Compensation to crime victims

National information and online forms concerning Directive 2004/80/EC

General information

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims

The directive applies between all Member States of the European Union.

The directive requires that each EU Member State sets up a national scheme of compensation to all victims of violent, intentional crime. According to this law all victims of violent, intentional crime have access to the national compensation scheme in the Member State on whose territory the crime was committed.

To help victims of violent, intentional crime have access to compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in an EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State which they live (Please select "Assisting authorities" in the search tool below).
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed (Please select "Deciding authorities" in the search tool below). The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The assisting and deciding authorities communicate among each other in the languages they have accepted. To find information about the accepted language(s) you should look at the Member State of the authority to which the information relevant to the case (e.g. application, decision or other communication) is sent.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

The assisting and deciding authorities are helped by the national Central Contact Points (Please select "Central contact point" in the search tool below) whose role it is to promote cooperation between the authorities, give assistance and seek solutions in cross border situations.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Compensation to crime victims in the European Union

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Denemarken

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Het Deense Comité voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven ("Erstatningsnævnet") aanvaardt aanvragen die in het Deens of het Engels zijn opgesteld.

Denemarken heeft een Taalconventie gesloten met de andere noordse landen, namelijk Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden, op grond waarvan burgers van deze landen hun eigen taal mogen gebruiken in een ander noords land. De onder de Taalconventie vallende talen zijn het Deens, het Fins, het IJslands, het Noors en het Zweeds.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Diverse formulieren, waaronder een aanvraagformulier, zijn zowel in het Deens als in het Engels te vinden op de website van het Comité (http://www.erstatningsnaevnet.dk/), onder de tab "selvbetjening" (zelfbediening)

Laatste update: 18/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Duitsland

Talen voor het verzenden van de aanvragen

De aanvraag tot schadeloosstelling en de voor de aanvraag relevante documenten worden in alle officiële talen van de EU aanvaard. Instanties kunnen ook informatie uitwisselen in alle officiële talen van de EU (de artikelen 7 tot en met 10).

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Aanvraag tot schadeloosstelling voor slachtoffers van geweldmisdrijvenPDF(387 Kb)de

Informatie over aanvragen tot schadeloosstelling voor slachtoffers van geweldmisdrijvenPDF(137 Kb)de

Laatste update: 09/04/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Estland

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Ests.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Het formulier voor het aanvragen van een schadeloosstelling is beschikbaar op de website van de Socialeverzekeringsraad.

Laatste update: 15/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Ierland

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Engels en Iers.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Via de link http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 komt u op de pagina van de website van het ministerie van Justitie en Gelijkheid, die informatie bevat over de Criminal Injuries Compensation Scheme (regeling voor vergoeding van letselschade als gevolg van een misdrijf).

Aanvraagformulieren betreffende dodelijke en niet-dodelijke letsels kunt u vinden via een link onderaan de pagina.

Laatste update: 20/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Griekenland

Talen voor het verzenden van de aanvragen

De officiële taal voor de indiening van de aanvraag en de uitwisseling van informatie, gegevens en bewijsstukken is het Grieks.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Het aanvraagformulier voor schadeloosstelling van slachtoffers is te vinden op de website van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten, via de volgende link:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Laatste update: 21/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Spanje

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Spaans.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

FormulierPDF(75 Kb)es voor het verzenden van een aanvraag tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties.

FormulierPDF(53 Kb)es voor het verzenden van beslissingen betreffende een aanvraag tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties.

Laatste update: 30/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Kroatië

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Voor aanvragen en verzoeken wordt het Kroatisch aanvaard.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

De formulieren voor het aanvragen van schadeloosstelling zijn beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie, zowel in het Kroatisch als in het Engels.

Link: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Laatste update: 21/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Cyprus

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Grieks en Engels.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

De aanvraagformulieren en de informatie over de schadeloosstelling zijn in het Grieks en het Engels verkrijgbaar bij de diensten van het departement Sociale verzekering of op de website van dit departement: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

U kunt uw aanvraagformulier persoonlijk afgeven of per post versturen naar het volgende adres: Departement Sociale verzekering (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon), Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Laatste update: 18/04/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Litouwen

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Er wordt gecommuniceerd in het Litouws en het Engels.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

De aanvraagformulieren voor schadeloosstelling moeten in het Litouws zijn opgesteld.

Laatste update: 21/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Luxemburg

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, aanvaardt Luxemburg de volgende talen:

  • het Luxemburgs, of
  • het Frans, of
  • het Duits.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

De aanvragers van een schadeloosstelling hoeven in Luxemburg geen specifiek formulier in te vullen.

De aanvraag wordt ingediend bij gewone brief, met vermelding van datum, plaats en precieze aard van de feiten waarvan de aanvrager slachtoffer is geworden.

Ter staving van de aanvraag moeten bij deze brief de betrokken bewijsstukken worden gevoegd (afschrift van het proces-verbaal en van eventuele rechterlijke uitspraken in de zaak, bewijsstukken betreffende de periode van volledige arbeidsongeschiktheid en de eventuele blijvende handicap, bewijsstukken betreffende een toename van de lasten of een vermindering van de inkomsten, stukken waaruit blijkt dat het slachtoffer geen daadwerkelijke en afdoende schadeloosstelling kan verkrijgen van de dader).

Laatste update: 26/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Malta

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Aanvragen mogen worden ingediend in het Maltees en het Engels.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Het aanvraagformulier voor schadeloosstelling kunt u vinden via deze link: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Laatste update: 29/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Nederland

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Een aanvraag kan in ieder taal worden ingediend.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nederlandstalig aanvraagformulier voor slachtoffer

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nederlandstalig aanvraagformulier voor nabestaande

De link wordt in een nieuw venster geopend.Engelstalig aanvraagformulier voor slachtoffer

De link wordt in een nieuw venster geopend.Engelstalig aanvraagformulier voor nabestaande

Laatste update: 18/04/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Oostenrijk

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Conform artikel 11, lid 1, onder a) en b), van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven wordt naast het Duits ook het Engels aanvaard.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Formulier voor een aanvraag tot schadeloosstelling op grond van de Oostenrijkse wet betreffende slachtoffers van misdrijven (Verbrechensopfergesetz)PDF(52 Kb)de

Laatste update: 01/04/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Slovenië

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Verzoeken om schadeloosstelling moeten worden ingediend in het Sloveens.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Verzoeken om schadeloosstelling moeten worden ingediend op een daartoe bestemd formulier, vergezeld van een verklaring. Dat formulier is beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie. De formulieren voor leden van de Italiaanse en Hongaarse nationale minderheden zijn beschikbaar als niet-officiële Italiaanse en Hongaarse vertalingen.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Het formulier is ook beschikbaar in het Engels (zie hieronder), maar alleen voor informatiedoeleinden; een verzoek om schadeloosstelling moet worden ingediend in het Sloveens.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Laatste update: 28/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Zweden

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Zweeds of Engels.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Formulieren in het Zweeds:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ansökan om brottsskadeersättning ("aanvraag tot vergoeding van schade als gevolg van misdrijven"; u moet zich identificeren met behulp van de Zweedse Mobile BankID)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning ("aanvraag tot vergoeding van schade als gevolg van persoonlijk letsel en schending van de persoonlijke integriteit", pdf)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ansökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person ("aanvraag tot schadeloosstelling voor een kind dat getuige is geweest van een misdrijf dat het vertrouwen van het kind in een naast familielid kan schaden", pdf)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada ("aanvraag tot vergoeding van materiële of zuiver financiële schade", pdf)

Formulieren in het Engels:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity ("aanvraag tot vergoeding van schade als gevolg van persoonlijk letsel en schending van de persoonlijke integriteit") (pdf)

Laatste update: 29/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.