Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Talen voor het verzenden van de aanvragen

De aanvraag tot schadeloosstelling en de voor de aanvraag relevante documenten worden in alle officiële talen van de EU aanvaard. Instanties kunnen ook informatie uitwisselen in alle officiële talen van de EU (de artikelen 7 tot en met 10).

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Aanvraag tot schadeloosstelling voor slachtoffers van geweldmisdrijven PDF (387 Kb) de

Informatie over aanvragen tot schadeloosstelling voor slachtoffers van geweldmisdrijven PDF (137 Kb) de

Laatste update: 22/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.