Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Limbi de transmitere a cererilor

Consiliul pentru compensarea prejudiciilor în materie penală ( Erstatningsnævnet) din Danemarca solicită ca cererile care îi sunt adresate să fie redactate în daneză sau engleză.

Danemarca a încheiat o convenție privind regimul lingvistic cu celelalte țări nordice, și anume cu Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, în temeiul căreia cetățenii din aceste țări își pot folosi propria limbă într-o altă țară nordică. Limbile care fac obiectul convenției sunt daneza, finlandeza, islandeza, norvegiana și suedeza.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Diverse formulare, inclusiv un formular de cerere, atât în limba daneză, cât și în limba engleză, sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului http://www.erstatningsnaevnet.dk/, la rubrica selvbetjening.

Ultima actualizare: 17/12/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site