Europska potvrda o nasljeđivanju


Nacionalne informacije i internetski obrazac u vezi s Uredbom br. 650/2012, kojom se građanima olakšava rješavanje pravnih aspekata međunarodnog nasljeđivanja


Uredbom 650/2012 od 4. srpnja 2012., koja se primjenjuje od 17. kolovoza 2015., građanima se olakšava rješavanje pravnih aspekata međunarodnog nasljeđivanja osiguravanjem da se prema prekograničnom nasljeđivanju postupa dosljedno, na temelju jednog zakonodavstva i da to obavlja jedno tijelo.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama osim Danske i Irske.

Uredbom se također uvodi Europska potvrda o nasljeđivanju. To je isprava koju tijelo nadležno za predmet nasljeđivanja izdaje nasljednicima, legatarima, izvršiteljima oporuke i upraviteljima ostavine koji je mogu upotrijebiti za dokazivanje pravnog položaja i ostvarivanje prava u drugim državama članicama. Europska potvrda o nasljeđivanju priznavat će se u svim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Za dodatne informacije posjetite našu stranicu o nasljeđivanju ili pogledajte naš vodič za građane o prekograničnom nasljeđivanju.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u skladu sa sporazumom o povlačenju, u prijelaznom razdoblju pravo EU-a i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Stoga do kraja prijelaznog razdoblja, odnosno do 31. prosinca 2020., možete u obrascima odabrati Ujedinjenu Kraljevinu.

  • Obrazac V - Europska potvrda o nasljeđivanju
    • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano : 01/02/2020

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici