Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Jeziki prenosa vlog

Portugalščina in angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci so bili potrjeni z odlokom št. 403/2012 z dne 7. decembra 2012.

Obrazci so na voljo v elektronski obliki na spletišču Komisije za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Zadnja posodobitev: 03/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču