Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Spāņu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapa PDF (75 Kb) es, lai nosūtītu kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos.

Veidlapa PDF (53 Kb) es, lai nosūtītu lēmumus attiecībā uz kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos.

Lapa atjaunināta: 22/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.