Omezení dědění – zvláštní pravidla

Vnitrostátní informace o zvláštních pravidlech, která platí pro určité nemovité věci, některé podniky nebo jiné zvláštní druhy majetku.

Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci vypracovala několik informačních přehledů se zvláštními pravidly na základě vnitrostátního práva, která stanoví omezení v souvislosti s děděním, jež obvykle zahrnuje tento majetek:

  • určité typy nemovitého majetku (nemovitosti),
  • určité typy podniků,
  • další zvláštní kategorie majetku.

Tato pravidla z hospodářských, rodinných a/nebo sociálních důvodů omezují dědění zahrnující takový majetek.

Platí pro dědění podle vnitrostátního práva země, které tato omezení stanoví, bez ohledu na dědické právo.

Chcete-li nahlédnout do informačních přehledů k vnitrostátnímu právu, které stanoví omezení nebo jinak ovlivňuje dědění určitého majetku, klikněte na příslušnou národní vlajku na této stránce.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.