Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Spaans.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Formulier PDF (75 Kb) es voor het verzenden van een aanvraag tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties.

Formulier PDF (53 Kb) es voor het verzenden van beslissingen betreffende een aanvraag tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties.

Laatste update: 30/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.