Europæisk arvebevis


National information og onlineformular vedrørende forordning nr. 650/2012, som gør det lettere for borgerne at håndtere de juridiske aspekter af en international arvesag


Forordning 650/2012 af 4. juli 2012, der har fundet anvendelse med virkning fra den 17. august 2015, gør det lettere for borgerne at håndtere de retlige aspekter af et internationalt dødsboskifte, idet det sikres, at grænseoverskridende arvesager behandles smidigt efter et enkelt lands lovgivning og af en enkelt myndighed.

Forordningen gælder for alle medlemsstater undtagen Danmark og Irland.

Ved forordningen indføres også et europæisk arvebevis. Det europæiske arvebevis udstedes af den myndighed, der behandler arvesagen, og kan anvendes af arvinger, legatarer, eksekutorer og bobestyrere for at dokumentere deres status og udøve deres rettigheder og beføjelser i andre medlemsstater. Når et europæisk arvebevis er blevet udstedt, anerkendes det i alle medlemsstater, uden at der er behov for nogen særlig procedure.

For yderligere oplysninger henvises til vores side om arv, eller man kan læse vores vejledning til borgerne om grænseoverskridende arvesager.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".
Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2022, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

  • Formular V - Europæisk arvebevis
    • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 01/02/2020

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website