Ċertifikat Ewropew ta’ suċċessjoni


Informazzjoni nazzjonali u formola online rigward ir-Regolament Nru 650/2012 li jagħmilha aktar faċli biex iċ-ċittadini jittrattaw l-aspetti ġuridiċi tas-suċċessjoni internazzjonali


Ir-Regolament 650/2012 tal-4 ta' Lulju 2012 li japplika mis-17 ta' Awwissu 2015, jagħmilha eħfef għaċ-ċittadini li jittrattaw l-aspetti ġuridiċi ta' suċċessjoni internazzjonali billi jiżgura li suċċessjoni transfruntiera tiġi ttrattata b'mod koerenti, skont liġi waħda u minn awtorità waħda.

Ir-Regolament japplika bejn l-Istati Membri kollha ħlief id-Danimarka u l-Irlanda.

Ir-Regolament jintroduċi wkoll Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni (ĊES). Iċ-ĊES jinħareġ mill-awtorità li tittratta s-suċċessjoni, u jista' jintuża mill-werrieta, il-legatarji, l-eżekuturi testamentarji u l-amministraturi tal-patrimonju biex ikun ta' prova għall-istatus tagħhom u biex jeżerċitaw id-drittijiet jew is-setgħat tagħhom fi Stati Membri oħra. Ladarba jinħareġ, iċ-ĊES ikun rikonoxxut fl-Istati Membri kollha mingħajr il-ħtieġa ta' ebda proċedura speċjali.

Għal aktar informazzjoni, żur il-paġna dwar is-suċċessjonijiet, jew ikkonsulta l-gwida għaċ-ċittadini tagħna dwar is-suċċessjonijiet transfruntiera.

Tista’ timla dawn il-formoli onlajn billi tikklikkja fuq waħda minn dawn il-links hawn taħt. Jekk diġà bdejt formola u ssejvjajt abbozz, tista’ ttellagħha  billi tuża’ l-buttuna “Illowdja l-abbozz”.
Mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ, id-dritt tal-UE għandu japplika għar-Renju Unit u fir-Renju Unit matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Ir-Renju Unit jista’ jintgħażel fil-formoli sa’ tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-31 ta’ Diċembru 2020.

  • Formola V - Ċertifikat Ewropew ta’ suċċessjoni
    • b’din il-lingwa il-Malti
      Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament : 01/02/2020

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna