Kompensata dla ofiar przestępstw

Grecja

Autor treści:
Grecja

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Językiem urzędowym akceptowanym do celów składania wniosków oraz wymiany informacji, szczegółowych danych oraz dokumentów towarzyszących jest język grecki.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularz wniosku o kompensatę dla ofiar został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka, pod następującym linkiem:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Ostatnia aktualizacja: 21/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.