Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)