Eiropas mantošanas apliecība


Valsts informācija un tiešsaistes veidlapa, kas ir saistīta ar Regulu Nr. 650/2012: noderīga palīdzība starptautiskās mantošanas juridisko aspektu risināšanā


Līdz ar 2012. gada 4. jūlija Regulu 650/2012, ko piemēro no 2015. gada 17. augusta, iedzīvotājiem ir kļuvis vienkāršāk risināt starptautiska mēroga mantošanas tiesiskos aspektus: tiek nodrošināts, ka pārrobežu mantošanas gadījumi tiek risināti konsekventā veidā, pateicoties tam, ka piemēro tikai vienas valsts tiesību normas un lietu izskata tikai viena valsts iestāde.

Regula attiecas uz visām dalībvalstīm, izņemot Dāniju un Īriju.

Ar regulu ir ieviesta arī Eiropas mantošanas apliecība (EMA). EMA tiek izsniegta valsts iestādē, kas izskata mantojuma lietas; mantinieki, legatāri, testamenta izpildītāji un mantojuma aizgādņi (pārvaldnieki) to var izmantot, lai citās dalībvalstīs pierādītu savu statusu un īstenotu savas tiesības vai pilnvaras. Tiklīdz EMA ir izdota, to atzīst visās dalībvalstīs bez jebkādām papildu procedūrām.

Papildu informācija ir iegūstama mūsu vietnē par mantošanu, kā arī pārrobežu mantošanas rokasgrāmatā.

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".
No 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr saskaņā ar Izstāšanās līgumu pārejas periodā uz Apvienoto Karalisti attiecas un tās iekšienē tiek piemēroti ES tiesību akti. Veidlapās Apvienoto Karalisti varēs atlasīt līdz pārejas perioda beigām, 2020. gada 31. decembrim.

  • V veidlap - Eiropas mantošanas apliecība
    •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta : 01/02/2020

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu