Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Talen voor het verzenden van de aanvragen

In artikel 20, lid 1, van wet nr. 274/2017 inzake slachtoffers van misdrijven en tot wijziging van bepaalde wetten wordt bepaald, dat “de in de artikelen 18 en 19 bedoelde documenten en informatie worden toegezonden in de officiële taal of in een van de officiële talen van de aangezochte lidstaat, of in een andere taal waarvan het gebruik door die lidstaat is toegestaan, met uitzondering van de volgende documenten en informatie:

a) besluiten van het besluitvormingsorgaan, die worden opgesteld in de taal die in het rechtsstelsel van de betrokken lidstaat is bepaald;

b) verklaringen van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of van andere personen als bedoeld in artikel 18, lid 6, onder b), en artikel 19, lid 4, onder b), die worden opgesteld in de taal van de betrokken lidstaat, zoals bepaald door de bijstandsverlenende instantie van die lidstaat.”

Ingevolge artikel 20, lid 2, van wet nr. 274/2017 worden “onder de in lid 1 bedoelde voorwaarden de aan de Slowaakse autoriteiten gerichte documenten en informatie in het Slowaaks toegezonden.”

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Nadere informatie, waaronder het verzoekformulier (Tlacivo_274_2017.docx), is beschikbaar op de website van het Slowaakse ministerie van Justitie.

Laatste update: 05/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website