Certificat european de moștenitor


Informații din statele membre și formularul online introdus de Regulamentul nr. 650/2012, care le permite cetățenilor să gestioneze mai ușor aspectele juridice ale succesiunilor internaționale


Regulamentul 650/2012 din 4 iulie 2012, care se aplică din data de 17 august 2015, facilitează gestionarea de către cetățeni a aspectelor juridice ale unei succesiuni internaționale prin asigurarea faptului că o succesiune transfrontalieră este dezbătută în mod coerent, în temeiul unei legislații unice și de către o singură autoritate.

Regulamentul se aplică între toate statele membre, cu excepția Danemarcei și a Irlandei.

Regulamentul introduce și un certificat european de moștenitor (CEM). Acest document este eliberat de către autoritatea care se ocupă de succesiune și poate fi folosit de către moștenitorii, legatarii, executorii testamentari sau administratorii succesiunii pentru a-și dovedi statutul și a-și exercita drepturile sau competențele în alte state membre. Odată emis, CEM va fi recunoscut în toate statele membre, fără a fi necesară nicio altă procedură specială.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina noastră privind succesiunile sau să consultați ghidul pentru cetățeni privind succesiunile transfrontaliere.

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.
Începând cu data de 1 februarie 2020, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în baza acordului de retragere, dreptul UE va continua să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia pe durata perioadei de tranziție. Regatul Unit poate fi selectat în formulare până la sfârșitul perioadei de tranziție (31 decembrie 2020).

  • Formularul V - Certificat european de moștenitor
    • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare : 01/02/2020

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site