Evropsko potrdilo o dedovanju


Informacije po državah članicah in spletni obrazec v zvezi z Uredbo št. 650/2012, ki državljanom omogoča lažje razumevanje pravnih vidikov mednarodnega dedovanja


Uredba (EU) št. 650/2012 z dne 4. julija 2012, ki se uporablja od 17. avgusta 2015, državljanom omogoča lažje razumevanje pravnih vidikov mednarodnega dedovanja, in sicer z zagotavljanjem, da čezmejno zapuščinsko zadevo usklajeno obravnava en sam organ v skladu s pravom ene države članice.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah, razen na Danskem in Irskem.

Uredba prav tako uvaja evropsko potrdilo o dedovanju. Ta dokument izda organ, ki obravnava zapuščinsko zadevo, z njim pa lahko dediči, volilojemniki, izvršitelji oporok in upravitelji zapuščine dokazujejo svoj status ter uveljavljajo pravice in pooblastila v drugih državah članicah. Ko je evropsko potrdilo o dedovanju izdano, se prizna v vseh državah članicah brez kakršnega koli posebnega postopka.

Dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani o dedovanju oziroma v našem vodniku za državljane o čezmejnem dedovanju.

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Od 1. februarja 2020 Združeno kraljestvo ni več država članica EU. Vendar se v skladu s sporazumom o izstopu v prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo in v njem uporablja pravo EU. Zato lahko Združeno kraljestvo izberete v obrazcih do konca prehodnega obdobja, 31. decembra 2020.

  • Obrazec V - Evropsko potrdilo o dedovanju
    • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev : 01/02/2020

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču