Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Limbi de transmitere a cererilor

Cererea de despăgubiri și documentele justificative relevante pot fi trimise în oricare dintre limbile oficiale ale UE. De asemenea, autoritățile pot face schimb de informații (articolele 7‑10) în oricare dintre limbile oficiale ale UE.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formular de cerere de despăgubiri pentru victimele unor infracțiuni PDF (387 Kb) de

Informații privind formularul de cerere de despăgubiri pentru victimele unor infracțiuni PDF (137 Kb) de

Ultima actualizare: 22/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.