Ograničenja za nasljeđivanje – posebna pravila

Informacije na nacionalnoj razini o posebnim pravilima koja se primjenjuju na određenu nepokretnu imovinu, određena poduzeća ili druge posebne kategorije imovine

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima izradila je informativne članke o posebnim propisima u okviru nacionalnog prava kojima se uvode ograničenja za nasljeđivanje koja obično uključuju sljedeće vrste imovine:

  • neke vrste nepokretne imovine (nekretnine),
  • neke vrste poduzeća,
  • druge posebne kategorije imovine.

Tim se propisima ograničava nasljeđivanje tih vrsta imovine zbog gospodarskih, obiteljskih i/ili socijalnih razloga.

Oni se primjenjuju na nasljeđivanje u okviru nacionalnog prava kojim se nameću ta ograničenja neovisno o zakonu o nasljeđivanju.

Za pristup informativnom članku o nacionalnom zakonodavstvu kojim se nameću ograničenja ili kojim se na drugi način utječe na nasljeđivanje određenih vrsta imovine kliknite na odgovarajuću nacionalnu zastavu na ovoj stranici.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici