildi īsteno, izmantojot Starptautisko tiesību un līgumu direktorātu, kas var sadarboties ar citām Tieslietu ministrijas struktūrām, kurām ir attiecīgie pienākumi. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz finansiālas kompensācijas prasību citā dalībvalstī, Tieslietu ministrijas kā palīdzības iestādes pienākumi galvenokārt ir šādi: saņemt prasītāja iesniegto prasību un apstiprināt tās saņemšanu; pārbaudīt prasību un attiecīgā gadījumā informēt prasītāju par prasības noraidīšanas pamatojumu; ja tiek konstatēts, ka prasības ir izpildītas, nosūtīt prasības veidlapu prasītājam un sniegt viņam norādes par veidlapas aizpildīšanu; pieprasīt, lai prasītājs iekļauj prasībā vajadzīgo informāciju un/vai dokumentus; nodrošināt oficiāli apstiprināta tulkotāja veiktu tulkojumu lēmumam, ko pieņēmusi tās valsts lēmumu pieņemšanas iestāde, kuras finansiālā kompensācija tiek prasīta, un pēc iespējas ātrāk nosūtīt to prasītājam u. c.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikumu un prasību par summu, kas nepieciešama tāda sprieduma izpildei, ar ko noziegumā cietušajam piešķir kompensāciju civilprasībā, var iesniegt arī nevalstiskas organizācijas, kuru darbībā ietilpst cietušo aizsardzība, ja to ir parakstījis cietušais, ir iekļauti tiesību aktos noteiktie dati un ir pievienoti vajadzīgie apliecinošie dokumenti.

Lapa atjaunināta: 11/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Slovēnija

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var piešķirt tikai vardarbīgos tīšos noziegumos cietušajiem. Tie ir noziegumi, kas izdarīti ar nolūku un tieši uzbrūkot, lai atņemtu dzīvību vai izdarītu miesas bojājumus, pielietojot spēku (noziegumi, kas vērsti pret dzīvību un ķermeni, piemēram, slepkavība, miesas bojājumi), vai dzimumneaizskaramības pārkāpumi (dzimumnoziegumi).

Vēl viens nosacījums saskaņā ar Sodu kodeksu ir tāds, ka par šādiem noziegumiem piespriestajam soda mēram jābūt brīvības atņemšanai uz vienu vai vairākiem gadiem. Citiem vārdiem sakot, kompensāciju nevar saņemt par finansiāliem nodarījumiem.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Nav tiesību saņemt kompensāciju par nelieliem ievainojumiem (piem., kontūzijām, nobrāzumiem, sasitumiem) vai par citiem miesas bojājumiem, kam ir tikai īslaicīga ārēja ietekme vai kas īslaicīgi un mazākā mērā ietekmē cietušā veselību.

Kompensāciju var piešķirt gadījumos, kad miesas bojājumu uzskata par vismaz nelielu (piem., mīksto audu bojājumi, kam vajadzīgas šuves, viegli lūzumi, viegli izmežģījumi vai sastiepumi, viegli bungādiņu pārrāvumi, viegli satricinājumi ar īsu samaņas zudumu, viena vai divu zobu zaudēšana, viena pirksta locītavas kauliņa zaudēšana).

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, kompensāciju par garīgām ciešanām tuva cilvēka nāves dēļ var piešķirt arī pārdzīvojušajiem, t. i., personām, kuras atbalstīja mirušais cietušais vai kurām bija tiesības uz mirušā cietušā atbalstu (jo īpaši nepilngadīgajiem bērniem un bērniem vecumā līdz 26 gadiem, kuri apgūst pilna laika izglītību, laulātajam vai neprecētajam partnerim, kuram nav bijis iztikas līdzekļu un kurš bijis bez darba ne savas vainas dēļ; vecākiem, ja viņiem nav pietiekamu iztikas līdzekļu un viņi nevar iegūt pietiekamus iztikas līdzekļus).

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais ? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Nē.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Nē. Oficiālais nosacījums kompensācijas piešķiršanai ir tāds, ka kompensācijas prasītājam jābūt Slovēnijas Republikas vai citas ES dalībvalsts valstspiederīgajam.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Nē. Lai pieprasītu kompensāciju, nodarījumam jābūt izdarītam Slovēnijas Republikas teritorijā vai uz Slovēnijas kuģa vai Slovēnijas gaisa kuģī, neatkarīgi no tā, kur tas atradies nodarījuma izdarīšanas brīdī.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Jā, noziedzīgajai darbībai jābūt reģistrētai kompetentajā iestādē vai par to jābūt informētai kompetentajai iestādei (policijai, prokuratūrai), un tai ir jābūt noziegumam (nevis, piemēram, maznozīmīgam nodarījumam), kā arī jābūt pamatotām aizdomām, ka noziegums ir izdarīts (jābūt iesniegtai kriminālsūdzībai prokuratūrā).

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Nē, bet ir jābūt pamatotām aizdomām, ka noziegums ir izdarīts, kas nozīmē, ka parasti jābūt iesniegtai vismaz kriminālsūdzībai, kuru policija pēc izmeklēšanas pabeigšanas nodod prokuratūrai.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Šādos gadījumos kompensāciju parasti piešķir, pamatojoties uz galīgu un izpildāmu spriedumu, ar kuru cietušajam noteikta kompensācija un kurš jau varēja būt pieņemts kriminālprocesā (lēmums par civilprasību kriminālprocesā) vai civilprocesā (lēmums par prasību). Papildu nosacījums ir tāds, ka izpildei (maksājuma piedziņai), pamatojoties uz šādu spriedumu, jābūt neveiksmīgai vai vispār neiespējamai (noziedzīgā nodarījuma izdarītājam nav īpašuma, īpašumu nevar atgūt).

Tomēr ir izņēmumi, kad nav nepieciešams vispirms pieprasīt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja:

– ja noziegumā cietušais pieder pie kādas no īpaši aizsargājamo personu grupām — bērni, no vardarbības ģimenē cietušie, invalīdi, citas ES dalībvalsts pilsoņi (pārrobežu lietās);

– ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs joprojām nav zināms (trīs mēnešus pēc nozieguma reģistrēšanas vai paziņošanas, un nav noskaidrots līdz komitejas lēmuma pieņemšanai) vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju nevar izdot kriminālvajāšanai (piem., noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir miris vai ir jaunāks par 14 gadiem un viņam nav kriminālatbildības).

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā ir, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs joprojām nav zināms (trīs mēnešus pēc nozieguma konstatēšanas vai paziņošanas, un nav noskaidrots līdz komitejas lēmuma pieņemšanai), cietušais var pieprasīt kompensāciju.

Kompensācija parasti ir saistīta ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāja notiesāšanu, ja to pieprasa, pamatojoties uz izpildāmu instrumentu — spriedumu (kriminālprocesā vai civilprocesā), ar kuru cietušajam noteikta kompensācija, bet cietušais to nevar piedzīt no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piedziņa ir neveiksmīga vai neiespējama).

Ja cietušajam ir īpašs statuss (viņš ir bērns, invalīds vai no vardarbības ģimenē cietušais, vai cietušais pārrobežu lietā — citas ES dalībvalsts valstspiederīgais), tad noziedzīgā nodarījuma izdarītāja notiesāšana nav nosacījums kompensācijas pieprasīšanai.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Jā, piemēro divus termiņus kompensācijas pieprasīšanai.

Lietās, kurās iesaistīts nezināms noziedzīgā nodarījuma izdarītājs vai īpašas cietušo grupas (bērni, no vardarbības ģimenē cietušie, invalīdi, citu ES dalībvalstu valstspiederīgie), termiņš prasības iesniegšanai ir seši mēneši no nozieguma izdarīšanas dienas.

Lietās, kurās kompensācija vispirms ir jāpieprasa no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, termiņš kompensācijas prasības iesniegšanai ir trīs mēneši no lēmuma saņemšanas dienas vai dienas, kad paziņots, ka izpilde bijusi neveiksmīga; ja izpilde nav ierosināta, termiņš ir trīs mēneši no dienas, kad saņemta informācija, ka izpilde nav iespējama.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Kompensācija sedz, piemēram:

a) nodarījumā cietušajam:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija) — , bet tikai tad, ja persona nav tiesīga saņemt atbilstošus pabalstus no pensiju un invaliditātes apdrošināšanas; to veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu apmērā, kuras sedz obligātā veselības apdrošināšana saskaņā ar Slovēnijas Republikas normatīvajiem aktiem, ievērojot 20 000 EUR ierobežojumu;
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no ievainojumiem (t. i., aprūpe un asistēšana, īslaicīga un pastāvīga ārstēšana, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.) — NĒ;
 • pastāvīgus ievainojumus (piem., invaliditāti un citu pastāvīgu darbnespēju);
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās negūto peļņu (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu spēju nopelnīt iztiku vai uzturlīdzekļu samazināšanos, utt.) — ;
  • iespēju zaudēšanu — ;
  • izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš izraisījis kaitējumu, piemēram, juridiskās nodevas, tiesai radītos izdevumus) — ;
  • kompensāciju par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu — ;
  • citus izdevumus;

– psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • cietušā sāpes un ciešanas, par fiziskām un garīgām ciešanām (par labsajūtas zaudējumu, ķermeņa izkropļojumu, brīvības ierobežošanu, cieņas un citu personas tiesību pārkāpumu); kompensācija par bailēm netiek atzīta;

b) tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • apbedīšanas izmaksas — , jo to segšanu patlaban nodrošina sociālas tiesības, ko īsteno atbilstoši citiem tiesību aktiem;
 • medicīniskās izmaksas (piem., terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija) — JĀ (tikai cietušajiem), to veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu apmērā, kuras sedz obligātā veselības apdrošināšana saskaņā ar Slovēnijas Republikas normatīvajiem aktiem, un tikai tad, ja personai nav obligātās vai brīvprātīgās veselības apdrošināšanas;
 • negūtus uzturlīdzekļus, mirušās personas bērniem, kuri atbilst nosacījumiem apgādnieka zaudējuma pensijas saņemšanai (vecumā līdz 15 gadiem vai 26 gadiem, ja bērns apgūst pilna laika izglītību), bet pensija nav bijusi piešķirta (no mirušā atkarīgu iemeslu dēļ);
 • iespēju zaudēšanu — ;

– psiholoģisku kaitējumu:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas / kompensāciju pārdzīvojušajiem radiniekiem, ja cietušais miris — , pārdzīvojušajiem piešķir kompensāciju par garīgām ciešanām tuva cilvēka zaudējuma dēļ;

a) nodarījumā cietušajam:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no ievainojumiem (t. i., aprūpe un asistēšana, īslaicīga un pastāvīga ārstēšana, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • pastāvīgus ievainojumus (piem., invaliditāti un citu pastāvīgu darbnespēju);
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās negūto peļņu (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu spēju nopelnīt iztiku vai uzturlīdzekļu samazināšanos, utt.);
  • iespēju zaudēšanu;
  • izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš izraisījis kaitējumu, piemēram, juridiskās nodevas, tiesai radītos izdevumus);
  • kompensāciju par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
  • citus izdevumus;

– psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • cietušā sāpes un ciešanas;

b) tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piem., terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudētus uzturlīdzekļus vai iespējas;

 

– psiholoģisku kaitējumu:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas / kompensāciju pārdzīvojušajiem radiniekiem, ja cietušais miris.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Kompensāciju parasti izmaksā kā vienreizēju maksājumu, izņemot, ja ir nepieciešams noteikt turpmākus nosacījumus kompensācijas piešķiršanai par konkrētiem periodiem (piem., kamēr bērns apgūst pilna laika izglītību).

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Lemjot par kompensācijas summu, ņem vērā prasītāja rīcību nodarījuma izdarīšanas laikā un pēc tam, kā arī viņa rīcību, kas var būt veicinājusi kaitējuma nodarīšanu un tā apmēru, un kompensāciju var attiecīgi samazināt, vai arī kompensācijas prasību var noraidīt.

Prasītāja kriminālu sodāmību nepārbauda, savukārt, ja kompensācijas procedūrā nesadarbojas, daži no apstākļiem, kas ir būtiski tiesību uz kompensāciju noteikšanai, var netikt konstatēti un nosacījumi zaudējumu atzīšanai attiecīgi var nebūt izpildīti. Ja prasītājs neatbild uz iestādes aicinājumiem papildināt prasību par kompensācijas piešķiršanu, nepilnīgu prasību var noraidīt.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Cietušā finanšu stāvokli nepārbauda, tāpēc tas neietekmē tiesību uz kompensāciju vai kompensācijas summas atzīšanu.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jā, no kompensācijas atskaita jebkuras citas kompensācijas, atlīdzības vai citus maksājumus, ko prasītājs saņēmis uz jebkādu citu iemeslu pamata par tā paša veida kaitējumu.

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Attiecībā uz fiziskām sāpēm un garīgām ciešanām ņem vērā vislielākās likumā noteiktās kompensācijas summas katram kaitējuma veidam, un kompensāciju nosaka, ievērojot attiecīgos ierobežojumus un ņemot vērā ievainojumu smagumu vai kaitējuma veidu.

Attiecībā uz fiziskām sāpēm īpašos noteikumos ir paredzētas ievainojumu kategorijas, un tiesību aktos ir noteikta minimālā un maksimālā summa šīm kategorijām, proti, 50–500 EUR par nelieliem ievainojumiem, 100–1000 EUR par vidēji smagiem ievainojumiem, 250–2500 EUR par smagiem ievainojumiem, 500–5000 EUR par ļoti smagiem ievainojumiem un 1000–10 000 EUR par īpaši smagiem ievainojumiem.

Attiecībā uz citiem kaitējuma veidiem tiesību aktos ir atsauce uz citiem normatīvajiem aktiem. Ārstēšanās izmaksu atlīdzību ņem vērā, nosakot veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu summu, ko sedz obligātā veselības apdrošināšana, kādu apdrošinātā persona būtu tiesīga saņemt saskaņā ar Slovēnijas Republikas normatīvajiem aktiem, ņemot vērā apstākļus. Līdzekļu kompensāciju, ko piešķir uzturlīdzekļu zaudēšanas dēļ, mirušā cietušā apgādājamajiem atzīst līdz apmēram, kas noteikts Slovēnijas normatīvajos aktos par pensijas un invaliditātes apdrošināšanu attiecībā uz apgādnieka zaudējuma pensiju.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Jā, par fiziskām sāpēm minimālā kompensācija ir 50 EUR un maksimālā kompensācija ir 10 000 EUR, par garīgām ciešanām maksimālā kompensācija ir 10 000 EUR.

Kompensāciju par garīgām ciešanām, ko izraisījusi tuvas personas nāve, var piešķirt visiem mirušā radiniekiem līdz 10 000 EUR apmērā.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā ir — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Nē. Prasības veidlapā ir iespēja norādīt kompensācijas summu, bet likums nenosaka šādu prasību.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā. Saskaņā ar likumu no kompensācijas, ko nosaka par katra veida kaitējumu, atskaita jebkuras citas kompensācijas, atlīdzības vai citus maksājumus, ko prasītājs saņēmis uz jebkādu citu iemeslu pamata par tā paša veida kaitējumu.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Nē.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piem., ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Likumā nav paredzēta šāda apstākļu maiņa.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Saskaņā ar likumu prasībai jāpievieno šādi pamatojoši dokumenti:

 • pilnvara;
 • policijai iesniegtā ziņojuma kopija (vai dokumentācija no citas struktūras (pirms-)tiesas procesā;
 • attiecīgie medicīniskie ziņojumi un apliecinājumi;
 • prasītāja apliecinājums par kompensācijas pieprasīšanu no citiem avotiem.

Ja prasītājs iesniedz pieteikumu par kompensācijas saņemšanu pēc tam, kad viņam nav izdevies to iekasēt no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, jāpievieno arī šādi dokumenti:

 • sprieduma (ar kuru noteikts samaksāt kompensāciju) kopija;
 • izpildes rīkojuma kopija un pierādījumi, ka izpilde ir bijusi neveiksmīga vai neiespējama.

Attiecīgā iestāde var pieprasīt papildu pierādījumus, lai noteiktu nosacījumus kompensācijas piešķiršanai.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē. Neiekasē maksu par prasībām, lietu ierosināšanu un lēmumiem kompensācijas procedūrā saskaņā ar šo likumu.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Komiteja lēmumu pieņemšanai par kompensācijām noziegumos cietušajiem (Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj; turpmāk “komiteja”).

Kur man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Tieslietu ministrijai (Ministrstvo za pravosodje), Župančičeva 3, 1000 Ļubļana.

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Tiesību aktos noteiktais termiņš lēmuma pieņemšanai ir trīs mēneši no aizpildīta pieteikuma saņemšanas. Faktiskā procedūra parasti ilgst mazāk nekā pusgadu atkarībā no konkrētajiem apstākļiem.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Komitejas lēmumu var apstrīdēt, ceļot prasību administratīvā kārtībā Slovēnijas Republikas Administratīvajā tiesā.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē

Saite atveras jaunā logāhttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Tīmekļa lapas versija angļu valodā:

Saite atveras jaunā logāhttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Informāciju var pieprasīt arī rakstiski vai pa tālruni:

Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tālr.: +386 1 369 5442

E-pasts: Saite atveras jaunā logāgp.mp@gov.si

Saskaņā ar likumu policijai ir jāsniedz pamatinformācija par to, kā personas var īstenot savas tiesības. Arī citas valsts struktūras, kas strādā ar cietušajiem, parasti pārzina šīs tiesības un sniedz šādu informāciju (sociālā darba centri, cietušo palīdzības NVO).

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Skatiet iepriekš.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Šādos gadījumos bezmaksas juridiskā palīdzība nav pieejama.

Tomēr saskaņā ar noteikumiem par vispārējo administratīvo procedūru attiecīgajam ierēdnim ir jāievēro princips par prasītāja tiesību aizsardzību, kas nozīmē, ka ierēdnim ir jānodrošina prasītājam iespēja īstenot viņa tiesības, jābrīdina prasītājs šajā sakarā, jāaicina aizpildīt prasību un jāsniedz paskaidrojumi, vienlaikus nodrošinot, ka prasītāja neziņa vai zināšanu trūkums nekaitē viņa tiesībām.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Jā, dažas NVO piedāvā palīdzību cietušo tiesību īstenošanā (piem., Biedrība saskarsmei bez vardarbības (Društvo za nenasilno komunikacijo)).

Lapa atjaunināta: 12/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Slovākija

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Likums paredz vienreizēju finansiālu kompensāciju personām, kurām nodarīts kaitējums iepriekš plānotu vardarbīgu noziegumu rezultātā; par citiem noziegumiem kompensāciju nepiešķir. Noziegumi, par kuriem piešķir kompensāciju, ir jo īpaši slepkavība un miesas bojājumu nodarīšana. Saskaņā ar likumu tādi noziegumi kā seksuāla vardarbība un izvarošana tiek uzskatīti par īpašu nodarījumu kategoriju, un šādu noziegumu gadījumā piešķir kompensāciju par morālu kaitējumu.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Vardarbīgos noziegumos cietušajiem kompensāciju piešķir tikai nodarīto miesas bojājumu apmērā (kompensācija par sāpēm un ciešanām un par samazinātu sociālo funkciju). Attiecībā uz tādiem nodarījumiem kā izvarošana un seksuāla vardarbība likumā ir paredzēta kompensācija par morālo kaitējumu.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Ja persona ir mirusi vardarbīga nozieguma rezultātā, saskaņā ar likumu kompensāciju var pieprasīt arī personas radinieki, proti, mirušā pārdzīvojušais laulātais un pārdzīvojušie bērni, un, ja bērnu nav, mirušā pārdzīvojušie vecāki, un, ja vecāku nav, persona, kuru mirušajam bija pienākums uzturēt.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Nē, šādā gadījumā likums neparedz kompensāciju noziegumā cietušā radiniekiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Kompensāciju var pieprasīt cietušais, kurš ir Slovākijas Republikas pilsonis vai citas dalībvalsts pilsonis, vai bezvalstnieks, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Slovākijas Republikas teritorijā vai citā dalībvalstī, vai ārvalstnieks atbilstoši nosacījumiem un tādā apmērā, ko paredz starptautisks līgums, kas ratificēts un izsludināts, kā to paredz likums, ja miesas bojājumi nodarīti Slovākijas Republikas teritorijā.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Nē, Slovākijas Tiesību kodeksā nav paredzēta šāda procedūra. Kompensāciju var pieprasīt tikai tad, ja miesas bojājumi nodarīti Slovākijas Republikas teritorijā.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Kompensāciju var pieprasīt tikai tad, ja izmeklēšana liecina, ka ir izdarīts noziegums un ka tas ir bijis miesas bojājumu cēlonis. Tāpēc kompensāciju var piešķirt tikai tad, ja vispirms ir notikusi kriminālvajāšana, bet nav svarīgi, vai tās pamatā ir cietušā ziņojums vai cita lietas ierosināšana.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Jā, lai varētu pieprasīt kompensāciju, ir jābūt pieņemtam likumīgam lēmumam, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atzīts par vainīgu tāda nozieguma izdarīšanā, kas izraisījis miesas bojājumus cietušajam, vai arī jābūt pasludinātam spriedumam, ar kuru apsūdzētais ir attaisnots, jo viņu nevar saukt pie kriminālatbildības nepieskaitāmības dēļ. Ja persona, kuras izdarītais noziegums izraisījis miesas bojājumus cietušajam, nav zināma, viņas atrašanās vieta nav zināma vai viņas kriminālvajāšana nav iespējama likumisku šķēršļu dēļ, cietušais var prasīt kompensāciju, pamatojoties uz kompetentās iestādes lēmumu, kurā izklāstīti iepriekš minētie fakti. Tomēr šādā gadījumā kriminālvajāšanas struktūru veiktās izmeklēšanas vai saīsinātās izmeklēšanas rezultātā nedrīkst rasties pamatotas šaubas par to, vai noziegums, kurā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, ir noticis.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Pieteikuma iesniegšana kompensācijas pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja nav nosacījums kompensācijas pieprasīšanai, tomēr, ja cietušais neveic pasākumus, lai saņemtu kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, lēmuma pieņēmēja iestāde var samazināt piešķiramās kompensācijas summu.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā ir, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Ja persona, kuras izdarītais noziegums izraisījis miesas bojājumus cietušajam, nav zināma, viņas atrašanās vieta nav zināma vai viņas kriminālvajāšana nav iespējama likumisku šķēršļu dēļ un ja par cietušajam nodarītajiem miesas bojājumiem nav piešķirta cita kompensācija pilnā apmērā, cietušais var pieprasīt kompensāciju, ja kriminālvajāšanas iestāžu veiktās izmeklēšanas vai saīsinātās izmeklēšanas rezultātā nerodas pamatotas šaubas par to, vai noziegums, kurā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, faktiski ir noticis. Prasībai jābūt pamatotai ar likumīgu lēmumu, kuru pieņēmusi kriminālvajāšanas iestāde vai tiesa, kas pēdējā izskatījusi attiecīgo lietu, un kurā ir pierādīti iepriekš minētie fakti.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Prasība jāiesniedz sešu mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā krimināllietā pieņemts noziedzīgā nodarījuma izdarītāju notiesājošs spriedums. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav zināms vai viņa kriminālvajāšana nav iespējama likumisku šķēršļu dēļ, prasība jāiesniedz sešu mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums, ko pieņēmusi kriminālvajāšanas iestāde vai tiesa, kura pēdējā izskatījusi attiecīgo lietu.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Kompensācija sedz, piemēram:

Kompensāciju izmaksā tikai par nodarītajiem miesas bojājumiem (kompensācija par sāpēm un ciešanām un par samazinātu sociālo funkciju) un par morālo kaitējumu likumā paredzētajos gadījumos. Kompensācija neietver citus zaudējumus vai izdevumus.

a) Nodarījumā cietušajam kompensē:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās aprūpe stacionārā un slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no ievainojumiem (t. i., aprūpe un asistēšana, īslaicīga un pastāvīga ārstēšana, ilgstoša izglītojošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • pastāvīgus ievainojumus (piem., invaliditāti un citu pastāvīgu darbnespēju);
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās negūto peļņu (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu spēju nopelnīt iztiku vai uzturlīdzekļu samazināšanos, utt.);
  • iespēju zaudēšanu;
  • izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš izraisījis kaitējumu, piemēram, juridiskās nodevas, tiesas izdevumus);
  • nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
  • citus izdevumus;
– nav piemērojams; – psiholoģisku (morālu) kaitējumu:
 • cietušā sāpes un ciešanas — kompensāciju piešķir par morālo kaitējumu izvarošanas un seksuālas vardarbības noziegumos cietušajiem;

b) tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem kompensē:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piem., terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudētus uzturlīdzekļus vai iespējas;
– nav piemērojams;

– psiholoģisku kaitējumu:

 • sāpes un ciešanas radiniekiem vai tiesīgām personām/kompensācija cietušā apgādājamām personām, ja cietušais miris — noziegumā miruša cietušā apgādājamajām personām izmaksā kompensāciju likumā noteiktajā apmērā, kas nepārsniedz 50 minimālās algas nodarījuma izdarīšanas brīdī. Minētais attiecas uz prasību, kas sadalīta proporcionāli starp visām tiesīgajām apgādājamajām personām.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Krimināla sodāmība nekādā veidā neietekmē kompensācijas saņemšanu no Slovākijas Republikas. Lēmuma pieņēmēja iestāde var samazināt kompensāciju, ja cietušais ir līdzvainīgs miesas bojājumu nodarīšanā viņam vai neveic pasākumus, lai saņemtu kompensāciju tieši no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Cietušā finanšu stāvoklim nav nozīmes attiecībā uz lēmumu par kompensāciju.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Kompensācijas summa var būt atkarīga no cietušā vainas miesas bojājumu nodarīšanā viņam vai no fakta, ka cietušais nav veicis pasākumus, lai saņemtu kompensāciju tieši no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Ja miesas bojājumi ir atzīti ar tiesas spriedumu, kompensāciju aprēķina, pamatojoties uz spriedumā norādīto miesas bojājumu apmēru; citos gadījumos, ja ir nodarīti miesas bojājumi, kompensācijas aprēķināšanai samērīgi piemēro īpašo tiesību aktu noteikumus, kas reglamentē kompensācijas piešķiršanu par sāpēm un ciešanām un par samazinātu sociālo funkciju. Kompensāciju par morālo kaitējumu izvarošanas un seksuālas vardarbības noziegumu gadījumos piešķir 10 minimālo algu apmērā (ņem vērā minimālo algu kaitējuma izdarīšanas brīdī), un attiecīgā gadījumā izmaksā arī kompensāciju par morālo kaitējumu radiniekiem.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Likumā nav paredzēta kompensācijas minimālā summa. Kompensācijas maksimālais ierobežojums ir summa, kas atbilst 50 minimālajām algām nodarījuma izdarīšanas brīdī (piezīme: pašlaik tie ir 21 750 EUR).

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā ir — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Ja miesas bojājumi ir atzīti notiesājošā krimināllietas spriedumā, kompensācijas summu nosaka, pamatojoties uz šādu spriedumu. Citos gadījumos ir vajadzīgs medicīnisks ziņojums, kas ietver arī datus, kuri ir nepieciešami konkrētās kompensācijas summas noteikšanai. Noteikumi par kompensācijas summas noteikšanu ir paredzēti tiesību aktos, kas reglamentē noteikumus par miesas bojājumu kvantitatīvo novērtēšanu kopumā, nevis tikai par kompensācijām vardarbīgos noziegumos cietušajiem.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā, kompensāciju piešķir tikai, pamatojoties uz pieņēmumu, ka kaitējums nav kompensēts citos veidos (piemēram, tas nav kompensēts no privātās apdrošināšanas shēmas, vai to nav tieši kompensējis vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītājs).

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Saņemt kompensācijas avansa maksājumu nav iespējams.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piem., ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Šāda procedūra ir iespējama; cietušais var atkārtoti prasīt kompensāciju (piemēram, mainoties situācijai vai pasliktinoties veselības stāvoklim), bet pieteikums ir jāiesniedz galvenajā termiņā (t. i., sešu mēnešu laikā no dienas, kad krimināllietā stājies spēkā notiesājošais spriedums, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atzīts par vainīgu, un, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav zināms vai viņa kriminālvajāšana nav iespējama likumisku šķēršļu dēļ, sešu mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums, ko pieņēmusi kriminālvajāšanas iestāde vai tiesa, kura pēdējā izskatījusi attiecīgo lietu). Tomēr kompensācijas kopsumma, kas izmaksāta vienā un tajā pašā lietā, nevar pārsniegt 50 minimālās algas.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

 • Galīgais spriedums vai lēmums, ko pieņēmusi kriminālvajāšanas iestāde, kura pēdējā izskatījusi attiecīgo lietu; ja cietušais nevar prasībai pievienot lēmumu, viņam būtu jānorāda kriminālvajāšanas iestāde vai tiesa, kura pēdējā izskatījusi lietu par konkrēto noziegumu, un vienlaikus jāsniedz informācija par personu, kura tiek turēta aizdomās par nodarījuma izdarīšanu, kurā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, ja attiecīgā persona ir cietušajam zināma;
 • dokumentācija saistībā ar miesas bojājumiem, kas cietušajam nodarīti nozieguma rezultātā, tostarp informācija par to, ciktāl miesas bojājumi jau ir kompensēti vai ciktāl ir pamatoti pieņemt, ka tie tiks kompensēti, vai arī pierādījumi par vēl neizpildītiem lēmumiem attiecībā uz kompensācijas piešķiršanu par miesas bojājumiem, kā arī informācija par pasākumiem, ko cietušais ir veicis, lai saņemtu kompensāciju no personas, kuras izdarītā nozieguma rezultātā ir nodarīti miesas bojājumi cietušajam;
 • dokuments, kas pierāda radinieku un tiesīgo personu grupas radniecību, ja noziegums izraisījis cietušā nāvi;
 • dokuments, kas pierāda mirušās personas uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu vai to, ka mirušais ir nodrošinājis uzturlīdzekļus, ja kompensāciju pieprasa persona, kuru mirušajam bija pienākums uzturēt.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Par kompensācijas procedūru maksu neiekasē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valstiskos gadījumos)?

Lēmumus par kompensācijas prasībām pieņem Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija.

Kur man jānosūta prasība (valstiskos gadījumos)?

Prasība būtu jāsūta uz šādu adresi: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava.

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Cietušā dalība nav nepieciešama.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijai lēmums par kompensācijas prasību jāpieņem sešu mēnešu laikā.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Ja Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija neapmierina prasību vai to apmierina tikai daļēji, cietušais var prasīt kompensāciju, ierosinot prasību tiesā pret Slovākijas Republiku, ko pārstāv Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija, ne vēlāk kā gada laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par prasību.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx ikviens cietušais var uzzināt informāciju par iespējām un nosacījumiem kompensācijas saņemšanai no Slovākijas Republikas saistībā ar kriminālprocesu, ko vada izmeklēšanas iestādes.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Informācija par kompensācijām noziegumos cietušajiem ir publicēta Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijā (Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Tajā pašā laikā, kad cietušais tiek uzklausīts kriminālprocesā, viņš saņem informāciju par organizācijām, kas sniedz palīdzību un atbalstu cietušajiem (arī organizāciju kontaktinformāciju).

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Īpaša juridiskā palīdzība kompensācijas pieprasīšanā nav pieejama. Ir iespējams izmantot valsts vispārējo juridisko palīdzību, ko sniedz Juridiskās palīdzības centrs. Turklāt Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija pati sniedz pamatnorādījumus kompensācijas pieprasīšanai.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Jā, ir organizācijas, kas sniedz palīdzību un atbalstu vardarbīgos noziegumos cietušajiem, bet patlaban tās darbojas neatkarīgi no valsts.

Lapa atjaunināta: 28/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Somija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Ja jūs (vai jūsu tuvinieks) esat cietis noziegumā Somijā, nozieguma radīto kaitējumu jums var kompensēt no valsts līdzekļiem. Tiesības saņemt kompensāciju nav atkarīgas no nozieguma veida.

Ja kriminālsodāms kaitējums radies saistībā ar mehāniska transportlīdzekļa izmantošanu satiksmē, kompensāciju primāri izmaksās saskaņā ar kaitējumu izraisījušā transportlīdzekļa apdrošināšanas polisi, kā noteikts Likumā par mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (liikennevakuutuslaki).

Par kādu kaitējumu varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par personisku aizskārumu un ciešanām, ko izraisījis noziegums.

“Personisks aizskārums” ir personas veselības stāvokļa pasliktinājums, ko var medicīniski apstiprināt. Tas var būt fizisks vai psiholoģisks pasliktinājums.

“Ciešanas” ir psihiski pārdzīvojumi, ko izraisījis attiecīgais notikums un kas nav medicīniski jāapstiprina kā veselības stāvokļa pasliktinājums.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Ja nozieguma rezultātā ir miris jūsu tuvinieks, jums var būt tiesības uz kompensāciju. “Tuvinieks” ir mirušā vecāks, bērns vai laulātais, vai arī cita persona, kam bijušas īpaši ciešas saites ar bojā gājušo.

Ja jūs uzņematies atbildību par nozieguma rezultātā mirušas personas apglabāšanu, jums pienākas kompensācija par apglabāšanas izdevumiem saprātīgā apmērā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Ja jums īpaši tuva persona ir cietusi noziegumā, saprātīgā apmērā var tikt kompensēti jūsu nepieciešamie izdevumi un negūtie ienākumi saistībā ar to, ka jūs aprūpējat šo personu. “Tuvinieks” ir personiskam aizskārumam pakļautās personas vecāks, bērns vai laulātais, vai arī cita persona, kam ir ar to ciešas saites.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Ja esat cietis noziegumā Somijā, parasti jums ir tiesības uz kompensāciju neatkarīgi no jūsu valstspiederības vai dzīvesvietas. Tomēr kompensāciju var nepiešķirt, ja nozieguma brīdī vai kompensācijas pieprasīšanas brīdī jūsu dzīvesvieta ir ārpus ES un ja kaitējumam citādi ir maz saistības ar Somiju.

Vai es varu prasīt kompensāciju no valsts, kurā dzīvoju vai no kuras nāku (no manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu prasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kurā notika noziegums? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Ja jums ir dzīvesvieta Somijā, jūs noteiktos gadījumos varat saņemt kompensāciju arī par personisku aizskārumu un ciešanām, ko izraisījis citā valstī pastrādāts noziegums.

Kompensāciju var izmaksāt, ja jūs uzturējāties citā valstī darba, studiju vai cita līdzīga iemesla dēļ. Ar attiecīgu lēmumu kompensāciju var piešķirt arī citos gadījumos, kad kaitējums radīts ārvalstīs. Šādos gadījumos tiks ņemti vērā tādi faktori kā nozieguma saistība ar Somiju, kā arī tas, cik tuvas attiecības ir nozieguma izdarītājam un cietušajam, kāds ir nodarītais kaitējums un kādas ir jūsu iespējas saņemt kompensāciju citur.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Jums ir jāziņo par noziegumu policijai. Ja par noziegumu nav ziņots un ja policija nav par to uzzinājusi citādi, kompensāciju var izmaksāt tikai īpašos gadījumos.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Jūs varat iesniegt kompensācijas pieteikumu, kad sākotnējā izmeklēšana vai izskatīšana tiesā vēl nav pabeigta. Tomēr lēmums par jūsu pieteikumu tiks pieņemts tikai pēc sākotnējās izmeklēšanas beigām. Ja ir izvirzīta kriminālapsūdzība, lēmumu parasti var pieņemt tikai tad, kad tiesa ir pieņēmusi spriedumu krimināllietā, kā arī lēmumu par kompensācijas pieteikumu.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Ja krimināllietu izskata tiesa, jums jācenšas panākt, lai jūsu tiesības uz kompensāciju tiktu apstiprinātas spriedumā. Tas nozīmē, ka jums tiesas procesa laikā jāiesniedz kompensācijas pieteikums, kas vērsts pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Ja jūs neizpildāt šo pienākumu, kriminālsodāms kaitējums parasti netiek kompensēts.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jūs varat pieteikties kompensācijai pat tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts. Kopā ar kompensācijas pieteikumu jums jāiesniedz policijas sākotnējās izmeklēšanas ziņojuma kopija vai citi uzticami pierādījumi par notikušo.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Jums jāpiesakās kompensācijai trīs gadu laikā no dienas, kad pieņemts juridiski saistošs spriedums kompensācijas lietā. Ja lietu neizskata tiesā, kompensācija jāpieprasa desmit gadu laikā no dienas, kad noticis noziegums. No šiem termiņiem var atkāpties tikai īpašos gadījumos.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

Vai tiek kompensēts, piemēram, šāds kaitējums?

a) Noziedzīgajā nodarījumā cietušajam

– Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas ievainojuma gadījumā (ārstēšana — ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija)  -medicīnas pakalpojumu izmaksas kompensē;
 • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi) -papildu nepieciešamās izmaksas kompensē;
 • ja ievainojumam ir paliekošas sekas (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi):
  • ienākumu zaudējums ārstēšanās laikā un pēc tās (piemēram, negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti iztikas līdzekļi utt.) - ienākumu zaudējumu kompensē, izmaksājot līdz 150 EUR dienā;
  • iespēju zaudējums - lemjot par kompensāciju, īpašos gadījumos var tikt ņemtas vērā arī pieteikuma iesniedzēja ienākumu iespējamās izmaiņas (piemēram, ja ievainojumu guvis jauns cilvēks);
  • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas) - tiesvedības izdevumus var saprātīgā apmērā kompensēt, ja kompensācijas lieta ir izskatīta tiesā un jums ir radies cits kompensējams kaitējums;
  • kompensācija par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu - izmaksā kompensāciju par izplatītākajiem personiskās lietošanas priekšmetiem (piemēram, brillēm, rokaspulksteni un mobilo tālruni), kas bojāti līdz ar personisku aizskārumu;
   • citos gadījumos kompensāciju par priekšmetu un citu īpašumu bojājumiem izmaksā tikai tad, ja pastāv īpaši apstākļi.

– Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas - kompensē;
  • pārejošas psiholoģiskas problēmas;
  • psihiskas ciešanas, kad kaitējums radīts:
   • dzimumnoziegumā,
   • citos pret brīvību vērstos noziegumos,
   • noziegumā, kurā īpaši smagi pārkāpta cietušā personas neaizskaramība.

b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem

– Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apglabāšanas izdevumi - kompensē apglabāšanas izdevumus, piemēram, izdevumus par zārka, kapa vietas un kapakmeņa iegādi un bēru organizēšanu. Kā tuvinieks jūs varat saņemt arī kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar dalību bērēs (par ceļa izdevumiem un ziedu sakārtojuma un sēru apģērba izmaksām);
 • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, ģimenes locekļa ārstēšana, ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija) - ja tuvinieka nāves rezultātā jums ir radies personisks aizskārums, jūs varat saņemt kompensāciju par medicīnas pakalpojumu izmaksām, kas ar to saistītas, kā arī par citām nepieciešamajām izmaksām un negūtajiem ienākumiem. Šīs kompensācijas apmērs ir ierobežots — tā nevar pārsniegt 6000 EUR (2018. gadā);
 • iztikas līdzekļu vai iespēju zaudējums - ja jūs esat bojā gājušās personas apgādājamais, jūs varat saņemt kompensāciju par iztikas līdzekļu zaudējumu.

– Psiholoģisks kaitējums:

 • kompensācija par tuvinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpēm un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem tuviniekiem gadījumā, ja cietušais gājis bojā - kompensāciju nozieguma rezultātā bojā gājušo tuviniekiem par pārejošām problēmām vai psihiskiem pārdzīvojumiem neizmaksā.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Parasti kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu. Izņēmums ir pastāvīgā kompensācija par ienākumu zaudējumu un iztikas līdzekļu zaudējumu. Šādu kompensāciju visbiežāk izmaksā kā regulārus mēneša maksājumus.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Piešķiramās kompensācijas summu var samazināt, ja jūs ar savu rīcību esat veicinājis kaitējuma rašanos. To var samazināt, piemēram, ja jūs uzsākāt kautiņu, kura rezultātā guvāt traumu. Turpretim iepriekšēja sodāmība neietekmēs jūsu izredzes uz kompensāciju vai saņemtās kompensācijas summu.

Lai saņemtu kompensāciju, jums ir jānosūta Valsts kases (Valtiokonttori) pieprasītie dokumenti, kas nepieciešami jūsu kriminālsodāmā kaitējuma lietas izskatīšanai. Ja neiesniedzat nepieciešamos pierādījumus, jūsu kompensācijas pieteikumu var noraidīt.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Parasti jūsu finansiālā situācija neietekmē to, vai saņemsiet kompensāciju, un izmaksājamo kompensācijas summu.

Pieņemot lēmumu par kompensāciju, jūsu finansiālā situācija tiek ņemta vērā tikai tad, ja esat pieteicies kompensācijai par būtiskiem mantiskiem bojājumiem vai par kaitējumu jūsu finansiālajai situācijai ar pamatojumu, ka jums nebija iespējas novērst šādu bojājumu vai kaitējuma radīšanu.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Ja kompensācijas lietu izskata tiesa, kompensāciju parasti izmaksā saskaņā ar tiesas nolēmumu. Ja Valsts kase atkāpjas no tiesas nolēmuma, kas pieņemts kompensācijas lietā, tā savā lēmumā sniedz jums pamatojumu attiecībā uz šādas atkāpšanās iemesliem.

Noziedzīgā nodarījuma izdarītājam būs jāmaksā jums tiesas piespriestā kompensācija. Tomēr tiesības saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiks nodotas valstij par tādu summu, kādu jums kompensācijā piešķīrusi Valsts kase.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Medicīnas pakalpojumu izmaksas un citas izmaksas kompensē, ja tās ir bijušas nepieciešamas un ir radušās nodarītā kaitējuma vai ievainojuma dēļ.

Nosakot, cik lielu kompensāciju izmaksāt par sāpēm un citām pārejošām problēmām, ņem vērā jums nodarītā kaitējuma vai ievainojuma veidu un smagumu, kā arī pastāvošo kompensēšanas praksi. Izmaksājamās kompensācijas summa nevar pārsniegt likumā noteiktos griestus.

“Ciešanas” ir personiski pārdzīvojumi, kas radušies noziedzīga nodarījuma dēļ. Izmaksājamās kompensācijas apmērs tiks noteikts atbilstoši attiecīgā nodarījuma veidam. Turklāt kompensācijas summa nevar pārsniegt likumā noteiktos kompensācijas griestus.

Lai noteiktu negūto ienākumu apmēru, kā izejas punkts tiek izmantota aplēse par to, cik lielus ienākumus jūs gūtu, ja noziegums nebūtu noticis. No šīs summas atņem ienākumus un pabalstus, ko jūs saņemat vai varētu saņemt neatkarīgi no kaitējuma vai ievainojuma. Izmaksājamās kompensācijas apmērs nevar pārsniegt likumā noteikto maksimālo summu dienā.

No kompensācijas, kas piešķirama saistībā ar problēmām un ciešanām, tiek atņemts pamata atskaitījums. Ja noziegums izdarīts 2018. gadā, pamata atskaitījuma apmērs ir 220 EUR.

Uz piešķirto kompensāciju neattiecas nekādi procentu maksājumi.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Nav noteikta minimālā piešķiramā summa.

Kopējā kompensācijas summa, kuru jums var izmaksāt par personisku aizskārumu un ciešanām, ko izraisījis noziegums, nevar būt lielāka kā 61 500 EUR. Turklāt:

 • par sāpēm un citām pārejošām problēmām var izmaksāt kompensāciju ne vairāk kā 12 000 EUR apmērā;
 • par ciešanām var izmaksāt kompensāciju ne vairāk kā 3600 EUR apmērā; tomēr dzimumnoziegumā cietušajiem par ciešanām var izmaksāt kompensāciju līdz 9500 EUR apmērā vai — ja nozieguma brīdī cietušais nebija sasniedzis 18 gadu vecumu — 16 200 EUR apmērā;
 • bojā gājušas personas tuviniekam parasti var izmaksāt kompensāciju ne vairāk kā 6000 EUR apmērā;
 • par ienākumu zaudējumu izmaksājamās kompensācijas apmērs ir ne vairāk kā 150 EUR dienā.

Ja tiek maksāta pastāvīga kompensācija par ienākumu vai iztikas līdzekļu zaudējumu, katram kaitējuma vai zaudējumu veidam noteiktais maksimālais kompensācijas apmērs uz to netiek attiecināts.

Par mantisku un finansiālu kaitējumu izmaksājamās kompensācijas summa nevar pārsniegt 31 000 EUR.

Noziegumos cietušajiem izmaksājamo kompensāciju maksimālais apmērs un pamata atskaitījuma apmērs tiek pārskatīts ik pēc trim gadiem. Nākamā pārskatīšana notiks 2021. gada sākumā.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Kompensācijas summa, kas tiek piešķirta, nevar pārsniegt jūsu pieprasīto summu. Nepieciešamības gadījumā jūs varat prasīt saprātīga apmēra kompensāciju. Tāpat jūs varat atsaukties uz summām, kas apstiprinātas tiesas nolēmumā, uz kura pamata jūs prasāt kompensāciju.

Ja nepieciešams, klientu apkalpošanas daļa vai persona, kas apstrādā jūsu kompensācijas pieteikumu, var sniegt jums konsultāciju par jūsu kriminālsodāmā kaitējuma lietu.

Vai no kompensācijas, ko maksā iestāde/struktūra, tiks atskaitīta kompensācija, kuru es saistībā ar saviem zaudējumiem saņemu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas)?

No valsts līdzekļiem izmaksājamā kompensācija ir sekundāra. Tas nozīmē, ka jums vispirms jāpiesaka kompensācija citur, piemēram, saskaņā ar veselības apdrošināšanas polisi jāprasa kompensācija no apdrošināšanas sabiedrības. Šī kompensācija tiks atskaitīta no jums piešķiramās kompensācijas summas.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Nepieciešamības gadījumā jūs varat iesniegt rakstisku pieteikumu par kompensācijas avansa izmaksu. Kompensācijas avansu var izmaksāt, ja jūsu kompensācijas lietas izskatīšana aizkavējas no jums neatkarīgu iemeslu dēļ un ja jums ir tiesības saņemt ievērojamu kompensācijas summu.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

Valsts kase atkārtoti izskatīs lietu, ja būs pieejami jauni pierādījumi. Pamatojoties uz jaunajiem pierādījumiem, jums var piešķirt kompensāciju, kas iepriekš tika atteikta, vai piešķirt lielāku kompensācijas summu.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Piemēram:

 • derīga pilnvara, ja pilnvarotais pārstāvis nav ne juridiskais konsultants, ne advokāts; individuāla pilnvara ir nepieciešama arī tad, ja vēlaties, lai kompensācija, kas pienākas jums kā pieteikuma iesniedzējam, tiktu izmaksāta citai personai;
 • pierādījumi par apglabāšanas izdevumiem, par ko tiek prasīta kompensācija, kā arī mantas uzskaites akts un pilnvaras, ja nepieciešams;
 • tiesas nolēmuma kopija vai, ja nolēmuma nav, policijas sākotnējās izmeklēšanas ziņojuma kopija;
 • ārsta izziņa vai medicīnisks atzinums;
 • ja lieta nav izskatīta tiesā — apliecinoši dokumenti par visiem izdevumiem, par ko tiek prasīta kompensācija;
 • ja tiek prasīta kompensācija par ienākumu zaudējumu — ārsta izziņa, kas apliecina jūsu darba nespēju, kā arī lēmuma par slimības pabalstu kopija un pierādījumi par darba samaksu, ko jums maksājis darba devējs, un par zaudēto ienākumu apmēru;
 • lēmumi un pierādījumu par kompensāciju, kas saņemta saskaņā ar veselības apdrošināšanas polisi, saņemta no apdrošināšanas sabiedrības vai saņemta citādi;
 • ja tiek prasīta kompensācija par juridiskajiem izdevumiem — advokāta atalgojuma aprēķins un apdrošināšanas sabiedrības pieņemtais lēmums par kompensāciju, ja tāds ir;
 • ja tiek prasīta kompensācija par izdevumiem, kas saistīti ar pieteikuma iesniegšanu, — advokāta rēķins un dokumenti, kas apliecina juridiskās palīdzības sniegšanu vai juridiskā konsultanta norīkošanu;
 • ja tiek prasīta kompensācija par mantisku un finansiālu kaitējumu, kas kompensējams pēc ieskatiem, — pierādījumi, kuri apliecina slimību, ievainojumu vai citu darba nespējas iemeslu un finansiālo stāvokli, kas radies kaitējuma rezultātā.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Par jūsu kompensācijas lietas izskatīšanu nekādas nodevas nebūs jāmaksā.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Jūsu kompensācijas pieteikumu izskatīs Valsts kase.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Pieteikumu varat nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Saite atveras jaunā logārikosvahingot@valtiokonttori.fi, vai arī izdrukāt veidlapu un nosūtīt to pa pastu uz šādu adresi:

State Treasury

P.O. Box 50

00054 State Treasury, Finland

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Valsts kase lietu izskatīs rakstiskā procedūrā. Jums nebūs jāierodas klātienē nevienā procedūras posmā.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Vidējais izskatīšanas ilgums ir aptuveni septiņi mēneši. Jaunāko prognozi par izskatīšanas ilgumu var atrast Valsts kases tīmekļa vietnē.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Par saņemto kompensācijas lēmumu jūs varat iesniegt rakstisku pārsūdzību Apdrošināšanas tiesā (Vakuutusoikeus) 30 dienu laikā no dienas, kad jūs informēja par lēmumu. Norādījumi par to, kā iesniegt pārsūdzību, ir pievienoti Valsts kases lēmumam par kompensāciju.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Kompensācijas pieteikuma veidlapa un papildu informācija par pieteikuma iesniegšanu ir pieejama Valsts kases tīmekļa vietnē šādā adresē: Saite atveras jaunā logāhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Jums ir iespēja arī sazināties ar klientu apkalpošanas daļu pa tālruni +358 295 50 2736 vai e-pastu Saite atveras jaunā logārikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Plašāka informācija par kriminālsodāma kaitējuma kompensēšanu ir pieejama vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Nepieciešamības gadījumā varat arī sazināties ar Valsts kasi pa tālruni. Palīdzību var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru +358 295 50 2736.

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridisks atbalsts (advokāta palīdzība)?

Ja vēlaties, jūs varat izmantot advokāta pakalpojumus, lai pieprasītu kompensāciju. Tomēr kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar pieteikuma iesniegšanu, varēsiet saņemt tikai šādos gadījumos:

 • ja jums ir sniegta juridiskā palīdzība vai norīkots juridiskais konsultants saistībā ar lietas izskatīšanu tiesā; vai
 • ja lieta nav izskatīta tiesā, bet jūs atbilstat finansiālajiem kritērijiem juridiskās palīdzības saņemšanai.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Konsultācijas un atbalstu jums var sniegt, piemēram, Somijas Noziegumos cietušo atbalsta birojs (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Šīs organizācijas kontaktinformācija ir atrodama tās tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.riku.fi/en/home/.

Lapa atjaunināta: 09/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Zviedrija

Kopumā ir trīs dažādi veidi, kā saņemt kompensāciju par nozieguma rezultātā nodarītu kaitējumu. Tie ir šādi:

 • zaudējumu atlīdzība, ko maksā noziedzīgā nodarījuma izdarītājs;
 • kompensācija, ko saņem saskaņā ar privātās, kolektīvās vai sabiedriskās apdrošināšanas polisi;
 • valsts izmaksāta kompensācija par kriminālsodāmu kaitējumu.

Šiem trīs dažādajiem kompensācijas veidiem tiek piemēroti atšķirīgi noteikumi. Turpmāk izklāstītā informācija attiecas tikai uz valsts izmaksātu kompensāciju par kriminālsodāmu kaitējumu.

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Principā kompensāciju par kriminālsodāmu kaitējumu var saņemt jebkāda nozieguma gadījumā, tomēr kompensācijas iespējas atšķiras atkarībā no zaudējumu vai kaitējuma veida.

Kompensāciju par personisku aizskārumu var saņemt jebkāda nozieguma gadījumā ar nosacījumu, ka personiskais aizskārums ir likumsakarīgi radies nozieguma rezultātā.

Kompensāciju var piešķirt arī tad, ja trauma radusies tāpēc, ka personai ir nodarīts nopietns kaitējums noziegumā, kas ietver personīgu uzbrukumu (piemēram, vardarbīgu uzbrukumu vai izvarošanu), brīvības aizskārumu (piemēram, nelikumīgu brīvības atņemšanu) vai miera aizskārumu (piemēram, nelikumīgus draudus).

Materiālus zaudējumus (kas radušies, piemēram, zādzības vai īpašuma bojāšanas dēļ) vai tīri finansiālu kaitējumu (kas nodarīts, piemēram, krāpšanas rezultātā) kompensē tikai atsevišķos gadījumos.

Kaitējuma kompensāciju var saņemt arī bērni, kas ir bijuši liecinieki noziegumam, kura nolūks bijis pārkāpt bērna drošību un uzticēšanos attiecībās ar tuvinieku.

Par kādu kaitējumu varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par personisku aizskārumu un kaitējumu, un to var piešķirt arī bērniem, kuri ir bijuši liecinieki noziegumiem tuvinieku starpā. Dažos izņēmuma gadījumos var kompensēt materiālus zaudējumus vai tīri finansiālu kaitējumu.

Personiska aizskāruma gadījumā kompensāciju var saņemt par:

 • medicīnas pakalpojumu izmaksām un citām izmaksām, kas radušās ievainotajai personai un — saprātīgā apmērā — šīs personas tuviniekam;
 • bojātu apģērbu, brillēm un līdzīgiem piederumiem, kas bijuši klāt ievainotajai personai ievainošanas brīdī;
 • ienākumu zaudējumu;
 • pārejošām fiziskām un psihiskām ciešanām (sāpēm un ciešanām);
 • nepārejošām fiziskām un psihiskām ciešanām (sakropļojumu vai citu ievainojumu ar paliekošām sekām).

Ja personiska aizskāruma rezultātā cietušais ir miris, kompensāciju var saņemt par:

 • apglabāšanas izdevumiem un — saprātīgā apmērā — citiem izdevumiem, kas saistīti ar cietušās personas nāvi;
 • iztikas līdzekļu zaudējumu (ar dažiem nosacījumiem);
 • personisku aizskārumu, no kā cietušā nāves dēļ cieš bojā gājušā tuvinieks.

Nosakot, cik liela kompensācija izmaksājama par ienākumu vai iztikas līdzekļu zaudējumu, no summas atskaita citus pabalstus, kas pienākas cietušajai personai (piemēram, sociālos pabalstus, pensiju vai darba devēja izmaksātu kompensāciju).

Kompensāciju var piešķirt arī tad, ja noziegums ietver personīgu uzbrukumu vai brīvības vai miera aizskārumu un ir uzskatāms par nopietnu personas neaizskaramības pārkāpumu.

Kompensāciju par materiāliem zaudējumiem, piemēram, nozagtu vai sabojātu īpašumu, piešķir tikai izņēmuma gadījumos. Šādu kompensāciju var piešķirt gadījumā, ja noziegumu pastrādājis kāds, kam piemērota piespiedu brīvības atņemšana, piemēram, cietumā, aizturēšanas centrā vai citā iestādē ieslodzīta persona (tā sauktie izbēgušu ieslodzīto nodarījumi). Kompensāciju var piešķirt arī īpaši kritiskos gadījumos, kad cietušās personas iespējas nopelnīt iztiku ir būtiski pasliktinājušās gūtā ievainojuma dēļ vai kad kompensācija šķiet īpaši svarīga citu iemeslu dēļ.

Ļoti retos gadījumos kompensē arī tīri finansiālu kaitējumu, kas radies, piemēram, saistībā ar krāpšanu vai piesavināšanos. Izbēgušu ieslodzīto nodarījumu gadījumos kompensāciju var piešķirt tikai tad, ja tam ir īpaši iemesli vai ja gadījums ir īpaši kritisks, proti, cietušās personas iespējas nopelnīt iztiku ir būtiski pasliktinājušās gūtā ievainojuma dēļ vai kompensācija šķiet īpaši svarīga citu iemeslu dēļ.

Bērniem, kas ir bijuši liecinieki noziegumam, kura nolūks bijis pārkāpt bērna drošību un uzticēšanos attiecībās ar tuvinieku, kompensāciju parasti piešķir tad, ja bērns ir redzējis vai dzirdējis vardarbību vai draudus vecāku starpā vai citu tādu tuvinieku starpā, ar kuriem šim bērnam ir tuvas, paļāvīgas attiecības.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Jā, kompensāciju var saņemt, kā aprakstīts iepriekš. Ja cietis bojā gājušā tuvinieks, parasti izmaksā standarta kompensāciju par sāpēm un ciešanām.

Kaitējuma kompensāciju parasti var saņemt bojā gājušās personas dzīvesbiedrs, vecāki un bērni, kā arī brāļi un māsas, kas dzīvojuši kopā ar bojā gājušo personu. Pieaugušiem brāļiem un māsām, kas nav dzīvojuši kopā ar bojā gājušo, kompensācija parasti nepienākas.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Ja ievainojums nav izraisījis nāvi, noteiktos īpašos gadījumos personai, kam ir īpaši tuvas attiecības ar ievainoto personu, var piešķirt kompensāciju par netiešu kaitējumu. Šāda kompensācija ir iespējama gadījumos, kad cietusī persona ir guvusi nopietnus ievainojumus un uz ievērojamu laiku nonākusi dzīvībai bīstamā stāvoklī vai kad attiecīgais radinieks ir bijis liecinieks incidentam, kurā gūts ievainojums, un tas ir radījis šim radiniekam psihisku traumu.

Tiesības uz šādu kompensāciju var būt tām pašām personām, kurām kompensācija pienākas gadījumā, kad cietušais nozieguma rezultātā ir miris.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Ja noziegums izdarīts Zviedrijā, kompensāciju var saņemt neatkarīgi no cietušās personas valstspiederības vai dzīvesvietas valsts. Tomēr, ja noziegumam un cietušajam ir tik maza saistība ar Zviedriju, ka nav pamatoti, ka Zviedrijas valsts kompensē kaitējumu, kompensācija netiek maksāta. Šo izņēmumu piemēro tikai ierobežotos gadījumos. Šis izņēmums arī neattiecas uz citu ES valstu pilsoņiem, kuri Zviedrijā cieš tīšos, vardarbīgos noziegumos.

Vai es varu prasīt kompensāciju no valsts, kurā dzīvoju vai no kuras nāku (no manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu prasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kurā notika noziegums? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Jā. Ja dzīvojat Zviedrijā, jūs varat pieteikties kompensācijai Zviedrijā, pat ja noziegums noticis citā valstī, kas ir Eiropas Savienībā vai ārpus tās.

Principā kriminālsodāmu kaitējumu primāri kompensē tajā valstī, kurā noticis noziegums. Ja attiecīgajā valstī kaitējumu nevar kompensēt vai nevar kompensēt pilnībā, cietušais, kas dzīvo Zviedrijā, var būt tiesīgs saņemt kompensāciju par kriminālsodāmu kaitējumu no Zviedrijas valsts.

Ja noziegums izdarīts citā ES valstī un šajā valstī var piešķirt kompensāciju par noziegumu, Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde (Brottsoffermyndigheten) var personai, kas piesakās kompensācijai Zviedrijā, palīdzēt vērsties pie tās valsts, kurā noticis noziegums. Ar noteiktiem nosacījumiem Zviedrija var izmaksāt kompensāciju, pirms ir izvērtētas tiesības uz kompensāciju otrā ES valstī.

Ja otrā ES valstī nav iespējams saņemt kompensāciju par kaitējumu, tiks izvērtētas tiesības uz kompensāciju saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Jā. Par noziegumu ir jāziņo policijai, un cietušā pienākums ir arī sadarboties ar policiju izmeklēšanā.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Jā. Tikai ļoti retos gadījumos kompensāciju var piešķirt pirms policijas izmeklēšanas un tiesvedības beigām.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir zināms, tad principā valsts kompensāciju var izmaksāt tad, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir notiesāts par nozieguma izdarīšanu. Turklāt primāri kompensāciju maksā persona, kas nodarījusi attiecīgo kaitējumu. Principā tas nozīmē, ka vispirms pieprasījums jāiesniedz pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Tomēr, ja izmeklēšanā skaidri konstatēts, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nespēj samaksāt atlīdzību, kompensāciju var izmaksāt arī tad, ja cietušais nav vispirms to prasījis no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jā. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts un policijas izmeklēšana šā iemesla dēļ ir izbeigta, jums var būt tiesības uz kompensāciju. Šādos gadījumos, izvērtējot noziegumu un tiesības uz kompensāciju, galvenokārt tiks ņemts vērā policijas ziņojuma saturs. Papildus tam cietušajam būs jāiesniedz pierādījumi, kas apliecina zaudējumus vai kaitējumu, kas radies nozieguma rezultātā.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Jā. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir trīs gadi, un to nosaka, kā izklāstīts turpmāk.

Ja par noziegumu ir pieņemts tiesas spriedums, pieteikums jāiesniedz trīs gadu laikā no dienas, kad spriedums ieguvis juridisku spēku (kad beidzies tā pārsūdzēšanas termiņš).

Ja policija ir pabeigusi izmeklēšanu, pieteikums jāiesniedz trīs gadu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums izbeigt izmeklēšanu.

Ja policijas izmeklēšana nav sākta, pieteikums jāiesniedz trīs gadu laikā no dienas, kad noticis noziegums.

Bērni, kurus noziegums skāris pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, var pieteikties kompensācijai līdz savai 21. dzimšanas dienai.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

Tiek kompensēti, piemēram, šādi zaudējumi:

a) Noziedzīgajā nodarījumā cietušajam

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas ievainojuma gadījumā (ārstēšana — ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija)

Jā — tādā apmērā, kādu nesedz no citiem avotiem saņemta kompensācija.

 • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.)

Jā — tādā apmērā, kādu nesedz no citiem avotiem saņemta kompensācija.

 • ja ievainojumam ir paliekošas sekas (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi):
  • ienākumu zaudējums ārstēšanās laikā un pēc tās (piemēram, negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti iztikas līdzekļi utt.)

  Jā — tādā apmērā, kādu nesedz no citiem avotiem saņemta kompensācija.

  • iespēju zaudējums

  Nē. Netiek kompensēts nekas, izņemot negūtus ienākumus un negūtus nākotnes ienākumus (periodisks maksājums).

  • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas)

  Nē.

  • kompensācija par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu

Var piešķirt kompensāciju par nozagtu vai iznīcinātu apģērbu, brillēm un līdzīgiem piederumiem, kas bijuši klāt ievainotajai personai ievainošanas brīdī.

Citos gadījumos iespējas saņemt kompensāciju par bojātu īpašumu ir ļoti ierobežotas (sk. iepriekš 1.2. punktu).

 • citi zaudējumi

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas

Jā. Papildus kompensācijai par sāpēm un ciešanām var saņemt arī kompensāciju par pārkāpumiem gadījumos, kad noziegums ietver personīgu uzbrukumu vai brīvības vai miera aizskārumu un var uzskatīt, ka tas nopietni pārkāpis cietušā personas neaizskaramību.

b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apglabāšanas izdevumi

Jā — tādā apmērā, kādu nesedz no citiem avotiem saņemta kompensācija.

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija)

Jā. Ja cietušais nozieguma rezultātā ir gājis bojā un ir radies personisks aizskārums kādai personai, kam bijušas īpaši ciešas saites ar bojā gājušo, var piešķirt kompensāciju, ja tā nav jau saņemta no citiem avotiem. Skatīt arī 1.3. un 1.4. punktu.

 • iztikas līdzekļu vai iespēju zaudējums

Iztikas līdzekļu zaudējumu var kompensēt ar noteiktiem nosacījumiem.

- Psiholoģisks kaitējums:

 • kompensācija par tuvinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpēm un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem tuviniekiem gadījumā, ja cietušais gājis bojā
Jā (sk. iepriekš 1.3. punktu).

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Kompensāciju parasti izmaksā vienā maksājumā. Kompensācija par ievainojumiem ar paliekošām sekām bieži tiek pārskatīta vēlāk, kad kļūst skaidrs, ka sekas ir paliekošas. Ilgtermiņā negūtus ienākumus parasti pārskata reizi gadā attiecībā uz iepriekšējo periodu. Ja ievainojuma dēļ cietušajam ir iestājusies invaliditāte, kas neatgriezeniski samazinājusi šīs personas darbaspējas, cietusī persona ar dažiem nosacījumiem var būt tiesīga saņemt kompensāciju periodiska maksājuma formā par negūtiem nākotnes ienākumiem — šādā gadījumā persona saņems ikmēneša maksājumus.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Kompensāciju var samazināt vai atteikt, ja cietušā rīcība ir tīši vai netīši palielinājusi ievainojuma gūšanas risku vai nu saistībā ar noziegumu, vai kā citādi. Parasti kompensāciju šādi koriģē, ja noziegumu izraisījušas paša cietušā noziedzīgas darbības vai ja noziegums ir saistīts ar narkotikām, vai ja cietušais saistībā ar noziegumu ir izturējies provokatīvi.

Turklāt obligāts nosacījums ir tāds, ka cietušais saprātīgā apmērā ir sadarbojies ar policiju izmeklēšanas laikā. Cietušajam arī jāatbalsta Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādes kompensāciju procedūras norise, sniedzot informāciju un iesniedzot novērtēšanai nepieciešamos dokumentus. Kompensāciju nepiešķir, ja prasītājs izmeklēšanas laikā nav sadarbojies ar policiju. To nepiešķir arī tad, ja prasītājs nav atbalstījis kompensācijas lietas izskatīšanu.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Cietušā finansiālā situācija neietekmē ne tiesības uz kompensāciju, ne piešķirto kompensācijas summu, ja kompensācija tiek prasīta par personisku aizskārumu un pārkāpumiem. Bojāta īpašuma un tīri finansiāla kaitējuma gadījumā cietušā finansiālā situācija dažkārt var ietekmēt tiesības uz kompensāciju par kriminālsodāmu kaitējumu, kā arī piešķirto kompensācijas summu.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Valsts maksātai kompensācijai par kriminālsodāmu kaitējumu ir zemāka prioritāte nekā kompensācijai, ko cietušais saistībā ar nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu var saņemt no citiem avotiem. Tas nozīmē, ka no kompensācijas par kriminālsodāmu kaitējumu atskaita no citiem avotiem saņemtas kompensācijas summu. Tas attiecas, piemēram, uz zaudējumu atlīdzību, kas ir izmaksāta vai ir jāizmaksā, un uz apdrošināšanas atlīdzību, kas pienākas cietušajam.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Kompensācijas aprēķina pamatā ir noteikumi, kas izklāstīti Likumā par kriminālnoziegumos nodarīta kaitējuma kompensēšanu (brottsskadelag) un Likumā par civiltiesiska kaitējuma atlīdzināšanas saistībām (skadeståndslag). Tiesības uz kompensāciju par kriminālsodāmu kaitējumu dažos aspektos ir ierobežotākas nekā tiesības uz civiltiesiska kaitējuma atlīdzināšanu. Principā paredzēts, ka kompensācija ir atlīdzinājums, kas iespēju robežās nodrošina, ka cietušā finansiālā situācija ir tāda, kāda tā būtu, ja zaudējumi nebūtu radīti vai kaitējums nebūtu nodarīts.

Tā sedz visas pamatoti nepieciešamās izmaksas, kā arī zaudējumu vai kaitējuma dēļ negūtos ienākumus. Ir noteikts kompensācijas maksimālais apmērs; skatīt 1.18. punktu.

Kompensāciju par sāpēm un ciešanām izmaksā, vadoties pēc tabulām. Standarta summa slimības atvaļinājuma laikā ir aptuveni 2400 SEK mēnesī (2017. gadā), taču var piešķirt arī liekāku kompensāciju, piemēram, ja notiek ārstēšana intensīvās terapijas nodaļā. Dažu noziegumu gadījumā, t. i., kad ievainojuma rezultātā cietušais gājis bojā (kompensācija tuviniekiem), kā arī izvarošanas gadījumā, ir spēkā personiska aizskāruma prezumpcija un aizskārums nav jāpierāda. Šādos gadījumos kompensācija par sāpēm un ciešanām atbilst šādām konkrētām normām: 50 000 SEK tīši izraisītas nāves gadījumā, 25 000 SEK netīši izraisītas nāves gadījumā un 15 000 SEK izvarošanas gadījumā.

Kompensāciju par ievainojumiem, kas radījuši neatgriezenisku invaliditāti, nosaka saskaņā ar tabulām, ņemot vērā ārsta izvērtējumu par invaliditātes pakāpi un pieteikuma iesniedzēja vecumu.

Kompensāciju neatgriezeniskas sakropļošanas gadījumā nosaka saskaņā ar tabulām un pamatojoties uz to, cik pamanāms ir sakropļojums, kur tas atrodas un cik vecs ir cietušais.

Kompensāciju par aizskārumu nosaka, ņemot vērā nozieguma objektīvos apstākļus, neatkarīgi no cietušā subjektīvās pieredzes. Praksē, piemēram, kompensācija nelikumīgu draudu gadījumā var būt 5000–20 000 SEK, vardarbīga uzbrukuma gadījumā — 5000–100 000 SEK, izvarošanas gadījumā — 100 000 SEK un slepkavības mēģinājuma gadījumā — 100 000–150 000 SEK.

No kompensācijas kopējās summas atņem pamata atskaitījumu 1500 SEK apmērā (2017. gada cenās).

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Mazākā kompensācijas summa, ko var piešķirt, ir 100 SEK (pēc pamata atskaitījuma).

Maksimālā piešķiramā kompensācijas summa par personisku aizskārumu, tostarp sāpēm un ciešanām, ir 896 000 SEK (2017. gada dati). Ar zināmiem nosacījumiem var piešķirt arī periodisku maksājumu kompensāciju.

Materiālu zaudējumu un tīri finansiāla kaitējuma gadījumā maksimālā piešķiramā kompensācijas summa ir 448 000 SEK (2017. gada cenās).

Kompensācijai par aizskārumu nav noteikts maksimālais apmērs.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Jā. Ja cietušajam radušies finansiāli zaudējumi, piemēram, izdevumi par medicīnas pakalpojumiem vai ienākumu zaudējums, cietušajam ir jānorāda summa vai jāiesniedz pierādījumi, kas skaidri apliecina zaudējumu apmēru.

Piesakoties kompensācijai par morālu kaitējumu (kompensācijai par sāpēm un ciešanām, aizskārumu, ievainojumu ar paliekošām sekām vai kompensācijai bērniem, kuri bijuši nozieguma liecinieki), summa nav jānorāda.

Vai no kompensācijas, ko maksā iestāde/struktūra, tiks atskaitīta kompensācija, kuru es saistībā ar saviem zaudējumiem saņemu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas)?

Jā. Valsts kompensācija par kriminālsodāmu kaitējumu tiek piešķirta tikai tādā apmērā, kādu nesedz kompensācija, ko cietušajam ir tiesības saņemt no citiem avotiem.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Nē. Nav iespējams kompensāciju saņemt avansā.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

Jā, ja vien nav iestājies pieteikuma noilgums, kas parasti iestājas 10 gadus pēc lēmuma pieņemšanas.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Ja pieteikuma iesniedzēju pārstāv juridiskais pārstāvis, ir jāiesniedz pilnvaras oriģināls. Izdevumi parasti ir jāpamato, iesniedzot kvīšu oriģinālus. Ir lietderīgi arī, ja pieteikuma iesniedzējs jebkurā gadījumā iesniedz iepriekš minētos dokumentus, kas saistīti ar attiecīgajiem zaudējumiem vai kaitējumu.

Ja nepieciešamie dokumenti nav pievienoti, Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde pati savāc dokumentus, kas vajadzīgi, lai izvērtētu tiesības uz kompensāciju un šādas kompensācijas apmēru. Tas tiek darīts saskaņā ar pilnvarojumu, ko pieteikuma iesniedzējs piešķir iestādei pieteikuma iesniegšanas brīdī. Ja iestāde nevar pati iegūt nepieciešamo informāciju un dokumentus, iespēja tos iesniegt tiek dota pieteikuma iesniedzējam.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde, P.O. Box 470, 901 09 UMEÅ, Zviedrija.

Jāņem vērā, ka pieteikumam jāizmanto tam paredzētā veidlapa. Veidlapas ir pieejamas Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādes tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ja vien pieteikuma iesniedzējs ir kādas Zviedrijas internetbankas lietotājs. Šādi pieteikumu var iesniegt tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Nē.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Izskatīšanas ilgums ir atkarīgs no iestādes noslogojuma attiecīgajā brīdī. To var ietekmēt arī lietas sarežģītība. Pašlaik pieteikumu izskatīšanas vidējais ilgums ir aptuveni trīs mēneši (2017. gadā).

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādes lēmumi nav pārsūdzami, tomēr iestāde pēc pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var mainīt savu lēmumu, ja atklājas jauni apstākļi vai ja ir citi iemesli pārskatīt lēmumu. Lēmumu nevar mainīt par sliktu pieteikuma iesniedzējam.

Ja pieteikuma iesniedzējs nav apmierināts ar lēmumu, tas var nosūtīt iestādei rakstisku pieprasījumu pārskatīt lietu. Pieprasījumā jānorāda vēlamās izmaiņas un to pamatojums. Ja ir kādi papildu dokumenti, tie jānosūta kopā ar pieprasījumu.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Informācija un pieteikuma veidlapas ir pieejamas Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādes tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Informācija par kompensācijām un par to, kā iesniegt pieteikumu, ir pieejama vairākās valodās, un ir pieejamas pieteikuma veidlapas angļu valodā.

Jūs varat arī zvanīt uz Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādes palīdzības līniju pa tālruni +46 90 70 82 00; palīdzības līnija pieejama darba dienās plkst. 9.00–15.00. Palīdzības tālruņa līnija var nodrošināt konsultācijas zviedru un angļu valodā.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Papildus iepriekš minētajām iespējām — informācija par tiesu procedūrām ir pieejama vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.rattegangsskolan.se/, angļu valodā — vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.courtintroduction.se/.

Vecumam atbilstoša informācija bērniem līdz 18 gadu vecumam ir pieejama vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.jagvillveta.se/. Tajā pieejama informācija vairākās valodās.

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridisks atbalsts (advokāta palīdzība)?

Pieteikums ir viegli aizpildāms, turklāt jūs varat sazināties ar Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādi, lai saņemtu palīdzību problēmu gadījumā. Izmaksas, kas saistītas ar juridiskā pārstāvja palīdzību, tiek kompensētas tikai tad, ja tam ir īpaši iemesli.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Palīdzību pieteikuma sagatavošanā jums var sniegt vietējais cietušo atbalsta centrs. Vietējā cietušo atbalsta centra kontaktinformācija ir atrodama Zviedrijas Cietušo atbalsta dienesta (Brottsofferjouren) tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.brottsofferjouren.se/english/, un palīdzība ir pieejama pa tālruni +46 (0)200-21 20 19.

Lapa atjaunināta: 13/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Anglija un Velsa

Kādu noziedzīgu nodarījumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var pieteikt nevainīgi vardarbīgos noziegumos cietušie vai tie, kuri vardarbīga nozieguma rezultātā zaudējuši tuvinieku. Shēmas Saite atveras jaunā logāB pielikumā ir uzskaitīts, kas shēmas ietvaros ir un nav uzskatāms par vardarbīgu noziegumu. Kompensācija ir pieejama arī personām, kurām nodarīts kaitējums, uzņemoties īpašu un pamatotu risku, lai novērstu vai ierobežotu noziegumu, tostarp aizturot iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Par kādu kaitējumu varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var pieteikt:

 • par garīgu vai fizisku kaitējumu;
 • par seksuālu vai fizisku vardarbību;
 • personas nāves gadījumā.

Ne visas kompensācijas prasības tiek apmierinātas — jums jāatbilst shēmas noteikumiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā miruša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Jūs varat pieteikt kompensāciju, ja esat ievainojumu rezultātā mirušas personas tuvs radinieks. Lai šādu kompensāciju varētu saņemt, saskaņā ar shēmu jums ir jābūt “tiesīgam radiniekam”.

Tiesīgs radinieks ir persona, kura mirušās personas nāves brīdī ir:

 • mirušās personas laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās, kurš dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar mirušo;
 • mirušās personas partneris (kurš nav laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās), kurš dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar mirušo personu vismaz divus gadus pirms mirušās personas nāves;
 • persona, kura atbilst iepriekš minētajiem punktiem, bet nav dzīvojusi ar mirušo personukāda no partneriem slimības vai invaliditātes dēļ;
 • mirušās personas laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās vai bijušais laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās, kurš bijis mirušās personas apgādībā;
 • mirušās personas vecāks; vai
 • mirušās personas bērns.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Jums var būt tiesības uz kompensāciju par morālu kaitējumu, ja esat bijis klāt un kļuvis par liecinieku incidentam, kurā vardarbīga nozieguma rezultātā ir cietis jūsu tuvinieks. Jums var būt tiesības uz kompensāciju arī tad, ja esat bijis klāt tūlīt pēc incidenta, kurā cietis jūsu tuvinieks.

Ja kompensācija tiek pieprasīta tāpēc, ka esat bijis liecinieks vai esat bijis klāt tūlīt pēc incidenta, kurā cietis jūsu tuvinieks, uz to ir tiesības tikai tad, ja jums nodarīts morāls kaitējums. Tam ir nepieciešams psihiatra vai klīniskā psihologa medicīnisks apstiprinājums.

Radinieki, kuriem ir tiesības uz šādu kompensāciju, ir minēti iepriekš.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jums ir tiesības uz maksājumu no kompensāciju shēmas, ja atbilstat kādai no dzīvesvietas, valstspiederības vai citām prasībām, kas minētas Saite atveras jaunā logā10. punktā. Tas nozīmē, ka incidenta dienā jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai ir jābūt Apvienotajā Karalistē vai jums jāatbilst kādam no nosacījumiem, kas minēti shēmas 11. vai 13. punktā.

Jums ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja esat Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai Eiropas Konvencijas par kompensācijām vardarbīgos noziegumos cietušajiem dalībvalsts pilsonis. Īpašus noteikumus piemēro iespējamiem cilvēku tirdzniecības upuriem un personām, kuras iesniegušas patvēruma pieteikumu. Visi kritēriji ir minēti shēmas Saite atveras jaunā logā10. punktā.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Kompensāciju saskaņā ar shēmu izmaksā par incidentiem, kas notikuši Lielbritānijā (Skotijā, Anglijā un Velsā).

Ja jūs esat Apvienotās Karalistes iedzīvotājs un esat cietis vardarbīgā noziegumā citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, mēs varam palīdzēt jums pieteikties uz kompensāciju no attiecīgās valsts. Lūdzam zvanīt uz mūsu ES palīdzības dienestu pa tālruni 0300 003 3061 vai rakstīt uz e-pastu Saite atveras jaunā logāeucat@cica.gsi.gov.uk

Ja esat cietis ārpus ES, jums var būt iespēja pieteikt kompensāciju saskaņā ar līdzīgu shēmu attiecīgajā valstī. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar Ārlietu un sadraudzības lietu biroju. Detalizētāka informācija pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.gov.uk

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Jā. Ja par noziegumu, par kuru vēlaties saņemt kompensāciju, nav ziņots policijai, mēs nevaram to izmaksāt. Saskaņā ar shēmu ir jābūt ziņotam par visiem incidentiem, par kuriem tiek iesniegts prasības pieteikums.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Nē, jums nav jāgaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, lai pieprasītu kompensāciju.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Šī shēma ir izstrādāta kā galējs risinājums. Ja ir iespēja pieprasīt kompensāciju citur, jums to vajadzētu darīt. Mēs sagaidām, ka jūs veiksiet visas nepieciešamās darbības, lai saņemtu sociālos pabalstus, apdrošināšanas maksājumus, atlīdzību par kaitējumu vai kompensāciju, uz ko jums varētu būt tiesības kaitējuma rezultātā.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jums var būt tiesības uz kompensāciju saskaņā ar shēmu pat tad, ja jūsu uzbrucējs nav zināms vai netiek notiesāts. Mēs sagaidām no jums pilnīgu sadarbību ar policiju izmeklēšanas laikā. Lēmumi shēmas ietvaros tiek pieņemti, ievērojot pietiekama pamata principu.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Kompensāciju ir jāpiesaka, tiklīdz tas ir iespējams. Ja incidenta brīdī jūs esat pieaugušais, parasti tas jāizdara ne vēlāk kā divus gadus pēc tā. Šo termiņu var pagarināt tikai tad, ja:

 • ārkārtas apstākļu dēļ nav bijis iespējams pieteikt kompensāciju ātrāk; un
 • pieteikumu pamatojošie pierādījumi liecina, ka kompensācijas apmēru var noteikt, par pieteikumu izskatīšanu atbildīgajai personai neveicot tālāku apjomīgu izmeklēšanu.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

a) Nodarījumā cietušajam kompensē:

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīniskās izmaksas ievainojuma gadījumā (medicīniskā ārstēšana — ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija). - Saskaņā ar shēmu medicīniskās izmaksas netiek kompensētas;
 • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi). - Šos izdevumus var kompensēt atkarībā no apstākļiem. Jūs varat pieprasīt segt īpašos izdevumus tikai tad, ja jūsu traumas liecina, ka jūs esat bijis darbnespējīgs vai līdzīgi rīcībnespējīgs vairāk nekā 28 nedēļas;
 • ievainojums ar paliekošām sekām (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi). - Jā;
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās zaudētie ieņēmumi (tostarp negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti uzturlīdzekļi utt.). - Tikai tad, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītais kaitējums tiešā veidā pilnībā vai daļēji ietekmējis jūsu darbspēju vairāk nekā 28 nedēļas;
  • iespēju zaudējums. Jā, saskaņā ar mūsu atbilstības noteikumiem;
  • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas). - Nē;
  • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu. - Nē;
  • cits. - Atbilstības noteikumus skatīt shēmā.

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas. - Jā, saskaņā ar mūsu atbilstības noteikumiem.

b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apbedīšanas izmaksas. - Jā;
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija). - Nē;
 • zaudēti uzturlīdzekļi vai iespējas. - Jā, ja cietušais ir miris, un saskaņā ar mūsu atbilstības noteikumiem.

- Psiholoģisks kaitējums:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas / kompensācija pārdzīvojušajiem radiniekiem, ja cietušais miris. - Jums var būt tiesības uz kompensāciju par morālu kaitējumu, ja esat bijis liecinieks incidentam, kurā vardarbīga nozieguma rezultātā ir cietis jūsu tuvinieks. Jums var būt tiesības uz kompensāciju arī tad, ja esat bijis klāt tūlīt pēc incidenta, kurā cietis jūsu tuvinieks. Ja kompensācija tiek pieprasīta tāpēc, ka esat bijis liecinieks vai esat bijis klāt tūlīt pēc incidenta, kurā cietis jūsu tuvinieks, uz to ir tiesības tikai tad, ja jums nodarīts morāls kaitējums. Tam ir nepieciešams psihiatra vai klīniskā psihologa medicīnisks apstiprinājums.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Ja iespējams, prasības tiek apmierinātas, izmaksājot vienreizēju maksājumu.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas piešķiršanas procesa laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Jūsu izredzes saņemt kompensāciju var ietekmēt šādas situācijas:

 • jūs pilnībā nesadarbojaties ar policiju un kriminālās justīcijas sistēmas pārstāvjiem;
 • jums ir neizciests sods, par ko piemērots apcietinājums vai piespiedu darbs;
 • jūsu rīcība ir veicinājusi incidentu;
 • jūsu personas profils, ņemot vērā kriminālsodāmību vai citus pierādījumus, liecina par neatbilstību kompensācijas saņemšanai; vai jūs pilnībā nesadarbojaties ar CICA.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Shēma nav piesaistīta ienākumiem.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Mēs nevaram izmaksāt kompensāciju šādos gadījumos:

 • kaitējums jums nodarīts pirms 1964. gada 1. augusta;
 • kaitējums ir nodarīts ārpus Apvienotās Karalistes;
 • jūs jau esat pieteicies CICA par attiecīgo kaitējumu tajā pašā incidentā;
 • uzbrucējs var gūt labumu no kompensācijas;
 • kaitējums ir nodarīts pirms 1979. gada 1. oktobra un jūs ar uzbrucēju esat dzīvojuši kopā kā vienas ģimenes locekļi.

Kompensācija netiks piešķirta vai tiks samazināta arī tad, ja jūs jau esat saņēmis kompensāciju par attiecīgo kaitējumu no citiem avotiem, tostarp atlīdzību par kaitējumu civilprasības ietvaros.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Shēmas noteikumus un kompensāciju apmēru nosaka parlaments, un to aprēķina pēc kaitējuma tarifa. Kompensācijas apmērs ir atkarīgs no kaitējuma apmēra.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Kompensācijas minimālā summa ir 1000 GBP, maksimālā summa — 500 000 GBP.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Mēs aprēķināsim izmaksājamās kompensācijas summu.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Mēs samazināsim jums izmaksājamās kompensācijas apmēru, ja jūs esat saņēmis vai jums ir tiesības uz maksājumu par attiecīgo kaitējumu saistībā ar:

 • citu kompensāciju par noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītu kaitējumu vai līdzīgu maksājumu;
 • civiltiesas rīkojumu par kaitējuma atlīdzināšanu;
 • kaitējuma atlīdzināšanas prasības apmierināšanu; vai
 • rīkojumu par kompensācijas izmaksu kriminālprocesa ietvaros.

Ja tiks segti īpaši izdevumi, mēs samazināsim izmaksājamo summu, ņemot vērā sociālos pabalstus par attiecīgo kaitējumu un izmaksātās apdrošināšanas prēmijas apmēru, neatkarīgi no tā, kas ir izmaksājis prēmiju, ja tiks pieprasīts atlīdzināt tādus izdevumus kā par mājokļa pielāgošanu vai personīgo aprūpi.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Ja mēs esam nolēmuši, ka jums ir tiesības uz maksājumu, bet nevaram pieņemt galīgo lēmumu, mēs varam apsvērt veikt starpposma maksājumu. Ja mēs nespējam pieņemt galīgo lēmumu, tas, visticamāk, ir tādēļ, ka mēs gaidām, līdz varēsim saprast, kādas ir jums nodarītā kaitējuma sekas ilgtermiņā.

Vai es pēc pamatlēmuma pieņemšanas varu saņemt papildu vai atsevišķu kompensāciju (piemēram, pēc apstākļu izmaiņām vai veselības stāvokļa pasliktināšanās)?

Mēs varam apsvērt prasības pieteikuma atkārtotu izskatīšanu pēc galīgā maksājuma veikšanas, ja:

 • kompensāciju saņēmusī persona pēc kompensācijas saņemšanas mirst un nāve ir saistīta ar noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīto kaitējumu, par kuru kompensācija piešķirta; vai
 • pieteikuma iesniedzēja veselības stāvoklis ir mainījies tik būtiski, ka sākotnējā lēmuma saglabāšana būtu netaisnīga pret pieteikuma iesniedzēju.

Parasti mēs neizskatām prasības pieteikumu atkārtoti, ja vien tas nenotiek divu gadu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas. Ja mums tiek lūgts izskatīt prasības pieteikumu atkārtoti vairāk nekā divus gadus pēc mūsu lēmuma pieņemšanas, mēs to apsveram tikai tādā gadījumā, ja tiek sniegts pietiekami daudz pierādījumu, lai pieņemtu lēmumu attiecīgajā lietā bez tālākas apjomīgas izmeklēšanas.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Informācija, kas nepieciešama no jums, ir atkarīga no iesniegtā pieteikuma veida. Pieteikuma iesniegšanas procesā būs norādīts, kāda informācija ir nepieciešama. Mēs informēsim jūs rakstiski par citu informāciju, kas mums būs nepieciešama.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Par pieteikuma iesniegšanu kompensācijas saņemšanai nav jāmaksā. Attiecīgos gadījumos mēs lūgsim jums sniegt medicīniskus pierādījumus. Ja par medicīnisku pierādījumu iegūšanu ir jāmaksā, jums jārēķinās ar šiem izdevumiem. Izdevumi par medicīnisku pierādījumu iegūšanu atšķiras, bet nav sagaidāms, ka jums būs jāmaksā vairāk par 50 GBP.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tālrunis: (Apvienotajā Karalistē) +44 (0)300 003 3601; (ārpus Apvienotās Karalistes): +44(0)203 684 2517

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.gov.uk/

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Nē, mēs sazināsimies ar jums.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Laiks, kas nepieciešams jūsu prasības pieteikuma izskatīšanai, ir atkarīgs no tā, cik tas ir sarežģīts. Piemēram, prasības pieteikumi saistībā ar ienākumu zaudējumu tiek izskatīti ilgāk nekā prasības pieteikumi par kompensāciju saskaņā ar kaitējuma tarifu. CICA neizbeigs prasības pieteikuma izskatīšanu līdz brīdim, kad jūs apstiprināsiet, ka esat atguvies no traumām. Mūsu mērķis ir pabeigt vienkāršākās lietas 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Ja nepiekrītat sākotnējam lēmumam un vēlaties, lai mēs to pārskatām, 56 dienu laikā pēc sākotnējā lēmuma izdošanas jums jānosūta mums rakstisks pieteikums par lēmuma pārskatīšanu. Jums būs jāpievieno papildu pierādījumi, kurus vēlaties, lai mēs izvērtējam attiecībā uz jūsu prasību.

Kad mēs saņemsim jūsu pieprasījumu par lēmuma pārskatīšanu un pamatojošo informāciju, to pārskatīs par prasību izskatīšanu atbildīgā persona, kura nav pieņēmusi sākotnējo lēmumu. Pārskatītais lēmums var būt labvēlīgāks vai nelabvēlīgāks par sākotnējo lēmumu, vai arī sākotnējais lēmums var palikt nemainīgs.

Ja nepiekrītat pārskatītajam lēmumam, jūs varat to pārsūdzēt Pirmā līmeņa tribunālā (Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma kompensēšana) saskaņā ar Tribunāla procesuālajiem noteikumiem. Noteikumus var atrast Pirmā līmeņa tribunāla Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Kompensāciju var pieteikt mūsu Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē, kurā ir arī noderīga informācija par shēmu.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Saite uz mūsu tīmekļa vietni ir sniegta iepriekš, savukārt mūsu Klientu apkalpošanas dienesta konsultantu palīdzība ir pieejama, zvanot uz tālruņa numuru +44(0)300 003 3601. Ņemiet vērā, ka Klientu apkalpošanas dienesta konsultanti runā tikai angļu valodā.

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejama juridiska palīdzība (advokāta palīdzība)?

Lai pieteiktu kompensāciju, jums nav nepieciešams apmaksāts pārstāvis, piemēram, advokāts vai prasību pārvaldības uzņēmums. Ja izvēlaties apmaksātu pārstāvību, mēs nesedzam attiecīgos izdevumus, tāpēc tie jums būs jāsedz pašam.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Jūs varat sazināties ar Saite atveras jaunā logāCietušo informācijas dienestu, kas palīdzēs aizpildīt pieteikumu.

Lapa atjaunināta: 16/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Ziemeļīrija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Ziemeļīrijas Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas shēmas mērķis ir atlīdzināt kaitējumu nevainīgiem vardarbīgos noziegumos cietušajiem Ziemeļīrijā. Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta mantiska kaitējuma atlīdzināšanas shēmas mērķis ir atlīdzināt mantisku kaitējumu.

Par kādu kaitējumu varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var izmaksāt par morālu vai fizisku kaitējumu vardarbīga nozieguma rezultātā un par seksuālu vai fizisku vardarbību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā miruša cietusā radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Jā, mēs varam izmaksāt kompensāciju vardarbīga nozieguma rezultātā miruša cietušā radiniekam vai apgādājamajam.

Tiesīgs radinieks ir mirušas personas laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās, mirušā vecāks un mirušā bērns.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Jā, vardarbīgā noziegumā izdzīvojuša cietušā radinieks var saņemt kompensāciju par morālo kaitējumu.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā, kompensācija ir pieejama neatkarīgi no valstspiederības.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Mēs varam izskatīt kompensācijas pieteikumus par incidentiem, kas notikuši tikai Ziemeļīrijā.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Saskaņā ar shēmu pieteikumu iesniedzējiem ir jāziņo par noziegumu policijai nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Nē, bet pieteikums ir jāiesniedz divu gadu laikā pēc incidenta.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Nē.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jā, jums ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts. Taču pieteikuma iesniedzējam ir jāziņo policijai par būtiskajiem nozieguma apstākļiem un jāsadarbojas izmeklēšanas nolūkā.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Pieteikums ir jāiesniedz divu gadu laikā pēc incidenta.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

a) Nodarījumā cietušajam kompensē:

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no ievainojumiem (t i., aprūpe un asistēšana, īslaicīga un pastāvīga ārstēšana, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • ievainojums ar paliekošām sekām (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi);
 • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tā negūtā peļņa (tostarp negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti uzturlīdzekļi utt.);
 • iespēju zaudējums;
 • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas);
 • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
 • citi.

Kompensācijas dienesti izvērtēs, vai piešķirt kompensāciju par mantiskiem zaudējumiem vai kaitējumu vai aprīkojuma izmaksām, kas saistītas ar ievainojuma ārstēšanu, aprūpes izmaksām, īpašu aprīkojumu, pielāgojumiem pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietā, Aizbildnības tiesas nodevām, izmaksām saistībā ar pieteikuma iesniedzēja līdzekļu pārvaldību garīgo spēju trūkuma dēļ, ienākumu zaudējumu vai ienākumu gūšanas spējas zaudējumu.

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

Garīgs kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas.

b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem kompensē:

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudēti uzturlīdzekļi vai iespējas.

Kompensācijas dienesti segs apbedīšanas izmaksas saprātīgā apmērā. Apbedīšanas pabalstam var pieteikties tiesīgs radinieks.

- Psiholoģisks kaitējums:

 • kompensācija par radinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpēm un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem radiniekiem, ja cietušais miris.

Kompensācijai par garīgu slimību var pieteikties tiesīgs radinieks.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Kompensāciju parasti izmaksā vienā maksājumā.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Kompensāciju var samazināt vai nepiešķirt, ja pieteikuma iesniedzēja rīcība ir veicinājusi incidentu, viņš ir iekļauts sodu reģistrā un nav izcietis sodu, kā arī tad, ja viņš nesadarbojas ar policiju vai kompensācijas dienestiem.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Tai nav nekādas nozīmes.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Izredzes saņemt kompensāciju var ietekmēt tas, vai uzbrucējs var gūt labumu no kompensācijas.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Kompensācijas apmērs tiek aprēķināts pēc shēmas kaitējuma tarifa.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Minimālā kompensācijas summa par kaitējumu ir 1000 £, maksimālā summa — 250 000 £. Kopējā kompensācijas summa, kas var tikt piešķirta, nav noteikta.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Nē, pieteikuma iesniedzējam nav jānorāda summa, bet gan jāizklāsta kaitējums.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Privātā apdrošināšana neietekmē izmaksājamās kompensācijas apmēru. Taču no kopējās kompensācijas summas tiks atskaitīta tiesas kompensācija un civiltiesiskā kompensācija.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Kompensācijas avansu var saņemt, ja nav neskaidrību par atbildību.

Vai es pēc pamatlēmuma pieņemšanas varu saņemt papildu vai atsevišķu kompensāciju (piemēram, pēc apstākļu izmaiņām vai veselības stāvokļa pasliktināšanās)?

Jā, lietu var izskatīt atkārtoti, ja cietušā veselības stāvoklis ir mainījies tik būtiski, ka sākotnējā novērtējuma saglabāšana būtu netaisnīga.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Aizpildīta pieteikuma veidlapa. Ja būs nepieciešama papildu informācija, piemēram, par darbavietu un ienākumiem, kompensācijas dienesti lūgs pieteikuma iesniedzējam to sniegt.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Samaksa vai nodevas netiek piemērotas.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Ziemeļīrijas Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas shēma.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Nē.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Sākotnējais lēmums tiek pieņemts vidēji 11 mēnešu laikā, pārskatītais lēmums — sešu mēnešu laikā.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības uz lēmuma pārskatīšanu un pārsūdzēšanu.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Mūsu tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Mūsu tīmekļa vietnes adrese ir Saite atveras jaunā logāhttp://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejama juridiskā palīdzība (advokāta palīdzība)?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas shēmas ietvaros juridiskā palīdzība nav pieejama. Jūs varat izvēlēties advokātu, kurš palīdzēs iesniegt prasības pieteikumu par noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītu kaitējumu.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Kompensācijas pieprasīšanas procesā pieteikuma iesniedzējam var palīdzēt Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Cietušo atbalsta dienests.

Lapa atjaunināta: 15/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī - Skotija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var pieteikt nevainīgi vardarbīgos noziegumos cietušie vai tie, kuri vardarbīga nozieguma rezultātā zaudējuši tuvinieku. Shēmas Saite atveras jaunā logāB pielikumā ir uzskaitīts, kas shēmas ietvaros ir un nav uzskatāms par vardarbīgu noziegumu. Kompensācija ir pieejama arī personām, kurām nodarīts kaitējums, uzņemoties īpašu un pamatotu risku, lai novērstu vai ierobežotu noziegumu, tostarp aizturot iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Par kādu kaitējumu varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var pieteikt:

 • par morālu vai fizisku kaitējumu;
 • par seksuālu vai fizisku vardarbību;
 • personas nāves gadījumā.

Ne visas kompensācijas prasības tiek apmierinātas — jums jāatbilst shēmas noteikumiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Jūs varat pieteikt kompensāciju, ja esat ievainojumu rezultātā mirušas personas tuvs radinieks. Lai šādu kompensāciju varētu saņemt, saskaņā ar shēmu jums ir jābūt “tiesīgam radiniekam”.

Tiesīgs radinieks ir persona, kura mirušās personas nāves brīdī ir:

 • mirušās personas laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās, kurš dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar mirušo;
 • mirušās personas partneris (kurš nav laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās), kurš dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar mirušo personu vismaz divus gadus pirms mirušās personas nāves;
 • persona, kura atbilst iepriekš minētajiem punktiem, bet nav dzīvojusi ar mirušo personu kāda no partneriem slimības vai invaliditātes dēļ;
 • mirušās personas laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās vai bijušais laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās, kurš bijis mirušās personas apgādībā;
 • mirušās personas vecāks; vai
 • mirušās personas bērns.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Jums var būt tiesības uz kompensāciju par morālu kaitējumu, ja esat bijis klāt un kļuvis par liecinieku incidentam, kurā vardarbīga nozieguma rezultātā ir cietis jūsu tuvinieks. Jums var būt tiesības uz kompensāciju arī tad, ja esat bijis klāt tūlīt pēc incidenta, kurā cietis jūsu tuvinieks.

Ja kompensācija tiek pieprasīta tāpēc, ka esat bijis liecinieks vai esat bijis klāt tūlīt pēc incidenta, kurā cietis jūsu tuvinieks, uz to ir tiesības tikai tad, ja jums nodarīts morāls kaitējums. Tam ir nepieciešams psihiatra vai klīniskā psihologa medicīnisks apstiprinājums.

Radinieki, kuriem ir tiesības uz šādu kompensāciju, ir minēti iepriekš.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jums ir tiesības uz maksājumu no kompensāciju shēmas, ja atbilstat kādai no dzīvesvietas, valstspiederības vai citām prasībām, kas minētas Saite atveras jaunā logā10. punktā. Tas nozīmē, ka incidenta dienā jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai ir jābūt Apvienotajā Karalistē vai jums jāatbilst kādam no nosacījumiem, kas minēti shēmas 11. vai 13. punktā.

Jums ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja esat Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai Eiropas Konvencijas par kompensācijām vardarbīgos noziegumos cietušajiem dalībvalsts pilsonis. Īpašus noteikumus piemēro iespējamiem cilvēku tirdzniecības upuriem un personām, kuras iesniegušas patvēruma pieteikumu.

Visi kritēriji ir minēti shēmas Saite atveras jaunā logā10. punktā.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Kompensāciju saskaņā ar shēmu izmaksā par incidentiem, kas notikuši Lielbritānijā (Skotijā, Anglijā un Velsā).

Ja jūs esat Apvienotās Karalistes iedzīvotājs un esat cietis vardarbīgā noziegumā citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, mēs varam palīdzēt jums pieteikties uz kompensāciju no attiecīgās valsts. Lūdzam zvanīt uz mūsu ES palīdzības dienestu pa tālruni 0300 003 3061 vai rakstīt uz e-pastu Saite atveras jaunā logāeucat@cica.gov.uk

Ja esat cietis ārpus ES, jums var būt iespēja pieteikt kompensāciju saskaņā ar līdzīgu shēmu attiecīgajā valstī. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar Ārlietu un sadraudzības lietu biroju. Detalizētāka informācija pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.gov.uk

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Jā. Ja par noziegumu, par kuru vēlaties saņemt kompensāciju, nav ziņots policijai, mēs nevaram to izmaksāt. Saskaņā ar shēmu ir jābūt ziņotam par visiem incidentiem, par kuriem tiek iesniegts prasības pieteikums.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Nē, jums nav jāgaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, lai pieprasītu kompensāciju.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Šī shēma ir izstrādāta kā galējs risinājums. Ja ir iespēja pieprasīt kompensāciju citur, jums to vajadzētu darīt. Mēs sagaidām, ka jūs veiksiet visas nepieciešamās darbības, lai saņemtu sociālos pabalstus, apdrošināšanas maksājumus, atlīdzību par kaitējumu vai kompensāciju, uz ko jums varētu būt tiesības kaitējuma rezultātā.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jums var būt tiesības uz kompensāciju saskaņā ar shēmu pat tad, ja jūsu uzbrucējs nav zināms vai netiek notiesāts. Mēs sagaidām no jums pilnīgu sadarbību ar policiju izmeklēšanas laikā. Lēmumi shēmas ietvaros tiek pieņemti, ievērojot pietiekama pamata principu.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Kompensāciju ir jāpiesaka, tiklīdz tas ir iespējams. Ja incidenta brīdī jūs esat pieaugušais, parasti tas jāizdara ne vēlāk kā divus gadus pēc tā. Šo termiņu var pagarināt tikai tad, ja:

 • ārkārtas apstākļu dēļ nav bijis iespējams pieteikt kompensāciju ātrāk; un
 • pieteikumu pamatojošie pierādījumi liecina, ka kompensācijas apmēru var noteikt, par pieteikumu izskatīšanu atbildīgajai personai neveicot tālāku apjomīgu izmeklēšanu.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

a) Nodarījumā cietušajam kompensē:

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīniskās izmaksas ievainojuma gadījumā (medicīniskā ārstēšana — ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija). - Nē, saskaņā ar shēmu tiešās medicīniskās izmaksas netiek kompensētas;
 • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi). - Šos izdevumus var kompensēt atkarībā no apstākļiem. Jūs varat pieprasīt segt īpašos izdevumus tikai tad, ja jūsu traumas liecina, ka jūs esat bijis darbnespējīgs vai līdzīgi rīcībnespējīgs vairāk nekā 28 nedēļas;
 • ievainojums ar paliekošām sekām (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi):
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās zaudētie ieņēmumi (tostarp negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti uzturlīdzekļi utt.). Tikai tad, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītais kaitējums tiešā veidā pilnībā vai daļēji ietekmējis jūsu darbspēju vairāk nekā 28 nedēļas;
  • iespēju zaudējums. Jā, saskaņā ar mūsu atbilstības noteikumiem;
  • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas). Nē;
  • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu. Nē;
  • cits. Atbilstības noteikumus skatīt shēmā.

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas. Jā, saskaņā ar mūsu atbilstības noteikumiem.

b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem kompensē:

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apbedīšanas izmaksas. Jā;
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija). Nē;
 • zaudēti uzturlīdzekļi vai iespējas. Jā, ja cietušais ir miris, un saskaņā ar mūsu atbilstības noteikumiem.

- Psiholoģisks kaitējums:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas / kompensācija pārdzīvojušajiem radiniekiem, ja cietušais miris. Jums var būt tiesības uz kompensāciju par morālu kaitējumu, ja esat bijis klāt un kļuvis par liecinieku incidentam, kurā vardarbīga nozieguma rezultātā ir cietis jūsu tuvinieks. Jums var būt tiesības uz kompensāciju arī tad, ja esat bijis klāt tūlīt pēc incidenta, kurā cietis jūsu tuvinieks. Ja kompensācija tiek pieprasīta tāpēc, ka esat bijis liecinieks vai esat bijis klāt tūlīt pēc incidenta, kurā cietis jūsu tuvinieks, uz to ir tiesības tikai tad, ja jums nodarīts morāls kaitējums. Tam ir nepieciešams psihiatra vai klīniskā psihologa medicīnisks apstiprinājums.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Ja iespējams, prasības tiek apmierinātas, izmaksājot vienreizēju maksājumu.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas piešķiršanas procesa laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Jūsu izredzes saņemt kompensāciju var ietekmēt šādas situācijas:

 • jūs pilnībā nesadarbojaties ar policiju un kriminālās justīcijas sistēmas pārstāvjiem;
 • jums ir neizciests sods, par ko piemērots apcietinājums vai piespiedu darbs;
 • jūsu rīcība ir veicinājusi incidentu;
 • jūsu personas profils, ņemot vērā kriminālsodāmību vai citus pierādījumus, liecina par neatbilstību kompensācijas saņemšanai; vai
 • jūs pilnībā nesadarbojaties ar CICA.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Shēma nav piesaistīta ienākumiem.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Mēs nevaram izmaksāt kompensāciju šādos gadījumos:

 • kaitējums jums nodarīts pirms 1964. gada 1. augusta;
 • kaitējums ir nodarīts ārpus Apvienotās Karalistes;
 • jūs jau esat pieteicies CICA par attiecīgo kaitējumu tajā pašā incidentā;
 • uzbrucējs var gūt labumu no kompensācijas;
 • kaitējums ir nodarīts pirms 1979. gada 1. oktobra un jūs ar uzbrucēju esat dzīvojuši kopā kā vienas ģimenes locekļi.

Kompensācija netiks piešķirta vai tiks samazināta arī tad, ja jūs jau esat saņēmis kompensāciju par attiecīgo kaitējumu no citiem avotiem, tostarp atlīdzību par kaitējumu civilprasības ietvaros.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Shēmas noteikumus un kompensāciju apmēru nosaka parlaments, un to aprēķina pēc kaitējuma tarifa. Kompensācijas apmērs ir atkarīgs no kaitējuma apmēra.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Kompensācijas minimālā summa ir 1000 £, maksimālā summa — 500 000 £.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Mēs aprēķināsim izmaksājamās kompensācijas summu.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Mēs samazināsim jums izmaksājamās kompensācijas apmēru, ja jūs esat saņēmis vai jums ir tiesības uz maksājumu par attiecīgo kaitējumu saistībā ar:

 • citu kompensāciju par noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītu kaitējumu vai līdzīgu maksājumu;
 • civiltiesas rīkojumu par kaitējuma atlīdzināšanu;
 • kaitējuma atlīdzināšanas prasības apmierināšanu; vai
 • rīkojumu par kompensācijas izmaksu kriminālprocesa ietvaros.

Ja tiks segti īpaši izdevumi, mēs samazināsim izmaksājamo summu, ņemot vērā sociālos pabalstus par attiecīgo kaitējumu un izmaksātās apdrošināšanas prēmijas apmēru, neatkarīgi no tā, kas ir izmaksājis prēmiju, ja tiks pieprasīts atlīdzināt tādus izdevumus kā par mājokļa pielāgošanu vai personīgo aprūpi.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Ja mēs esam nolēmuši, ka jums ir tiesības uz maksājumu, bet nevaram pieņemt galīgo lēmumu, mēs varam apsvērt veikt starpposma maksājumu. Ja mēs nespējam pieņemt galīgo lēmumu, tas, visticamāk, ir tādēļ, ka mēs gaidām, līdz varēsim saprast, kādas ir jums nodarītā kaitējuma sekas ilgtermiņā.

Vai es pēc pamatlēmuma pieņemšanas varu saņemt papildu vai atsevišķu kompensāciju (piemēram, pēc apstākļu izmaiņām vai veselības stāvokļa pasliktināšanās)?

Mēs varam apsvērt prasības pieteikuma atkārtotu izskatīšanu pēc galīgā maksājuma veikšanas, ja:

 • kompensāciju saņēmusī persona pēc kompensācijas saņemšanas mirst un nāve ir saistīta ar noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīto kaitējumu, par kuru kompensācija piešķirta; vai
 • pieteikuma iesniedzēja veselības stāvoklis ir mainījies tik būtiski, ka sākotnējā lēmuma saglabāšana būtu netaisnīga pret pieteikuma iesniedzēju.

Parasti mēs neizskatām prasības pieteikumu atkārtoti, ja vien tas nenotiek divu gadu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas. Ja mums tiek lūgts izskatīt prasības pieteikumu atkārtoti vairāk nekā divus gadus pēc mūsu lēmuma pieņemšanas, mēs to apsveram tikai tādā gadījumā, ja tiek sniegts pietiekami daudz pierādījumu, lai pieņemtu lēmumu attiecīgajā lietā bez tālākas apjomīgas izmeklēšanas.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Informācija, kas nepieciešama no jums, ir atkarīga no iesniegtā pieteikuma veida. Pieteikuma iesniegšanas procesā būs norādīts, kāda informācija ir nepieciešama. Mēs informēsim jūs rakstiski par citu informāciju, kas mums būs nepieciešama.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Par pieteikuma iesniegšanu kompensācijas saņemšanai nav jāmaksā. Attiecīgos gadījumos mēs lūgsim jums sniegt medicīniskus pierādījumus. Ja par medicīnisku pierādījumu iegūšanu ir jāmaksā, jums jārēķinās ar šiem izdevumiem. Izdevumi par medicīnisku pierādījumu iegūšanu atšķiras, bet nav sagaidāms, ka jums būs jāmaksā vairāk par 50 £.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde.

Uz kurieni jāsūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tālr.: (Apvienotajā Karalistē) +44 (0)300 003 3601;
(ārpus Apvienotās Karalistes): +44(0)203 684 2517

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.gov.uk

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Nē, mēs sazināsimies ar jums.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Laiks, kas nepieciešams jūsu prasības pieteikuma izskatīšanai, ir atkarīgs no tā, cik tas ir sarežģīts. Piemēram, prasības pieteikumi saistībā ar ienākumu zaudējumu tiek izskatīti ilgāk nekā prasības pieteikumi par kompensāciju saskaņā ar kaitējuma tarifu. CICA neizbeigs prasības pieteikuma izskatīšanu līdz brīdim, kad jūs apstiprināsiet, ka esat atguvies no traumām. Mūsu mērķis ir pabeigt vienkāršākās lietas 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Ja nepiekrītat sākotnējam lēmumam un vēlaties, lai mēs to pārskatām, 56 dienu laikā pēc sākotnējā lēmuma izdošanas jums jānosūta mums rakstisks pieteikums par lēmuma pārskatīšanu. Jums būs jāpievieno papildu pierādījumi, kurus vēlaties, lai mēs izvērtējam attiecībā uz jūsu prasību.

Kad mēs saņemsim jūsu pieprasījumu par lēmuma pārskatīšanu un pamatojošo informāciju, to pārskatīs par prasību izskatīšanu atbildīgā persona, kura nav pieņēmusi sākotnējo lēmumu. Pārskatītais lēmums var būt labvēlīgāks vai nelabvēlīgāks par sākotnējo lēmumu, vai arī sākotnējais lēmums var palikt nemainīgs.

Ja nepiekrītat pārskatītajam lēmumam, jūs varat to pārsūdzēt Pirmā līmeņa tribunālā (Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma kompensēšana) saskaņā ar Tribunāla procesuālajiem noteikumiem. Noteikumus var atrast Pirmā līmeņa tribunāla tīmekļa vietnē.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Kompensāciju var pieteikt mūsu Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē, kurā ir arī noderīga informācija par shēmu.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Saite uz tīmekļa vietni ir sniegta iepriekš, savukārt Klientu apkalpošanas dienesta konsultantu palīdzība ir pieejama, zvanot uz tālruņa numuru +44(0)300 003 3601. Ņemiet vērā, ka Klientu apkalpošanas dienesta konsultanti runā tikai angļu valodā.

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejama juridiskā palīzība (advokāta palīdzība)?

Lai pieteiktu kompensāciju, jums nav nepieciešams apmaksāts pārstāvis, piemēram, advokāts vai prasību pārvaldības uzņēmums. Ja izvēlaties apmaksātu pārstāvību, mēs nesedzam attiecīgos izdevumus, tāpēc tie jums būs jāsedz pašam.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Jūs varat sazināties ar Saite atveras jaunā logāCietušo informācijas dienestu, kas palīdzēs aizpildīt pieteikumu.

Lapa atjaunināta: 15/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.