Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Prašymų perdavimo kalbos

Ispanų kalba

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Kompensavimo prašymų tarpvalstybiniais atvejais siuntimo forma PDF (75 Kb) es

Sprendimų dėl kompensavimo prašymų tarpvalstybiniais atvejais siuntimo forma PDF (53 Kb) es

Paskutinis naujinimas: 30/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.