Compensation to crime victims

National information and online forms concerning Directive 2004/80/EC

General information

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims

The directive applies between all Member States of the European Union.

The directive requires that each EU Member State sets up a national scheme of compensation to all victims of violent, intentional crime. According to this law all victims of violent, intentional crime have access to the national compensation scheme in the Member State on whose territory the crime was committed.

To help victims of violent, intentional crime have access to compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in an EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State which they live (Please select "Assisting authorities" in the search tool below).
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed (Please select "Deciding authorities" in the search tool below). The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The assisting and deciding authorities communicate among each other in the languages they have accepted. To find information about the accepted language(s) you should look at the Member State of the authority to which the information relevant to the case (e.g. application, decision or other communication) is sent.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

The assisting and deciding authorities are helped by the national Central Contact Points (Please select "Central contact point" in the search tool below) whose role it is to promote cooperation between the authorities, give assistance and seek solutions in cross border situations.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Compensation to crime victims in the European Union

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Danija

Prašymų perdavimo kalbos

Kompensacijų nusikaltimų aukoms institucija (dan. k. Erstatningsnævnet) Danijoje priima prašymus danų ir anglų k.

Su kitomis Šiaurės šalimis (Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija) Danija yra pasirašiusi konvenciją dėl kalbų, pagal kurią vienos Šiaurės šalies piliečiai turi teisę vartoti savo kalbą kitose Šiaurės šalyse. Konvencija apima danų, suomių, islandų, norvegų ir švedų kalbas.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Šios institucijos svetainės http://www.erstatningsnaevnet.dk/ skiltyje selvbetjening (savitarna) pateiktos įvairios formos, taip pat ir prašymo forma danų ir anglų k.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Vokietija

Prašymų perdavimo kalbos

Pareiškimą dėl kompensacijos ir visus susijusius pagrindžiančius dokumentus galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba. Institucijos taip pat gali keistis informacija (7–10 straipsniai) bet kuria oficialia ES kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Pareiškimo dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms formaPDF(387 Kb)de

Informacija apie pareiškimo dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms formąPDF(137 Kb)de

Paskutinis naujinimas: 09/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Estija

Prašymų perdavimo kalbos

Estų k.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymo skirti kompensaciją formą galite rasti Socialinio draudimo valdybos interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 15/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Airija

Prašymų perdavimo kalbos

anglų ir airių.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Spustelėjus nuorodą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 atsidarys Teisingumo ir lygybės departamento svetainės puslapis, susijęs su kompensacijų už nusikaltimais padarytą žalą sistema.

Spustelėjus nuorodą puslapio apačioje galima rasti prašymų formas dėl mirtinų ir nemirtinų sužalojimų.

Paskutinis naujinimas: 20/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Graikija

Prašymų perdavimo kalbos

Graikų kalba yra oficiali paraiškų teikimo, keitimosi informacija, duomenimis ir patvirtinamaisiais dokumentais kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Kompensacijos nukentėjusiesiems paraiškos formą galima rasti Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos interneto svetainėje adresu:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Paskutinis naujinimas: 21/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Ispanija

Prašymų perdavimo kalbos

Ispanų kalba

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Kompensavimo prašymų tarpvalstybiniais atvejais siuntimo formaPDF(75 Kb)es

Sprendimų dėl kompensavimo prašymų tarpvalstybiniais atvejais siuntimo formaPDF(53 Kb)es

Paskutinis naujinimas: 30/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Kroatija

Prašymų perdavimo kalbos

Paraiškos ir prašymai priimami kroatų kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymo skirti kompensaciją formos kroatų ir anglų kalbomis pateikiamos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Nuoroda https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Paskutinis naujinimas: 21/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Kipras

Prašymų perdavimo kalbos

Graikų ir anglų kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Paraiškų formas ir informacijos apie kompensacijas graikų ir anglų kalbomis galite gauti Socialinio draudimo tarnybų departamento biuruose arba rasti šios įstaigos interneto svetainėje http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Paraiškos formą galite įteikti tiesiogiai arba siųsti paštu šiuo adresu: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Paskutinis naujinimas: 18/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Lietuva

Prašymų perdavimo kalbos

Pranešimų perdavimo kalbos yra lietuvių ir anglų.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų kompensacijoms blankai turi būti lietuvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 04/04/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Liuksemburgas

Prašymų perdavimo kalbos

Pagal 11 straipsnio 1 dalį Liuksemburgas priima prašymus

  • liuksemburgiečių,
  • prancūzų arba
  • vokiečių kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Liuksemburge nėra nustatyta konkrečios formos, kurią turi naudoti kompensacijos prašymus teikiantys asmenys.

Prašymai pateikiami paprastu raštu, kuriame turi būti nurodyta data, vieta ir tikslus pobūdis veiksmų, nuo kurių prašymą teikiantis asmuo nukentėjo.

Prie šio rašto pridedami patvirtinamieji dokumentai (protokolo kopija, visi atitinkami teismo sprendimai, visišką nedarbingumą, patirtą nuolatinę negalią, padidėjusias išlaidas ar sumažėjusias pajamas patvirtinantys dokumentai ir nukentėjusio asmens negalią apibūdinantys dokumentai, siekiant užtikrinti, kad iš nusikalstamą veiką padariusio asmens būtų gauta veiksminga ir pakankama kompensacija).

Paskutinis naujinimas: 26/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Malta

Prašymų perdavimo kalbos

Paraiškos priimamos maltiečių ir anglų kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Paraiškos dėl kompensacijos forma pateikiama adresu: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Paskutinis naujinimas: 29/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Nyderlandai

Paskutinis naujinimas: 26/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Austrija

Prašymų perdavimo kalbos

Pagal 2004 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyvos 2004/80/EB, susijusios su kompensacija nusikaltimo aukoms, 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, pareiškimus galima pateikti vokiečių ir anglų kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Pagalbos prašymo pagal Austrijos nusikaltimo aukų įstatymą (vok. Verbrechensopfergesetz, VOG) formaPDF(52 Kb)de

Paskutinis naujinimas: 01/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Slovėnija

Prašymų perdavimo kalbos

Reikalavimai atlyginti žalą turi būti pateikti slovėnų kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Reikalavimai atlyginti žalą turi būti pateikti naudojantis nustatyta forma kartu su pareiškimu. Formą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje. Italų ir vengrų kilmės tautinių mažumų atstovams skirtos formos pateikiamos kaip neoficialūs vertimai italų ir vengrų kalbomis.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Forma yra išversta ir į anglų kalbą (žr. toliau), tačiau tik informaciniais tikslais; reikalavimas atlyginti žalą turi būti pateiktas slovėnų kalba.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Paskutinis naujinimas: 28/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Švedija

Prašymų perdavimo kalbos

Švedų arba anglų kalba

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Forma švedų kalba:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasansökan om brottsskadeersättning (kompensacijos prašymas; prisijungimui reikalinga švediška mobilioji programėlė BankID)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (kompensacijos prašymas dėl asmeniui padarytos žalos ar asmeninės neliečiamybės pažeidimo; pdf)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (kompensacijos prašymas dėl vaiko, tapusio nusikaltimo, galinčio pakenkti jo saugumui ir pasitikėjimui artimu asmeniu, liudininku; pdf)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada ; (kompensacijos prašymas dėl patirtos materialinės žalos arba vien turtinės žalos; pdf)

Forma anglų kalba:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (kompensacijos prašymas dėl asmeniui padarytos žalos ar asmeninės neliečiamybės pažeidimo; pdf)

Paskutinis naujinimas: 29/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.