Europese erfrechtverklaring


Nationale informatie en onlineformulier betreffende Verordening (EU) nr. 650/2012 waardoor het voor burgers makkelijker wordt de juridische aspecten van een internationale erfenis af te wikkelen


Verordening (EU) nr. 650/2012 van 4 juli 2012, die van toepassing is met ingang van 17 augustus 2015, maakt het voor burgers eenvoudiger om de juridische aspecten van een internationale erfopvolging af te handelen door ervoor te zorgen dat een grensoverschrijdende erfopvolging samenhangend, onder een enkel rechtsstelsel en door een enkele autoriteit wordt behandeld.

De verordening is van toepassing in alle lidstaten, met uitzondering van Denemarken en Ierland.

De verordening voorziet ook in de invoering van een Europese erfrechtverklaring. De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven door de autoriteit die de erfopvolging behandelt en is bestemd voor erfgenamen, legatarissen, executeurs-testamentair en beheerders van de nalatenschap die zich in een andere lidstaat dienen te beroepen op hun hoedanigheid of de daaraan verbonden rechten of bevoegdheden dienen aan te tonen. Zodra de erfrechtverklaring is afgegeven, wordt zij in alle lidstaten erkend zonder dat er daartoe een speciale procedure vereist is.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina over erfenissen of kunt u onze gids voor burgers over grensoverschrijdende erfopvolging raadplegen.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht in de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan het land nog tot het einde van die periode, 31 december 2020, worden geselecteerd in formulieren.

  • Formulier V - Europese erfrechtverklaring
    • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update : 01/02/2020

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website