Eurooppalainen perintötodistus


Kansainvälisistä perintöasioista annettu asetus 650/2012 helpottaa rajatylittävien perimysten selvittelyä kansalaisten kannalta – Asetusta koskevat kansalliset tiedot ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Kansainvälisistä perintöasioista annettu asetus 650/2012 helpottaa rajatylittävien perimysten selvittelyä kansalaisten kannalta, sillä asetuksen nojalla niihin liittyvät oikeudelliset näkökohdat on käsiteltävä johdonmukaisesti yhden ja saman lain mukaisesti ja yhden viranomaisen toimesta. Asetus on annettu 4. heinäkuuta 2012, ja sen soveltaminen alkoi 17. elokuuta 2015.

Asetusta sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Tanskaa ja Irlantia.

Asetuksella otetaan myös käyttöön eurooppalainen perintötodistus. Se on toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja, jonka avulla perilliset, testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat osoittaa asemansa ja käyttää oikeuksiaan ja toimivaltuuksiaan muissa jäsenvaltioissa. Kun eurooppalainen perintötodistus on annettu, se hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa ilman muita menettelyjä.

Lisätietoja on saatavilla perintöoikeutta koskevalla sivulla ja rajat ylittävää perimystä koskevassa kansalaisen oppaassa.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.
Yhdistynyt kuningaskunta ei 1.2.2020 alkaen ole enää EU:n jäsenmaa. Erosopimuksen mukaan EU:n lainsäädäntöä kuitenkin sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden ajan. Yhdistynyt kuningaskunta on lomakkeissa edelleen valittavissa siirtymäkauden ajan 31.12.2020 asti.

  • Lomake V - Eurooppalainen perintötodistus
    • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi : 01/02/2020

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme