Европейско удостоверение за наследство


Национална информация и онлайн формуляр във връзка с Регламент № 650/2012, който улеснява гражданите при решаването на правните въпроси, свързани с международно наследяване


Регламент (ЕО) № 650/2012 от 4 юли 2012 г., който се прилага от 17 август 2015 г., улеснява гражданите при решаването на правните въпроси, свързани с международно наследяване, като гарантира, че дадено трансгранично наследяване се третира по последователен начин, съгласно един-единствен закон и от един-единствен орган.

Регламентът се прилага между всички държави членки с изключение на Дания и Ирландия.

С Регламента се въвежда също европейско удостоверение за наследство. Европейското удостоверение за наследство се издава от компетентния по наследяването орган и може да се използва от наследници, заветници, изпълнители на завещания и управители на наследствено имущество с цел доказване на правното им положение и упражняване на правата или правомощията им в други държави членки. След като бъде издадено, европейското удостоверение за наследство се признава във всички държави членки, като за това не се изисква специална процедура.

За допълнителна информация, моля, посетете страницата ни относно наследството или направете справка в нашето ръководство за гражданите относно трансграничното наследяване.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава – членка на ЕС. Според Споразумението за оттегляне обаче законодателството на ЕС се прилага към и във Обединеното кралство през преходния период. Обединеното кралство може да бъде избирано във формуляри до края на преходния период — 31 декември 2020 г.

  • Формуляр V - Европейско удостоверение за наследство
    • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация : 01/02/2020

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт