Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Dostupni sustavi naknada u državama članicama EU-a

Člankom 12. Direktive o naknadi propisano je da svaka država članica uspostavlja nacionalni sustav naknada za žrtve nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom. Prema Direktivi sve bi žrtve nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom trebale imati pristup nacionalnom sustavu naknade štete u državi na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo.

Ovdje možete pronaći informacije o dostupnim sustavima naknada u državama članicama EU-a.

Neke zemlje osiguravaju i naknade svojim državljanima ako je kazneno djelo počinjeno u inozemstvu. Taj aspekt trenutačno nije obuhvaćen pravilima EU-a.

U skladu s Direktivom možete potraživati naknadu od države članice u kojoj je kazneno djelo počinjeno ako živite u toj državi (nacionalni predmet) ili ako živite u drugoj državi članici EU-a (prekogranični predmet).

Stoga vam savjetujemo da pročitate informacije o državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici