Europos paveldėjimo pažymėjimas


Šalių informacija ir internetinė forma, susijusi su Reglamentu Nr. 650/2012, dėl kurio piliečiams paprasčiau spręsti teisinius tarptautinio paveldėjimo klausimus


2012 m. liepos 4 d. reglamentas Nr. 650/2012, taikomas nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d., leidžia piliečiams paprasčiau išspręsti teisinius tarptautinio paveldėjimo klausimus – juo užtikrinama, kad tarptautinis paveldėjimas būtų tvarkomas nuosekliai, pagal vienos šalies teisę ir vienoje institucijoje.

Reglamentas taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Daniją ir Airiją.

Šiuo reglamentu taip pat įvestas Europos paveldėjimo pažymėjimas (EPP). EPP, išduodamas paveldėjimo klausimus sprendžiančios institucijos, gali būti naudojamas įpėdinių, testamentinės išskirtinės gavėjų, testamento vykdytojų ir palikimo administratorių – juo patvirtinamas jų statusas ir teisės ar įgaliojimai kitose valstybėse narėse. Išduotas EPP visose valstybėse narėse pripažįstamas be papildomų procedūrų.

Daugiau informacijos galite rasti mūsų paveldėjimui skirtame puslapyje arba mūsų parengtame Tarpvalstybinio paveldėjimo vadove piliečiams.

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

  • V forma - Europos paveldėjimo pažymėjimas
    •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 01/02/2020

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma