Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Izsoles tiesas ceļā

Skotija

Turpmākajā sadaļā ir izklāstīta informācija par noteikumiem Skotijā attiecībā uz īpašuma izņemšanu kā parāda piedziņas līdzekli.

Saturu nodrošina
Skotija

Skotijā īpašuma izņemšanu var izmantot kā parāda piedziņas līdzekli, ja parādu ir atzinušas tiesas un dažos citos apstākļos, tostarp ja tas ir atļauts konkrētos oficiālos “parāda dokumentos”. Procesi, ko izmanto īpašuma izņemšanai, ir arests (izmanto, lai iesaldētu īpašumu, kas pieder debitoram, bet ir trešās personas turējumā), apķīlāšana (izmanto, lai izņemtu īpašumu, kas pieder debitoram un ir debitora turējumā) un ārkārtas apķīlāšana (izmanto, lai izņemtu nebūtisku īpašumu, kas tiek turēts dzīvojamā mājā). Dažos gadījumos attiecīgās procedūras ļauj izsolīt debitora īpašumu tiesas pārraudzībā.

Process, kas jāievēro, apķīlājot preces, ir izklāstīts 2002. gada Parādu restrukturizācijas un apķīlāšanas (Skotija) likuma (“2002. gada likums”) 2. daļā. Pēc apķīlāšanas 14 dienu laikā šerifa palīgam ir jāiesniedz ziņojums Šerifu tiesai. Kad ziņojums ir saņemts, šerifa palīgs var organizēt apķīlāto vienību izņemšanu un pārdošanu publiskā izsolē, kas šerifa palīgam ir jāapmeklē, lai reģistrētu vienības, kas tiek pārdotas (ja tādas ir), un to pārdošanas cenu. Izsolē iegūto naudu var izmantot šerifa palīga nodevu un izdevumu segšanai un tad samaksai kreditoram. Atlikumu atdod atpakaļ debitoram. Ja vienības netiek pārdotas, preču īpašumtiesības pāriet kreditoram. Lai gan jebkuru apķīlāto preču izsole parasti notiek izsoļu telpā, ja tas nav iespējams, 2002. gada likumā ir noteikums, kas paredz, ka izsoli var rīkot citā vietā, kas nav debitora dzīvojamā māja.

Ja precēm ir piemērots arests un debitors nav parakstījis pilnvarojumu, kas ļauj preces nodot kreditoram, tad kreditoram, lai tas iegūtu īpašumu, ir jāiesniedz tiesā izpildes prasība. Izpildes prasība ir pieteikums tiesai atļaut preču nodošanu kreditoram, lai viņš varētu tās pārdot un tādējādi atgūt visu tam parādā esošo summu vai tās daļu.

Lapa atjaunināta: 30/04/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu