Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar.
Det finns dock information på följande språk:
Swipe to change

Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)
Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats