Kompensata dla ofiar przestępstw

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język angielski i irlandzki

Formularze wniosków o odszkodowanie

Link http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 przenosi na stronę internetową Departamentu Sprawiedliwości i Równości dotyczącą programu kompensat z tytułu krzywd wyrządzonych przestępstwem (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Formularze wniosków dotyczących obrażeń śmiertelnych i innych niż śmiertelne można znaleźć pod linkiem u dołu strony.

Ostatnia aktualizacja: 25/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.