Házasság felbontása és különválás

Finnország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyek a házasság felbontásának feltételei?

A házasság felbontása iránti kérelmekkel a kerületi bíróságok (käräjäoikeus) foglalkoznak. A házasság felbontását kérelmezheti az egyik házastárs vagy a két házastárs közösen.

A házasság felbontása hat hónapos türelmi idő eltelte után mondható ki. Nincs szükség türelmi időre, ha a házastársak a házasság felbontására irányuló kérelem benyújtása előtt legalább két évig külön éltek.

2 Melyek a házasság felbontásának jogalapjai?

A házasság felbontására irányuló kérelemben nem kell felsorolni az indokokat. A kerületi bíróságok nem vizsgálják a házastársak személyes kapcsolatait, sem pedig a házasság felbontása iránti kérelem okait. Lásd az 1. kérdést.

3 Melyek a házasság felbontásának jogkövetkezményei

3.1 a házasfelek közötti személyi jogi jogviszonyra (pl. a vezetéknévre) vonatkozóan?

A házasság felbontása után a házastársak a házasság fennállása alatt viselt vezetéknevet viselik tovább. Ha a házastárs vezetékneve a házasság következtében megváltozott, a házasság felbontását követően kérelmezheti annak megváltoztatását.

3.2 a házasfelek vagyonának megosztására vonatkozóan?

A házasság felbontása és a vagyonmegosztás külön ügynek számít. A házasság felbontása után a házastársak megállapodhatnak a vagyonmegosztásról, vagy felkérhetik a bíróságot, hogy jelöljön ki egy végrehajtót. Az általános szabály az, hogy a vagyon a házastársak között egyenlő arányban oszlik meg. Az általános szabálytól azonban házassági szerződés vagy hasonló megállapodás alapján el lehet térni. A vagyonmegosztás akkor is módosítható, ha az eredmény egyébként méltánytalan lenne. A házassági vagyon megosztására már a türelmi időszak kezdetekor sor kerülhet.

3.3 a házasfelek kiskorú gyermekeire vonatkozóan?

A házastársak által közösen nevelt kiskorú gyermekekre vonatkozó szülői felügyeleti joggal, gyermekelhelyezéssel, tartásdíjjal és láthatási jogokkal kapcsolatos kérdéseket a házasság felbontása iránti kérelemmel összefüggésben lehet rendezni. Lásd: „Szülői felügyeleti jogok és láthatás – Finnország” és „Tartási kötelezettségek – Finnország”.

3.4 a másik házasfél felé fennálló tartásdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan?

A házasság felbontásának engedélyezésekor a bíróság kérésre elrendelheti, hogy az egyik házastárs fizessen tartásdíjat a másik házastársnak, ha ez méltányosnak tekinthető. (Lásd: „Tartási kötelezettség – Finnország”.) Ez azonban ritkán fordul elő.

4 Mit jelent a gyakorlatban a „különválás” jogi fogalma?

A finn jogrendszer nem ismeri a különválás intézményét. A gyakorlatban a különválás azt jelenti, hogy a házastársak külön, eltérő lakcímen élnek.

5 Melyek a különválás feltételei?

Lásd a 4. kérdést.

6 Melyek a különválás jogkövetkezményei?

Lásd a 4. kérdést.

7 Mit jelent a gyakorlatban a „házasság érvénytelenítésének” jogi fogalma?

A finn jogszabályok nem rendelkeznek a házasság érvénytelenítéséről. Az ügyész ugyanakkor köteles a házasság azonnali hatállyal történő felbontására irányuló keresetet benyújtani, ha kiderül, hogy a házastársak közeli rokonok, vagy hogy a házastársak egyike a házasságkötéskor már törvényesen házas volt.

8 Melyek a házasság érvénytelenítésének feltételei?

Lásd a 7. kérdést.

9 Melyek a házasság érvénytelenítésének jogkövetkezményei?

Lásd a 7. kérdést.

10 Létezik-e alternatív, bíróságon kívüli mód a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések rendezésére?

A házasság felbontása iránti kérelmet mindig a kerületi bírósághoz kell benyújtani. A törvény ugyanakkor kimondja, hogy a házastársaknak mindig törekedniük kell arra, hogy minden családi jogvitát először tárgyalás útján és közös megegyezéssel próbáljanak rendezni; ehhez a házastársak igénybe vehetik a helyi szociális szolgálatnál (sosiaalilautakunta) működő családjogi közvetítők segítségét. A kerületi bíróságok is kötelesek értesíteni a házastársakat arról, hogy rendelkezésükre áll a családjogi közvetítői szolgáltatás. A közvetítők abban próbálnak segíteni a házastársaknak, hogy kölcsönös egyetértésre jussanak a családi jogvitáknak az összes családtag számára leginkább megfelelő módon történő megoldásában. A közvetítők a megállapodások kidolgozásában és a jogviták rendezésére irányuló egyéb eljárások kezdeményezésében is segíthetik a házastársakat. A közvetítők külön kötelessége, hogy szem előtt tartsák a családban élő kiskorú gyermekek érdekeit. A közvetítés (mediáció) mindig önkéntes.

11 Hol nyújtsam be a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése iránti kérelmemet? Milyen formai követelményeket kell betartanom, és milyen iratokat kell csatolnom a kérelemhez?

A házastársak a válókeresetet közösen vagy külön-külön is benyújthatják. A válókereset benyújtásához a házastársak egyikének lakóhelye szerint illetékes kerületi bíróságon kell benyújtani a házasság felbontása iránti írásos kérelmet. A házasság felbontása iránti kérelmet személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján lehet benyújtani. A kérelmet postai úton, faxon vagy e-mailben is el lehet juttatni a kerületi bírósághoz.

12 Igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

Költségmentesség a házasság felbontására irányuló ügyekben is kérelmezhető. A költségmentességről Finnországban további tájékoztatás az alábbi címen érhető el: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

13 Van-e lehetőség fellebbezésre a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat ellen?

A házasság felbontásáról szóló határozat ellen a fellebbviteli bíróságon (hovioikeus) lehet fellebbezni.

14 Mit kell tennem, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozatot szeretnék e tagállamban elismertetni?

A házasság felbontásáról szóló, másik tagállamban hozott határozat elismerése főszabályként a 2201/2003/EK tanácsi rendelet alapján történik.

A rendelet értelmében a valamely tagállamban hozott határozatot a többi tagállamban külön eljárás nélkül elismerik. Bármely érdekelt fél kérheti azonban a külföldön hozott határozat elismeréséről vagy ennek megtagadásáról szóló határozat kibocsátását.

A határozatok elismerésére vonatkozó kérelmeket a kerületi bíróságok kezelik.

Az Északi Tanács országaiban benyújtott, házasság felbontása iránti keresetek esetében azonban a házasságról szóló 1931-es Északi Egyezmény szabályait kell alkalmazni. Ennek az egyezménynek az Európai Unió tagállamai közül Finnország, Svédország és Dánia részese. A házasságról szóló Északi Egyezmény értelmében hozott, a házasság felbontásáról szóló határozat külön megerősítés nélkül érvényes az Északi Tanács minden országában.

15 Melyik bírósághoz kell fordulnom, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozat elismerését szeretném kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetben?

Az eljárás megegyezik a 14. kérdésnél leírttal.

16 Mely jogszabályokat alkalmazza a bíróság olyan házastársak közötti bontóperben, akik nem ebben a tagállamban élnek, vagy akiknek állampolgársága különböző?

A finn jogot kell alkalmazni a Finnországban benyújtott, házasság felbontására irányuló valamennyi kereset esetén.

Utolsó frissítés: 01/06/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit