Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Jeziki prenosa vlog

Uradni jezik za predložitev prošnje ter izmenjavo podatkov, podrobnosti in dokazil je grščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec prošnje za odškodnino žrtvam je na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice na naslednji povezavi:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151.

Zadnja posodobitev: 23/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.