Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Jeziki prenosa vlog

V skladu s členom 11(1)(a) in (b) Direktive Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je poleg nemščine sprejemljiva tudi angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec prošnje za podporo na podlagi avstrijskega zakona o žrtvah kaznivih dejanj (Verbrechensopfergesetz – VOG) PDF (52 Kb) de

Zadnja posodobitev: 01/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.