Evropské dědické osvědčení


Informace z jednotlivých členských zemí a online formulář týkající se nařízení č. 650/2012, jímž se pro občany zjednodušuje řešení právních aspektů mezinárodních dědických řízení


Nařízení 650/2012 ze dne 4. července 2012, které je použitelné ode dne 17. srpna 2015, občanům ulehčuje řešení právních aspektů mezinárodního dědictví tím, že zajišťuje, aby přeshraniční dědická řízení byla vedena soudržně jediným orgánem podle jednoho práva.

Nařízení se použije mezi všemi členskými státy s výjimkou Dánska, Irska a Spojeného království.

Nařízení rovněž zavádí evropské dědické osvědčení. Evropské dědické osvědčení vydává orgán projednávající dědictví a dědicové, odkazovníci, vykonavatelé závěti a správci pozůstalosti jej mohou použít k prokázání svého postavení a výkonu práv nebo pravomocí v jiných členských státech. Vydané evropské dědické osvědčení bude uznáno ve všech členských státech bez nutnosti zvláštního řízení.

Další informace naleznete na naší stránce věnované dědickým řízením nebo v naší příručce s vodítky pro občany při přeshraničním dědictví.

Formulář můžete vyplnit online kliknutím na jeden z níže uvedených odkazů. Pokud jste již vytvořili formulář a koncept si uložili, můžete jej nahrát pomocí tlačítka „Načíst rozepsané“.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže.

  • Formulář V - Evropské dědické osvědčení
    • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 13/12/2018

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.