Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Irlanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Irlanda

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

L-Ingliż u l-Irlandiż

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Din il-ħolqa http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 twasslek fil-paġna tas-sit tad-Dipartiment tal-Ġustizzja u l-Ugwaljanza li tikkonċerna l-Iskema ta’ Kumpens għal Drib Kriminali.

Il-formoli ta' applikazzjoni fir-rigward ta' drib fatali jew mhux fatali jistgħu jiġu aċċessati permezz ta' ħolqa f'qiegħ il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 29/06/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.