Ersättning till brottsoffer

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Språk för översändande av ansökningar

Grekiska är officiellt språk för av ansökningar och utbyte av information, uppgifter och styrkande handlingar.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blanketten för ansökan om brottsskadeersättning finns på webbplatsen för ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter, som du når via följande länk:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Senaste uppdatering: 02/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.