Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Ġermanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

It-talba għal kumpens u kwalunkwe dokument ta’ sostenn rilevanti jistgħu jintbagħtu bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. L-awtoritajiet jistgħu wkoll jiskambjaw informazzjoni (l-Artikoli 7 sa 10) fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formola tat-talba ta’ kumpens għal vittmi ta’ delitti PDF (387 Kb) de

L-informazzjoni dwar it-talba ta’ kumpens għal vittmi ta’ delitti PDF (137 Kb) de

L-aħħar aġġornament: 22/06/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.