Европейско удостоверение за наследство


Национална информация и онлайн формуляр във връзка с Регламент № 650/2012, който улеснява гражданите при решаването на правните въпроси, свързани с международно наследяване


Регламент (ЕО) № 650/2012 от 4 юли 2012 г., който се прилага от 17 август 2015 г., улеснява гражданите при решаването на правните въпроси, свързани с международно наследяване, като гарантира, че дадено трансгранично наследяване се третира по последователен начин, съгласно един-единствен закон и от един-единствен орган.

Регламентът се прилага между всички държави членки с изключение на Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

С Регламента се въвежда също европейско удостоверение за наследство. Европейското удостоверение за наследство се издава от компетентния по наследяването орган и може да се използва от наследници, заветници, изпълнители на завещания и управители на наследствено имущество с цел доказване на правното им положение и упражняване на правата или правомощията им в други държави членки. След като бъде издадено, европейското удостоверение за наследство се признава във всички държави членки, като за това не се изисква специална процедура.

За допълнителна информация, моля, посетете страницата ни относно наследството или направете справка в нашето ръководство за гражданите относно трансграничното наследяване.

Можете да попълните този образец онлайн, като щракнете върху една от връзките по-долу. Ако вече сте започнали да попълвате образец и сте запазили чернова, можете да я качите, като използвате бутона „Зареждане на чернова“.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки.

  • Формуляр V - Европейско удостоверение за наследство
    • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 13/12/2018

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт