Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms


*būtina nurodyti

Prašymų perdavimo kalbos

Švedų arba anglų kalba

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Forma švedų kalba:

ansökan om brottsskadeersättning (kompensacijos prašymas; prisijungimui reikalinga švediška mobilioji programėlė BankID)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (kompensacijos prašymas dėl asmeniui padarytos žalos ar asmeninės neliečiamybės pažeidimo; pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (kompensacijos prašymas dėl vaiko, tapusio nusikaltimo, galinčio pakenkti jo saugumui ir pasitikėjimui artimu asmeniu, liudininku; pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada ; (kompensacijos prašymas dėl patirtos materialinės žalos arba vien turtinės žalos; pdf)

Forma anglų kalba:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (kompensacijos prašymas dėl asmeniui padarytos žalos ar asmeninės neliečiamybės pažeidimo; pdf)

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma