Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Oficiālā valoda, lai iesniegtu pieteikumu un apmainītos ar informāciju, precīzām ziņām un pavaddokumentiem Grieķijā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieteikuma veidlapa cietušajiem ir pieejama Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas tīmekļa vietnē šeit:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Lapa atjaunināta: 23/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.