Euroopa pärimistunnistus


Riiklik teave ja veebivorm, mis on ette nähtud määrusega nr 650/2012, et aidata kodanikel lahendada rahvusvaheliste pärimisasjadega seotud õigusküsimusi


4. juuli 2012. aasta määrusega nr 650/2012, mida kohaldatakse alates 17. augustist 2015, on kodanike jaoks lihtsustatud rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist, tagades, et piiriüleseid pärimisasju menetletakse kooskõlastatult ühe õiguse alusel ja ühe ametiasutuse poolt.

Määrust kohaldatakse kõigi liikmesriikide, välja arvatud Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahel.

Määrusega on kehtestatud ka Euroopa pärimistunnistus. Pärimisasja menetleva ametiasutuse välja antud pärimistunnistust saavad pärijad, annakusaajad, testamendi täitjad ja pärandi hooldajad kasutada oma staatuse tõendamiseks ja õiguste või volituste kasutamiseks muudes liikmesriikides. Pärimistunnistust tunnustavad kõik liikmesriigid ilma erimenetluseta kohe pärast selle välja andmist.

Lisateavet leiate meie pärimisasju käsitlevalt veebisaidilt või meie juhendist kodanikule rahvusvaheliste pärimisküsimuste kohta.

Võite selle vormi täita internetis, klõpsates ühel allpool olevatest linkidest. Kui olete juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida, kasutades nuppu „Laadi mustand üles“.

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.

  • Vorm V - Euroopa pärimistunnistus
    • järgmises keeles: eesti keel
      Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
    • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 13/12/2018

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta