Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.
Šīs vietnes saturs tagad tiek tulkots. Paldies par sapratni.
Taču informācija ir pieejama šādā(-s) valodā(-s):
Swipe to change

Lietu tiesību (in rem) pielāgošana

Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)