Compensation to crime victims

National information and online forms concerning Directive 2004/80/EC

General information

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims

The directive applies between all Member States of the European Union.

The directive requires that each EU Member State sets up a national scheme of compensation to all victims of violent, intentional crime. According to this law all victims of violent, intentional crime have access to the national compensation scheme in the Member State on whose territory the crime was committed.

To help victims of violent, intentional crime have access to compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in an EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State which they live (Please select "Assisting authorities" in the search tool below).
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed (Please select "Deciding authorities" in the search tool below). The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The assisting and deciding authorities communicate among each other in the languages they have accepted. To find information about the accepted language(s) you should look at the Member State of the authority to which the information relevant to the case (e.g. application, decision or other communication) is sent.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

The assisting and deciding authorities are helped by the national Central Contact Points (Please select "Central contact point" in the search tool below) whose role it is to promote cooperation between the authorities, give assistance and seek solutions in cross border situations.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Compensation to crime victims in the European Union

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 12/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Czechy

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Wnioski należy składać w języku czeskim.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Wnioski można składać przy użyciu formularza, który znajduje się Link otworzy się w nowym okniena stronach internetowych czeskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Korzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe, a procedurę można wszcząć na podstawie dowolnego zgłoszenia, które wskazuje, że jego celem jest uzyskanie pomocy finansowej przez ofiarę przestępstwa.

Ostatnia aktualizacja: 03/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Dania

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

W Danii wnioski o wypłatę odszkodowania przyjmuje Rada ds. Odszkodowań dla Ofiar Przestępstw (Erstatningsnævnet). Akceptuje się wnioski sporządzone w języku duńskim lub angielskim.

Dania zawarła z innymi państwami nordyckimi, tj. Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją, konwencję językową ustanawiającą prawo obywateli tych państw do posługiwania się językiem ojczystym w innych krajach nordyckich. Konwencja ta obejmuje języki: duński, fiński, islandzki, norweski i szwedzki.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Różne formularze, w tym formularz wniosku w języku duńskim i angielskim, można znaleźć na stronie internetowej Rady, http://www.erstatningsnaevnet.dk/, pod zakładką „Samoobsługa” (selvbetjening).

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Niemcy

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Wnioski o kompensatę i powiązane z nimi dokumenty będą przyjmowane we wszystkich językach urzędowych UE. Informacje mogą również być wymieniane między organami (art. 7–10) we wszystkich językach urzędowych UE.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Wniosek o przyznanie świadczeń dla ofiar przemocyPDF(387 Kb)de

Informacje na temat wniosku o przyznanie świadczeń dla ofiar przemocyPDF(137 Kb)de

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Estonia

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język estoński

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularz wniosku o kompensatę został udostępniony na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia aktualizacja: 15/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Irlandia

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język angielski i irlandzki

Formularze wniosków o odszkodowanie

Link Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 przenosi na stronę internetową Departamentu Sprawiedliwości i Równości dotyczącą programu kompensat z tytułu krzywd wyrządzonych przestępstwem (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Formularze wniosków dotyczących obrażeń śmiertelnych i innych niż śmiertelne można znaleźć pod linkiem u dołu strony.

Ostatnia aktualizacja: 08/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Grecja

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Językiem urzędowym akceptowanym do celów składania wniosków oraz wymiany informacji, szczegółowych danych oraz dokumentów towarzyszących jest język grecki.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularz wniosku o kompensatę dla ofiar został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka, pod następującym linkiem:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Hiszpania

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język hiszpański

Formularze wniosków o odszkodowanie

FormularzPDF(75 Kb)es wniosku o kompensatę w sprawie transgranicznej

FormularzPDF(53 Kb)es stosowany do przesyłania decyzji dotyczących wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych

Ostatnia aktualizacja: 22/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Chorwacja

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Wnioski należy składać w języku chorwackim.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularze wniosków o kompensatę są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – w języku angielskim i chorwackim.

Link: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Ostatnia aktualizacja: 21/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Cypr

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język grecki i angielski

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularze wniosków oraz informacje dotyczące kompensaty są dostępne w językach greckim i angielskim w biurach departamentu Służb Ubezpieczeń Społecznych lub na jego stronie internetowej: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Formularz wniosku można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na następujący adres: Służby Ubezpieczeń Społecznych (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465, Nikozja, Cypr

Ostatnia aktualizacja: 08/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Litwa

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Językami używanymi do komunikacji są język litewski i język angielski.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Językiem używanym w formularzach wniosku o kompensatę musi być język litewski.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Luksemburg

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Na podstawie art. 11 ust. 1 Luksemburg akceptuje następujące języki:

  • luksemburski,
  • francuski oraz
  • niemiecki.

Formularze wniosków o odszkodowanie

W Luksemburgu osoby dochodzące odszkodowania nie mają obowiązku wypełnienia specjalnego formularza.

Ofiary przestępstw mogą po prostu przesłać pismo zawierające datę i miejsce przestępstwa oraz szczegółowe informacje dotyczące tego zdarzenia.

Na potwierdzenie swoich roszczeń odszkodowawczych osoby te powinny załączyć odpisy dokumentów (odpis protokołu policyjnego, ewentualne orzeczenia sądu, dokumenty potwierdzające ich całkowitą niezdolność do pracy, trwałą niepełnosprawność, zwiększenie wydatków lub obniżenie dochodu oraz dokumenty opisujące ich niepełnosprawność, tak aby osoby te mogły uzyskać skuteczne i odpowiednie odszkodowanie od sprawcy czynu).

Ostatnia aktualizacja: 24/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Malta

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Akceptuje się formularze wniosków w języku maltańskim lub angielskim.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularz wniosku o kompensatę jest dostępny pod następującym linkiem: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Ostatnia aktualizacja: 29/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 26/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Austria

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw oprócz języka niemieckiego akceptuje się również język angielski.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularz wniosku o przyznanie kompensaty na mocy austriackiej ustawy w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw (ustawy VOG)PDF(52 Kb)de

Ostatnia aktualizacja: 01/04/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Portugalia

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Portugalski lub angielski.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularze zostały zatwierdzone rozporządzeniem nr 403/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.

Formularze są dostępne Link otworzy się w nowym okniew formacie elektronicznym na stronie internetowej Komisji ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Ostatnia aktualizacja: 03/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Słowenia

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Wnioski o kompensatę należy składać w języku słoweńskim.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Wnioski o kompensatę należy składać na standardowym formularzu z załączonym oświadczeniem. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularze dla osób należących do mniejszości włoskiej lub węgierskiej są dostępne w nieoficjalnych tłumaczeniach na język włoski i węgierski.

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formularz jest dostępny również w języku angielskim (zob. poniżej), ale jedynie do celów informacyjnych – wnioski o kompensatę należy składać w języku słoweńskim.

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Słowacja

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

§ 20 ust. 1 ustawy nr 274/2017 o ofiarach przestępstw i o zmianie niektórych ustaw stanowi, że „dokumenty i informacje, o których mowa w § 18 i 19, przekazuje się w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, którego organ jest ich adresatem, lub w innym języku, którego użycie zostało zatwierdzone przez to państwo członkowskie, z wyjątkiem:

a) decyzji podejmowanych przez organ decyzyjny, które sporządza się w języku określonym w przepisach prawa krajowego;

b) oświadczeń składanych przez ofiary przestępstw z użyciem przemocy lub przez inne osoby, o których mowa w § 18 ust. 6 lit. b) i § 19 ust. 4 lit. b), które sporządza się w języku państwa członkowskiego, zgodnie z ustaleniami organu pomocniczego”.

§ 20 ust. 2 ustawy nr 274/2017 stanowi, że „z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1, dokumenty i informacje skierowane do władz słowackich przekazuje się w języku słowackim”.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Więcej informacji, w tym formularz wniosku (Link otworzy się w nowym oknieTlacivo_274_2017.docx), można znaleźć Link otworzy się w nowym okniena stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Szwecja

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język szwedzki lub język angielski

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularze w języku szwedzkim:

Link otworzy się w nowym oknieAnsökan om brottsskadeersättning („wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa”; wymaga identyfikacji wnioskodawcy na podstawie szwedzkiego mobilnego bankowego numeru identyfikacyjnego (Mobile BankID))

Link otworzy się w nowym oknieAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa - szkoda na osobie i naruszenie integralności osoby”, pdf)

Link otworzy się w nowym oknieAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („Wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa dla dziecka będącego świadkiem przestępstwa, którego skutkiem jest utrata zaufania do bliskiego krewnego”, pdf)

Link otworzy się w nowym oknieAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa, dotyczący szkód materialnych lub wyłącznie finansowych”, pdf)

Formularz w języku angielskim

Link otworzy się w nowym oknieApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity „wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa - szkoda na osobie i narszenie integralności osoby” (pdf)

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Kompensata dla ofiar przestępstw - Irlandia Północna

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język angielski

Formularze wniosków o odszkodowanie

Linki:

Link otworzy się w nowym oknieformularz zgłoszenia zamiaru złożenia wniosku o kompensatę

Link otworzy się w nowym okniesystem kompensat za szkody powstałe w wyniku przestępstwa z 2009 r.

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justice-ni.gov.uk

Ostatnia aktualizacja: 05/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.