Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Az áldozatok kártérítéséről szóló törvény (Opferentschädigungsgesetz – a továbbiakban: OEG) szerint kártérítésben a szándékos jogellenes támadások áldozatai és azok túlélő hozzátartozói részesülhetnek.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

AZ OEG szerint a kifizetett kártérítés összege az egészségkárosítás és annak gazdasági és egészségügyi hatásának mértékétől függ. Az egészségre gyakorolt károknak azonban hosszútávúnak kell lenniük (vagyis hat hónapnál tovább kell tartaniuk). A kártérítés kifizetésére általában havi rendszerességgel, a feltételek fennállásáig kerül sor.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Kártérítésben az áldozat túlélő hozzátartozói is részesülhetnek. A túlélő hozzátartozók az áldozat házastársa és gyermekei, valamint kivételes esetben a szülei.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Az életben lévő áldozat hozzátartozói bizonyos feltételek esetén egészségügyi ellátásban és tartásdíjban részesülhetnek.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

AZ OEG szerint a külföldi állampolgároknak nyújtható kártérítés összege e személyek tartózkodási jogállásától függ. Az uniós tagállamok állampolgárait és azokat a külföldi állampolgárokat, akik legalább három éve jogszerűen tartózkodnak Németország területén ugyanazok az előnyök illetik meg, mint a német állampolgárokat. Az egyéb külföldi állampolgárok számára nyújtható kártérítés összege ennél alacsonyabb.

Amennyiben ebben az országban élek, itt van a tartózkodási helyem, illetve ennek az országnak az állampolgára vagyok, igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól akkor is, ha a bűncselekmény egy másik uniós tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

AZ OEG 3a. cikke szerint a külföldön elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatai szintén részesülhetnek kártérítésben. Erre azonban egyösszegű kifizetésben és nem rendszeres támogatás formájában kerül sor. Emellett e kifizetés az egyéb szervezetek által nyújtott kifizetések mellett, kiegészítő jelleggel érvényesül.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kell jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Az OEG szerint a kérelmezők a szociális ellátás kérelmezőihez hasonlóan kötelesek együttműködni. Ez elsősorban azt jelenti, hogy kötelesek előadni minden olyan körülményt, amely segítséget nyújthat az ügy tényeinek tisztázásában. Ennek értelmében az elkövetővel szemben általában rendőrségi feljelentést kell tenni.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem, az illetékes hatóságok általában önállóan döntenek az OEG szerint előterjesztett követelésekről. Bizonyos esetekben azonban szükség lehet a rendőrségi nyomozás vagy a büntetőeljárás eredményeinek megvárására.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Nem, az OEG szerinti kártérítés kifizetésére attól függetlenül kerül sor, hogy az elkövetőt azonosították-e.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető személye ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen, a kártérítés attól függetlenül elérhető, hogy az elkövetőt azonosították vagy elítélték-e. A követelése alátámasztása érdekében minden olyan dokumentumot be kell mutatnia, amelyek segítséget nyújthatnak az ügy tényeinek tisztázásában és az okozott károk mértékének megállapításában.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

Nem, az OEG szerint nincs ilyen határidő. A kártérítési kifizetésekre azonban csak a követelés benyújtásától számított egy évre visszamenőleg van lehetőség.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

A kártérítés többek között a következőket fedezi:

a) a bűncselekmény áldozata számára:

- anyagi (nem pszichés) károk:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (járóbeteg és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • a sérülésből eredő további szükségletek és költségek (pl. ápolás és gondozás, ideiglenes és állandó kezelés, elhúzódó fizikoterápia, lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás, stb.)
 • maradandó sérülés (pl. rokkantság vagy egyéb maradandó fogyatékosság)
  • keresetkiesés az orvosi ellátás időtartama alatt (ideértve a keresetkiesést és a keresőképesség elvesztését vagy csökkent megélhetési forrás, stb.)
  • lehetőség elvesztése
  • a kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei (például ügyvédi vagy bírósági költségek)
  • ellopott vagy megrongált személyes tulajdon után járó kártérítés
  • egyéb

- pszichés (erkölcsi) károk:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése

b) a feljogosított személyek és az áldozat hozzátartozói számára:

- anyagi (nem pszichés) károk:

 • temetési költségek
 • orvosi ellátás költségei (pl. családtag terápiája, járóbeteg és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • megélhetési forrás vagy lehetőség elvesztése

- pszichés sérülések:

 • a hozzátartozók és feljogosított személyek fájdalma és szenvedése/a túlélő hozzátartozóknak járó kártérítés, amennyiben az áldozat elhunyt

Az áldozatnak járó kártérítés az áldozat egészségében okozott károk gazdasági és egészségügyi következményeinek kompenzálására szolgáló havi kifizetéseket, valamint egészségügyi ellátást és ápolási ellátást foglal magában. A fájdalomért és szenvedésért (Schmerzensgeld) nem jár kártérítés.

A túlélő hozzátartozók kártérítése az özvegyeknek, árváknak és bizonyos esetekben a szülőknek nyújtott havi kifizetésekből, egészségügyi ellátásból és ápolási ellátásból áll.

A kártérítést egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

Az áldozatoknak és a túlélő hozzátartozóknak az egészségben okozott károk gazdasági és egészséggel kapcsolatos következményeinek kompenzálása érdekében nyújtott havi kifizetéseket az előírt feltételek fennállásáig kell teljesíteni. Egyéb juttatások kifizetésére szükség esetén kerül sor.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját büntetett előéletem, vagy az együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

Amennyiben a sérülést szenvedett fél maga okozta a sérülést, vagy amennyiben egyéb okból – különösen az áldozat viselkedése miatt – nem lenne tisztességes kártérítést fizetni, el kell utasítani a kártérítési kérelmet. A büntetett előélet fennállása önmagában azonban nem alapozza meg e döntést. A kérelmezők kötelesek a lehető legteljesebb mértékben segítséget nyújtani az ügy tényeinek tisztázásához. Amennyiben e kötelezettséget nem teljesítik, a kártérítés részben vagy egészben elutasítható.

A pénzügyi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

AZ OEG szerint a kártérítés megfizetésére a sértett fél jövedelmétől vagy vagyonától függetlenül kerül sor. A sértett fél pénzügyi helyzete kizárólag a gazdasági kár kompenzálása érdekében megítélt kártérítés és az ellátási juttatások összegére lehet hatással.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Nem, az OEG értelmében kizárólag az előadott feltételek befolyásolhatják a kártérítés esélyeit és/vagy a kártérítés összegét.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

Az egészséggel kapcsolatos károk következményeinek kompenzálása érdekében nyújtott havi kifizetések összegét e következmények mértéke alapján kell kiszámítani. A gazdasági károk következményeinek kompenzálása érdekében nyújtott havi kifizetések összegét az elszenvedett gazdasági hátrányok alapján kell kiszámítani.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Nincs.

Meg kell-e jelölnöm az összeget az igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Nem (lásd a korábbi kérdésre adott választ).

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói biztosítás vagy magánbiztosítás révén) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Az egészséggel kapcsolatos károk következményeinek kompenzálása érdekében nyújtott havi kifizetések attól függetlenül kerülnek teljesítésre, hogy Ön más magán- vagy közjogi szervtől részesül-e kifizetésekben. E kifizetések azonban figyelembe vehetőek a gazdasági károk következményeinek kompenzálását szolgáló összeg kiszámítása során.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Az OEG szerint nincs lehetőség előleg kifizetésére. Az egészségügyi ellátás fedezésére szolgáló kifizetések azonban a kártérítési követelésre vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően is teljesíthetőek.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Romló egészségi állapot esetén „súlyosbodási követelés” (Verschlimmerungsantrag) benyújtására van lehetőség a kártérítés összegének módosítása érdekében. A jövedelemben beálló változásokat a gazdasági károk következményeinek kompenzálása érdekében nyújtott kártérítés kiszámítása során lehet figyelembe venni.

Milyen igazoló iratokat kell csatolnom a kérelmemhez?

Minden olyan dokumentumot be kell nyújtania, amelyek segítséget nyújthatnak az ügy tényeinek tisztázásában és az okozott károk mértékének megállapításában.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

Az érintett tartomány jogrendszere szerint illetékes hatóság.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

A követelést bármelyik társadalombiztosítási hivatalhoz meg lehet küldeni. A követelést ezt követően továbbítani fogják az illetékes hatóságnak.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem.

Mennyi ideig tart (hozzávetőlegesen), amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Erre a kérdésre nincs pontos válasz. Az eljárás időtartama különösen attól függ, hogy mennyire könnyű vagy bonyolult tisztázni az ügy tényállását, és hogy szükség van-e egészségügyi jelentések beszerzésére.

Hogyan tudok fellépni a hatóság határozatával szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

A határozattal szemben lehetőség van fellebbezésre. Amennyiben az illetékes hatóság a fellebbezési eljárás során nem változtatja meg a határozatát, panaszt lehet benyújtani a szociális ügyek bíróságához (Sozialgericht).

Hol juthatok hozzá a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokhoz és egyéb információkhoz?

Ez az információ több helyen is megtalálható, mivel azt mind a szövetségi kormány, mind a tartományok rendelkezésre bocsájtják a megfelelő helyeken. Lásd például a Szövetségi Munkaügyi és Társadalomügyi Minisztérium honlapját: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html vagy a bűncselekmények áldozatainak szóló online adatbázist: https://www.odabs.org/

Van-e erre a célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Számos szövetségi kormányzati és tartományi weboldal működik, ahol az áldozatnak járó kártérítésre vonatkozó információk megtalálhatók, pl. a Szövetségi Munkaügyi és Társadalomügyi Minisztérium honlapja: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html vagy https://www.odabs.org/ .

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Az ügyvédi költségek nem minősülnek kártérítésnek, ennek megfelelően azok az OEG szerint nem megtéríthetők.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Igen, számos regionális és nemzeti áldozatsegítő szolgálat működik. A legnagyobb országos szervezet a „der Weisse Ring” (Fehér Gyűrű) áldozatsegítő szolgálat.

Utolsó frissítés: 16/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit