På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Restrictions on successions – special rules

Gibraltar
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under the law of this Member State, do special rules impose, for economic, family or social considerations, restrictions concerning or affecting the succession in respect of immoveable property, certain enterprises or other special categories of assets located in this Member State?

No.

2 Under the law of this Member State, do these special rules apply to the succession in respect of the above-mentioned assets irrespective of the law applicable to the succession?

Not applicable.

3 Under the law of this Member State, do special procedures exist to ensure compliance with the above-mentioned special rules?

Not applicable.

Last update: 01/04/2019

The national language version of this page is maintained by the respective EJN contact point. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. Neither the EJN nor the European Commission accept responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website