Ondernemingsregisters – een onderneming in de EU zoeken

De Europese interne markt heeft ertoe geleid dat steeds meer ondernemingen grensoverschrijdende activiteiten ontplooien. Sinds juni 2017 zijn de ondernemingsregisters van alle EU-landen met elkaar verbonden en doorzoekbaar.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website