Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieteikumus un pieprasījumus pieņem horvātu valodā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieprasījuma veidlapas ir pieejamas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē gan horvātu, gan angļu valodā.

Saite: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Lapa atjaunināta: 21/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.