Țara se află în proces de tranziție către retragerea din UE.
Pagina este în curs de traducere

Restricții privind succesiunile - norme speciale

Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)