Europejskie poświadczenie spadkowe


Informacje krajowe oraz formularz internetowy z zakresu rozporządzenia nr 650/2012, które ułatwia obywatelom rozwiązanie kwestii prawnych związanych z dziedziczeniem międzynarodowym


Rozporządzenie nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. – stosowane począwszy od 17 sierpnia 2015 r. – ułatwia obywatelom zajmowanie się prawnymi aspektami dziedziczenia międzynarodowego poprzez zapewnienie, by sprawy dotyczące spadków transgranicznych było rozpatrywane w sposób spójny, na gruncie jednego systemu prawnego i przez jeden organ.

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Danii i Irlandii.

Rozporządzenie wprowadza także europejskie poświadczenie spadkowe. Europejskie poświadczenie spadkowe wydawane przez organ prowadzący postępowanie w sprawie spadkowej na potrzeby spadkobierców, zapisobierców, wykonawców testamentu lub zarządców majątku spadkowego można wykorzystać, gdy zachodzi konieczność udowodnienia ich praw i uprawnień w innych państwach członkowskich. Z chwilą jego wydania europejskie poświadczenie spadkowe jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzania specjalnej procedury.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z naszą stroną poświęconą dziedziczeniu lub z poradnikiem dla obywateli dotyczącym transgranicznych spraw spadkowych.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest państwem członkowskim UE. Na mocy umowy o wystąpieniu prawo UE ma jednak zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym. Zjednoczone Królestwo można wybierać w formularzach do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

  • Formularz V - Europejskie poświadczenie spadkowe
    • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja : 01/02/2020

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony