Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.
Šīs vietnes saturs tagad tiek tulkots. Paldies par sapratni

Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)